ACENTUACIÓN

PRAVILA NAGLAŠAVANJA RIJEČI U ŠPANJOLSKOM JEZIKU:
1) ako riječ završava na suglasnik (osim na N i na S!), naglašen je posljednji slog
per-so-na-li-dad a-rroz pro-fe-sor

2) ako riječ završava na N ili na S, na samoglasnik ili diftong*, naglašen je predzadnji slog
fran-ces-es   a-mi-go   far-ma-cia
3) riječ nosi grafički naglasak (akcent)
-di-co   a-le-mán río

*diftong - spoj jednog jakog i jednog slabog ili dva slaba vokala
(slabi: I, U, jaki: A, E, O)
estudiar   ciudad

Ažurirano (Srijeda, 09 Studeni 2011 10:49)