Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Strani jezici
Strani jezici/Split
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Ostalo
Ostalo/zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 2148
2 ELIPSA
drago 1696
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1433
4 Mnogokuti
Slađana 3586
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1888
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1327
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3135
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2761
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 6115
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 6539
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 6398
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 5363
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4345
14 Potencije
Slađana 8240
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 4334
16 PRIZME
Jelena 2520
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 9055
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1388
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1971
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2002
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3469
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3351
23 DIJELENJE NULOM
drago 3282
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2470
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2011
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 7862
27 VJEROJATNOST 2
drago 1550
28 Matematika - priprema i svladavanje
1894
29 VJEROJATNOST 1
drago 1784
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 26534
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 7369
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3519
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2654
34 Lokalni ekstremi
Tina 5658
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 8029
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 3190
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3977
38 Elipsa
Tina 3587
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3414
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2860
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2198
42 Računanje derivacija
4453
43 Brzina
Lovro 1902
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9727
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3907
46 Maksimum funkcije
2599
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3201
48 Račun sudova
Andrej 3400
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 5997
50 Jednadžbe pravca
2766
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3873
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 7180
53 Trostruki integrali
Lovro 4100
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4655
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3221
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4201
57 Dvostruki integrali
Lovro 4085
58 Derivacija
Lovro 2319
59 Gama funkcija
Lovro 2350
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5209
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4850
62 Funkcije
3678
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3729
64 FAKTORIJELA
Vedrana 5697
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7532
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 14951
67 Proporcije
7390
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9713
69 Kompleksni brojevi
2281
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7728
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9883
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 13063
73 Interkvartil
4266
74 RASPON VARIJACIJE
2498
75 KVARTILI
3066
76 MJERE DISPERZIJE
2486
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2977
78 Faktorizacija formule
4689
79 Faktorizacija
4955
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7889
81 Faktorizacija metode i primjeri
3359
82 Ne možemo dijeliti s nulom
13512
83 MEDIJAN
4525
84 Geometrijski niz
3946
85 MOD
2325
86 Kružnica
4979
87 ARITMETIČKA SREDINA
6517
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3681
89 Aritmetički niz
3908
90 HARMONIJSKA SREDINA
5238
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5020
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6129
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7548
94 Grafovi funkcija
Ivan 3654
95 Vektori
Ivan 4658
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7587
97 Translacija
Ivan 6943
98 Osna simetrija
Ivan 4802
99 Centralna simetrija
Ivan 5775
100 Rotacija
Ivan 3182
101 Pitagorin poučak
Ivan 9472
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4129
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5561
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7786
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4390
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4527
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
88127
108 Kvadriranje umnoška i količnika
9117
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2265
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30596
111 Kvadratna jednadžba
3550
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3549
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2105
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3093
115 Spirala drugog korijena
12001
116 Prizma
Ivan 3794
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5916
118 Piramida
Ivan 3473
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5300
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5295
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4133
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5308
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4019
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3850
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3693
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8525
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4678
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3154
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3430
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4293
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5272
132 Simetrala kuta
Ivan 5942
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9029
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2886
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5342
136 Visina trokuta
Ivan 3015
137 Površina trokuta
Ivan 4514
138 Zbroj kutova trokuta
4893
139 Površina trokuta
90992
140 Visina trokuta
14228
141 Sukladnost trokuta
8524
142 Simetrala kuta
17832
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4877
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6517
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9405
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7832
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3008
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3338
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4546
150 Podsjetnik razlomci
4531
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4132
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11037
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7493
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12588
155 Problemski zadaci
42483
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5901
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8684
158 Rad sa zagradama
Ivan 14262
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7253
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8212
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3278
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7762
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3460
164 Cijeli brojevi
Ivan 7275
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2180
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2702
167 Pojam četverokuta
Ivan 2681
168 Vrste četverokuta
Ivan 3512
