Autor:   prof.Drago Devčić, Tel:  091/581-0812    01/4651-246

----------------------------------------------------------------------

BRZINA I AKCELERACIJA
BRZINA
Što je BRZINA?  Brzina je fizikalna veličina koja mjeri odnos puta i vremena.
Ako želimo vrlo kratko izraziti smisao pojma brzine onda možemo reći:
BRZINA JE PUT PREĐEN U JEDINICI VREMENA.
Brzinu izražavamo u  m/s (metara u sekundi)  u MKS-sustavu.
Brzinu često izražavamo i u jedinici km/h.
Znamo li brzinu nekog tijela, neka je to recimo  v [m/s ], tada uz pretpostavku da je ta brzina stalno ista (konstantna, nepromjenjiva u vremenu) možemo izračunati i put što ga to tijelo pređe za neko vrijeme t. Za put s tada vrijedi  s=vt
PRIMJER: neka tijelo ima konstantnu brzinu v=5 [m/s] i neka se tako giba kroz vrijeme t=10s tada će to tijelo preći put s=vt=5*10 m=50m .
Ako brzina tijela nije konstantna onda za pređeni put s ne vrijedi formula s=vt. Za takve slučajeve vrijede neke druge formule.
AKCELERACIJA
što je AKCELERACIJA ? Akceleracija  je fizikalna veličina koja se izražava u m/s2
Ako vrlo kratko hoćemo izraziti smisao pojma akceleracije tada možemo reći
AKCELERACIJA MJERI PROMJENU BRZINE U JEDINICI VREMENA.
Neka je akceleracija a=2[m/s2] , značenje toga je da se brzina poveća točno za 2[m/s]  svake sekunde
Pretpostavimo da je početna brzina tijela v=5 m/s i da ima akceleraciju a=2 m/s2 tada će vrijediti

Nakon prve sekunde brzina tijela će biti v=5+2=7 m/s
nakon druge sekunde v=7+2 =9m/s , nakon treće sekunde v=9+2=11m/s
Dakle općenito brzina će nakon t sekundi iznositi  v=5+2t
Primjeti da sada kada govorimo o brzini možemo govoriti samo o brzini u jednom trenutku jer se brzina stalno mjenja iz trenutka u trenutak.
Ako tijelo u početku ima brzinu v=0 i akceleraciju a nakon t sekundi brzina će biti v=at
Dakle ako je akceleracija konstantna i iznosi a ,vrijede sljedeće formule za brzinu i put.

Ako je početna brzina 0,  brzina u nekom trenutku t bit će v=at .  
Ako je početna brzina v0 , brzina u trenutku t bit će             v=v0+at
Za pređeni put s, uz uvjet da je početna brzina 0 i akceleracija a vrijedi

s=1/2at2 , dakle s je pređeni put za vrijeme t uz konstantnu akceleraciju a.


Ažurirano (Srijeda, 02 Svibanj 2012 08:44)