Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 387
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2403
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2572
4 Matrice - sažetak
Petra 8645
5 ELIPSA
drago 4280
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4003
7 Mnogokuti
Slađana 13045
8 Elementarne funkcije
Vlatko 5995
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4101
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7547
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12048
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 20958
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 23617
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 30238
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 25591
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 13716
17 Potencije
Slađana 32973
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 18512
19 PRIZME
Jelena 5325
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 23201
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3899
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4469
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5544
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12035
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 9814
26 DIJELENJE NULOM
drago 10653
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5308
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5096
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 18974
30 VJEROJATNOST 2
drago 3846
31 Matematika - priprema i svladavanje
4517
32 VJEROJATNOST 1
drago 4084
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 118019
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 28208
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7848
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5663
37 Lokalni ekstremi
Tina 23356
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 28643
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10085
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11751
41 Elipsa
Tina 14239
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8472
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6226
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5950
45 Računanje derivacija
14797
46 Brzina
Lovro 5876
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16718
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7162
49 Maksimum funkcije
6728
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6865
51 Račun sudova
Andrej 9417
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11932
53 Jednadžbe pravca
5424
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7159
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13818
56 Trostruki integrali
Lovro 8858
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7637
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7580
59 Kompleksni brojevi
Lovro 7990
60 Dvostruki integrali
Lovro 7608
61 Derivacija
Lovro 6040
62 Gama funkcija
Lovro 5874
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8340
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8631
65 Funkcije
7984
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7223
67 FAKTORIJELA
Vedrana 14170
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 20390
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 52661
70 Proporcije
15606
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14724
72 Kompleksni brojevi
4472
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11363
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18602
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 45053
76 Interkvartil
9318
77 RASPON VARIJACIJE
6101
78 KVARTILI
6262
79 MJERE DISPERZIJE
4442
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4738
81 Faktorizacija formule
8518
82 Faktorizacija
7369
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11998
84 Faktorizacija metode i primjeri
5745
85 Ne možemo dijeliti s nulom
29638
86 MEDIJAN
8559
87 Geometrijski niz
7183
88 MOD
6055
89 Kružnica
7659
90 ARITMETIČKA SREDINA
12763
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7667
92 Aritmetički niz
6426
93 HARMONIJSKA SREDINA
10324
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8433
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9664
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12375
97 Grafovi funkcija
Ivan 6984
98 Vektori
Ivan 7957
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11316
100 Translacija
Ivan 13135
101 Osna simetrija
Ivan 7679
102 Centralna simetrija
Ivan 9652
103 Rotacija
Ivan 6112
104 Pitagorin poučak
Ivan 16630
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6996
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8912
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11217
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7189
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7446
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
195728
111 Kvadriranje umnoška i količnika
15867
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4456
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36778
114 Kvadratna jednadžba
6048
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6145
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4259
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5749
118 Spirala drugog korijena
18959
119 Prizma
Ivan 7026
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9133
121 Piramida
Ivan 6238
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8141
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8644
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6748
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10130
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6805
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7127
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6910
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12627
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7507
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6101
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6600
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7053
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7808
135 Simetrala kuta
Ivan 11137
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13355
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5427
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8628
139 Visina trokuta
Ivan 5530
140 Površina trokuta
Ivan 7742
141 Zbroj kutova trokuta
10350
142 Površina trokuta
208551
143 Visina trokuta
42535
144 Sukladnost trokuta
21296
145 Simetrala kuta
29507
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10805
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9904
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13998
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12119
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5564
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6361
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7891
153 Podsjetnik razlomci
7046
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7081
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14732
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13122
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17807
158 Problemski zadaci
73575
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9255
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12791
161 Rad sa zagradama
Ivan 38448
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13048
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 17544
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6187
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13797
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6475
167 Cijeli brojevi
Ivan 11217
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4115
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4915
170 Pojam četverokuta
Ivan 5122
171 Vrste četverokuta
Ivan 6913
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6806
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10597
