Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Maksimir
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/ZAGREB
Njemački jezik
Njemački jezik/ZAGREB

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1114
2 ELIPSA
drago 1192
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 968
4 Mnogokuti
Slađana 2426
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1317
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 890
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2478
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1715
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4320
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4197
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4180
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3138
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3052
14 Potencije
Slađana 5540
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2582
16 PRIZME
Jelena 2044
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6942
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1020
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1616
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1443
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2708
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2507
23 DIJELENJE NULOM
drago 2501
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1996
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1533
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5474
27 VJEROJATNOST 2
drago 1218
28 Matematika - priprema i svladavanje
1477
29 VJEROJATNOST 1
drago 1315
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 16767
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4751
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2847
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2159
34 Lokalni ekstremi
Tina 3930
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 5680
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2212
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2838
38 Elipsa
Tina 2615
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2854
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2274
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1760
42 Računanje derivacija
3284
43 Brzina
Lovro 1562
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8606
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3302
46 Maksimum funkcije
1984
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2685
48 Račun sudova
Andrej 2809
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4551
50 Jednadžbe pravca
2379
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3300
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6220
53 Trostruki integrali
Lovro 3400
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4070
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2646
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3608
57 Dvostruki integrali
Lovro 3648
58 Derivacija
Lovro 1887
59 Gama funkcija
Lovro 1932
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4596
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4219
62 Funkcije
3192
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3224
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4092
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5801
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 11552
67 Proporcije
6290
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8480
69 Kompleksni brojevi
1960
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7042
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8810
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10643
73 Interkvartil
3405
74 RASPON VARIJACIJE
2011
75 KVARTILI
2644
76 MJERE DISPERZIJE
2186
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2600
78 Faktorizacija formule
4116
79 Faktorizacija
4394
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7111
81 Faktorizacija metode i primjeri
2981
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11481
83 MEDIJAN
3727
84 Geometrijski niz
3441
85 MOD
1877
86 Kružnica
4469
87 ARITMETIČKA SREDINA
5404
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3148
89 Aritmetički niz
3416
90 HARMONIJSKA SREDINA
4337
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4442
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5576
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6695
94 Grafovi funkcija
Ivan 3129
95 Vektori
Ivan 4126
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6928
97 Translacija
Ivan 6147
98 Osna simetrija
Ivan 4285
99 Centralna simetrija
Ivan 5137
100 Rotacija
Ivan 2718
101 Pitagorin poučak
Ivan 8627
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3567
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5064
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7226
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3962
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4016
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
68018
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8140
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1929
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29317
111 Kvadratna jednadžba
3227
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3093
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1786
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2695
115 Spirala drugog korijena
9935
116 Prizma
Ivan 3337
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5384
118 Piramida
Ivan 3027
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4857
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4719
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3716
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4599
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3461
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3329
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3129
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7738
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4194
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2737
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2929
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3814
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4771
132 Simetrala kuta
Ivan 5268
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8251
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2463
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4776
136 Visina trokuta
Ivan 2597
137 Površina trokuta
Ivan 4043
138 Zbroj kutova trokuta
4161
139 Površina trokuta
77629
140 Visina trokuta
11239
141 Sukladnost trokuta
6813
142 Simetrala kuta
15264
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4115
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6037
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8628
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7009
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2636
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2839
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4051
150 Podsjetnik razlomci
4010
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3695
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10421
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6737
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11700
155 Problemski zadaci
34740
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5250
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7977
158 Rad sa zagradama
Ivan 11812
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6446
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7215
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2827
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7009
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3003
164 Cijeli brojevi
Ivan 6547
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1835
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2369
167 Pojam četverokuta
Ivan 2354
168 Vrste četverokuta
Ivan 3038
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3883
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5444
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5322
172 Sličnost trokuta
2847
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11446
174 Postotci
8099
175 Statistika i vjerojatnost
2078
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
22673
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
17022
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6936
179 Mnogokuti i krug
3653
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5309
181 Zadatak s crtanjem pravca
1114
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6626
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3341
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3661
185 Talesov poučak
Ivan 5631
186 Pravac i kružnica
Ivan 3008
187 Opseg kruga
Ivan 4095
188 Kružni luk
Ivan 3462
189 Površina kruga
Ivan 2921
190 Koordinatni sustav u ravnini
5594
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11553
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11111
193 Potencije
1659
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5898
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5217
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8292
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5258
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2822
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2563
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2984
201 Vektori
3754
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3368
203 Talesov poučak
2555
204 Kugla
6066
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4595
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2455
207 KOSA ASIMPTOTA
3875
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7432
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6318
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2263
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4040
212 POLINOMI
10183
213 Pravila deriviranja i primjeri
7896
214 Potencije - osnovne operacije
8694
215 Faktorizacija polinoma
8537
216 Integral i primitivna funkcija
5305
217 Limes niza
5493
218 Nizovi
3961
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2247
220 proporcionalnosti - zadatak
1439
221 Prebrojivi skupovi
1271
222 Kombinacije
1166
223 Geometrijska vjerovatnost
1101
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3184
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2112
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2554
227 Kružnica
1413
228 Adicijske formule
15547
229 Permutacije
1768
230 Geometrijski niz
1726
231 Princip matematičke indukcije
4057
232 Aritmetički niz
3257
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1903
234 Kolinearnost točaka
4982
235 Obrnuta proporcionalnost
4879
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4141
237 Sukladnost trokuta - poučci
2778
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3139
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1965
240 Moja matematika:-)
3049
241 Polinomi
2462
242 Funkcije
1668
243 Primjena trigonometrije trokuta
5821
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4879
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7336
246 matematička indukcija
4583
247 Neki poučci o kutovima
4108
248 Kutovi
2964
249 Rotacija i centralna simetrija
7484
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6468
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3220
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2513
253 Faktorijele
Vedrana 2641
254 Modul kompleksnog broja
3423
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4400
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
11652
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5419
258 Kompleksni broj
Vedrana 2111
259 Rješenja maturalne zadaće
1924
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30141
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 184
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1180
3 Korijeni
3573
4 Formule - Algebarski izrazi
18299
5 Potencije
Vedrana 4691
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 6707
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 57514
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5882
9 Algebarski izrazi
5140
10 Formule pretvorbe
2931
11 Trigonometrijski identiteti
4632
12 SIN COS POUČCI
3407
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 35781
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3092
15 Kompleksni brojevi
1636
16 Postotni i kamatni račun
6385
17 Afina funkcija
2550
18 Kvadratna jednadžba
2345
19 Kvadratna funkcija
4198
20 Eksponencijalna funkcija
1581
21 Logaritamska funkcija
2000
22 Pravac
2492
23 Algebarski izrazi
1528
24 Potencije
1327
25 Trokut
1766
26 Pravilni mnogokuti
4639
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26304
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1881
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2154
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3531
4 Matrice
Tina 891
5 Globalni ekstremi
Tina 2263
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1322
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1219
8 Diferencijalne jednadžbe
1573
9 Derivacije
2567
10 Beskonačni Redovi
1234
11 Analiza toka funkcije
2687
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1516
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1580
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1509
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1199
16 Funkcije limes neprekinutost
1568
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1246
18 Vektori u prostoru
2415
19 Teoremi srednje vrijednosti
1260
20 Određeni integrali
1751
21 Nepravi integrali
1666
22 Neodređeni integrali
2365
23 Laplaceova transformacija
3544
24 Aritmetički niz
14400
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 175
2 Postoci
Slađana 1046
3 Trigonometrijski zadaci
1512
4 Proporcije i obrnute proporcije
2099
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1379
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2803
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 60056
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 6001
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7845
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3463
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 28075
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9857
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8643
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 32713
15 Vektori i matrice
3868
16 Uvod u statistiku
1934
17 Trigonometrija
5935
18 Sistem linearnih jednadžbi
2741
19 Razni zadaci, testovi
4139
20 Razlomci
6756
21 Potencije i korjeni
8374
22 Polinomi i racionalni izrazi
2857
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11933
24 Određeni integrali
2715
25 Nejednadžbe
4290
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11380
27 Kvadratne jednadžbe
2682
28 Kompleksni brojevi
1852
29 Jednadžbe višeg reda
1984
30 Geometrija
2705
31 Funkcije
2052
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9643
33 Digitalna algebra
1342
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6459
35 Analitička geometrija
5407
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4200
37 Vektori
16985
38 Godišnji ispit znanja I
3573
39 Godišnji ispit znanja II
3076
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2079
2 1=2 ???
Jasmin 1031
3 Komplexni broj
Jasmin 1637
4 Sinus i 6
Jasmin 683
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2484
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1214
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1298
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1700
9 0=2 ??
Jasmin 997
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1474

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 155 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika