Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1209
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2935
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3345
4 Matrice - sažetak
Petra 10693
5 ELIPSA
drago 4772
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4443
7 Mnogokuti
Slađana 15381
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7221
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 5189
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8959
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13854
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 28173
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 28453
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 36266
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 34731
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 16998
17 Potencije
Slađana 40134
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 23016
19 PRIZME
Jelena 5953
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 27982
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4493
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4893
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6271
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 14276
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 12191
26 DIJELENJE NULOM
drago 11834
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5760
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5526
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21361
30 VJEROJATNOST 2
drago 4350
31 Matematika - priprema i svladavanje
4978
32 VJEROJATNOST 1
drago 4487
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 146268
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 35461
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
9094
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6345
37 Lokalni ekstremi
Tina 29787
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 36238
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 12225
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 14477
41 Elipsa
Tina 17741
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9223
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6686
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6448
45 Računanje derivacija
17456
46 Brzina
Lovro 7408
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17683
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7594
49 Maksimum funkcije
7190
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7373
51 Račun sudova
Andrej 10601
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12491
53 Jednadžbe pravca
5993
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7674
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15448
56 Trostruki integrali
Lovro 9602
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8253
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8254
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8493
60 Dvostruki integrali
Lovro 8278
61 Derivacija
Lovro 6783
62 Gama funkcija
Lovro 6540
63 LINEARNE JEDNADŽBE
9053
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9176
65 Funkcije
9014
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7707
67 FAKTORIJELA
Vedrana 17961
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 27415
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 79870
70 Proporcije
16404
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15405
72 Kompleksni brojevi
4966
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11935
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20545
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 55043
76 Interkvartil
11119
77 RASPON VARIJACIJE
7355
78 KVARTILI
7133
79 MJERE DISPERZIJE
4927
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5161
81 Faktorizacija formule
9295
82 Faktorizacija
7831
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12656
84 Faktorizacija metode i primjeri
6232
85 Ne možemo dijeliti s nulom
34145
86 MEDIJAN
9331
87 Geometrijski niz
8733
88 MOD
7196
89 Kružnica
8401
90 ARITMETIČKA SREDINA
13625
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8360
92 Aritmetički niz
6907
93 HARMONIJSKA SREDINA
10948
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9304
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10311
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13234
97 Grafovi funkcija
Ivan 7589
98 Vektori
Ivan 8682
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11957
100 Translacija
Ivan 14205
101 Osna simetrija
Ivan 8203
102 Centralna simetrija
Ivan 10409
103 Rotacija
Ivan 6821
104 Pitagorin poučak
Ivan 18216
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7805
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9760
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12066
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7764
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7958
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
234983
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17220
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4896
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37734
114 Kvadratna jednadžba
6491
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6552
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4735
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6319
118 Spirala drugog korijena
19822
119 Prizma
Ivan 7670
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9916
121 Piramida
Ivan 6905
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8798
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9436
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7425
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11148
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7449
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7679
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7577
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13338
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7976
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6642
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7339
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7634
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8409
135 Simetrala kuta
Ivan 12131
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14222
137 Sukladnost trokuta
Ivan 6060
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9420
139 Visina trokuta
Ivan 6082
140 Površina trokuta
Ivan 8440
141 Zbroj kutova trokuta
11989
142 Površina trokuta
234268
143 Visina trokuta
51967
144 Sukladnost trokuta
24322
145 Simetrala kuta
34772
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12721
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10459
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14830
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 13121
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6264
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6966
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8661
153 Podsjetnik razlomci
7554
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7615
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15651
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14173
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18867
158 Problemski zadaci
84687
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9905
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13871
161 Rad sa zagradama
Ivan 54028
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14611
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 20792
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7266
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 15232
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7125
167 Cijeli brojevi
Ivan 12016
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4522
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5327
170 Pojam četverokuta
Ivan 5642
171 Vrste četverokuta
Ivan 7858
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7262
