Matematika
Matematika/Rijeka
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Matematika
Matematika/Maksimir
Matematika
Matematika/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Volosko, Opatija
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SPLIT I ZAGREB
Matematika
Matematika/Velika Gorica i Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 497
2 ELIPSA
drago 890
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 682
4 Mnogokuti
Slađana 1870
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1009
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 650
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2054
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1185
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 3611
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 3324
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 3117
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 2497
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 2499
14 Potencije
Slađana 4171
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 1893
16 PRIZME
Jelena 1697
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6132
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 791
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1327
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1120
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2220
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2144
23 DIJELENJE NULOM
drago 2067
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1701
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1233
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 4531
27 VJEROJATNOST 2
drago 1019
28 Matematika - priprema i svladavanje
1264
29 VJEROJATNOST 1
drago 1063
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 10694
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 3708
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2419
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
1891
34 Lokalni ekstremi
Tina 2997
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 4862
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 1598
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2186
38 Elipsa
Tina 2070
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2505
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 1972
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1469
42 Računanje derivacija
2700
43 Brzina
Lovro 1316
44 "Šalabahter" za pismene ispite
7767
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
2898
46 Maksimum funkcije
1654
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2360
48 Račun sudova
Andrej 2436
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 3802
50 Jednadžbe pravca
2105
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
2872
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 5599
53 Trostruki integrali
Lovro 2935
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 3684
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2265
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3210
57 Dvostruki integrali
Lovro 2393
58 Derivacija
Lovro 1611
59 Gama funkcija
Lovro 1624
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4154
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
3785
62 Funkcije
2839
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 2880
64 FAKTORIJELA
Vedrana 3505
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5203
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 10174
67 Proporcije
5711
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 7803
69 Kompleksni brojevi
1764
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 6617
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8060
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 9656
73 Interkvartil
2886
74 RASPON VARIJACIJE
1699
75 KVARTILI
2365
76 MJERE DISPERZIJE
1960
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2398
78 Faktorizacija formule
3811
79 Faktorizacija
4049
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
6620
81 Faktorizacija metode i primjeri
2741
82 Ne možemo dijeliti s nulom
10677
83 MEDIJAN
3129
84 Geometrijski niz
3095
85 MOD
1598
86 Kružnica
4116
87 ARITMETIČKA SREDINA
4865
88 Logaritamska funkcija
Lovro 2760
89 Aritmetički niz
3041
90 HARMONIJSKA SREDINA
3783
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4098
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5248
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6197
94 Grafovi funkcija
Ivan 2809
95 Vektori
Ivan 3788
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6549
97 Translacija
Ivan 5650
98 Osna simetrija
Ivan 3972
99 Centralna simetrija
Ivan 4689
100 Rotacija
Ivan 2415
101 Pitagorin poučak
Ivan 8087
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3218
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 4706
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 6806
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3682
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
3612
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
60086
108 Kvadriranje umnoška i količnika
7532
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1738
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
28603
111 Kvadratna jednadžba
3037
112 Algebarski izrazi, osmi razred
2819
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1571
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2427
115 Spirala drugog korijena
9323
116 Prizma
Ivan 3035
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5001
118 Piramida
Ivan 2733
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4497
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4334
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3374
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4029
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3140
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3017
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 2848
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7239
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 3869
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2496
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2626
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3530
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4471
132 Simetrala kuta
Ivan 4886
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 7701
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2220
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4406
136 Visina trokuta
Ivan 2334
137 Površina trokuta
Ivan 3691
138 Zbroj kutova trokuta
3790
139 Površina trokuta
67995
140 Visina trokuta
9231
141 Sukladnost trokuta
5845
142 Simetrala kuta
13878
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
3673
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 5672
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8078
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 6509
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2371
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2560
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 3667
150 Podsjetnik razlomci
3703
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3352
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 9992
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6239
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11030
155 Problemski zadaci
30895
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 4834
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7468
158 Rad sa zagradama
Ivan 10544
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6034
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 6705
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2584
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 6501
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 2729
164 Cijeli brojevi
Ivan 6157
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1658
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2143
