Nadopuni:

 

  1. Soli sumporne kiseline nazivaju se _________.
  2. Acetati su soli __________ kiseline.
  3. Reakcijom između kiseline i lužine nastaje __________ i _________.
  4. Soli sulfatne kiseline nazivaju se __________.
  5. _________ su soli nitratne kiseline.
  6. Reakcijom kalcijevog hidroksida i fosfatne kiseline nastaje __________ (ime soli).
  7. Kemijska formula octene kiseline je ___________, a željezo (III) hidroksida ___________. Kemijskom jednadžbom opiši reakciju između tih dvaju spojeva i imenuj nastale produkte. 

 

Smile


Ažurirano (Srijeda, 02 Studeni 2011 10:51)