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8462
175 Sličnost trokuta
6101
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16989
177 Postotci
13326
178 Statistika i vjerojatnost
6784
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
74946
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29581
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11357
182 Mnogokuti i krug
6961
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8180
184 Zadatak s crtanjem pravca
3260
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 15991
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6816
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7405
188 Talesov poučak
Ivan 11738
189 Pravac i kružnica
Ivan 5851
190 Opseg kruga
Ivan 8664
191 Kružni luk
Ivan 6896
192 Površina kruga
Ivan 6162
193 Koordinatni sustav u ravnini
8850
194 Metoda suprotnih koeficijenata
22938
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16350
196 Potencije
3478
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 14999
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12967
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15718
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9897
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6060
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5549
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7336
204 Vektori
7624
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8362
206 Talesov poučak
4873
207 Kugla
19162
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10538
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7395
210 KOSA ASIMPTOTA
8759
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16097
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16793
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4894
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10417
215 POLINOMI
28627
216 Pravila deriviranja i primjeri
20666
217 Potencije - osnovne operacije
23195
218 Faktorizacija polinoma
22961
219 Integral i primitivna funkcija
16493
220 Limes niza
13020
221 Nizovi
10579
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5288
223 proporcionalnosti - zadatak
3898
224 Prebrojivi skupovi
4025
225 Kombinacije
3855
226 Geometrijska vjerovatnost
3490
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6558
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5645
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
8874
230 Kružnica
3758
231 Adicijske formule
30366
232 Permutacije
5915
233 Geometrijski niz
5348
234 Princip matematičke indukcije
11304
235 Aritmetički niz
7717
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6576
237 Kolinearnost točaka
19521
238 Obrnuta proporcionalnost
14339
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10203
240 Sukladnost trokuta - poučci
10498
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7883
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4453
243 Moja matematika:-)
6110
244 Polinomi
5303
245 Funkcije
4280
246 Primjena trigonometrije trokuta
12375
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10753
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14755
249 matematička indukcija
9241
250 Neki poučci o kutovima
9696
251 Kutovi
8513
252 Rotacija i centralna simetrija
12402
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16363
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9433
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5562
256 Faktorijele
Vedrana 5574
257 Modul kompleksnog broja
7663
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13072
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
32760
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15479
261 Kompleksni broj
Vedrana 4828
262 Rješenja maturalne zadaće
4802
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36089
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3283
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5796
3 Korijeni
11072
4 Formule - Algebarski izrazi
107894
5 Potencije
Vedrana 14153
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 21757
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 612779
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9637
9 Algebarski izrazi
17531
10 Formule pretvorbe
6656
11 Trigonometrijski identiteti
8805
12 SIN COS POUČCI
6276
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 55626
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5629
15 Kompleksni brojevi
3923
16 Postotni i kamatni račun
13507
17 Afina funkcija
7777
18 Kvadratna jednadžba
8588
19 Kvadratna funkcija
12631
20 Eksponencijalna funkcija
3829
21 Logaritamska funkcija
5319
22 Pravac
6353
23 Algebarski izrazi
4296
24 Potencije
3677
25 Trokut
4148
26 Pravilni mnogokuti
8426
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36506
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7545
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8067
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10637
4 Matrice
Tina 2953
5 Globalni ekstremi
Tina 10800
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5836
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6939
8 Diferencijalne jednadžbe
3907
9 Derivacije
5188
10 Beskonačni Redovi
3145
11 Analiza toka funkcije
6572
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3709
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3728
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3691
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3305
16 Funkcije limes neprekinutost
3804
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3436
18 Vektori u prostoru
4472
19 Teoremi srednje vrijednosti
3249
20 Određeni integrali
3884
21 Nepravi integrali
4133
22 Neodređeni integrali
4634
23 Laplaceova transformacija
6051
24 Aritmetički niz
41819
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1936
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3304
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1802
4 Postoci
Slađana 3678
5 Trigonometrijski zadaci
4389
6 Proporcije i obrnute proporcije
6170
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6426
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6256
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 186618
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17017
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18643
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9649
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 72565
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22420
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21065
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 68323
17 Vektori i matrice
7279
18 Uvod u statistiku
3984
19 Trigonometrija
8975
20 Sistem linearnih jednadžbi
5450
21 Razni zadaci, testovi
6772
22 Razlomci
11734
23 Potencije i korjeni
11275
24 Polinomi i racionalni izrazi
5550
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19122
26 Određeni integrali
5533
27 Nejednadžbe
9294
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16766
29 Kvadratne jednadžbe
5175
30 Kompleksni brojevi
3929
31 Jednadžbe višeg reda
4326
32 Geometrija
5310
33 Funkcije
4312
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14968
35 Digitalna algebra
3419
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11393
37 Analitička geometrija
9902
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9689
39 Vektori
25204
40 Godišnji ispit znanja I
6550
41 Godišnji ispit znanja II
5839
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5584
2 1=2 ???
Jasmin 2751
3 Komplexni broj
Jasmin 3704
4 Sinus i 6
Jasmin 2547
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7285
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3329
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3540
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4001
9 0=2 ??
Jasmin 3129
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3904

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 120 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika