Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 547
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 558
3 Matrice - sažetak
Petra 4726
4 ELIPSA
drago 2498
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2267
6 Mnogokuti
Slađana 7098
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3134
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2111
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4615
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 6196
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 10567
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 11890
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 12485
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 11281
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7352
16 Potencije
Slađana 14100
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 9545
18 PRIZME
Jelena 3553
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 13984
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2358
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2827
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3290
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6327
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 5796
25 DIJELENJE NULOM
drago 6620
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3457
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3066
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 13405
29 VJEROJATNOST 2
drago 2279
30 Matematika - priprema i svladavanje
2682
31 VJEROJATNOST 1
drago 2536
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 46005
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 14670
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5709
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3535
36 Lokalni ekstremi
Tina 10577
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 14470
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6136
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7294
40 Elipsa
Tina 6628
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6440
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4615
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4086
44 Računanje derivacija
9389
45 Brzina
Lovro 3252
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13290
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5332
48 Maksimum funkcije
4893
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5122
50 Račun sudova
Andrej 6266
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9629
52 Jednadžbe pravca
3539
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5360
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10458
55 Trostruki integrali
Lovro 6471
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5627
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5479
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6047
59 Dvostruki integrali
Lovro 5321
60 Derivacija
Lovro 3801
61 Gama funkcija
Lovro 4038
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6165
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6547
64 Funkcije
5388
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5123
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9306
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 11538
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 23262
69 Proporcije
11408
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12174
71 Kompleksni brojevi
2874
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9717
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 13833
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 19950
75 Interkvartil
6872
76 RASPON VARIJACIJE
4392
77 KVARTILI
4380
78 MJERE DISPERZIJE
3111
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3484
80 Faktorizacija formule
6633
81 Faktorizacija
5926
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
9890
83 Faktorizacija metode i primjeri
4199
84 Ne možemo dijeliti s nulom
19586
85 MEDIJAN
6995
86 Geometrijski niz
5156
87 MOD
4006
88 Kružnica
5797
89 ARITMETIČKA SREDINA
10165
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5420
91 Aritmetički niz
5009
92 HARMONIJSKA SREDINA
7664
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6056
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7292
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9433
96 Grafovi funkcija
Ivan 4683
97 Vektori
Ivan 5644
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8715
99 Translacija
Ivan 9858
100 Osna simetrija
Ivan 5739
101 Centralna simetrija
Ivan 7207
102 Rotacija
Ivan 4114
103 Pitagorin poučak
Ivan 12809
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5257
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6788
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8775
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5356
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5468
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
122141
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12636
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2883
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33627
113 Kvadratna jednadžba
4259
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4438
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2652
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3986
117 Spirala drugog korijena
15389
118 Prizma
Ivan 4776
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6882
120 Piramida
Ivan 4302
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6175
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6371
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4919
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7190
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4821
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5269
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4840
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10242
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5654
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3973
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4446
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5119
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6086
134 Simetrala kuta
Ivan 8404
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10633
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3617
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6268
138 Visina trokuta
Ivan 3776
139 Površina trokuta
Ivan 5451
140 Zbroj kutova trokuta
7288
141 Površina trokuta
118098
142 Visina trokuta
21967
143 Sukladnost trokuta
13024
144 Simetrala kuta
22701
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7436
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7531
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11212
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9389
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3804
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4384
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5648
152 Podsjetnik razlomci
5590
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5130
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12262
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
9847
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
14845
157 Problemski zadaci
53891
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7057
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9953
160 Rad sa zagradama
Ivan 21780
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9778
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 11550
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4075
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10535
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4383
166 Cijeli brojevi
Ivan 8666
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2731
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3334
169 Pojam četverokuta
Ivan 3418
170 Vrste četverokuta
Ivan 4763
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4963
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8252
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6544
174 Sličnost trokuta
4546
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14677
176 Postotci
11373
177 Statistika i vjerojatnost
4549
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
40931
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
24930
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9065
181 Mnogokuti i krug
4972
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6631
183 Zadatak s crtanjem pravca
1819
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11602
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4870
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5080
187 Talesov poučak
Ivan 8389
188 Pravac i kružnica
Ivan 4032
189 Opseg kruga
Ivan 6119
190 Kružni luk
Ivan 4780
191 Površina kruga
Ivan 4050
192 Koordinatni sustav u ravnini
7148
193 Metoda suprotnih koeficijenata
16755
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14501
195 Potencije
2382
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11335
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9589
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12108
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7569
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4302
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3664
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4614
203 Vektori
5997
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6558
205 Talesov poučak
3537
206 Kugla
12950
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8769
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5401
209 KOSA ASIMPTOTA
6977
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12281
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
11988
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3302
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7164
214 POLINOMI
18320
215 Pravila deriviranja i primjeri
14374
216 Potencije - osnovne operacije
14616
217 Faktorizacija polinoma
15295
218 Integral i primitivna funkcija
11293
219 Limes niza
9455
220 Nizovi
7629
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3431
222 proporcionalnosti - zadatak
2471
223 Prebrojivi skupovi
2284
224 Kombinacije
2089
225 Geometrijska vjerovatnost
1954
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4575
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3422
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5336
229 Kružnica
2301
230 Adicijske formule
22304
231 Permutacije
3825
232 Geometrijski niz
3789
233 Princip matematičke indukcije
7941
234 Aritmetički niz
5930
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4378
236 Kolinearnost točaka
11848
237 Obrnuta proporcionalnost
9895
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7578
239 Sukladnost trokuta - poučci
6453
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5723
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2845
242 Moja matematika:-)
4246
243 Polinomi
3643
244 Funkcije
2560
245 Primjena trigonometrije trokuta
9699
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8022
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11545
248 matematička indukcija
7362
249 Neki poučci o kutovima
7191
250 Kutovi
6212
251 Rotacija i centralna simetrija
10123
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12211
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6011
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3945
255 Faktorijele
Vedrana 3779
256 Modul kompleksnog broja
5568
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
8817
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
22264
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 10901
260 Kompleksni broj
Vedrana 3061
261 Rješenja maturalne zadaće
3081
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33168
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1303
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3438
3 Korijeni
7877
4 Formule - Algebarski izrazi
51083
5 Potencije
Vedrana 9870
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 14156
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 241454
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7771
9 Algebarski izrazi
9941
10 Formule pretvorbe
4455
11 Trigonometrijski identiteti
6932
12 SIN COS POUČCI
4731
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 47043
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4293
15 Kompleksni brojevi
2445
16 Postotni i kamatni račun
10727
17 Afina funkcija
5507
18 Kvadratna jednadžba
5290
19 Kvadratna funkcija
7807
20 Eksponencijalna funkcija
2386
21 Logaritamska funkcija
3474
22 Pravac
4468
23 Algebarski izrazi
2458
24 Potencije
2185
25 Trokut
2650
26 Pravilni mnogokuti
6722
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 32996
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 4949
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6069
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8062
4 Matrice
Tina 1704
5 Globalni ekstremi
Tina 6476
6 Uvjetni ekstremi
Tina 3943
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 3965
8 Diferencijalne jednadžbe
2426
9 Derivacije
3675
10 Beskonačni Redovi
1977
11 Analiza toka funkcije
4994
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2323
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2365
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2293
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1992
16 Funkcije limes neprekinutost
2478
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2060
18 Vektori u prostoru
3125
19 Teoremi srednje vrijednosti
1980
20 Određeni integrali
2569
21 Nepravi integrali
2554
22 Neodređeni integrali
3279
23 Laplaceova transformacija
4685
24 Aritmetički niz
27154
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 383
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 670
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 355
4 Limes funkcije
Marino 1098
5 Postoci
Slađana 2327
6 Trigonometrijski zadaci
2770
7 Proporcije i obrnute proporcije
4553
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 3976
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4552
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 106761
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12147
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12738
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
6856
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 48755
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16048
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 14749
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 48494
18 Vektori i matrice
5921
19 Uvod u statistiku
2652
20 Trigonometrija
7334
21 Sistem linearnih jednadžbi
3815
22 Razni zadaci, testovi
5204
23 Razlomci
9720
24 Potencije i korjeni
9612
25 Polinomi i racionalni izrazi
3912
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16667
27 Određeni integrali
3969
28 Nejednadžbe
7098
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14615
30 Kvadratne jednadžbe
3603
31 Kompleksni brojevi
2629
32 Jednadžbe višeg reda
2991
33 Geometrija
3638
34 Funkcije
2896
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
12934
36 Digitalna algebra
2119
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9586
38 Analitička geometrija
8140
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7479
40 Vektori
22160
41 Godišnji ispit znanja I
4829
42 Godišnji ispit znanja II
4189
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3802
2 1=2 ???
Jasmin 1679
3 Komplexni broj
Jasmin 2567
4 Sinus i 6
Jasmin 1296
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5319
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2015
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2118
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2455
9 0=2 ??
Jasmin 1692
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2460

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 321 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika