GRAĐA ATOMA

Atomi su građeni od manjih čestica koje nazivamo elementarnim ili subatomskim česticama. To su protoni, elektroni i neutroni.


Elektroni su negatvno nabijene čestice (e-), a protoni su pozitivno nabijene čestice (p+), dok su neutroni neutralni (n ili n°).


Protoni i neutroni se čine jezgru atoma. Oko jezgre se gibaju elektroni koji čine elektronski omotač.


Svaki atom ima jednak broj protona i elektrona, pa je u cjelini neutralan.


Broj koji pokazuje od koliko je protona, odnosno elektrona građen neki atom, zove se protonski ili reedni broj, a označujemo ga slovom Z.

 

Z=N(p+)=N(e-)


Svi atomi iste vrste imaju jednak protonski broj. Vrsta atoma s određenim protonskim brojem naziva se kemijskim elementom.


m(p+)=m (n°)

m(e-)<Masa atoma približno je jednaka ukupnoj masi protona i neutrona tj. masi atomske jezgre.


Zbroj protona i neutrona u jezgri atoma naziva se nukleonskim ili masnenim brojem, a označujemo ga slovom A.


A=N(p+)+N(n°)

N(n°)=A-N(p+)

Ažurirano (Četvrtak, 07 Travanj 2011 16:09)