Popunjavanje elektronskog omotača

 

Na slici imamo prikazan elektronski omotač. Ljuske K,L,M,N,O,P,Q , njihove podljuske te orbitale. Uzmimo za primjer ljusku N.

Ona ima četiri podljuske s, p, d, f. Svaka od tih podljuski ima određeni broj orbitala, u koje se smještaju elektroni. U podljusku s stanu 2 elektrona, u podljusku p njih 6. Podljuska d ima mjesta za čak 10 elektrona, a zadnja podljuska ljuske N, podljuska f, može primiti 14 elektrona. Sve skupa, u ljusku N stane 2+6+10+14 = 32 elektrona. Broj elektrona u pojedinoj ljuski određen je formulom 2n^2, gdje je n redni broj ljuske. (u našem primjeru, n=4, pa je 2x4^2 = 2 x16 = 32).

 
7j

7i7h

7g7d

7p


Q 7s

6i6h

6g6d

6p


P 6s
5g

5f5d

5p


O 5s

4f4d

4p


N 4s
3d

3p


M 3s

2p


L 2s

K 1s1s -> 2s -> 2p -> 3s -> 3p -> 4s -> 3d -> 4p -> 5s -> 4d -> 5p ->6s -> 4f –> 5d -> 6p -> 7s -> 5f ...Svi sustavi u prirodi teže minimumu energije, pa tako i elektroni u elektronskom omotaču najprije popunjavanju one ljuske i orbitale koje su energetski povoljnije. Elektronski omotač se sastoji od 7 ljuski (K,L,M,N,O,P,Q) koje su još podijeljene u podljuske i orbitale. Pounjavanje ide na sljedeći način :


Najprije se popunjava ljuska najbliža jezgri atoma, a to je ljuska K. Ona ima samo jednu podljusku koja se sastoji od jedne orbitale.Zatim, ljuska L. Ljuska L ima 2 podljuske : s, p. Podljuska p ima 3 orbitale, i u nju može stati 6 elekrona. Elektroni se u orbitalama smještaju po Hundovu pravilu. To znači da će se elektroni smjestiti svaki u svoju orbitalu, a tek onda nastaviti popunjavati orbitale u parovima. To je zato što je takva elektronska konfiguracija u kojoj su elektroni popunili svaki svoju orbitalu, je najstabilnija.
Ažurirano (Ponedjeljak, 27 Veljača 2012 19:19)