Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Ekonomija
Ekonomija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Kemija
Kemija/ZAGREB
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 497
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2468
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2693
4 Matrice - sažetak
Petra 9103
5 ELIPSA
drago 4342
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4051
7 Mnogokuti
Slađana 13364
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6201
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4213
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7752
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12576
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 22695
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 24418
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 31107
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 27091
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 14547
17 Potencije
Slađana 34560
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 19119
19 PRIZME
Jelena 5391
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 23990
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3982
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4539
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5640
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12318
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 10537
26 DIJELENJE NULOM
drago 10836
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5360
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5152
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 19300
30 VJEROJATNOST 2
drago 3920
31 Matematika - priprema i svladavanje
4581
32 VJEROJATNOST 1
drago 4133
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 122099
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 29330
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8098
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5775
37 Lokalni ekstremi
Tina 24159
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 29883
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10260
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11990
41 Elipsa
Tina 14687
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8579
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6290
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6027
45 Računanje derivacija
15170
46 Brzina
Lovro 6127
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16882
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7241
49 Maksimum funkcije
6808
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6951
51 Račun sudova
Andrej 9670
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12038
53 Jednadžbe pravca
5497
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7253
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14031
56 Trostruki integrali
Lovro 8979
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7737
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7663
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8086
60 Dvostruki integrali
Lovro 7699
61 Derivacija
Lovro 6202
62 Gama funkcija
Lovro 5961
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8429
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8718
65 Funkcije
8187
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7285
67 FAKTORIJELA
Vedrana 14789
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 21345
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 57326
70 Proporcije
15787
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14842
72 Kompleksni brojevi
4547
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11429
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18865
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 47308
76 Interkvartil
9523
77 RASPON VARIJACIJE
6238
78 KVARTILI
6421
79 MJERE DISPERZIJE
4522
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4795
81 Faktorizacija formule
8633
82 Faktorizacija
7437
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12107
84 Faktorizacija metode i primjeri
5817
85 Ne možemo dijeliti s nulom
30380
86 MEDIJAN
8645
87 Geometrijski niz
7397
88 MOD
6214
89 Kružnica
7754
90 ARITMETIČKA SREDINA
12897
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7775
92 Aritmetički niz
6502
93 HARMONIJSKA SREDINA
10442
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8596
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9780
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12521
97 Grafovi funkcija
Ivan 7069
98 Vektori
Ivan 8066
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11429
100 Translacija
Ivan 13265
101 Osna simetrija
Ivan 7725
102 Centralna simetrija
Ivan 9778
103 Rotacija
Ivan 6209
104 Pitagorin poučak
Ivan 16892
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7173
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9055
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11380
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7287
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7520
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
202871
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16187
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4524
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36993
114 Kvadratna jednadžba
6119
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6204
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4345
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5838
118 Spirala drugog korijena
19108
119 Prizma
Ivan 7117
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9235
121 Piramida
Ivan 6339
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8237
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8762
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6821
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10291
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6904
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7204
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6997
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12723
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7588
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6166
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6705
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7118
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7896
135 Simetrala kuta
Ivan 11258
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13491
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5513
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8726
139 Visina trokuta
Ivan 5601
140 Površina trokuta
Ivan 7830
141 Zbroj kutova trokuta
10528
142 Površina trokuta
212906
143 Visina trokuta
43452
144 Sukladnost trokuta
21732
145 Simetrala kuta
30114
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
11189
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10003
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14104
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12281
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5674
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6441
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7997
153 Podsjetnik razlomci
7105
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7151
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14841
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13324
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17927
158 Problemski zadaci
74783
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9332
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13003
161 Rad sa zagradama
Ivan 40946
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13322
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 18139
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6301
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13992
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6567
167 Cijeli brojevi
Ivan 11342
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4171
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4978
170 Pojam četverokuta
Ivan 5210
171 Vrste četverokuta
Ivan 7071
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6888
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10684
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8567
175 Sličnost trokuta
6167
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17116
177 Postotci
13404
178 Statistika i vjerojatnost
6843
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
77456
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29800
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11463
182 Mnogokuti i krug
7310
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8265
184 Zadatak s crtanjem pravca
3304
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16311
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6934
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7565
188 Talesov poučak
Ivan 11963
189 Pravac i kružnica
Ivan 5963
190 Opseg kruga
Ivan 8886
191 Kružni luk
Ivan 7077
192 Površina kruga
Ivan 6286
193 Koordinatni sustav u ravnini
8945
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23158
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16429
196 Potencije
3534
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15227
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13208
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15884
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10009
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6137
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5620
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7524
204 Vektori
7734
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8500
206 Talesov poučak
4929
207 Kugla
19467
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10674
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7882
210 KOSA ASIMPTOTA
8831
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16236
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17054
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4972
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10628
215 POLINOMI
29371
216 Pravila deriviranja i primjeri
21155
217 Potencije - osnovne operacije
23954
218 Faktorizacija polinoma
23504
219 Integral i primitivna funkcija
16801
220 Limes niza
13346
221 Nizovi
10795
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5380
223 proporcionalnosti - zadatak
3975
224 Prebrojivi skupovi
4102
225 Kombinacije
3920
226 Geometrijska vjerovatnost
3552
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6635
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5747
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
9157
230 Kružnica
3818
231 Adicijske formule
31108
232 Permutacije
6050
233 Geometrijski niz
5411
234 Princip matematičke indukcije
11713
235 Aritmetički niz
7779
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6707
237 Kolinearnost točaka
19984
238 Obrnuta proporcionalnost
14484
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10367
240 Sukladnost trokuta - poučci
10747
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8100
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4514
243 Moja matematika:-)
6169
244 Polinomi
5369
245 Funkcije
4352
246 Primjena trigonometrije trokuta
12519
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10853
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14876
249 matematička indukcija
9304
250 Neki poučci o kutovima
9848
251 Kutovi
8654
252 Rotacija i centralna simetrija
12535
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16569
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9641
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5617
256 Faktorijele
Vedrana 5632
257 Modul kompleksnog broja
7816
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13287
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
33546
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15902
261 Kompleksni broj
Vedrana 4933
262 Rješenja maturalne zadaće
4853
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36225
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3372
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5977
3 Korijeni
11179
4 Formule - Algebarski izrazi
113183
5 Potencije
Vedrana 14419
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 22419
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 662850
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9711
9 Algebarski izrazi
18293
10 Formule pretvorbe
6771
11 Trigonometrijski identiteti
8895
12 SIN COS POUČCI
6351
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56003
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5702
15 Kompleksni brojevi
3988
16 Postotni i kamatni račun
13670
17 Afina funkcija
7934
18 Kvadratna jednadžba
8755
19 Kvadratna funkcija
12927
20 Eksponencijalna funkcija
3892
21 Logaritamska funkcija
5394
22 Pravac
6443
23 Algebarski izrazi
4446
24 Potencije
3746
25 Trokut
4205
26 Pravilni mnogokuti
8497
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36665
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7636
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8153
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10731
4 Matrice
Tina 2998
5 Globalni ekstremi
Tina 11304
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5939
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7113
8 Diferencijalne jednadžbe
3964
9 Derivacije
5255
10 Beskonačni Redovi
3181
11 Analiza toka funkcije
6647
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3761
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3771
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3738
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3342
16 Funkcije limes neprekinutost
3858
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3480
18 Vektori u prostoru
4548
19 Teoremi srednje vrijednosti
3290
20 Određeni integrali
3935
21 Nepravi integrali
4184
22 Neodređeni integrali
4696
23 Laplaceova transformacija
6121
24 Aritmetički niz
42966
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2011
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3724
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1873
4 Postoci
Slađana 3751
5 Trigonometrijski zadaci
4453
6 Proporcije i obrnute proporcije
6227
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6535
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6350
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 190321
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17475
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 19602
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9790
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 76553
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 23257
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21241
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 69357
17 Vektori i matrice
7325
18 Uvod u statistiku
4039
19 Trigonometrija
9043
20 Sistem linearnih jednadžbi
5501
21 Razni zadaci, testovi
6849
22 Razlomci
11930
23 Potencije i korjeni
11361
24 Polinomi i racionalni izrazi
5613
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19193
26 Određeni integrali
5598
27 Nejednadžbe
9397
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16890
29 Kvadratne jednadžbe
5232
30 Kompleksni brojevi
4001
31 Jednadžbe višeg reda
4374
32 Geometrija
5380
33 Funkcije
4367
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15047
35 Digitalna algebra
3467
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11471
37 Analitička geometrija
9953
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9773
39 Vektori
25340
40 Godišnji ispit znanja I
6635
41 Godišnji ispit znanja II
5910
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5693
2 1=2 ???
Jasmin 2792
3 Komplexni broj
Jasmin 3739
4 Sinus i 6
Jasmin 2586
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7403
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3387
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3585
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4049
9 0=2 ??
Jasmin 3177
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3951

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 347 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika