Kiseline se gotovo uvijek dobivaju u koncentriranom obliku. U laboratoriju, kao i u industriji, najčešće su potrebne razrijeđene kiseline, poznate koncentracije.

 

Koncentracija otopljene tvari prije razrjeđivanja definirana je izrazom:

                                                  c1= n / V1

gdje je: c - množinska koncentracija otopljene tvari

             n - množina otopljene tvari

             V - volumen otopine

 

Koncentracija otopine poslije razrjeđivanja biti će:

                                                  c2= n / V2

Pri razrjeđivanju otopina smanjuje se koncentracija otopine, međutim množina otopljene tvari ostaje nepromjenjena, pa vrijedi:

                                                 c1V1 = c2V2

  • pomoću ove relacije može se izračunati potreban volumen do kojeg treba razrijediti otopinu neke koncentracije, da bi se dobila otopina zadane koncentracije.

U slučaju da je zadana masena koncentracija vrijedi: γ1V1 = γ2V2

Ažurirano (Ponedjeljak, 05 Ožujak 2012 21:52)