Pozitivno: formira se dodavanjem -s ili -es na kraju glagola u trećem licu jednine                     (He/ She/ It)

                I like music. -prvo lice jednine i ne dodaje se nastavak

                She likes music.- treće lice jednine, nastavak se dodaje

 

Upitno: formira se u prezentu glagola do + infinitiv glagola 

             Do I like music?

             Does he like music?

             Nastavak se ne dodaje na oba glagola kao što se može vidjeti na drugom                primjeru jer nema smisla ponovno ukazivati na present simple ako je                        nastavak na prvom glagolu.

 

Negativna: formira se u prezentu negativnog glagola do(do not) + infinitiv glagola

                  I do not like music.

                  He does not like music.

 

Kada se koristi? -Koristi se kada se opisuje neka neka radnja koja je učestala ili                                   kada želimo reći tko što obično radi. (Navike, hobi)

                          -Kada govorimo neku isinitu činjenicu.

                          -Kada želimo iskazati nečije osjećaje, misli...

Kako možemo znati da se u rećenici koristi present simple? -Kada rečenica sadrži                      riječi: never, rarely, not often, sometimes, often, usually, always...

Kako napisati rečenicu s ovim glagolom? -Glagol u present simplu ide prije                                  glavnog glagola, ali poslije glagola to be. 

 

Kako koristiti nastavke?

a) Nastavak -s : wants/eats/helps

b) Nastavak -es : dodaje se na glagole koji završavaju na -ss(kisses), -sh(washes),                              -ch, -x(fixes), -o(goes)

c) Glagol koji završava na suglasnik + y - tada se nastavak mijenja u -ies (carry-                                                                        carries)

 

Ažurirano (Četvrtak, 19 Rujan 2013 09:48)