Klimatski cinitelji ili modifikatori:-geografska sirina
                                                        -nadmorska visina
                                                        -razdvojena kopna i more
                                                        -morske struje
                                                        -udaljenost od mora
                                                        -reljef
                                                        -tlo
Klimatski elementi:-temperatura zraka
                                 -vlaga zraka
                                 -tlak zraka
                                 -smjer i brzina vjetra
                                 -naoblaka
                                 -padaline

 
Primorska Hrvatska: 

-temperature:-ljeto 22-26°C
                        -zima vise od 0°C
                        -insalacija(broj suncanih sati u godini):2400-2700 suncanih sati
-padaline:-vise od 1000mm
                 -povecavaju se od otoka prema obali
                 -od sjeverozapada prema jugoistoku
-tip klime:-umjereno topla vlazna klima s vrucim ljetom
                 -sredozemna klima ili "klima masline"
-tla:-crvenica ili terrarosa(rosa-crvena)
       -smeda
-vegetacija:-hrast crnika
                     -primorski bor i cempres
                     -dalmatinski crni bor

                     -hrast medenac i bijeli grab

-ekoloski problemi:-pozari


Gorska Hrvatska:

-temperature:
-ljeto manje od 20°C
                        -zima manja od 0°C
                        -temperaturna inverzija(obrat u kotlinama
                        -temperaturna amplituda:razlika izmedu najvise i najnize temperature
-padaline:-1200mm-2000mm (4000mm)
                 -zakljucak:povecavaju se s nadmorskom visinom
-tip klime:-umjereno topla vlazna s toplim ljetom
                  -vlazna snjezno-sumska
-tla:-podzol->sivo isprano tlo na kojem uspijeva suma
       -planinska crnica
-vegetacija:-hrast
                     -bukva,jela
                     -smreka,klekovina
                     -travna vegetacija(najvise)
-endemi:-velebitska degenija 
                -hrvatska sibireja
-ekoloski problemi:-kisele kise


Nizinska Hrvatska:  

-temperature:ljeto 20-24°C
                  -zima -2 do 0°C
-padaline:
manje od 1000mm
               -smanjuju se od zapada prema istoku
                   -povecavaju se s nadmorskom visinom
-tip klime:-umjereno topla s vlaznim ljetom
-tla:-crna,smeda
       -aluvijenci(poplavne zone,uz rijeke)
-vegetacija:-hrast kitnjak,obicni grab
                     -hrast luznjak
                     -hrast sladun i cer
                     -bukva
-ekoloski problemi:-primjena pesticida


(imao sam problema  sa nizinskom hrvatskom pa se ne obazirite na to sto je sve istaknuto)


 

 

 

Ažurirano (Ponedjeljak, 14 Studeni 2011 09:51)