Matematika
Matematika/Split
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1539
2 ELIPSA
drago 1356
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1128
4 Mnogokuti
Slađana 2753
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1518
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1035
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2689
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2261
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5289
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 5306
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 5053
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 4108
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3815
14 Potencije
Slađana 7118
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 3199
16 PRIZME
Jelena 2185
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 7797
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1129
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1753
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1628
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2975
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2924
23 DIJELENJE NULOM
drago 2803
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2170
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1688
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 6389
27 VJEROJATNOST 2
drago 1349
28 Matematika - priprema i svladavanje
1625
29 VJEROJATNOST 1
drago 1500
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 19641
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 5668
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3187
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2341
34 Lokalni ekstremi
Tina 4322
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 6614
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2502
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3192
38 Elipsa
Tina 2893
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3016
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2499
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1910
42 Računanje derivacija
3608
43 Brzina
Lovro 1716
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9072
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3518
46 Maksimum funkcije
2137
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2914
48 Račun sudova
Andrej 3073
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 5246
50 Jednadžbe pravca
2508
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3474
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6622
53 Trostruki integrali
Lovro 3656
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4318
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2867
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3878
57 Dvostruki integrali
Lovro 3821
58 Derivacija
Lovro 2043
59 Gama funkcija
Lovro 2098
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4779
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4484
62 Funkcije
3379
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3436
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4794
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6650
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 13293
67 Proporcije
6758
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9044
69 Kompleksni brojevi
2102
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7370
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9138
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 11325
73 Interkvartil
3721
74 RASPON VARIJACIJE
2189
75 KVARTILI
2803
76 MJERE DISPERZIJE
2312
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2740
78 Faktorizacija formule
4336
79 Faktorizacija
4636
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7429
81 Faktorizacija metode i primjeri
3132
82 Ne možemo dijeliti s nulom
12175
83 MEDIJAN
4043
84 Geometrijski niz
3643
85 MOD
2057
86 Kružnica
4658
87 ARITMETIČKA SREDINA
5861
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3348
89 Aritmetički niz
3636
90 HARMONIJSKA SREDINA
4673
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4671
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5815
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7017
94 Grafovi funkcija
Ivan 3330
95 Vektori
Ivan 4300
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7175
97 Translacija
Ivan 6436
98 Osna simetrija
Ivan 4458
99 Centralna simetrija
Ivan 5385
100 Rotacija
Ivan 2886
101 Pitagorin poučak
Ivan 8987
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3804
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5276
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7451
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4134
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4248
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
77115
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8578
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2070
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29987
111 Kvadratna jednadžba
3360
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3308
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1918
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2871
115 Spirala drugog korijena
10828
116 Prizma
Ivan 3506
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5619
118 Piramida
Ivan 3180
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5012
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4936
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3887
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4893
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3665
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3530
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3335
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8032
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4390
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2912
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3158
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4022
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4975
132 Simetrala kuta
Ivan 5547
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8593
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2616
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5007
136 Visina trokuta
Ivan 2753
137 Površina trokuta
Ivan 4232
138 Zbroj kutova trokuta
4504
139 Površina trokuta
82328
140 Visina trokuta
12135
141 Sukladnost trokuta
7432
142 Simetrala kuta
16170
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4506
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6250
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8949
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7348
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2763
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3027
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4247
150 Podsjetnik razlomci
4214
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3891
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10628
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7046
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12027
155 Problemski zadaci
36740
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5506
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8266
158 Rad sa zagradama
Ivan 12821
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6739
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7602
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2998
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7320
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3179
164 Cijeli brojevi
Ivan 6794
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1967
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2489
167 Pojam četverokuta
Ivan 2484
168 Vrste četverokuta
Ivan 3209
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4017
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5720
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5475
172 Sličnost trokuta
3007
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11896
174 Postotci
8443
175 Statistika i vjerojatnost
2230
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
25026
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
18528
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7292
179 Mnogokuti i krug
3813
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5502
181 Zadatak s crtanjem pravca
1185
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6937
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3529
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3830
185 Talesov poučak
Ivan 5888
186 Pravac i kružnica
Ivan 3158
187 Opseg kruga
Ivan 4257
188 Kružni luk
Ivan 3611
189 Površina kruga
Ivan 3051
190 Koordinatni sustav u ravnini
5858
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11932
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11530
193 Potencije
1783
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6195
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5519
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8635
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5480
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2979
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2697
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3145
201 Vektori
3928
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3601
203 Talesov poučak
2706
204 Kugla
6717
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4970
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2693
207 KOSA ASIMPTOTA
4162
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8010
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6941
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2423
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4272
212 POLINOMI
11366
213 Pravila deriviranja i primjeri
8481
214 Potencije - osnovne operacije
9546
215 Faktorizacija polinoma
9355
216 Integral i primitivna funkcija
5789
217 Limes niza
5817
218 Nizovi
4356
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2423
220 proporcionalnosti - zadatak
1593
221 Prebrojivi skupovi
1394
222 Kombinacije
1291
223 Geometrijska vjerovatnost
1205
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3351
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2296
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2806
227 Kružnica
1535
228 Adicijske formule
16485
229 Permutacije
1911
230 Geometrijski niz
1881
231 Princip matematičke indukcije
4538
232 Aritmetički niz
3517
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2070
234 Kolinearnost točaka
5720
235 Obrnuta proporcionalnost
5362
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4612
237 Sukladnost trokuta - poučci
3050
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3310
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2096
240 Moja matematika:-)
3191
241 Polinomi
2638
242 Funkcije
1805
243 Primjena trigonometrije trokuta
6151
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5111
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7731
246 matematička indukcija
4951
247 Neki poučci o kutovima
4367
248 Kutovi
3188
249 Rotacija i centralna simetrija
7658
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6907
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3435
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2692
253 Faktorijele
Vedrana 2812
254 Modul kompleksnog broja
3739
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4787
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
12890
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 6338
258 Kompleksni broj
Vedrana 2257
259 Rješenja maturalne zadaće
2065
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30361
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 270
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1380
3 Korijeni
4018
4 Formule - Algebarski izrazi
23415
5 Potencije
Vedrana 5333
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 8140
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 76949
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6136
9 Algebarski izrazi
5595
10 Formule pretvorbe
3128
11 Trigonometrijski identiteti
4876
12 SIN COS POUČCI
3576
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 37132
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3260
15 Kompleksni brojevi
1755
16 Postotni i kamatni račun
6832
17 Afina funkcija
2784
18 Kvadratna jednadžba
2614
19 Kvadratna funkcija
4469
20 Eksponencijalna funkcija
1683
21 Logaritamska funkcija
2165
22 Pravac
2644
23 Algebarski izrazi
1664
24 Potencije
1439
25 Trokut
1899
26 Pravilni mnogokuti
4837
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26945
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2126
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2438
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 4045
4 Matrice
Tina 990
5 Globalni ekstremi
Tina 2515
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1479
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1388
8 Diferencijalne jednadžbe
1655
9 Derivacije
2695
10 Beskonačni Redovi
1308
11 Analiza toka funkcije
2845
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1596
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1665
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1619
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1298
16 Funkcije limes neprekinutost
1687
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1351
18 Vektori u prostoru
2492
19 Teoremi srednje vrijednosti
1339
20 Određeni integrali
1846
21 Nepravi integrali
1787
22 Neodređeni integrali
2464
23 Laplaceova transformacija
3675
24 Aritmetički niz
15959
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 293
2 Postoci
Slađana 1202
3 Trigonometrijski zadaci
1715
4 Proporcije i obrnute proporcije
2327
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1608
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3015
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 63531
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 7131
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8670
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3660
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 29672
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10904
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 9039
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 35036
15 Vektori i matrice
4056
16 Uvod u statistiku
2034
17 Trigonometrija
6091
18 Sistem linearnih jednadžbi
2900
19 Razni zadaci, testovi
4296
20 Razlomci
7056
21 Potencije i korjeni
8565
22 Polinomi i racionalni izrazi
3031
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12586
24 Određeni integrali
2862
25 Nejednadžbe
4463
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11656
27 Kvadratne jednadžbe
2819
28 Kompleksni brojevi
1965
29 Jednadžbe višeg reda
2130
30 Geometrija
2833
31 Funkcije
2157
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9951
33 Digitalna algebra
1444
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6764
35 Analitička geometrija
5636
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4553
37 Vektori
17543
38 Godišnji ispit znanja I
3741
39 Godišnji ispit znanja II
3227
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2238
2 1=2 ???
Jasmin 1103
3 Komplexni broj
Jasmin 1777
4 Sinus i 6
Jasmin 749
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2733
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1345
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1418
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1792
9 0=2 ??
Jasmin 1091
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1612

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Francuski jezik
Francuski jezik/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 300 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika