ZAMJENIČKI PRILOZI

 

- određeni prijedlozi spajaju se s prilozima da(r)- i wo(r)-

 

1. prijedlozi s akuzativom: dadurch-wodurch?, dagegen-wogegen?, darum-worum?

2. prijedlozi s dativom: daraus-woraus?, dabei-wobei?, damit-womit?, danach-wonach?,

   davon-wovon?, dazu-wozu?

3. prijedlozi s dativom i akuzativom: daran-woran?, darauf-worauf?, darin-worin?,
   darüber-worüber?,darunter-worunter?, davor-wovor?

 

* značenje zamjeničkih priloga ovisi o glagolskoj frazi te se prevode u kontekstu

 

Sie wartet auf ihren Freund. à Auf wen wartet sie? à Sie wartet auf ihn.

Sie wartet auf den Zug. à Worauf wartet sie? à Sie wartet darauf.

- zamjenički prilozi mogu također ukazivati na zavisnu rečenicu koja slijedi:

Sie erinnerte mich daran, dass ich den Brief beantworten muß.

Ažurirano (Četvrtak, 12 Travanj 2018 17:50)