Ostalo
Ostalo/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB(Knežija)
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb (Trešnjevka)
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 110
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 141
3 Matrice - sažetak
Petra 3083
4 ELIPSA
drago 2030
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1749
6 Mnogokuti
Slađana 4567
7 Elementarne funkcije
Vlatko 2373
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1685
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3667
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 3992
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 7767
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 8513
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 8409
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 7246
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 5458
16 Potencije
Slađana 10418
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 6188
18 PRIZME
Jelena 2966
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 10633
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1765
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2375
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2497
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 4408
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 4090
25 DIJELENJE NULOM
drago 4342
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2874
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2477
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 10013
29 VJEROJATNOST 2
drago 1817
30 Matematika - priprema i svladavanje
2225
31 VJEROJATNOST 1
drago 2125
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 32438
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 9538
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
4287
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3021
36 Lokalni ekstremi
Tina 7190
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 9930
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 4145
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 5076
40 Elipsa
Tina 4498
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
4335
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 3446
43 Računanje s jednadžbima pravaca
2765
44 Računanje derivacija
6269
45 Brzina
Lovro 2308
46 "Šalabahter" za pismene ispite
10873
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4498
48 Maksimum funkcije
4092
49 Računanje s kompleksnim brojevima
3840
50 Račun sudova
Andrej 4301
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 7445
52 Jednadžbe pravca
3073
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
4484
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 8291
55 Trostruki integrali
Lovro 4895
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5064
57 Usmjerene derivacije
Lovro 3950
58 Kompleksni brojevi
Lovro 4825
59 Dvostruki integrali
Lovro 4638
60 Derivacija
Lovro 2805
61 Gama funkcija
Lovro 2839
62 LINEARNE JEDNADŽBE
5521
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
5478
64 Funkcije
4231
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4238
66 FAKTORIJELA
Vedrana 7113
67 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 8960
68 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 18047
69 Proporcije
8852
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 10650
71 Kompleksni brojevi
2504
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 8374
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 11094
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 15111
75 Interkvartil
5071
76 RASPON VARIJACIJE
3087
77 KVARTILI
3633
78 MJERE DISPERZIJE
2712
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3159
80 Faktorizacija formule
5323
81 Faktorizacija
5419
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
8594
83 Faktorizacija metode i primjeri
3746
84 Ne možemo dijeliti s nulom
15294
85 MEDIJAN
5450
86 Geometrijski niz
4408
87 MOD
2827
88 Kružnica
5318
89 ARITMETIČKA SREDINA
7723
90 Logaritamska funkcija
Lovro 4201
91 Aritmetički niz
4439
92 HARMONIJSKA SREDINA
6078
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5446
94 Iracionalni brojevi
Ivan 6600
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 8268
96 Grafovi funkcija
Ivan 4029
97 Vektori
Ivan 4990
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8097
99 Translacija
Ivan 7849
100 Osna simetrija
Ivan 5150
101 Centralna simetrija
Ivan 6470
102 Rotacija
Ivan 3551
103 Pitagorin poučak
Ivan 10619
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4550
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6109
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8197
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4716
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
4937
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
101521
110 Kvadriranje umnoška i količnika
10297
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2495
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
31803
113 Kvadratna jednadžba
3803
114 Algebarski izrazi, osmi razred
3981
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2314
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
3445
117 Spirala drugog korijena
13170
118 Prizma
Ivan 4162
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6345
120 Piramida
Ivan 3790
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5646
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5769
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4436
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 6092
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4390
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4363
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4120
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 9229
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5107
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3430
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3845
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4622
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5603
134 Simetrala kuta
Ivan 6669
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9663
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3170
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5762
138 Visina trokuta
Ivan 3334
139 Površina trokuta
Ivan 4911
140 Zbroj kutova trokuta
5687
141 Površina trokuta
100343
142 Visina trokuta
16404
143 Sukladnost trokuta
9875
144 Simetrala kuta
19454
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
5715
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6949
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 10128
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 8489
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3325
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3849
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4980
152 Podsjetnik razlomci
5059
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4542
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11534
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
8314
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
13346
157 Problemski zadaci
45759
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6428
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9216
160 Rad sa zagradama
Ivan 16727
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 8061
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 9247
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3577
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 8671
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3785
166 Cijeli brojevi
Ivan 7882
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2410
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2959
169 Pojam četverokuta
Ivan 2960
170 Vrste četverokuta
Ivan 4038
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4523
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6999
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6065
174 Sličnost trokuta
3842
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
13427
176 Postotci
9857
177 Statistika i vjerojatnost
3085
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
32914
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
22044
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8305
181 Mnogokuti i krug
4455
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6186
183 Zadatak s crtanjem pravca
1505
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 8885
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4185
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4490
187 Talesov poučak
Ivan 6915
188 Pravac i kružnica
Ivan 3614
189 Opseg kruga
Ivan 5010
190 Kružni luk
Ivan 4218
191 Površina kruga
Ivan 3536
192 Koordinatni sustav u ravnini
6679
193 Metoda suprotnih koeficijenata
14178
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
13024
195 Potencije
2124
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 8184
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 7037
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 10156
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 6613
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3694
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3184
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3877
203 Vektori
4776
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
4797
205 Talesov poučak
3178
206 Kugla
9578
207 1. Skup kompleksnih brojeva
6510
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3841
209 KOSA ASIMPTOTA
5509
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
9969
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
9264
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2932
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
5526
214 POLINOMI
14918
215 Pravila deriviranja i primjeri
11455
216 Potencije - osnovne operacije
12049
217 Faktorizacija polinoma
12295
218 Integral i primitivna funkcija
8515
219 Limes niza
7353
220 Nizovi
5761
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
2958
222 proporcionalnosti - zadatak
2109
223 Prebrojivi skupovi
1841
224 Kombinacije
1747
225 Geometrijska vjerovatnost
1578
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4091
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2965
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
3812
229 Kružnica
1939
230 Adicijske formule
19356
231 Permutacije
2600
232 Geometrijski niz
2614
233 Princip matematičke indukcije
6024
234 Aritmetički niz
4520
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
2997
236 Kolinearnost točaka
8578
237 Obrnuta proporcionalnost
7243
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 5921
239 Sukladnost trokuta - poučci
4499
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
4306
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2508
242 Moja matematika:-)
3763
243 Polinomi
3233
244 Funkcije
2203
245 Primjena trigonometrije trokuta
7818
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
6449
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
9610
248 matematička indukcija
5980
249 Neki poučci o kutovima
5669
250 Kutovi
4384
251 Rotacija i centralna simetrija
8683
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
9197
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
4543
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3336
255 Faktorijele
Vedrana 3369
256 Modul kompleksnog broja
4689
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
6630
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
16958
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 8666
260 Kompleksni broj
Vedrana 2684
261 Rješenja maturalne zadaće
2637
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 31116
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 774
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 2319
3 Korijeni
5793
4 Formule - Algebarski izrazi
38274
5 Potencije
Vedrana 7519
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 11470
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 152005
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7023
9 Algebarski izrazi
7413
10 Formule pretvorbe
3843
11 Trigonometrijski identiteti
5805
12 SIN COS POUČCI
4236
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 42613
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3790
15 Kompleksni brojevi
2107
16 Postotni i kamatni račun
8588
17 Afina funkcija
3958
18 Kvadratna jednadžba
3844
19 Kvadratna funkcija
5674
20 Eksponencijalna funkcija
2037
21 Logaritamska funkcija
2833
22 Pravac
3471
23 Algebarski izrazi
2095
24 Potencije
1829
25 Trokut
2284
26 Pravilni mnogokuti
5822
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 29848
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 3385
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 4021
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 5924
4 Matrice
Tina 1349
5 Globalni ekstremi
Tina 4258
6 Uvjetni ekstremi
Tina 2438
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 2410
8 Diferencijalne jednadžbe
2051
9 Derivacije
3224
10 Beskonačni Redovi
1649
11 Analiza toka funkcije
3702
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1995
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2047
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1999
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1699
16 Funkcije limes neprekinutost
2135
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1728
18 Vektori u prostoru
2815
19 Teoremi srednje vrijednosti
1655
20 Određeni integrali
2238
21 Nepravi integrali
2219
22 Neodređeni integrali
2918
23 Laplaceova transformacija
4284
24 Aritmetički niz
20760
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 88
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 132
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 94
4 Limes funkcije
Marino 722
5 Postoci
Slađana 1771
6 Trigonometrijski zadaci
2291
7 Proporcije i obrnute proporcije
3206
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 2592
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3885
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 85140
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 9713
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10589
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
5007
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 38716
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13493
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 11710
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 40611
18 Vektori i matrice
4935
19 Uvod u statistiku
2399
20 Trigonometrija
6871
21 Sistem linearnih jednadžbi
3448
22 Razni zadaci, testovi
4834
23 Razlomci
8234
24 Potencije i korjeni
9205
25 Polinomi i racionalni izrazi
3582
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
14841
27 Određeni integrali
3546
28 Nejednadžbe
5475
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
13011
30 Kvadratne jednadžbe
3258
31 Kompleksni brojevi
2347
32 Jednadžbe višeg reda
2671
33 Geometrija
3276
34 Funkcije
2606
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
11305
36 Digitalna algebra
1798
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
8036
38 Analitička geometrija
6678
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
5811
40 Vektori
19890
41 Godišnji ispit znanja I
4388
42 Godišnji ispit znanja II
3799
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2959
2 1=2 ???
Jasmin 1415
3 Komplexni broj
Jasmin 2279
4 Sinus i 6
Jasmin 1012
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3825
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1715
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1765
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2123
9 0=2 ??
Jasmin 1434
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2072

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 376 i Članova: 3 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika