Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Rijeka
Strojarstvo
Strojarstvo/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1340
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3020
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3443
4 Matrice - sažetak
Petra 10864
5 ELIPSA
drago 4857
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4529
7 Mnogokuti
Slađana 15657
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7347
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 5300
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 9116
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13985
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 28542
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 28841
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 36677
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 35491
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 17348
17 Potencije
Slađana 40593
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 23471
19 PRIZME
Jelena 6087
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 28559
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4616
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4983
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6369
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 14581
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 12372
26 DIJELENJE NULOM
drago 11980
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5839
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5606
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21460
30 VJEROJATNOST 2
drago 4426
31 Matematika - priprema i svladavanje
5049
32 VJEROJATNOST 1
drago 4578
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 147407
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 36025
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
9351
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6436
37 Lokalni ekstremi
Tina 30110
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 36737
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 12500
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 14848
41 Elipsa
Tina 18156
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9334
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6763
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6532
45 Računanje derivacija
17720
46 Brzina
Lovro 7596
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17783
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7668
49 Maksimum funkcije
7288
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7477
51 Račun sudova
Andrej 10722
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12598
53 Jednadžbe pravca
6074
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7792
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15649
56 Trostruki integrali
Lovro 9718
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8358
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8352
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8564
60 Dvostruki integrali
Lovro 8357
61 Derivacija
Lovro 6896
62 Gama funkcija
Lovro 6659
63 LINEARNE JEDNADŽBE
9162
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9265
65 Funkcije
9119
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7784
67 FAKTORIJELA
Vedrana 18302
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 28031
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 81994
70 Proporcije
16502
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15486
72 Kompleksni brojevi
5034
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12032
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20769
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 56138
76 Interkvartil
11362
77 RASPON VARIJACIJE
7498
78 KVARTILI
7227
79 MJERE DISPERZIJE
5013
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5222
81 Faktorizacija formule
9421
82 Faktorizacija
7908
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12739
84 Faktorizacija metode i primjeri
6312
85 Ne možemo dijeliti s nulom
34552
86 MEDIJAN
9424
87 Geometrijski niz
8850
88 MOD
7335
89 Kružnica
8554
90 ARITMETIČKA SREDINA
13740
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8494
92 Aritmetički niz
6999
93 HARMONIJSKA SREDINA
11038
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9434
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10393
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13355
97 Grafovi funkcija
Ivan 7702
98 Vektori
Ivan 8795
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12047
100 Translacija
Ivan 14369
101 Osna simetrija
Ivan 8330
102 Centralna simetrija
Ivan 10566
103 Rotacija
Ivan 6953
104 Pitagorin poučak
Ivan 18368
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7914
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9876
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12227
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7879
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
8033
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
238358
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17337
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
5001
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37841
114 Kvadratna jednadžba
6563
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6663
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4832
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6414
118 Spirala drugog korijena
19944
119 Prizma
Ivan 7800
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10033
121 Piramida
Ivan 7018
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8912
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9568
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7536
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11307
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7564
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7783
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7675
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13444
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8048
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6749
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7473
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7771
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8516
135 Simetrala kuta
Ivan 12290
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14364
137 Sukladnost trokuta
Ivan 6184
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9533
139 Visina trokuta
Ivan 6194
140 Površina trokuta
Ivan 8598
141 Zbroj kutova trokuta
12132
142 Površina trokuta
236228
143 Visina trokuta
53168
144 Sukladnost trokuta
24586
145 Simetrala kuta
35484
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12870
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10549
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14951
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13282
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6371
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7072
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8794
153 Podsjetnik razlomci
7639
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7725
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15803
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14314
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19002
158 Problemski zadaci
86199
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10043
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13989
161 Rad sa zagradama
Ivan 55707
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14768
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 21064
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7416
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 15495
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7265
167 Cijeli brojevi
Ivan 12146
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4600
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5388
170 Pojam četverokuta
Ivan 5763
171 Vrste četverokuta
Ivan 8000
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7345