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11285
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9053
175 Sličnost trokuta
6541
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17561
177 Postotci
13940
178 Statistika i vjerojatnost
7309
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
91275
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30344
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11954
182 Mnogokuti i krug
7718
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8669
184 Zadatak s crtanjem pravca
3646
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 17855
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7481
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8195
188 Talesov poučak
Ivan 12680
189 Pravac i kružnica
Ivan 6408
190 Opseg kruga
Ivan 9668
191 Kružni luk
Ivan 7721
192 Površina kruga
Ivan 6714
193 Koordinatni sustav u ravnini
9349
194 Metoda suprotnih koeficijenata
25347
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16796
196 Potencije
3881
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16662
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 14669
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 17023
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10716
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6587
202 Logaritamska funkcija
Lovro 6102
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8168
204 Vektori
8358
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9235
206 Talesov poučak
5353
207 Kugla
21309
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11123
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8612
210 KOSA ASIMPTOTA
9198
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16989
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
18069
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5441
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11726
215 POLINOMI
33403
216 Pravila deriviranja i primjeri
23856
217 Potencije - osnovne operacije
26265
218 Faktorizacija polinoma
26209
219 Integral i primitivna funkcija
18467
220 Limes niza
15649
221 Nizovi
11939
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5902
223 proporcionalnosti - zadatak
4303
224 Prebrojivi skupovi
4528
225 Kombinacije
4282
226 Geometrijska vjerovatnost
3907
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7126
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6357
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10800
230 Kružnica
4136
231 Adicijske formule
34970
232 Permutacije
6674
233 Geometrijski niz
5720
234 Princip matematičke indukcije
13041
235 Aritmetički niz
8159
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7773
237 Kolinearnost točaka
22704
238 Obrnuta proporcionalnost
15167
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10979
240 Sukladnost trokuta - poučci
12403
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8691
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4887
243 Moja matematika:-)
6554
244 Polinomi
5732
245 Funkcije
4767
246 Primjena trigonometrije trokuta
13113
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11347
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15612
249 matematička indukcija
9699
250 Neki poučci o kutovima
11052
251 Kutovi
9322
252 Rotacija i centralna simetrija
13076
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17627
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10322
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5945
256 Faktorijele
Vedrana 6060
257 Modul kompleksnog broja
8435
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14579
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
36581
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17019
261 Kompleksni broj
Vedrana 5444
262 Rješenja maturalne zadaće
5184
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42081
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3832
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 7188
3 Korijeni
11750
4 Formule - Algebarski izrazi
130713
5 Potencije
Vedrana 15854
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 25207
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 820626
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10233
9 Algebarski izrazi
21827
10 Formule pretvorbe
7266
11 Trigonometrijski identiteti
9470
12 SIN COS POUČCI
6956
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57519
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6046
15 Kompleksni brojevi
4393
16 Postotni i kamatni račun
14698
17 Afina funkcija
8925
18 Kvadratna jednadžba
9628
19 Kvadratna funkcija
17467
20 Eksponencijalna funkcija
4243
21 Logaritamska funkcija
5824
22 Pravac
7003
23 Algebarski izrazi
5013
24 Potencije
4101
25 Trokut
4581
26 Pravilni mnogokuti
8958
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37402
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8092
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8662
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11143
4 Matrice
Tina 3328
5 Globalni ekstremi
Tina 12540
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6584
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8280
8 Diferencijalne jednadžbe
4324
9 Derivacije
5720
10 Beskonačni Redovi
3464
11 Analiza toka funkcije
7007
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4055
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4134
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4020
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3628
16 Funkcije limes neprekinutost
4203
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3792
18 Vektori u prostoru
4910
19 Teoremi srednje vrijednosti
3560
20 Određeni integrali
4334
21 Nepravi integrali
4480
22 Neodređeni integrali
5023
23 Laplaceova transformacija
6499
24 Aritmetički niz
54676
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2445
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 5584
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2185
4 Postoci
Slađana 4064
5 Trigonometrijski zadaci
4776
6 Proporcije i obrnute proporcije
6589
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7171
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6776
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 214412
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18985
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 21984
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10825
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 80630
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25460
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22442
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 83950
17 Vektori i matrice
7621
18 Uvod u statistiku
4336
19 Trigonometrija
9449
20 Sistem linearnih jednadžbi
5859
21 Razni zadaci, testovi
7267
22 Razlomci
12352
23 Potencije i korjeni
11696
24 Polinomi i racionalni izrazi
5980
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19564
26 Određeni integrali
5909
27 Nejednadžbe
9845
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17377
29 Kvadratne jednadžbe
5553
30 Kompleksni brojevi
4271
31 Jednadžbe višeg reda
4621
32 Geometrija
5719
33 Funkcije
4724
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15427
35 Digitalna algebra
3790
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11810
37 Analitička geometrija
10288
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10216
39 Vektori
26032
40 Godišnji ispit znanja I
7097
41 Godišnji ispit znanja II
6260
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6270
2 1=2 ???
Jasmin 3078
3 Komplexni broj
Jasmin 4048
4 Sinus i 6
Jasmin 2880
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8072
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3680
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3897
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4398
9 0=2 ??
Jasmin 3426
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4333

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 291 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika