Konjunktionen wenn, als, weil, dass )

Wenn, als, weil i dass su veznici  zavisnih rečenica. Budući da su rečenice koje počinju ovim veznicima zavisne, predikat stoji na kraju rečenice. Kad se predikat sastoji od više dijelova, na kraju stoji dio predikata koji se konjugira. Složeni glagoli u zavisnim rečenicama se ne rastavljaju.

Zavisna rečenica najčešće stoji iza glavne rečenice, ali može stajati i ispred nje. Kad zavisna rečenica stoji ispred glavne rečenice, dio predikata koji se konjugira stoji u glavnoj rečenici na prvom mjestu.

Wenn i als su veznici vremenskih rečenica. I wenn i als se na hrvatski prevode veznikom kad. Upotreba ovih veznika u njemačkom jeziku nije ista.

    

Wenn se upotrebljava za radnju u sadašnjosti i budućnosti (Primjer 1), te za radnju koja se ponavljala u prošlosti (Primjer 2).

Primjeri:

(1) Ich besuche meine Freunde, wenn ich nach Kroatien fahre.

(2) Ich habe meine Freunde besucht, immer wenn ich nach Kroatien gefahren bin.

Wenn može biti i pogodbeni veznik, a ponekad se samo po kontekstu može zaključiti da li se radi o vremenskoj ili pogodbenoj rečenici.

Als se upotrebljava za radnju koja se dogodila jednom u prošlosti.

Primjer:

Sie hat mich besucht, als sie in Rijeka war.

Weil je veznik uzročne rečenice. Na hrvatski se prevodi veznikom jer.

Primjer:

Sie musste zu Hause bleiben, weil sie die Karte nicht rechtzeitig gekauft hat.

Dass je veznik subjektne, objektne ili atributne rečenice. Na hrvatski se prevodi veznikom da.

Primjer:

Wir wissen, dass dieser Film gut ist.

Ažurirano (Subota, 10 Listopad 2009 16:03)