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11391
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9172
175 Sličnost trokuta
6606
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17674
177 Postotci
14053
178 Statistika i vjerojatnost
7400
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
92149
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30434
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12027
182 Mnogokuti i krug
7819
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8749
184 Zadatak s crtanjem pravca
3705
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 18098
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7594
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8305
188 Talesov poučak
Ivan 12781
189 Pravac i kružnica
Ivan 6488
190 Opseg kruga
Ivan 9802
191 Kružni luk
Ivan 7863
192 Površina kruga
Ivan 6795
193 Koordinatni sustav u ravnini
9423
194 Metoda suprotnih koeficijenata
25606
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16864
196 Potencije
3954
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16882
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 14905
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 17201
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10834
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6693
202 Logaritamska funkcija
Lovro 6212
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8300
204 Vektori
8530
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9321
206 Talesov poučak
5441
207 Kugla
21528
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11211
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8703
210 KOSA ASIMPTOTA
9275
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
17118
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
18198
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5555
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11859
215 POLINOMI
33701
216 Pravila deriviranja i primjeri
24225
217 Potencije - osnovne operacije
26415
218 Faktorizacija polinoma
26483
219 Integral i primitivna funkcija
18677
220 Limes niza
15873
221 Nizovi
12069
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5993
223 proporcionalnosti - zadatak
4415
224 Prebrojivi skupovi
4612
225 Kombinacije
4351
226 Geometrijska vjerovatnost
3981
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7197
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6464
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10986
230 Kružnica
4207
231 Adicijske formule
35493
232 Permutacije
6755
233 Geometrijski niz
5795
234 Princip matematičke indukcije
13204
235 Aritmetički niz
8228
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7851
237 Kolinearnost točaka
23038
238 Obrnuta proporcionalnost
15242
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 11070
240 Sukladnost trokuta - poučci
12822
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8811
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4953
243 Moja matematika:-)
6632
244 Polinomi
5800
245 Funkcije
4837
246 Primjena trigonometrije trokuta
13205
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11435
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15720
249 matematička indukcija
9775
250 Neki poučci o kutovima
11199
251 Kutovi
9423
252 Rotacija i centralna simetrija
13195
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17767
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10417
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6016
256 Faktorijele
Vedrana 6139
257 Modul kompleksnog broja
8513
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14722
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
36807
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17132
261 Kompleksni broj
Vedrana 5520
262 Rješenja maturalne zadaće
5258
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42199
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3915
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 7363
3 Korijeni
11923
4 Formule - Algebarski izrazi
132203
5 Potencije
Vedrana 15969
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 25503
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 834550
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10352
9 Algebarski izrazi
22257
10 Formule pretvorbe
7341
11 Trigonometrijski identiteti
9580
12 SIN COS POUČCI
7046
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57715
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6106
15 Kompleksni brojevi
4453
16 Postotni i kamatni račun
14836
17 Afina funkcija
9021
18 Kvadratna jednadžba
9746
19 Kvadratna funkcija
17890
20 Eksponencijalna funkcija
4328
21 Logaritamska funkcija
5887
22 Pravac
7102
23 Algebarski izrazi
5108
24 Potencije
4162
25 Trokut
4641
26 Pravilni mnogokuti
9025
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37532
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8161
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8731
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11227
4 Matrice
Tina 3399
5 Globalni ekstremi
Tina 12665
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6694
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8444
8 Diferencijalne jednadžbe
4386
9 Derivacije
5787
10 Beskonačni Redovi
3522
11 Analiza toka funkcije
7062
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4117
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4193
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4074
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3689
16 Funkcije limes neprekinutost
4277
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3859
18 Vektori u prostoru
4974
19 Teoremi srednje vrijednosti
3613
20 Određeni integrali
4414
21 Nepravi integrali
4551
22 Neodređeni integrali
5090
23 Laplaceova transformacija
6562
24 Aritmetički niz
55207
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2519
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 5736
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2255
4 Postoci
Slađana 4126
5 Trigonometrijski zadaci
4841
6 Proporcije i obrnute proporcije
6663
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7288
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6860
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 218348
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 19139
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22251
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10967
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 80973
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25670
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22771
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 85173
17 Vektori i matrice
7689
18 Uvod u statistiku
4405
19 Trigonometrija
9523
20 Sistem linearnih jednadžbi
5933
21 Razni zadaci, testovi
7367
22 Razlomci
12442
23 Potencije i korjeni
11773
24 Polinomi i racionalni izrazi
6045
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19629
26 Određeni integrali
5976
27 Nejednadžbe
9939
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17467
29 Kvadratne jednadžbe
5622
30 Kompleksni brojevi
4332
31 Jednadžbe višeg reda
4686
32 Geometrija
5786
33 Funkcije
4785
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15499
35 Digitalna algebra
3846
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11879
37 Analitička geometrija
10382
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10282
39 Vektori
26123
40 Godišnji ispit znanja I
7169
41 Godišnji ispit znanja II
6319
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6359
2 1=2 ???
Jasmin 3131
3 Komplexni broj
Jasmin 4115
4 Sinus i 6
Jasmin 2939
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8148
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3735
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3953
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4460
9 0=2 ??
Jasmin 3482
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4379

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 338 i Članova: 3 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika