Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 1027
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2812
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3189
4 Matrice - sažetak
Petra 10270
5 ELIPSA
drago 4649
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4335
7 Mnogokuti
Slađana 15122
8 Elementarne funkcije
Vlatko 7016
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4997
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8708
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13600
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 27125
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 27572
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 35279
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 33182
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 16429
17 Potencije
Slađana 39218
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 22122
19 PRIZME
Jelena 5811
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 27126
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4330
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4774
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6146
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 13856
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11698
26 DIJELENJE NULOM
drago 11590
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5639
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5423
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 21152
30 VJEROJATNOST 2
drago 4230
31 Matematika - priprema i svladavanje
4858
32 VJEROJATNOST 1
drago 4385
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 143871
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 34178
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8865
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6189
37 Lokalni ekstremi
Tina 28805
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 35045
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 11807
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 13926
41 Elipsa
Tina 17251
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9062
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6562
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6339
45 Računanje derivacija
17033
46 Brzina
Lovro 7130
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17480
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7485
49 Maksimum funkcije
7087
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7257
51 Račun sudova
Andrej 10363
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12370
53 Jednadžbe pravca
5851
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7540
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15208
56 Trostruki integrali
Lovro 9431
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8101
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8084
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8388
60 Dvostruki integrali
Lovro 8136
61 Derivacija
Lovro 6636
62 Gama funkcija
Lovro 6410
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8869
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9049
65 Funkcije
8823
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7572
67 FAKTORIJELA
Vedrana 17334
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 26188
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 74610
70 Proporcije
16270
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15266
72 Kompleksni brojevi
4863
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11728
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20268
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 53959
76 Interkvartil
10631
77 RASPON VARIJACIJE
7098
78 KVARTILI
6997
79 MJERE DISPERZIJE
4841
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5073
81 Faktorizacija formule
9123
82 Faktorizacija
7735
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12508
84 Faktorizacija metode i primjeri
6125
85 Ne možemo dijeliti s nulom
33417
86 MEDIJAN
9200
87 Geometrijski niz
8478
88 MOD
7022
89 Kružnica
8264
90 ARITMETIČKA SREDINA
13449
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8219
92 Aritmetički niz
6797
93 HARMONIJSKA SREDINA
10819
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9155
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10199
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13057
97 Grafovi funkcija
Ivan 7454
98 Vektori
Ivan 8510
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11814
100 Translacija
Ivan 14008
101 Osna simetrija
Ivan 8066
102 Centralna simetrija
Ivan 10223
103 Rotacija
Ivan 6667
104 Pitagorin poučak
Ivan 17934
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7664
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9589
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11870
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7598
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7834
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
228572
111 Kvadriranje umnoška i količnika
17013
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4802
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37500
114 Kvadratna jednadžba
6404
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6461
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4630
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6196
118 Spirala drugog korijena
19632
119 Prizma
Ivan 7521
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9767
121 Piramida
Ivan 6769
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8660
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9286
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7257
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10958
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7308
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7551
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7448
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13172
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7879
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6487
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7156
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7482
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8251
135 Simetrala kuta
Ivan 11893
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14031
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5912
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9250
139 Visina trokuta
Ivan 5946
140 Površina trokuta
Ivan 8239
141 Zbroj kutova trokuta
11715
142 Površina trokuta
231137
143 Visina trokuta
50500
144 Sukladnost trokuta
23891
145 Simetrala kuta
34045
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12493
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10343
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14664
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12908
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6115
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6818
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8472
153 Podsjetnik razlomci
7423
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7468
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15480
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
14003
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18631
158 Problemski zadaci
82871
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9740
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13711
161 Rad sa zagradama
Ivan 50961
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14360
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 20282
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7045
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14998
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6966
167 Cijeli brojevi
Ivan 11834
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4426
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5240
170 Pojam četverokuta
Ivan 5495
171 Vrste četverokuta
Ivan 7670
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7146
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11103
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8899
175 Sličnost trokuta
6452
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17440
177 Postotci
13757
178 Statistika i vjerojatnost
7192
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
89207
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30221
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11848
182 Mnogokuti i krug
7604
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8569
184 Zadatak s crtanjem pravca
3550
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 17611
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7339
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8057
188 Talesov poučak
Ivan 12533
189 Pravac i kružnica
Ivan 6299
190 Opseg kruga
Ivan 9479
191 Kružni luk
Ivan 7554
192 Površina kruga
Ivan 6602
193 Koordinatni sustav u ravnini
9237
194 Metoda suprotnih koeficijenata
25072
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16689
196 Potencije
3794
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16355
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 14159
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16745
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10530
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6462
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5959
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 8012
204 Vektori
8193
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9072
206 Talesov poučak
5249
207 Kugla
20968
208 1. Skup kompleksnih brojeva
11027
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8446
210 KOSA ASIMPTOTA
9095
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16818
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17865
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5318
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11575
215 POLINOMI
32490
216 Pravila deriviranja i primjeri
23255
217 Potencije - osnovne operacije
25993
218 Faktorizacija polinoma
25571
219 Integral i primitivna funkcija
18166
220 Limes niza
15055
221 Nizovi
11673
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5792
223 proporcionalnosti - zadatak
4220
224 Prebrojivi skupovi
4417
225 Kombinacije
4181
226 Geometrijska vjerovatnost
3825
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7010
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6230
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10497
230 Kružnica
4060
231 Adicijske formule
33880
232 Permutacije
6549
233 Geometrijski niz
5625
234 Princip matematičke indukcije
12802
235 Aritmetički niz
8046
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7634
237 Kolinearnost točaka
22167
238 Obrnuta proporcionalnost
15017
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10836
240 Sukladnost trokuta - poučci
12086
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8547
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4774
243 Moja matematika:-)
6442
244 Polinomi
5629
245 Funkcije
4664
246 Primjena trigonometrije trokuta
12990
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11225
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15434
249 matematička indukcija
9581
250 Neki poučci o kutovima
10864
251 Kutovi
9165
252 Rotacija i centralna simetrija
12909
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17384
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10171
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5853
256 Faktorijele
Vedrana 5950
257 Modul kompleksnog broja
8313
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14343
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
35901
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16827
261 Kompleksni broj
Vedrana 5339
262 Rješenja maturalne zadaće
5082
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 41943
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3723
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6890
3 Korijeni
11550
4 Formule - Algebarski izrazi
127178
5 Potencije
Vedrana 15595
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 24591
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 795507
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10096
9 Algebarski izrazi
20926
10 Formule pretvorbe
7148
11 Trigonometrijski identiteti
9308
12 SIN COS POUČCI
6814
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57233
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5935
15 Kompleksni brojevi
4292
16 Postotni i kamatni račun
14458
17 Afina funkcija
8776
18 Kvadratna jednadžba
9430
19 Kvadratna funkcija
16066
20 Eksponencijalna funkcija
4137
21 Logaritamska funkcija
5720
22 Pravac
6852
23 Algebarski izrazi
4893
24 Potencije
4021
25 Trokut
4478
26 Pravilni mnogokuti
8857
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37229
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7969
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8553
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11033
4 Matrice
Tina 3260
5 Globalni ekstremi
Tina 12244
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6411
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 8048
8 Diferencijalne jednadžbe
4231
9 Derivacije
5599
10 Beskonačni Redovi
3379
11 Analiza toka funkcije
6901
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3955
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4031
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3924
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3522
16 Funkcije limes neprekinutost
4109
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3680
18 Vektori u prostoru
4824
19 Teoremi srednje vrijednosti
3468
20 Određeni integrali
4238
21 Nepravi integrali
4393
22 Neodređeni integrali
4935
23 Laplaceova transformacija
6422
24 Aritmetički niz
53265
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2278
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 5210
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2098
4 Postoci
Slađana 3970
5 Trigonometrijski zadaci
4682
6 Proporcije i obrnute proporcije
6459
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6985
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6663
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 212201
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18674
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 21424
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10621
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 80177
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25039
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22231
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 78459
17 Vektori i matrice
7539
18 Uvod u statistiku
4248
19 Trigonometrija
9306
20 Sistem linearnih jednadžbi
5725
21 Razni zadaci, testovi
7164
22 Razlomci
12221
23 Potencije i korjeni
11586
24 Polinomi i racionalni izrazi
5881
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19472
26 Određeni integrali
5829
27 Nejednadžbe
9698
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17273
29 Kvadratne jednadžbe
5440
30 Kompleksni brojevi
4189
31 Jednadžbe višeg reda
4536
32 Geometrija
5622
33 Funkcije
4609
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15327
35 Digitalna algebra
3701
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11712
37 Analitička geometrija
10200
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10083
39 Vektori
25904
40 Godišnji ispit znanja I
6988
41 Godišnji ispit znanja II
6163
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6104
2 1=2 ???
Jasmin 2999
3 Komplexni broj
Jasmin 3961
4 Sinus i 6
Jasmin 2772
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7931
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3592
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3808
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4309
9 0=2 ??
Jasmin 3355
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4264

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 389 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika