Jednostavne rečenice

 

1. Izjavne rečenice

 

- glagol se nalazi uvijek na drugom mjestu i u licu subjekta: Ich arbeite sehr viel.

 

* drugo mjesto u rečenici nije uvijek druga riječ, nego druga rečenična cjelina:

In meinem großen Garten gibt es viele Blumen.

 

- ako se radi o složenim vremenima ili o glagolima s naglašenim prefiksom, tada pomoćni
ili modalni
glagoli dolaze na drugo mjesto, a infinitiv, particip II ili djeljivi prefiks na kraj
rečenice:

 

Ich habe alles selbst gemacht.

Ich muß noch sehr viel lernen.

Ich reise morgen um 8 Uhr ab.

Ich gehe jetzt tanzen.

 

- također ako se radi o imenskom predikatu: Ich habe heute starke Magenschmerzen.

 

- slijed priloških oznaka: vremenska – uzročna/pogodbena/dopusna – načinska – mjesna

Wir sind gestern trotz des schlechten Wetters gern in der Stadt spazieren gegangen.

 

- slijed padeža: N D A Ich habe ihm ein Buch geschenkt.

- ako je akuzativ zamjenica stoji ispred dativa: Ich habe es ihm geschenkt.

 

2. Upitne rečenice

 

Na početku može stajati:

- konjugirani glagolski oblik (inverzija): Hast du jetzt Zeit?

- upitna zamjenica: Wer ist auf der Straße?

- upitni prilog: Wann sind sie gekommen?

- upitni oblik zamjeničkog priloga: Worüber reden sie?

 

* ako rečenica počinje upitnom zamjenicom, prilogom ili zamjeničkim prilogom konjugirani
   glagolski oblik nalazi se na drugom mjestu, a infinitiv, particip ili naglašeni prefiks na
   kraju rečenice

 

* na rečenice koji počinju glagolom odgovara se sa Ja, Nein, Doch:

Haben Sie jetzt Zeit? – Ja, ich habe Zeit. / Nein, ich habe keine Zeit.

 

Doch se upotrebljava kao potvrdan odgovor na pitanje koje sadrži negaciju:

Haben Sie jetzt keine Zeit? - Doch, ich habe eine Stunde Zeit.  

 

3. Zahtjevne rečenice ( Imperativne)

 

- glagol se uvijek nalazi na početku rečenice: Kommen Sie, bitte, gleich!

Ažurirano (Četvrtak, 12 Travanj 2018 17:49)