167 Pojam četverokuta
Ivan 2086
168 Vrste četverokuta
Ivan 2726
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3644
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 4992
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5022
172 Sličnost trokuta
2543
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
10846
174 Postotci
7453
175 Statistika i vjerojatnost
1799
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
20258
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
14974
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6533
179 Mnogokuti i krug
3345
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
4935
181 Zadatak s crtanjem pravca
979
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6044
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3023
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3359
185 Talesov poučak
Ivan 5184
186 Pravac i kružnica
Ivan 2772
187 Opseg kruga
Ivan 3803
188 Kružni luk
Ivan 3222
189 Površina kruga
Ivan 2706
190 Koordinatni sustav u ravnini
5243
191 Metoda suprotnih koeficijenata
10421
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
10198
193 Potencije
1489
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5383
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 4733
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 7564
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 4800
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2518
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2313
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2689
201 Vektori
3411
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
2963
203 Talesov poučak
2290
204 Kugla
5060
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4061
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2103
207 KOSA ASIMPTOTA
3391
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
6809
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
5622
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2031
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
3656
212 POLINOMI
8932
213 Pravila deriviranja i primjeri
6959
214 Potencije - osnovne operacije
7656
215 Faktorizacija polinoma
7612
216 Integral i primitivna funkcija
4395
217 Limes niza
5029
218 Nizovi
3508
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2020
220 proporcionalnosti - zadatak
1247
221 Prebrojivi skupovi
1041
222 Kombinacije
1008
223 Geometrijska vjerovatnost
937
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
2852
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
1836
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2062
227 Kružnica
1204
228 Adicijske formule
14679
229 Permutacije
1540
230 Geometrijski niz
1463
231 Princip matematičke indukcije
3584
232 Aritmetički niz
2877
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1628
234 Kolinearnost točaka
4273
235 Obrnuta proporcionalnost
4330
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 3719
237 Sukladnost trokuta - poučci
2400
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
2800
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1777
240 Moja matematika:-)
2794
241 Polinomi
2221
242 Funkcije
1494
243 Primjena trigonometrije trokuta
5232
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4420
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
6542
246 matematička indukcija
4206
247 Neki poučci o kutovima
3680
248 Kutovi
2620
249 Rotacija i centralna simetrija
7180
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
5759
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
2903
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2255
253 Faktorijele
Vedrana 2391
254 Modul kompleksnog broja
3023
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
3862
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
10521
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 4717
258 Kompleksni broj
Vedrana 1916
259 Rješenja maturalne zadaće
1688
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 29747
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Trigonometrijske funkcije
Frane 907
2 Korijeni
2998
3 Formule - Algebarski izrazi
14416
4 Potencije
Vedrana 4115
5 Kvadrati i kubovi
Vedrana 5630
6 Mjerne jedinice
JULIJANA 41274
7 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5439
8 Algebarski izrazi
4661
9 Formule pretvorbe
2633
10 Trigonometrijski identiteti
4314
11 SIN COS POUČCI
3123
12 Osnovni tablični integrali
Ivan 33248
13 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 2818
14 Kompleksni brojevi
1437
15 Postotni i kamatni račun
5787
16 Afina funkcija
2194
17 Kvadratna jednadžba
2032
18 Kvadratna funkcija
3793
19 Eksponencijalna funkcija
1382
20 Logaritamska funkcija
1711
21 Pravac
2185
22 Algebarski izrazi
1314
23 Potencije
1143
24 Trokut
1531
25 Pravilni mnogokuti
4242
26 Osnovne tablične derivacije
Ivan 25296
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1503
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 1660
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 2950
4 Matrice
Tina 735
5 Globalni ekstremi
Tina 1801
6 Uvjetni ekstremi
Tina 967
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 924
8 Diferencijalne jednadžbe
1426
9 Derivacije
2341
10 Beskonačni Redovi
1089
11 Analiza toka funkcije
2386
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1366
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1423
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1313
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1004
16 Funkcije limes neprekinutost
1358
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1063
18 Vektori u prostoru
2257
19 Teoremi srednje vrijednosti
1142
20 Određeni integrali
1567
21 Nepravi integrali
1449
22 Neodređeni integrali
2101
23 Laplaceova transformacija
3329
24 Aritmetički niz
12690
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Postoci
Slađana 829
2 Trigonometrijski zadaci
1172
3 Proporcije i obrnute proporcije
1791
4 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1033
5 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2449
6 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 52509
7 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 5325
8 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7298
9 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
2977
10 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 19915
11 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9120
12 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 7810
13 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 31076
14 Vektori i matrice
3568
15 Uvod u statistiku
1733
16 Trigonometrija
5613
17 Sistem linearnih jednadžbi
2470
18 Razni zadaci, testovi
3875
19 Razlomci
6322
20 Potencije i korjeni
8055
21 Polinomi i racionalni izrazi
2577
22 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11109
23 Određeni integrali
2437
24 Nejednadžbe
3946
25 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
10829
26 Kvadratne jednadžbe
2448
27 Kompleksni brojevi
1673
28 Jednadžbe višeg reda
1749
29 Geometrija
2465
30 Funkcije
1867
31 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
8976
32 Digitalna algebra
1157
33 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6005
34 Analitička geometrija
5051
35 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
3657
36 Vektori
16057
37 Godišnji ispit znanja I
3281
38 Godišnji ispit znanja II
2815
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 1786
2 1=2 ???
Jasmin 887
3 Komplexni broj
Jasmin 1423
4 Sinus i 6
Jasmin 560
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2155
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1011
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1143
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1551
9 0=2 ??
Jasmin 841
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1282

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Ostalo
Ostalo/Zagreb
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 475 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika