Puferi su otopine slabih kiselina i njihovih soli ili slabih baza i njihovih soli. Pufer otopine se opiru promjeni pH, tj. imaju sposobnost održavanja približno konstantnog pH pri dodatku određene (ne ograničene, ali značajne) količine jake kiseline ili baze.

Primjeri puferskih otopina su otopina CH3COOH/CH3COONa ili NH3/NH4Cl.

Dodatkom jake kiseline u pufer CH3COOH/CH3COONa anion slabe kiseline prima proton i nastaje slaba kiselina koja je ionako prisutna:

CH3COO- + H3O+ → CH3COOH + H2O

Dodatkom jake baze slaba kiselina otpušta proton i nastaje anion slabe kiseline koji je ionako prisutan):

CH3COOH + OH- → CH3COO- + H2O

Analogno vrijedi i za pufer otopine slabih baza i njihovih soli.

Kapacitet pufera je broj molova jake kiseline ili baze koji može apsorbirati 1 dm3 pufera da se pH pufera promjeni najviše za jedinicu. Maksimalan kapacitet pufera postiže se kada je omjer koncentracija slabe kiseline/baze i njene soli 1 tj. postiže se miješanjem jednakih koncentracija slabe kiseline/baze i njene soli.

Vrlo su važni u biološkim sustavima jer je za djelovanje većine enzima potreban pH u točno određenom uskom rasponu.

Ažurirano (Utorak, 07 Veljača 2012 11:01)