Present Simple Tense (Prosto sadašnje vreme) se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to). Na primjer, infinitiv sa «to» glagola raditi glasi to work a infinitiv bez «to» glasi work.

Za sva lica osim za treće lice jednine Potvrdni oblik prostog sadašnjeg vremena glasi work. Za treće lice se dodaje –s 

I work – Ja radim                             We work – Mi radimo

You work – Ti radiš

He works – On radi                         You work – Vi radite

She works – Ona radi

It works – Ono radi                       They work – Oni rade

Nastavak –s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti –es, kao u primeru glagola go koji u 3. l. jed. glasi goes ili glagol do koji u 3. l. jed. glasi does. Ukoliko se glagol završava na –ch, -sh, -x, -ss, nastavak takođe glasi –esNa primer:He teaches (teach – predavati).  She washes (wash – prati). He kisses (kiss – ljubiti). She fixes (fix – popravljati).Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie. Na primer:He cries (cry -plakati).It flies (fly – leteti).Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene.She plays (play – igrati).He stays (stay – ostati).

Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola Do, odnosno Does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola. Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh- pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa Da ili Ne. Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many...   

Do I work? – Da li ja radim?                   Do we work? – Da li mi radimo?

Do you work? – Da li ti radiš?

Does he work? – Da li on radi?              Do you work? – Da li vi radite?

Does she work? – Da li ona radi?         Do they work? – Da li oni rade?

Does it work? – Da li ono radi?

Ažurirano (Utorak, 18 Svibanj 2010 13:22)