U laboratoriju se najčešće primjenjuju otopine određenog, točno poznatog kvantitativnog sastava, odnosno poznata je masa ili množina otopljene tvari u otopini određene mase ili volumena.

Sastav otopine iskazuje se na različite načine a najćešće se primjenjuju udjeli (maseni, volumni, množinski) i koncentracije (masena, množinska).

 

MASENI UDIO (w) neke komponente X, w(X), u smjesi je omjer mase komponenete X, m(X) i zbroja masa svih komponenti u smjesi, Ʃmi:

 

w(X) = m(X) / Ʃm1

 

VOLUMNI UDIO(φ) neke komponente X, φ(X), u smjesi je omjer volumena komponenete X, V(X) i zbroja volumena svih komponenti u smjesi, ƩVi:

 

φ = φ(X) / ƩV1

 

Kod udjela u omjeru su uvijek istovrsne veličine i zbog toga im je jedinica 1. Njihova je vrijednost uvijek manja od 1, a može se iskazati postocima % (w · 100).

 

 

GUSTOĆA neka tvari X, ρ(X) omjer je mase te tvari, m(X) i volumena tvari V(X).

 

ρ(X) = m(X) / Vx

 

Na isti način definirana je gustoća otopine:

 

ρ(otopina) = m(otopina) / V(otopina) [g/dm3]

 

 

MASENA KONCENTRACIJA tvari X, γ(X) omjer je mase te tvari, m(X) i volumena otopine, V:

 

γ(X) = m(X) / V(otopina) [g/dm3]

 

 

MNOŽINSKA KONCENTRACIJA neke tvari X, c(X) omjer je množine te tvari, n(X) i volumena otopine, V:

 

c(X) = n(X) / V(otopina) [mol/dm3]

*1 dm3 = 1 L

Ažurirano (Utorak, 22 Veljača 2011 09:46)