Poduke.hr - Trebaš prave instrukcije?
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Matematika
Matematika/SPLIT, KAŠTELA
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1221
2 ELIPSA
drago 1238
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1013
4 Mnogokuti
Slađana 2523
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1385
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 941
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2554
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1927
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4686
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4441
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4387
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3457
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3286
14 Potencije
Slađana 6096
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2687
16 PRIZME
Jelena 2086
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 7166
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1047
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1652
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1497
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2771
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2603
23 DIJELENJE NULOM
drago 2593
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2043
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1577
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5702
27 VJEROJATNOST 2
drago 1254
28 Matematika - priprema i svladavanje
1516
29 VJEROJATNOST 1
drago 1368
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 17413
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4946
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2987
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2226
34 Lokalni ekstremi
Tina 4031
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 5994
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2291
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2932
38 Elipsa
Tina 2687
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2896
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2350
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1802
42 Računanje derivacija
3378
43 Brzina
Lovro 1611
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8717
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3364
46 Maksimum funkcije
2034
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2753
48 Račun sudova
Andrej 2897
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4696
50 Jednadžbe pravca
2415
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3341
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6343
53 Trostruki integrali
Lovro 3483
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4138
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2714
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3701
57 Dvostruki integrali
Lovro 3703
58 Derivacija
Lovro 1935
59 Gama funkcija
Lovro 1975
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4632
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4290
62 Funkcije
3255
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3288
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4390
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6032
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 11979
67 Proporcije
6458
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8647
69 Kompleksni brojevi
2007
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7147
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8915
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10865
73 Interkvartil
3481
74 RASPON VARIJACIJE
2067
75 KVARTILI
2688
76 MJERE DISPERZIJE
2222
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2637
78 Faktorizacija formule
4174
79 Faktorizacija
4461
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7224
81 Faktorizacija metode i primjeri
3021
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11690
83 MEDIJAN
3816
84 Geometrijski niz
3492
85 MOD
1926
86 Kružnica
4529
87 ARITMETIČKA SREDINA
5565
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3212
89 Aritmetički niz
3491
90 HARMONIJSKA SREDINA
4417
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4515
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5645
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6792
94 Grafovi funkcija
Ivan 3193
95 Vektori
Ivan 4177
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6998
97 Translacija
Ivan 6231
98 Osna simetrija
Ivan 4333
99 Centralna simetrija
Ivan 5205
100 Rotacija
Ivan 2761
101 Pitagorin poučak
Ivan 8724
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3634
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5119
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7282
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4004
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4085
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
71117
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8308
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1980
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29531
111 Kvadratna jednadžba
3264
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3141
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1826
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2753
115 Spirala drugog korijena
10154
116 Prizma
Ivan 3387
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5456
118 Piramida
Ivan 3068
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4905
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4783
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3765
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4676
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3518
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3383
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3184
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7827
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4254
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2777
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2981
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3872
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4827
132 Simetrala kuta
Ivan 5335
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8337
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2503
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4841
136 Visina trokuta
Ivan 2638
137 Površina trokuta
Ivan 4097
138 Zbroj kutova trokuta
4225
139 Površina trokuta
78950
140 Visina trokuta
11483
141 Sukladnost trokuta
6956
142 Simetrala kuta
15520
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4190
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6104
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8715
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7112
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2669
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2895
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4111
150 Podsjetnik razlomci
4067
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3754
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10485
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6825
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11798
155 Problemski zadaci
35261
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5329
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8060
158 Rad sa zagradama
Ivan 12172
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6540
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7365
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2880
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7115
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3052
164 Cijeli brojevi
Ivan 6622
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1874
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2405
167 Pojam četverokuta
Ivan 2393
168 Vrste četverokuta
Ivan 3083
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3923
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5525
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5363
172 Sličnost trokuta
2891
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11572
174 Postotci
8203
175 Statistika i vjerojatnost
2121
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
23213
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
17539
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7053
179 Mnogokuti i krug
3692
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5371
181 Zadatak s crtanjem pravca
1141
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6726
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3400
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3703
185 Talesov poučak
Ivan 5704
186 Pravac i kružnica
Ivan 3056
187 Opseg kruga
Ivan 4136
188 Kružni luk
Ivan 3505
189 Površina kruga
Ivan 2961
190 Koordinatni sustav u ravnini
5686
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11674
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11258
193 Potencije
1699
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5999
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5293
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8402
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5317
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2873
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2605
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3033
201 Vektori
3797
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3442
203 Talesov poučak
2599
204 Kugla
6268
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4722
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2518
207 KOSA ASIMPTOTA
3961
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7644
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6523
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2310
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4106
212 POLINOMI
10460
213 Pravila deriviranja i primjeri
8050
214 Potencije - osnovne operacije
9036
215 Faktorizacija polinoma
8758
216 Integral i primitivna funkcija
5493
217 Limes niza
5570
218 Nizovi
4062
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2314
220 proporcionalnosti - zadatak
1489
221 Prebrojivi skupovi
1319
222 Kombinacije
1203
223 Geometrijska vjerovatnost
1127
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3233
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2158
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2630
227 Kružnica
1456
228 Adicijske formule
15788
229 Permutacije
1809
230 Geometrijski niz
1764
231 Princip matematičke indukcije
4235
232 Aritmetički niz
3330
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1958
234 Kolinearnost točaka
5286
235 Obrnuta proporcionalnost
5018
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4296
237 Sukladnost trokuta - poučci
2856
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3198
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1992
240 Moja matematika:-)
3090
241 Polinomi
2505
242 Funkcije
1710
243 Primjena trigonometrije trokuta
5913
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4948
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7446
246 matematička indukcija
4718
247 Neki poučci o kutovima
4187
248 Kutovi
3026
249 Rotacija i centralna simetrija
7536
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6605
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3288
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2564
253 Faktorijele
Vedrana 2687
254 Modul kompleksnog broja
3514
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4521
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
12101
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5802
258 Kompleksni broj
Vedrana 2157
259 Rješenja maturalne zadaće
1956
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30212
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 210
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1236
3 Korijeni
3710
4 Formule - Algebarski izrazi
19869
5 Potencije
Vedrana 4886
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 7228
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 64861
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5947
9 Algebarski izrazi
5289
10 Formule pretvorbe
2985
11 Trigonometrijski identiteti
4690
12 SIN COS POUČCI
3454
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 36110
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3141
15 Kompleksni brojevi
1661
16 Postotni i kamatni račun
6518
17 Afina funkcija
2621
18 Kvadratna jednadžba
2410
19 Kvadratna funkcija
4265
20 Eksponencijalna funkcija
1606
21 Logaritamska funkcija
2043
22 Pravac
2536
23 Algebarski izrazi
1559
24 Potencije
1354
25 Trokut
1797
26 Pravilni mnogokuti
4702
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26469
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1942
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2220
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3651
4 Matrice
Tina 916
5 Globalni ekstremi
Tina 2322
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1381
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1273
8 Diferencijalne jednadžbe
1595
9 Derivacije
2607
10 Beskonačni Redovi
1253
11 Analiza toka funkcije
2731
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1536
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1597
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1546
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1220
16 Funkcije limes neprekinutost
1600
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1279
18 Vektori u prostoru
2437
19 Teoremi srednje vrijednosti
1285
20 Određeni integrali
1778
21 Nepravi integrali
1713
22 Neodređeni integrali
2401
23 Laplaceova transformacija
3575
24 Aritmetički niz
14763
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 204
2 Postoci
Slađana 1088
3 Trigonometrijski zadaci
1572
4 Proporcije i obrnute proporcije
2154
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1449
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2862
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 60835
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 6365
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8082
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3522
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 28952
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10259
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8758
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 32980
15 Vektori i matrice
3922
16 Uvod u statistiku
1959
17 Trigonometrija
5976
18 Sistem linearnih jednadžbi
2789
19 Razni zadaci, testovi
4175
20 Razlomci
6846
21 Potencije i korjeni
8418
22 Polinomi i racionalni izrazi
2899
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12092
24 Određeni integrali
2750
25 Nejednadžbe
4340
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11465
27 Kvadratne jednadžbe
2713
28 Kompleksni brojevi
1886
29 Jednadžbe višeg reda
2024
30 Geometrija
2736
31 Funkcije
2079
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9740
33 Digitalna algebra
1365
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6539
35 Analitička geometrija
5461
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4304
37 Vektori
17187
38 Godišnji ispit znanja I
3622
39 Godišnji ispit znanja II
3118
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2131
2 1=2 ???
Jasmin 1055
3 Komplexni broj
Jasmin 1673
4 Sinus i 6
Jasmin 699
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2552
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1288
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1327
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1732
9 0=2 ??
Jasmin 1028
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1511

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb (Jarun, Trešnjevka)
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 164 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika