Postoje mnoge razlike u američkom i britanskom pisanju engleskih riječi. Iako se oboje smatra točnim, potrebno je biti dosljedan u pisanju.

  • riječi koje završavaju na -er ili -re:
BE: centre, theatre, metre
AE: center, theater, meter (ali gas or parking meter)
  • riječi koje završavaju na -se ili -ce:
BE:  practice (imenica), practice  (glagol);  licence (imenica),  license (glagol)
AE: practice, licence (i imenice i glagoli)
  • riječi koje završavaju na -our ili -or:
BE: behaviour, colour, humour, labour,  neighbour, rumour
AE: behavior, color, humor, labor, neighbor, rumor
 

Primijetite sljedeće razlike:

  • BE: cheque, AE: check
  • BE: programme, AE: program (Pazi! Ako se govori o računalnom programu, onda se i u britanskom engleskom piše program.)BE = British English

AE = American English 

Ažurirano (Petak, 06 Ožujak 2009 05:23)