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4248
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6212
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5739
172 Sličnost trokuta
3333
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12377
174 Postotci
8948
175 Statistika i vjerojatnost
2480
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
28412
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
19941
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7679
179 Mnogokuti i krug
4103
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5765
181 Zadatak s crtanjem pravca
1331
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 7709
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3834
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4101
185 Talesov poučak
Ivan 6253
186 Pravac i kružnica
Ivan 3372
187 Opseg kruga
Ivan 4548
188 Kružni luk
Ivan 3888
189 Površina kruga
Ivan 3274
190 Koordinatni sustav u ravnini
6218
191 Metoda suprotnih koeficijenata
12947
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12208
193 Potencije
1922
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6838
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5974
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 9193
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5929
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3276
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2900
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3427
201 Vektori
4237
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
4025
203 Talesov poučak
2971
204 Kugla
7802
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5420
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3107
207 KOSA ASIMPTOTA
4793
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8683
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
7781
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2682
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4786
212 POLINOMI
13046
213 Pravila deriviranja i primjeri
9860
214 Potencije - osnovne operacije
10474
215 Faktorizacija polinoma
10542
216 Integral i primitivna funkcija
7014
217 Limes niza
6359
218 Nizovi
4858
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2639
220 proporcionalnosti - zadatak
1804
221 Prebrojivi skupovi
1576
222 Kombinacije
1494
223 Geometrijska vjerovatnost
1338
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3655
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2556
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3193
227 Kružnica
1723
228 Adicijske formule
17526
229 Permutacije
2119
230 Geometrijski niz
2106
231 Princip matematičke indukcije
5036
232 Aritmetički niz
3851
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2338
234 Kolinearnost točaka
6962
235 Obrnuta proporcionalnost
6020
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 5040
237 Sukladnost trokuta - poučci
3660
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3636
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2276
240 Moja matematika:-)
3418
241 Polinomi
2889
242 Funkcije
1973
243 Primjena trigonometrije trokuta
6861
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5549
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
8485
246 matematička indukcija
5310
247 Neki poučci o kutovima
4804
248 Kutovi
3546
249 Rotacija i centralna simetrija
8077
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
7697
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3772
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2927
253 Faktorijele
Vedrana 3048
254 Modul kompleksnog broja
4130
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
5570
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
14447
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 7360
258 Kompleksni broj
Vedrana 2413
259 Rješenja maturalne zadaće
2288
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30650
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 470
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1685
3 Korijeni
4744
4 Formule - Algebarski izrazi
29989
5 Potencije
Vedrana 6181
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 9573
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 105725
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6474
9 Algebarski izrazi
6164
10 Formule pretvorbe
3421
11 Trigonometrijski identiteti
5177
12 SIN COS POUČCI
3833
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 39981
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3511
15 Kompleksni brojevi
1916
16 Postotni i kamatni račun
7435
17 Afina funkcija
3176
18 Kvadratna jednadžba
3036
19 Kvadratna funkcija
4842
20 Eksponencijalna funkcija
1862
21 Logaritamska funkcija
2430
22 Pravac
2906
23 Algebarski izrazi
1863
24 Potencije
1617
25 Trokut
2098
26 Pravilni mnogokuti
5196
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 28244
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2616
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 3118
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 4870
4 Matrice
Tina 1144
5 Globalni ekstremi
Tina 3363
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1826
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1763
8 Diferencijalne jednadžbe
1821
9 Derivacije
2914
10 Beskonačni Redovi
1463
11 Analiza toka funkcije
3119
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1762
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1826
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1793
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1485
16 Funkcije limes neprekinutost
1900
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1534
18 Vektori u prostoru
2646
19 Teoremi srednje vrijednosti
1477
20 Određeni integrali
2033
21 Nepravi integrali
1986
22 Neodređeni integrali
2681
23 Laplaceova transformacija
3893
24 Aritmetički niz
17905
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 514
2 Postoci
Slađana 1393
3 Trigonometrijski zadaci
1996
4 Proporcije i obrnute proporcije
2628
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1995
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3369
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 77432
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 8092
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9281
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
4168
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 31299
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11685
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 10297
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 37592
15 Vektori i matrice
4381
16 Uvod u statistiku
2212
17 Trigonometrija
6401
18 Sistem linearnih jednadžbi
3170
19 Razni zadaci, testovi
4583
20 Razlomci
7475
21 Potencije i korjeni
8861
22 Polinomi i racionalni izrazi
3322
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
13654
24 Određeni integrali
3138
25 Nejednadžbe
4782
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
12158
27 Kvadratne jednadžbe
3029
28 Kompleksni brojevi
2133
29 Jednadžbe višeg reda
2364
30 Geometrija
3061
31 Funkcije
2382
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10519
33 Digitalna algebra
1620
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7205
35 Analitička geometrija
5967
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
5041
37 Vektori
18762
38 Godišnji ispit znanja I
4009
39 Godišnji ispit znanja II
3467
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2482
2 1=2 ???
Jasmin 1244
3 Komplexni broj
Jasmin 1958
4 Sinus i 6
Jasmin 869
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3125
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1505
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1577
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1926
9 0=2 ??
Jasmin 1253
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1811

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 414 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika