RELATIVNA ATOMSKA MASA, Arbroj koji pokazuje koliko je puta masa određenog atoma veća od unificirane atomske jedinice mase.

 

Ar(X) = ma(X)/u

 

u – unificirana atomska jedinica mase, ima vrijednost 1,6605x10-27 kg.

 

RELATIVNA MOLEKULSKA MASA (RMM), Mr broj koji pokazuje koliko je puta masa molekule veća od unificirane atomske jedinice mase. RMM je zbroj relativnih atomskih masa svih atoma koji čine molekulu.

Mr (X)= mf(X)/u

 

MNOŽINA (KOLIČINA TVARI) I MOL

Pri kemijskim reakcijama uvijek reagira određen broj čestica jednog reaktanta s točno određenim brojem čestica drugog reaktanta.

 

Npr. FeCl3 (aq) + 3NaOH (aq) → Fe(OH)3 (s) + 3NaCl (aq)

 

Ta kemijska jednadžba prikazuje kemijski proces ali i broj jedinki koje sudjeluju u kemijskoj reakciji. Jedna formulska jedinka željezova (III) klorida reagira s tri formulske jedinke natrijeva hidroksida pri čemu nastaje jedna formulska jedinka netopljivog željezova (III) hidroksida I tri formulske jedinke natrijeva klorida.

 

Fizička veličina za količinu tvari je MNOŽINA – n, i mjerna jedinica MOL – mol.

n(X) = m(X)/M(X)

 

AVOGADROVA KONSTANTA, L ili NA dobiva se dijeljenjem brojnosti jedinki, N(X), u nekom uzorku njegovom množinom n(X).

 

L = N(X)/n(X)

 

L ili NA ima vrijednost 6,022x1023 mol-1.

 

MOLARNA MASA, Mfizička veličina definirana omjerom mase i množine tvari, a karakterizira čistu tvar.

 

M(X) = m(X)/n(X) [kg/mol, g/mol]

 

 

STANDARDNI MOLARNI VOLUMEN, Vm plina iznosi 22,4 dm3/mol (pri standardnim uvijetima: t=0℃, p= 101,3 kPa).

 

V⁰m = V⁰(plin)/n(plin)

 

 

MOLARNI VOLUMEN, Vmdefiniran je omjerom volumena plina i množine.

Vm = V(plin)/n(plin) [dm3/ mol]

 


Ažurirano (Utorak, 22 Veljača 2011 09:46)