Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Rijeka
Fizika
Fizika/Sesvete
Fizika
Fizika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Split
Strani jezici
Strani jezici/Split
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 780
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 786
3 Matrice - sažetak
Petra 5369
4 ELIPSA
drago 2691
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2468
6 Mnogokuti
Slađana 8326
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3567
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2325
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4946
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7165
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12148
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 13867
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 15098
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 13614
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8080
16 Potencije
Slađana 17307
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10908
18 PRIZME
Jelena 3766
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 15820
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2520
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2999
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3546
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6869
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6470
25 DIJELENJE NULOM
drago 7282
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3703
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3300
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14317
29 VJEROJATNOST 2
drago 2477
30 Matematika - priprema i svladavanje
2874
31 VJEROJATNOST 1
drago 2716
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 56225
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 17352
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5985
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3774
36 Lokalni ekstremi
Tina 12451
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 16848
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6640
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7862
40 Elipsa
Tina 7358
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6731
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4802
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4317
44 Računanje derivacija
10280
45 Brzina
Lovro 3547
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13751
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5570
48 Maksimum funkcije
5145
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5327
50 Račun sudova
Andrej 6645
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9992
52 Jednadžbe pravca
3828
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5598
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10908
55 Trostruki integrali
Lovro 6778
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5827
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5784
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6234
59 Dvostruki integrali
Lovro 5520
60 Derivacija
Lovro 4012
61 Gama funkcija
Lovro 4298
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6449
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6733
64 Funkcije
5749
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5354
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9944
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12588
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 27431
69 Proporcije
12094
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12572
71 Kompleksni brojevi
3051
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9949
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14239
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 22161
75 Interkvartil
7266
76 RASPON VARIJACIJE
4621
77 KVARTILI
4597
78 MJERE DISPERZIJE
3251
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3627
80 Faktorizacija formule
6880
81 Faktorizacija
6101
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10147
83 Faktorizacija metode i primjeri
4379
84 Ne možemo dijeliti s nulom
21545
85 MEDIJAN
7202
86 Geometrijski niz
5352
87 MOD
4195
88 Kružnica
5997
89 ARITMETIČKA SREDINA
10649
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5686
91 Aritmetički niz
5190
92 HARMONIJSKA SREDINA
8198
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6346
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7531
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9895
96 Grafovi funkcija
Ivan 5019
97 Vektori
Ivan 5929
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9005
99 Translacija
Ivan 10321
100 Osna simetrija
Ivan 5964
101 Centralna simetrija
Ivan 7521
102 Rotacija
Ivan 4339
103 Pitagorin poučak
Ivan 13413
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5476
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7074
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9085
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5596
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5615
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
135816
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12983
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3169
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34015
113 Kvadratna jednadžba
4489
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4609
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2815
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4158
117 Spirala drugog korijena
16137
118 Prizma
Ivan 5054
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7116
120 Piramida
Ivan 4520
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6377
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6634
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5163
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7569
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4998
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5495
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5066
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10522
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5920
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4318
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4724
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5328
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6268
134 Simetrala kuta
Ivan 8820
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10968
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3850
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6508
138 Visina trokuta
Ivan 3962
139 Površina trokuta
Ivan 5666
140 Zbroj kutova trokuta
7712
141 Površina trokuta
131749
142 Visina trokuta
24845
143 Sukladnost trokuta
14275
144 Simetrala kuta
23653
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7824
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7883
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11598
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9729
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4038
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4600
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5955
152 Podsjetnik razlomci
5744
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5352
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12536
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10191
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15159
157 Problemski zadaci
56707
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7309
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10338
160 Rad sa zagradama
Ivan 24171
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10156
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12241
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4349
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10999
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4626
166 Cijeli brojevi
Ivan 8973
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2873
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3507
169 Pojam četverokuta
Ivan 3627
170 Vrste četverokuta
Ivan 5002
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5131
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8569
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6749
174 Sličnost trokuta
4751
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14907
176 Postotci
11722
177 Statistika i vjerojatnost
4767
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
46904
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25554
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9333
181 Mnogokuti i krug
5147
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6824
183 Zadatak s crtanjem pravca
1950
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12198
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5117
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5317
187 Talesov poučak
Ivan 8834
188 Pravac i kružnica
Ivan 4224
189 Opseg kruga
Ivan 6440
190 Kružni luk
Ivan 5062
191 Površina kruga
Ivan 4298
192 Koordinatni sustav u ravnini
7358
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17475
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14765
195 Potencije
2521
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11827
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10069
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12527
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7892
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4520
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3915
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4932
203 Vektori
6267
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6821
205 Talesov poučak
3685
206 Kugla
14070
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9053
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5709
209 KOSA ASIMPTOTA
7195
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12859
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12822
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3458
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7572
214 POLINOMI
20206
215 Pravila deriviranja i primjeri
15268
216 Potencije - osnovne operacije
16012
217 Faktorizacija polinoma
16624
218 Integral i primitivna funkcija
12249
219 Limes niza
9868
220 Nizovi
8120
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3638
222 proporcionalnosti - zadatak
2626
223 Prebrojivi skupovi
2484
224 Kombinacije
2239
225 Geometrijska vjerovatnost
2090
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4798
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3621
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5645
229 Kružnica
2503
230 Adicijske formule
23377
231 Permutacije
4030
232 Geometrijski niz
3986
233 Princip matematičke indukcije
8352
234 Aritmetički niz
6199
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4631
236 Kolinearnost točaka
13442
237 Obrnuta proporcionalnost
10783
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7916
239 Sukladnost trokuta - poučci
6977
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6009
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3005
242 Moja matematika:-)
4459
243 Polinomi
3829
244 Funkcije
2708
245 Primjena trigonometrije trokuta
10107
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8388
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11907
248 matematička indukcija
7609
249 Neki poučci o kutovima
7432
250 Kutovi
6543
251 Rotacija i centralna simetrija
10383
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12826
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6403
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4123
255 Faktorijele
Vedrana 3975
256 Modul kompleksnog broja
5794
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9569
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
24171
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11564
260 Kompleksni broj
Vedrana 3286
261 Rješenja maturalne zadaće
3319
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33556
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1539
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3904
3 Korijeni
8390
4 Formule - Algebarski izrazi
59833
5 Potencije
Vedrana 10556
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15205
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 300732
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8048
9 Algebarski izrazi
10719
10 Formule pretvorbe
4679
11 Trigonometrijski identiteti
7236
12 SIN COS POUČCI
4891
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 48941
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4453
15 Kompleksni brojevi
2590
16 Postotni i kamatni račun
11122
17 Afina funkcija
5754
18 Kvadratna jednadžba
5837
19 Kvadratna funkcija
8171
20 Eksponencijalna funkcija
2546
21 Logaritamska funkcija
3699
22 Pravac
4699
23 Algebarski izrazi
2616
24 Potencije
2346
25 Trokut
2805
26 Pravilni mnogokuti
6895
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33704
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5267
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6426
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8541
4 Matrice
Tina 1833
5 Globalni ekstremi
Tina 7103
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4237
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4362
8 Diferencijalne jednadžbe
2562
9 Derivacije
3828
10 Beskonačni Redovi
2123
11 Analiza toka funkcije
5212
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2453
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2516
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2445
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2122
16 Funkcije limes neprekinutost
2621
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2195
18 Vektori u prostoru
3276
19 Teoremi srednje vrijednosti
2131
20 Određeni integrali
2710
21 Nepravi integrali
2735
22 Neodređeni integrali
3423
23 Laplaceova transformacija
4828
24 Aritmetički niz
29491
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 566
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 875
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 499
4 Postoci
Slađana 2521
5 Trigonometrijski zadaci
2972
6 Proporcije i obrnute proporcije
4776
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4328
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4734
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 121941
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12916
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13648
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7231
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 50000
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16929
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15721
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 52993
17 Vektori i matrice
6078
18 Uvod u statistiku
2788
19 Trigonometrija
7549
20 Sistem linearnih jednadžbi
4005
21 Razni zadaci, testovi
5388
22 Razlomci
9991
23 Potencije i korjeni
9815
24 Polinomi i racionalni izrazi
4101
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17060
26 Određeni integrali
4143
27 Nejednadžbe
7388
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14908
29 Kvadratne jednadžbe
3792
30 Kompleksni brojevi
2769
31 Jednadžbe višeg reda
3135
32 Geometrija
3819
33 Funkcije
3076
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13205
35 Digitalna algebra
2259
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9903
37 Analitička geometrija
8391
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7800
39 Vektori
22703
40 Godišnji ispit znanja I
4991
41 Godišnji ispit znanja II
4361
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3982
2 1=2 ???
Jasmin 1822
3 Komplexni broj
Jasmin 2696
4 Sinus i 6
Jasmin 1423
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5622
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2156
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2304
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2616
9 0=2 ??
Jasmin 1815
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2629

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/ZAGREB
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 508 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika