Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1483
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1438
3 Matrice - sažetak
Petra 6697
4 ELIPSA
drago 3307
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3058
6 Mnogokuti
Slađana 9930
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4470
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2963
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5840
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 9189
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 15305
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 17747
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 21180
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 17969
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 10175
16 Potencije
Slađana 24561
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 13647
18 PRIZME
Jelena 4318
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 18696
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3030
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3523
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4261
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 8473
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 7821
25 DIJELENJE NULOM
drago 8648
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4308
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3982
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 15685
29 VJEROJATNOST 2
drago 3037
30 Matematika - priprema i svladavanje
3482
31 VJEROJATNOST 1
drago 3264
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 76654
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 21906
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6697
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4497
36 Lokalni ekstremi
Tina 16226
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 21632
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7950
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 9169
40 Elipsa
Tina 10386
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7424
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5361
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4946
44 Računanje derivacija
12037
45 Brzina
Lovro 4370
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15140
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6173
48 Maksimum funkcije
5737
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5943
50 Račun sudova
Andrej 7678
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10763
52 Jednadžbe pravca
4485
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6213
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12062
55 Trostruki integrali
Lovro 7595
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6571
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6536
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6912
59 Dvostruki integrali
Lovro 6271
60 Derivacija
Lovro 4715
61 Gama funkcija
Lovro 4953
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7207
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7473
64 Funkcije
6605
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6159
66 FAKTORIJELA
Vedrana 11603
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 15641
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 36969
69 Proporcije
13693
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13530
71 Kompleksni brojevi
3533
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10482
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 15612
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 29790
75 Interkvartil
8068
76 RASPON VARIJACIJE
5236
77 KVARTILI
5304
78 MJERE DISPERZIJE
3721
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4114
80 Faktorizacija formule
7500
81 Faktorizacija
6615
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11010
83 Faktorizacija metode i primjeri
4938
84 Ne možemo dijeliti s nulom
24487
85 MEDIJAN
7777
86 Geometrijski niz
5973
87 MOD
4924
88 Kružnica
6645
89 ARITMETIČKA SREDINA
11604
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6507
91 Aritmetički niz
5679
92 HARMONIJSKA SREDINA
9211
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7156
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8382
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10946
96 Grafovi funkcija
Ivan 5877
97 Vektori
Ivan 6767
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9843
99 Translacija
Ivan 11239
100 Osna simetrija
Ivan 6654
101 Centralna simetrija
Ivan 8378
102 Rotacija
Ivan 5058
103 Pitagorin poučak
Ivan 14430
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6092
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7799
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9961
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6190
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6264
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
159556
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14114
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3691
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35068
113 Kvadratna jednadžba
5010
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5222
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3379
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4755
117 Spirala drugog korijena
17353
118 Prizma
Ivan 5844
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7919
120 Piramida
Ivan 5169
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7105
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7449
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5821
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8663
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5659
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6198
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5721
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11401
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6510
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5049
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5484
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6038
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6844
134 Simetrala kuta
Ivan 9743
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11970
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4508
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7395
138 Visina trokuta
Ivan 4638
139 Površina trokuta
Ivan 6541
140 Zbroj kutova trokuta
8633
141 Površina trokuta
162963
142 Visina trokuta
31016
143 Sukladnost trokuta
16919
144 Simetrala kuta
25479
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8830
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8649
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12567
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10614
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4647
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5358
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6722
152 Podsjetnik razlomci
6258
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6095
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13361
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
11261
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16199
157 Problemski zadaci
63535
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8153
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11345
160 Rad sa zagradama
Ivan 28953
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11349
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 14140
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5062
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12167
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5492
166 Cijeli brojevi
Ivan 9927
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3396
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4059
169 Pojam četverokuta
Ivan 4242
170 Vrste četverokuta
Ivan 5766
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5809
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9443
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7451
174 Sličnost trokuta
5235
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15775
176 Postotci
12458
177 Statistika i vjerojatnost
5386
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
57745
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
27441
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10125
181 Mnogokuti i krug
5798
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7323
183 Zadatak s crtanjem pravca
2432
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 13400
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5727
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6067
187 Talesov poučak
Ivan 9799
188 Pravac i kružnica
Ivan 4755
189 Opseg kruga
Ivan 7290
190 Kružni luk
Ivan 5734
191 Površina kruga
Ivan 4902
192 Koordinatni sustav u ravnini
7934
193 Metoda suprotnih koeficijenata
19422
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15425
195 Potencije
2960
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12998
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11262
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13790
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8752
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5160
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4610
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6071
203 Vektori
6854
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7449
205 Talesov poučak
4167
206 Kugla
16240
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9740
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6436
209 KOSA ASIMPTOTA
7803
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14174
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
14454
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3987
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8671
214 POLINOMI
23437
215 Pravila deriviranja i primjeri
17143
216 Potencije - osnovne operacije
18941
217 Faktorizacija polinoma
19094
218 Integral i primitivna funkcija
14051
219 Limes niza
10952
220 Nizovi
9033
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4241
222 proporcionalnosti - zadatak
3130
223 Prebrojivi skupovi
3058
224 Kombinacije
2809
225 Geometrijska vjerovatnost
2591
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5507
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4274
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6841
229 Kružnica
2961
230 Adicijske formule
25706
231 Permutacije
4718
232 Geometrijski niz
4525
233 Princip matematičke indukcije
9451
234 Aritmetički niz
6779
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5373
236 Kolinearnost točaka
15777
237 Obrnuta proporcionalnost
12459
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8895
239 Sukladnost trokuta - poučci
8228
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6765
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3621
242 Moja matematika:-)
5080
243 Polinomi
4358
244 Funkcije
3261
245 Primjena trigonometrije trokuta
10997
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9351
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12975
248 matematička indukcija
8220
249 Neki poučci o kutovima
8240
250 Kutovi
7271
251 Rotacija i centralna simetrija
11187
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14128
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
7565
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4639
255 Faktorijele
Vedrana 4554
256 Modul kompleksnog broja
6424
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10879
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
27572
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13099
260 Kompleksni broj
Vedrana 3851
261 Rješenja maturalne zadaće
3975
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34512
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2160
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4610
3 Korijeni
9739
4 Formule - Algebarski izrazi
77408
5 Potencije
Vedrana 12087
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 17545
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 421371
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8674
9 Algebarski izrazi
13036
10 Formule pretvorbe
5354
11 Trigonometrijski identiteti
7870
12 SIN COS POUČCI
5387
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 51949
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4854
15 Kompleksni brojevi
3059
16 Postotni i kamatni račun
12100
17 Afina funkcija
6441
18 Kvadratna jednadžba
6782
19 Kvadratna funkcija
9581
20 Eksponencijalna funkcija
3001
21 Logaritamska funkcija
4246
22 Pravac
5262
23 Algebarski izrazi
3069
24 Potencije
2772
25 Trokut
3274
26 Pravilni mnogokuti
7447
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34876
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6362
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7124
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9524
4 Matrice
Tina 2300
5 Globalni ekstremi
Tina 8646
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4859
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5376
8 Diferencijalne jednadžbe
3062
9 Derivacije
4315
10 Beskonačni Redovi
2511
11 Analiza toka funkcije
5731
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2908
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3007
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2888
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2524
16 Funkcije limes neprekinutost
3051
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2713
18 Vektori u prostoru
3690
19 Teoremi srednje vrijednosti
2567
20 Određeni integrali
3153
21 Nepravi integrali
3245
22 Neodređeni integrali
3889
23 Laplaceova transformacija
5264
24 Aritmetički niz
34149
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1094
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1570
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 993
4 Postoci
Slađana 2983
5 Trigonometrijski zadaci
3556
6 Proporcije i obrnute proporcije
5345
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5099
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5324
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 144972
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 14563
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15677
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8158
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 61020
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 19392
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 17237
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 59227
17 Vektori i matrice
6557
18 Uvod u statistiku
3229
19 Trigonometrija
8070
20 Sistem linearnih jednadžbi
4524
21 Razni zadaci, testovi
5889
22 Razlomci
10710
23 Potencije i korjeni
10336
24 Polinomi i racionalni izrazi
4618
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17873
26 Određeni integrali
4623
27 Nejednadžbe
8065
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15607
29 Kvadratne jednadžbe
4244
30 Kompleksni brojevi
3199
31 Jednadžbe višeg reda
3553
32 Geometrija
4299
33 Funkcije
3505
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13878
35 Digitalna algebra
2659
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10463
37 Analitička geometrija
8930
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8529
39 Vektori
23730
40 Godišnji ispit znanja I
5582
41 Godišnji ispit znanja II
4908
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4615
2 1=2 ???
Jasmin 2191
3 Komplexni broj
Jasmin 3077
4 Sinus i 6
Jasmin 1836
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6316
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2609
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2741
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3139
9 0=2 ??
Jasmin 2275
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3086

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 422 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika