- GIBANJE -
ZADACI ZA PRIPREMU DRŽAVNE MATURE I PRIJEMNIH ISPITA (FER, FSB...) 
1. Automobil prijeđe prvu trećinu puta brzinom 10 km/h, drugu trećinu puta brzinom 20 km/h, a posljednju trećinu brzinom 60 km/h. Odredi srednju brzinu automobila.

a) 20 km/h b) 18 km/h c) 7 m/s   d) 30 km/h e) 36 m/s

 

2. Kolika je akceleracija tijela koje se giba jednoliko ubrzano, a za vrijeme osme i devete sekunde zajedno prevali put od 40 m ? Tijelo je na početku gibanja mirovalo.

a) 1.2 m/s2 b) 1.4 m/s2 c) 1.7 m/s2 d) 2 m/s2 e) 2.5 m/s2

 

3. Dva tijela krenu istodobno s istog mjesta u međusobno okomitim smjerovima. Jedno se giba stalnom brzinom 10 m/s, a drugo stalnim ubrzanjem 5 m/s2 bez početne brzine. Kolika je udaljenost tijela 2 s nakon početka gibanja ?

a) 10 m b) 17.3 m   c) 30 m   d) 22.4 m   e) 20 m

 

4. Tijelo se giba jednoliko usporeno. Početna brzina tijela je 5 m/s. Tijekom pete sekunde tijelo prijeđe put dugačak 4.5 m. Koliki put tijelo prijeđe za 10 s ?

a)30 m   b) 44.4 m c) 100 m d) 60 m e) 78 m   b

 

5. Kamen mase 0.2 kg pao je s neke visine. Vrijeme padanja bilo je 1.44 s. Njegova brzina na polovini puta bila je:

a) 10 m/s b) 31.6 m/s c) 1 m/s   d) 14.1 m/s e) 44.7 m/s

 

6. U robnoj kući pomične stepenice dignu kupca koji stoji na njima za 1 min. Ako su stepenica nepomične, kupac prijeđe istu u daljensot za 3 min. Za koje će vrijeme proći isti razmak ako se penje pomičnim stepenicama ?

a) 1.5 min b) 15 s c) 45 s d) 0.5 min e) 55 s

 

7. Vlak se kreće stalnom brzinom od 35 m/s. U nekom trenutku započinje kočenje pri čemu se brzina vlaka jednoliko mijenja do iznosa od 15 m/s na putu od 1000 m. Akceleracija kojom se vlak usporava iznosi:

a) 1 m/s2 b) 0.5 m/s2 c) 1.5 m/s2 d) 0.2 m/s2 e) 0.225 m/s2

 

8. S visine 100 m iznad tla bačen je kamen vertikalno prema dolje početnom brzinom 5 m/s. Kojom početnom brzinom treba istodobno baciti drugi kamen s tla vertikalno uvis da bi se oba kamena sudarila na pola puta ?

a) 2.72 m/s b) 31.72 m/s c) 19.62 m/s d) 63.42 m/s e) 5 m/s

 

9. Dva tijela počinju se gibati po pravcu u trenutku t = 0. Njihove apscise su x1 = 20 t , x2 250 – 5t, ([x] = m, [t] = s). U kojem će trenutku njihova međusobna udaljneost biti 125 m ?

a) 15 s b) 10 s   c) 50 s d) 5 s e) 60 s

 

10. Vlak gibajući se brzinom 60 km/h naiđe na zatvoreni signal, počinje kočiti I zaustavi se na putu od 900 m gibajući se jadnoliko usporeno. Vlak zatim stoji 4 minute na signal, da bi se zatim jednoliko ubrzao s ubrzanjem 0.15 m/s2 sve dok ne postigne brzinu od 60 km/h. Koliko je zakašnjenje vlaka uzrokovano zaustavljanjem vlaka ?

a) 5.8 min b) 2.5 min c) 3.5 min d) 4.5 min e) 6.1 min

 

11. Padobranac se spušta na zemlju brzinom 4 m/s kad nema vjetra. Koliko brzinom bi se gibao padobranac kad bi na njega djelovao u horizontalnom smjeru vjetar brzine 3 m/s ?

a) 1 m/s b) 4 m/s c) 7 m/s d) 5 m/s   e) 3 m/s

 

12. Iz Našica krene pješak brzinom 5 km/h. Pola sata poslije njega, u istom smjeru iz istog mjesta krene biciklist brzinom 15 km/h. Odredi trenutak i mjesto susreta.

a) 0.75 h; 3.75 km b) 0.75 h; 4.75 km c) 1.25 h; 5.75 km d) 0.75 h; 3.25 km e) 0.95 h; 4.25 km

 

13. S visine od 10 m kamen je bačen okomito nadolje početnom brzinom od 10 m/s. Koliko je trajalo padanje kamena na tlo ? Za g uzeti 10 m/s2.

a) 0.73 s b) 0.41 s c) 1 s d) 1.41 s e) 1.73 s

 

ODGOVORI:

1. b
2. e
3. d
4. b
5. a
6. c
7. b
8. b
9. d
10. a
11. d
12. a
13. a

Ažurirano (Utorak, 11 Siječanj 2011 13:41)