-Nemetali se s kisikom povezuju dajući okside nemetala.

-Općenito oksidi su spojevi drugih elemeneta s kisikom , a za nemetale nemoram objašnjavati znamo što su ;)

- Dakle NEMETAL + KISIK -> OKSID NEMETALA.

-Primjer: C+O2->CO2 nemetal ugljik s kisikom daje oksid tog nemetala ugljika točnije ugljikov dioksid.

-Oksidi nemetala pomiješani s vodom daju kiseline!

-Dakle OKSID NEMETALA+VODA->KISELINA.

-Primjerice: CO2+H2O->H2CO3/ugljična kiselina znači, ugljikov dioksid se povezao s vodom i dao je kiselinu i to na način da se je H2 prepisao jer je ostao  isti broj atoma, C se također iz tog razloga prepisao , O iz ljeve strane se spojio sa O s desne strane i dao O3 1 O/ljeva strana + 2O desna strana=3 atoma kisika.

-Kiseline su vrsta tvari koje se u vodi razlažu na pozitivne katione(pozitivni ione) vodika,i anione kiseline(negativne ione).

-Primjerice HCL se razlaže na pozitivne H+ vodikove ione i negativne klorove CL- ione.Vodikovi se pak ioni u vodi povezuju s  molekulama vode dajući tzv.oksonijeve H3O+ ione.

-Ovako to lakše izgleda jednadžbom- H+H20->H3O+ dakle H3O+ smo dobili tako što smo zbrojili atome vodika H+H2=H3 i prepisali atom kisika(nije se sa ničime zbrajao pa je ostao isti.).

-Kiseline se razređuju vodom da bi se smanjila njihova koncentracija tj: jakost. OTOPINU RAZRJEĐUJEMO UVIJEK I SAMO DODAVANJEM KISELINE U VODU _K_U_V a NIKAKO V_U_K(vode u kiseline, zapamtite vuk je opasan ) :)

-Valenciju kiseline određujemo prema broju atoma vodika u molekuli vode

- Vodik je uvijek jednovalentan a valencija aniona kiseline jednaka je valenciji iona.

-Vodene otopine kiselina provode električnu struju jer sadržavaju slobodne H3O+ ione koji to čine.

-Još neke važne kiseline:

H2SO3->Sumporasta

H2SO4->Sumporna 

H2S->Sumporovodična

H2PO4->Fosforna

HNO3->Dušična kiselina HCL(aq)->Klorovodična kiselina

-Postoje još mnoge koje nisu važne za osnovnu školu.

-Kiseline uvijek počinju s H, po tome ih razlikujemo od drugih spojeva.

Ažurirano (Četvrtak, 10 Siječanj 2013 10:03)