Zajednička obilježja:izmjena tvari,podražljivost,pokretljivost,rast,razvitak,razmnožavanje, nasljeđivanje,evolucija,promjenjivost

Nasljeđivanje je prenošenje nasljedne tvari na potomke. DNA je nasljedne tvar svih živih bića

-sadrži  GENSKI ZAPIS (kod) ili uputu za sintezu bjelančevina. -dvostruki lanac u jezgri

KROMOSOM-tjelešce(DNA omotana oko bjelančevina)-kada se stanica djeli

KROMATIN-dugačke,tanke niti molekule DNA -kada se stanica ne dijeli (u mirovanju)

GEN-nositelj nasljednih obilježja

MITOZA-dioba tjelesnih stanica

MEJOZA-dioba kojom nastaju spolne stanice

46 kromosoma 2n

- do redukcije broja kromosoma dolazi zbog SPAJANJA ISTIH KROMOSOMA U PAROVE

-molekula DNA udvostručuje svoje lance

-nove kombinacije gena nastaju zbog izmjene DIJELOVA IZMEĐU ISTIH KROMOSOMA

RNA-ribonukleinska kiselina

- prenosi genski zapis s DNA do ribosoma u citoplazmi -nastaje prepisivanjem s DNA,ali je jednostruki lanac

GENOM- sav genetski materijal stanica

MUTACIJE-promjene genetskog materijala   Nasljedna svojstva su određena kombinacijom gena nasljeđenih od roditelja- Nasljedna svojstva su određena kombinacijom gena nasljeđenih od roditelja

Ažurirano (Ponedjeljak, 22 Listopad 2012 08:42)