Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Strojarstvo
Strojarstvo/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Rijeka
Matematika
Matematika/Split

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 71483
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 61020
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
18213
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
22135
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 96269
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 36457
2 Povijest jezika vježba
Kristina 10269
3 Tvorba riječi
marija 10781
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7951
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 14623
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 18654
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 9264
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 24452
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7398
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10007
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 59052
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 40818
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 55127
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 42119
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
28715
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
9246
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 19645
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 38478
19 Stupnjevanje pridjeva
26120
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12591
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
62989
22 Futur I
12027
23 Glagoli, vježba - 6. razred
120149
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
125645
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
45005
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
26473
27 Pravopisna provjera znanja
23351
28 Leksikologija - vježba
14447
29 Uvod u morfologiju - vježba
31530
30 Vježba za futur I. i futur II.
39601
31 Futur I. - test
17408
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
55128
33 Vježba - zamjenice
Petra 35452
34 Glagolski oblici - vježba
80953
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 32413
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15685
37 Priprema za test znanja za 7. razred
142541
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 23532
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22044
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16952
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12470
42 Priložne oznake - vježba
30035
43 vježba za futur I.
17832
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18588
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 39329
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
51976
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
52919
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
28287
49 Vježba: č i ć
Petra 25811
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 23743
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 22275
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 85524
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 22441
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 26228
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26660
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19299
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24877
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
32475
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32685
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14473
61 Pridjevi, zamjenice
36109
62 Pravopis, vježba: ije/je
125526
63 Književnost - 8. razred
30893
64 Atributi i apozicije
18279
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 41720
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 31568
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 130274
68 Objekt i služba riječi
Isabela 31689
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 27018
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 27569
71 7. razred, glasovi
16625
72 Zamjenice, vježba
176153
73 Zamjenice i infinitiv
15464
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 46784
75 Provjera književnosti, 4. razred
16945
76 Gospoda Glembajevi, lektira
26365
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 104045
78 Završni ispit
Isabela 47551
79 Zadatci za vježbu
Isabela 59237
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21603
81 Glagoli
Isabela 31857
82 Stilska sredstva
Isabela 22530
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 18313
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 108925
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 93440
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 42286
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 17588
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 128544
89 Promjena imenica
Isabela 14380
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 40498
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 57308
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36965
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20590
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 58619
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 93463
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 67163
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21717
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 6833
2 Č ili ć ?
Nikola 850
3 Književnost - 5.razred
Luka 12475
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1890
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4883
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5570
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 11012
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7089
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 16641
10 Višestruko složena rečenica
sandra 10830
11 hrvatski 8 razred
daniel 11957
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3680
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4634
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8697
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 56519
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3931
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5805
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 30588
19 Stilske figure
Kristina 20346
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19752
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7589
22 Vrste zamjenica
82723
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9747
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
51305
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
24562
26 Prikaz - izražavanje
7934
27 Pismo - izražavanje
9846
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11780
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
74454
30 Životopis - jezično izržavanje
5259
31 Imperfekt
40749
32 Aorist
61514
33 Croatian for foreigners - Dativ
6862
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 15673
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7696
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20028
37 Barok, književno razdoblje
50689
38 GLASOVI
8280
39 Vokalizacija
Irena 10341
40 Pismo - 8. razred
16982
41 Stupnjevanje pridjeva
67847
42 Navezak
Irena 15275
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
50875
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
153241
45 Glagolska vremena
78038
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
21137
47 Veznici - 2. razred gimnazije
20405
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
25373
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10872
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15899
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
11247
52 Referat
9138
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
31154
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10916
55 Esej na državnoj maturi
7918
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
18507
57 SASTAVAK
11347
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
73951
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16368
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12094
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 300552
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13437
63 Ije-je
17831
64 Priložne oznake
33565
65 pisanje futura I.
13235
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19021
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 155797
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15083
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
38683
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11601
71 Pojam književnosti
25073
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17540
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
13720
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
52844
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
81106
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 54466
77 HIMNA
9273
78 Slijedeći sljedećeg
10114
79 Lingvistika
12953
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11837
81 Čestice
26445
82 Vezna sredstva
10317
83 Brojevi
28989
84 Epika - opća obilježja
49479
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
27982
86 Lirika - opća obilježja
71897
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13134
88 Roman i njegov povijesni razvoj
18594
89 Nepromjenjive vrste riječi
113599
90 Gulliverova putovanja
9566
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 25943
92 Himnos, A. B.Šimić
19249
93 Hanibal Lucić
9259
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 113914
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6979
96 Avangarda
Administrator 7248
97 Barok
Administrator 6740
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10495
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8965
100 Moderna
Administrator 6007
101 Modernizam
Administrator 7301
102 Realizam
Administrator 6929
103 Romantizam
Administrator 6221
104 Sporazumjevanje
Administrator 6644
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28880
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26301
107 Leksikologija
Administrator 8266
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33004
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12386
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 290725
111 Onomastika
17414
112 Vrste riječi
Ivan 52815
113 Glagoli
Isabela 417453
114 Stilske figure
Isabela 106736

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 351 i Članova: 3 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika