Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 450
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2429
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2623
4 Matrice - sažetak
Petra 8832
5 ELIPSA
drago 4311
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4028
7 Mnogokuti
Slađana 13202
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6098
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4154
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7647
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12247
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 21358
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 23834
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 30577
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 25962
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 13944
17 Potencije
Slađana 33436
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 18730
19 PRIZME
Jelena 5366
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 23488
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3939
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4513
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5600
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12186
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 9916
26 DIJELENJE NULOM
drago 10753
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5334
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5121
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 19150
30 VJEROJATNOST 2
drago 3888
31 Matematika - priprema i svladavanje
4550
32 VJEROJATNOST 1
drago 4107
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 120049
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 28666
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7955
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5721
37 Lokalni ekstremi
Tina 23844
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 29035
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10174
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11860
41 Elipsa
Tina 14450
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8535
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6259
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5990
45 Računanje derivacija
14982
46 Brzina
Lovro 5968
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16794
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7202
49 Maksimum funkcije
6770
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6910
51 Račun sudova
Andrej 9536
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11996
53 Jednadžbe pravca
5461
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7206
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13931
56 Trostruki integrali
Lovro 8925
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7682
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7625
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8032
60 Dvostruki integrali
Lovro 7665
61 Derivacija
Lovro 6122
62 Gama funkcija
Lovro 5925
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8384
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8681
65 Funkcije
8077
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7252
67 FAKTORIJELA
Vedrana 14386
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 20648
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 53891
70 Proporcije
15689
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14780
72 Kompleksni brojevi
4511
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11391
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18771
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 46428
76 Interkvartil
9433
77 RASPON VARIJACIJE
6172
78 KVARTILI
6344
79 MJERE DISPERZIJE
4479
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4759
81 Faktorizacija formule
8575
82 Faktorizacija
7399
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12051
84 Faktorizacija metode i primjeri
5782
85 Ne možemo dijeliti s nulom
29975
86 MEDIJAN
8606
87 Geometrijski niz
7263
88 MOD
6118
89 Kružnica
7715
90 ARITMETIČKA SREDINA
12829
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7734
92 Aritmetički niz
6462
93 HARMONIJSKA SREDINA
10377
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8516
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9730
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12451
97 Grafovi funkcija
Ivan 7031
98 Vektori
Ivan 8023
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11373
100 Translacija
Ivan 13205
101 Osna simetrija
Ivan 7700
102 Centralna simetrija
Ivan 9728
103 Rotacija
Ivan 6168
104 Pitagorin poučak
Ivan 16772
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7103
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8990
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11277
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7240
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7491
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
197852
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16009
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4489
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36894
114 Kvadratna jednadžba
6080
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6166
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4296
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5793
118 Spirala drugog korijena
19019
119 Prizma
Ivan 7079
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9193
121 Piramida
Ivan 6297
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8200
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8713
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6794
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10225
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6866
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7168
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6960
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12683
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7557
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6141
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6650
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7085
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7856
135 Simetrala kuta
Ivan 11204
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13434
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5472
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8688
139 Visina trokuta
Ivan 5573
140 Površina trokuta
Ivan 7791
141 Zbroj kutova trokuta
10428
142 Površina trokuta
210515
143 Visina trokuta
42952
144 Sukladnost trokuta
21538
145 Simetrala kuta
29762
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10919
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9961
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14053
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12205
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5625
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6409
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7950
153 Podsjetnik razlomci
7082
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7120
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14797
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13219
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17877
158 Problemski zadaci
74006
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9293
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12908
161 Rad sa zagradama
Ivan 39400
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13146
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 17759
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6241
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13887
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6530
167 Cijeli brojevi
Ivan 11279
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4138
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4940
170 Pojam četverokuta
Ivan 5170
171 Vrste četverokuta
Ivan 7002
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6853
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10641
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8523
175 Sličnost trokuta
6141
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17057
177 Postotci
13357
178 Statistika i vjerojatnost
6808
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
75601
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29703
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11411
182 Mnogokuti i krug
6986
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8231
184 Zadatak s crtanjem pravca
3280
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16161
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6887
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7501
188 Talesov poučak
Ivan 11859
189 Pravac i kružnica
Ivan 5919
190 Opseg kruga
Ivan 8799
191 Kružni luk
Ivan 7007
192 Površina kruga
Ivan 6229
193 Koordinatni sustav u ravnini
8895
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23073
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16389
196 Potencije
3502
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15131
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13076
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15811
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9963
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6103
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5588
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7451
204 Vektori
7679
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8437
206 Talesov poučak
4904
207 Kugla
19312
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10605
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7432
210 KOSA ASIMPTOTA
8799
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16169
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16916
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4942
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10506
215 POLINOMI
28881
216 Pravila deriviranja i primjeri
20909
217 Potencije - osnovne operacije
23480
218 Faktorizacija polinoma
23198
219 Integral i primitivna funkcija
16675
220 Limes niza
13137
221 Nizovi
10677
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5337
223 proporcionalnosti - zadatak
3940
224 Prebrojivi skupovi
4071
225 Kombinacije
3896
226 Geometrijska vjerovatnost
3520
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6597
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5695
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
8983
230 Kružnica
3793
231 Adicijske formule
30543
232 Permutacije
5976
233 Geometrijski niz
5389
234 Princip matematičke indukcije
11448
235 Aritmetički niz
7751
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6635
237 Kolinearnost točaka
19696
238 Obrnuta proporcionalnost
14395
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10282
240 Sukladnost trokuta - poučci
10626
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8043
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4486
243 Moja matematika:-)
6151
244 Polinomi
5345
245 Funkcije
4318
246 Primjena trigonometrije trokuta
12453
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10803
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14819
249 matematička indukcija
9275
250 Neki poučci o kutovima
9774
251 Kutovi
8580
252 Rotacija i centralna simetrija
12481
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16486
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9537
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5596
256 Faktorijele
Vedrana 5612
257 Modul kompleksnog broja
7737
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13172
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
33020
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15625
261 Kompleksni broj
Vedrana 4885
262 Rješenja maturalne zadaće
4822
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36169
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3329
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5876
3 Korijeni
11130
4 Formule - Algebarski izrazi
109614
5 Potencije
Vedrana 14248
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 21985
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 628422
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9683
9 Algebarski izrazi
17763
10 Formule pretvorbe
6715
11 Trigonometrijski identiteti
8840
12 SIN COS POUČCI
6315
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 55809
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5671
15 Kompleksni brojevi
3953
16 Postotni i kamatni račun
13591
17 Afina funkcija
7868
18 Kvadratna jednadžba
8667
19 Kvadratna funkcija
12792
20 Eksponencijalna funkcija
3856
21 Logaritamska funkcija
5360
22 Pravac
6400
23 Algebarski izrazi
4374
24 Potencije
3708
25 Trokut
4175
26 Pravilni mnogokuti
8466
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36593
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7599
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8118
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10681
4 Matrice
Tina 2973
5 Globalni ekstremi
Tina 11096
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5893
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7047
8 Diferencijalne jednadžbe
3933
9 Derivacije
5222
10 Beskonačni Redovi
3159
11 Analiza toka funkcije
6610
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3737
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3747
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3709
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3319
16 Funkcije limes neprekinutost
3839
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3455
18 Vektori u prostoru
4513
19 Teoremi srednje vrijednosti
3268
20 Određeni integrali
3904
21 Nepravi integrali
4158
22 Neodređeni integrali
4672
23 Laplaceova transformacija
6097
24 Aritmetički niz
42196
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Naučimo nešto o geometrijskim likovima [Pitanja & Odgovori]
Kristina 17
2 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1966
3 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3411
4 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1834
5 Postoci
Slađana 3711
6 Trigonometrijski zadaci
4425
7 Proporcije i obrnute proporcije
6195
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6484
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6302
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 188935
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17142
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 18757
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9711
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 75969
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22545
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21167
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 68755
18 Vektori i matrice
7301
19 Uvod u statistiku
4009
20 Trigonometrija
9005
21 Sistem linearnih jednadžbi
5475
22 Razni zadaci, testovi
6804
23 Razlomci
11776
24 Potencije i korjeni
11311
25 Polinomi i racionalni izrazi
5582
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19165
27 Određeni integrali
5571
28 Nejednadžbe
9354
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16831
30 Kvadratne jednadžbe
5197
31 Kompleksni brojevi
3964
32 Jednadžbe višeg reda
4352
33 Geometrija
5356
34 Funkcije
4339
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15008
36 Digitalna algebra
3442
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11435
38 Analitička geometrija
9927
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9730
40 Vektori
25269
41 Godišnji ispit znanja I
6592
42 Godišnji ispit znanja II
5883
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5635
2 1=2 ???
Jasmin 2773
3 Komplexni broj
Jasmin 3719
4 Sinus i 6
Jasmin 2567
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7349
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3360
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3559
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4023
9 0=2 ??
Jasmin 3157
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3933

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 190 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika