Poduke.hr - Trebaš prave instrukcije?
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/SPLIT, KAŠTELA
Matematika
Matematika/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/split
Njemački jezik
Njemački jezik/split

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1283
2 ELIPSA
drago 1259
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1029
4 Mnogokuti
Slađana 2550
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1407
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 956
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2582
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1993
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4848
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4557
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4503
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3601
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3466
14 Potencije
Slađana 6440
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2750
16 PRIZME
Jelena 2099
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 7287
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1061
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1672
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1525
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2798
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2670
23 DIJELENJE NULOM
drago 2631
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2063
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1596
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5823
27 VJEROJATNOST 2
drago 1270
28 Matematika - priprema i svladavanje
1531
29 VJEROJATNOST 1
drago 1387
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 17640
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 5034
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3028
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2245
34 Lokalni ekstremi
Tina 4073
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 6123
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2317
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2971
38 Elipsa
Tina 2719
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2909
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2375
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1820
42 Računanje derivacija
3405
43 Brzina
Lovro 1629
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8763
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3393
46 Maksimum funkcije
2048
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2775
48 Račun sudova
Andrej 2930
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4743
50 Jednadžbe pravca
2426
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3366
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6387
53 Trostruki integrali
Lovro 3504
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4167
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2730
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3728
57 Dvostruki integrali
Lovro 3719
58 Derivacija
Lovro 1955
59 Gama funkcija
Lovro 1993
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4654
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4320
62 Funkcije
3269
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3307
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4493
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6243
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 12459
67 Proporcije
6518
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8721
69 Kompleksni brojevi
2023
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7196
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8952
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10915
73 Interkvartil
3518
74 RASPON VARIJACIJE
2089
75 KVARTILI
2707
76 MJERE DISPERZIJE
2239
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2657
78 Faktorizacija formule
4193
79 Faktorizacija
4490
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7255
81 Faktorizacija metode i primjeri
3039
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11772
83 MEDIJAN
3855
84 Geometrijski niz
3510
85 MOD
1947
86 Kružnica
4544
87 ARITMETIČKA SREDINA
5607
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3235
89 Aritmetički niz
3518
90 HARMONIJSKA SREDINA
4465
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4542
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5681
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6835
94 Grafovi funkcija
Ivan 3219
95 Vektori
Ivan 4202
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7031
97 Translacija
Ivan 6260
98 Osna simetrija
Ivan 4347
99 Centralna simetrija
Ivan 5233
100 Rotacija
Ivan 2779
101 Pitagorin poučak
Ivan 8751
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3665
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5138
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7300
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4019
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4105
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
72332
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8354
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1989
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29588
111 Kvadratna jednadžba
3276
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3158
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1838
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2766
115 Spirala drugog korijena
10231
116 Prizma
Ivan 3407
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5474
118 Piramida
Ivan 3083
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4921
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4803
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3780
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4706
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3539
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3399
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3205
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7861
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4279
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2791
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3004
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3891
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4850
132 Simetrala kuta
Ivan 5362
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8371
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2513
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4860
136 Visina trokuta
Ivan 2654
137 Površina trokuta
Ivan 4115
138 Zbroj kutova trokuta
4248
139 Površina trokuta
79432
140 Visina trokuta
11573
141 Sukladnost trokuta
7019
142 Simetrala kuta
15585
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4226
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6118
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8756
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7149
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2685
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2908
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4131
150 Podsjetnik razlomci
4102
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3778
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10506
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6866
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11831
155 Problemski zadaci
35516
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5360
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8095
158 Rad sa zagradama
Ivan 12295
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6579
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7412
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2896
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7149
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3068
164 Cijeli brojevi
Ivan 6652
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1889
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2414
167 Pojam četverokuta
Ivan 2408
168 Vrste četverokuta
Ivan 3108
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3937
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5554
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5377
172 Sličnost trokuta
2912
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11659
174 Postotci
8234
175 Statistika i vjerojatnost
2135
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
23734
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
17755
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7116
179 Mnogokuti i krug
3710
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5392
181 Zadatak s crtanjem pravca
1148
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6759
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3418
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3723
185 Talesov poučak
Ivan 5729
186 Pravac i kružnica
Ivan 3067
187 Opseg kruga
Ivan 4153
188 Kružni luk
Ivan 3518
189 Površina kruga
Ivan 2974
190 Koordinatni sustav u ravnini
5716
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11728
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11313
193 Potencije
1713
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6032
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5341
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8430
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5344
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2888
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2615
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3046
201 Vektori
3817
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3470
203 Talesov poučak
2613
204 Kugla
6338
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4770
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2541
207 KOSA ASIMPTOTA
3998
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7712
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6596
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2322
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4136
212 POLINOMI
10594
213 Pravila deriviranja i primjeri
8108
214 Potencije - osnovne operacije
9163
215 Faktorizacija polinoma
8846
216 Integral i primitivna funkcija
5526
217 Limes niza
5612
218 Nizovi
4099
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2332
220 proporcionalnosti - zadatak
1509
221 Prebrojivi skupovi
1326
222 Kombinacije
1217
223 Geometrijska vjerovatnost
1139
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3251
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2176
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2659
227 Kružnica
1470
228 Adicijske formule
15920
229 Permutacije
1822
230 Geometrijski niz
1783
231 Princip matematičke indukcije
4305
232 Aritmetički niz
3369
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1974
234 Kolinearnost točaka
5388
235 Obrnuta proporcionalnost
5098
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4341
237 Sukladnost trokuta - poučci
2879
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3219
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2009
240 Moja matematika:-)
3110
241 Polinomi
2524
242 Funkcije
1728
243 Primjena trigonometrije trokuta
5952
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4971
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7497
246 matematička indukcija
4772
247 Neki poučci o kutovima
4216
248 Kutovi
3043
249 Rotacija i centralna simetrija
7553
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6652
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3310
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2581
253 Faktorijele
Vedrana 2709
254 Modul kompleksnog broja
3545
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4566
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
12232
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5930
258 Kompleksni broj
Vedrana 2167
259 Rješenja maturalne zadaće
1975
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30238
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 218
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1258
3 Korijeni
3758
4 Formule - Algebarski izrazi
20532
5 Potencije
Vedrana 4973
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 7474
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 67441
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5980
9 Algebarski izrazi
5349
10 Formule pretvorbe
3006
11 Trigonometrijski identiteti
4716
12 SIN COS POUČCI
3471
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 36259
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3158
15 Kompleksni brojevi
1682
16 Postotni i kamatni račun
6562
17 Afina funkcija
2646
18 Kvadratna jednadžba
2445
19 Kvadratna funkcija
4301
20 Eksponencijalna funkcija
1619
21 Logaritamska funkcija
2066
22 Pravac
2554
23 Algebarski izrazi
1571
24 Potencije
1369
25 Trokut
1810
26 Pravilni mnogokuti
4723
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26539
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1969
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2252
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3707
4 Matrice
Tina 926
5 Globalni ekstremi
Tina 2344
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1397
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1295
8 Diferencijalne jednadžbe
1602
9 Derivacije
2622
10 Beskonačni Redovi
1260
11 Analiza toka funkcije
2745
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1543
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1606
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1556
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1233
16 Funkcije limes neprekinutost
1612
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1286
18 Vektori u prostoru
2444
19 Teoremi srednje vrijednosti
1290
20 Određeni integrali
1785
21 Nepravi integrali
1720
22 Neodređeni integrali
2410
23 Laplaceova transformacija
3585
24 Aritmetički niz
14941
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 214
2 Postoci
Slađana 1108
3 Trigonometrijski zadaci
1597
4 Proporcije i obrnute proporcije
2193
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1472
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2886
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 61152
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 6528
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8264
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3547
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 29117
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10399
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8806
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 33126
15 Vektori i matrice
3932
16 Uvod u statistiku
1971
17 Trigonometrija
5994
18 Sistem linearnih jednadžbi
2806
19 Razni zadaci, testovi
4185
20 Razlomci
6891
21 Potencije i korjeni
8437
22 Polinomi i racionalni izrazi
2917
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12171
24 Određeni integrali
2767
25 Nejednadžbe
4363
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11500
27 Kvadratne jednadžbe
2727
28 Kompleksni brojevi
1895
29 Jednadžbe višeg reda
2034
30 Geometrija
2742
31 Funkcije
2084
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9770
33 Digitalna algebra
1375
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6569
35 Analitička geometrija
5484
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4340
37 Vektori
17236
38 Godišnji ispit znanja I
3647
39 Godišnji ispit znanja II
3131
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2144
2 1=2 ???
Jasmin 1062
3 Komplexni broj
Jasmin 1693
4 Sinus i 6
Jasmin 703
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2571
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1294
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1336
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1739
9 0=2 ??
Jasmin 1041
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1521

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb (Jarun, Trešnjevka)
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 509 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika