VALENCIJA U SPOJEVIMA S IONSKOM VEZOM

 

SKUPINA   1   2   3                                                                   14   15   16   17

           METALI                                                                                NEMETALI

mala elektronegativnost                                                        velika elektronegativnost

                     ← porast težnje za izgradnju pozitivno nabijenih atoma

                     porast težnje za izgradnju negativno nabijenih atoma

pozitivno nabijeni ioni                                                             negativno nabijeni ioni

 

 

 

IONSKA VEZA = veza koju uzrokuje elektrostatsko privlačenje suprotno nabijenih atoma, a nastaje pri spajanju metala i nemetala.

 

VALENCIJE elemenata pokazuju koliko atoma jednovalentnog elementa može vezati atom nekog elementa.

 

Pri nastajanju ionskih spojeva valencija elementa jednaka je broju elektrona koje je atom otpustio ili primio.

 

Metali otpuštaju elektrone lakše zbog manje elektronegativnosti, dok nemetali lakše primaju elektrone.

 

Primjer:

 

 

Svaki atom kisika prima po 2 elektrona što znači da su za molekulu kisika potrebna 4 elektrona. Kako broj primljenih i otpuštenih elektrona mora biti jednak, to gornju jednadžbu valja pomnožiti sa dva.

 

 

 VALENCIJA U SPOJEVIMA S KOVALENTNOM VEZOM

 

 

KOVALENTNA VEZA = kemijska veza pri kojoj nastaju zajednički elektronski parovi.

 

U kovalentnim je spojevima valencija određena brojem elektrona koje atom daje za stvaranje zajedničkih elektronskih parova.

 

Primjer:

̤ 

 

Vodikov atom je dao jedan elektron atomu klora. Oba atoma su jednovalentna.

 

 

 

 

Ažurirano (Petak, 04 Ožujak 2011 08:44)