- rekcija je sposobnost glagola, imenice i pridjeva da određuju padež riječi u rečenici koja ovisi o njima

- ne postoji pravilo za to koji glagol ide s kojim padežom ili s kojim prijedlogom 

 

GLAGOLI KOJI ZAHTIJEVAJU GENITIV

 

sich erinnern

sich erinnern an (sjećati se svojih ...)

 

GLAGOLI KOJI ZAHTIJEVAJU DATIV

 

begegnen (susresti)

beitreten (učlaniti se)

danken (zahvaliti se)

einfallen (pasti na pamet)

entsprechen (odgovarati)

folgen (slijediti, slušati)

gefallen (svidjeti se)

gehören (pripadati, biti nečije vlasništvo)

gelingen (uspjeti)

gestatten (dopustiti)

glauben (vjerovati)

gratulieren (čestitati)

helfen (pomoći)

sich nähern (približiti se)

nutzen / nützen (koristiti, biti koristan)

passen (odgovarati)

schaden (štetiti)

schmecken (prijati)

zuhören (slušati)

 

GLAGOLI KOJI ZAHTIJEVAJU AKUZATIV

a) GLAGOLI KOJI I U HRVATSKOM IDU S AKUZATIVOM

 

bauen (graditi)

essen (jesti)

lesen (čitati)

lieben (voljeti)

schlagen (tući)

schreiben (pisati)

trinken (piti)

zeichnen (crtati)

 

b) VEĆINA GLAGOLA S PREFIKSOM be-

 

bemalen (oslikati)

beschreiben (opisati)

bewohnen (stanovati u, na)

bewundern (diviti se)

beklagen (tužiti se na)

beraten (savjetovati)

beantworten (odgovoriti na)

begrenzen (ograničiti)

 

GLAGOLI KOJI ZAHTIJEVAJU PRIJEDLOŽNI OBJEKT

 

abbringen von + D (odgovoriti od)

abhängen von + D (ovisiti o)

achten auf + A (paziti na)

sich ärgern über + A (ljutiti se na, zbog)

sich äußern über + A (izraziti se o)

ankommen auf + A (ovisiti o, biti važan)

arbeiten an + D (raditi na)

auffordern zu + D (pozvati na)

aufmerksam machen auf + A (upozoriti na)

sich aufregen über + A (uzrujavati se)

sich bedanken bei + D (zahvaljivati se nekome)

sich bedanken für + A (zahvaljivati za)

beginnen mit + D (započeti s)

beitragen zu + D (pridonijeti)

sich beklagen über + A (tužiti se)

berichten über + A (izvještavati o)

bestehen aus + D (sastojati se od)

bestehen auf + D (inzistirati na)

sich beteiligen an + D (sudjelovati u)

sich beziehen auf + A (odnositi se na)

sich bewerben bei + D (natjecati se kod)

sich bewerben um + A (natjecati se za)

bitten um + A (zamoliti za)

bleiben bei + D (ostati kod)

denken an + A (misliti na)

denken über + A (misliti o)

einladen zu + D (pozvati na) 

sich entscheiden für + A (odlučiti se za)

sich entscheiden gegen + A (odlučiti se protiv)

sich entwickeln zu + D (razviti se u)

(sich) erinnern an + A (podsjetiti, sjetiti se)

sich erkundigen nach + D (raspitati se za)

fehlen an + D (nedostajati)

fragen nach + D (pitati za)

sich freuen auf + A (veseliti se - unaprijed)

sich freuen über + A (veseliti se - nečemu što je ostvareno)

gehören zu + D (spadati među / u)

sich gewöhnen an + A (naviknuti se na)

glauben an + A (vjerovati u)

halten für + A (smatrati)

handeln mit + D (raditi s)

sich handeln um + A (raditi se o)

hängen an + D (vezati se za) 

helfen bei + D (pomoći kod nečega / s nečime)

hinweisen auf + A (ukazati na)

hoffen auf + A (nadati se nečemu)

sich interessieren für + A (zanimati se za)

sich konzentrieren auf + A (koncentrirati se na)

sich kümmern um + A (brinuti se o, pobrinuti se za)

lachen über + A (smijati se nekome / nečem)

leiden an + D (bolovati od)

lesen von + D (čitati o)

nachdenken über + A (razmišljati o)

neigen zu + D (biti sklon)

passen zu + D (pristajati)

rufen nach + D (zvati)

sich schützen vor + D (zaštititi se od)

sich sehnen nach + D (čeznuti za)

siegen über + A (pobijediti nekoga / nešto)

sorgen für + A (brinuti se za)

sich sorgen um + A (brinuti se, biti zabrinut)

spielen mit + D (igrati se s)

sterben an + D (umrijeti od)

streiten mit + D (svađati se s)

sich streiten über + A (svađati se oko)

sich streiten um + A (svađati se oko / zbog)

suchen nach + D (tražiti) 

teilnehmen an + D (sudjelovati u)

sich treffen mit + D (naći / susresti se s)

träumen von + D (sanjati o)

übergehen zu + D (prijeći na)

sich unterhalten über + A (razgovarati o)

verfügen über + A (raspolagati s)

sich verlassen auf + A (pouzdati se u)

sich verlieben in + A (zaljubiti se u)

verstehen von + D (razumjeti se u)

verzichten auf + A (odreći se nekog / nečeg)

vorbeigehen an + D (proći pored)

wählen zu + D (izabrati za)

warten auf + A (čekati)

weinen über + A (plakati zbog nečega) 

weinen um + A (plakati oko nečega) 

sich wenden an + A (obratiti se, pitati za nešto)

wissen über + A (znati o)

sich wundern über + A (čuditi se)

zählen zu + D (ubrajati se među)

zu tun haben mit + D (imati veze s nečim) 

zweifeln an + D (sumnjati u)

zwingen zu + D (prisiliti na)

Ažurirano (Ponedjeljak, 16 Siječanj 2012 09:21)