Matematika
Matematika/Rijeka
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/SPLIT I ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Volosko, Opatija
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Matematika
Matematika/Velika Gorica i Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Maksimir
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 477
2 ELIPSA
drago 878
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 670
4 Mnogokuti
Slađana 1843
5 Elementarne funkcije
Vlatko 990
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 636
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2030
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1164
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 3582
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 3291
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 3069
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 2472
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 2465
14 Potencije
Slađana 4121
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 1866
16 PRIZME
Jelena 1675
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 6083
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 784
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1317
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1108
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2197
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2125
23 DIJELENJE NULOM
drago 2045
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 1692
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1217
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 4480
27 VJEROJATNOST 2
drago 1009
28 Matematika - priprema i svladavanje
1251
29 VJEROJATNOST 1
drago 1052
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 10376
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 3658
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
2407
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
1883
34 Lokalni ekstremi
Tina 2968
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 4803
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 1585
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2154
38 Elipsa
Tina 2040
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2491
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 1957
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1458
42 Računanje derivacija
2671
43 Brzina
Lovro 1306
44 "Šalabahter" za pismene ispite
7727
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
2884
46 Maksimum funkcije
1639
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2346
48 Račun sudova
Andrej 2423
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 3768
50 Jednadžbe pravca
2093
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
2856
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 5574
53 Trostruki integrali
Lovro 2917
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 3670
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2249
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3197
57 Dvostruki integrali
Lovro 2305
58 Derivacija
Lovro 1594
59 Gama funkcija
Lovro 1614
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4119
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
3763
62 Funkcije
2827
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 2862
64 FAKTORIJELA
Vedrana 3478
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 5179
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 10110
67 Proporcije
5685
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 7774
69 Kompleksni brojevi
1755
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 6599
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8011
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 9614
73 Interkvartil
2863
74 RASPON VARIJACIJE
1685
75 KVARTILI
2356
76 MJERE DISPERZIJE
1951
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2394
78 Faktorizacija formule
3794
79 Faktorizacija
4033
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
6601
81 Faktorizacija metode i primjeri
2730
82 Ne možemo dijeliti s nulom
10631
83 MEDIJAN
3106
84 Geometrijski niz
3078
85 MOD
1589
86 Kružnica
4103
87 ARITMETIČKA SREDINA
4838
88 Logaritamska funkcija
Lovro 2741
89 Aritmetički niz
3029
90 HARMONIJSKA SREDINA
3753
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4087
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5239
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6179
94 Grafovi funkcija
Ivan 2794
95 Vektori
Ivan 3774
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 6538
97 Translacija
Ivan 5631
98 Osna simetrija
Ivan 3962
99 Centralna simetrija
Ivan 4670
100 Rotacija
Ivan 2396
101 Pitagorin poučak
Ivan 8070
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3204
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 4691
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 6794
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 3675
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
3593
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
59721
108 Kvadriranje umnoška i količnika
7510
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1733
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
28571
111 Kvadratna jednadžba
3027
112 Algebarski izrazi, osmi razred
2813
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1566
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2416
115 Spirala drugog korijena
9300
116 Prizma
Ivan 3024
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 4984
118 Piramida
Ivan 2721
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4488
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4322
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3366
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4017
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3124
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3003
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 2836
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7215
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 3855
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2489
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2614
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3516
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4459
132 Simetrala kuta
Ivan 4873
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 7684
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2215
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4395
136 Visina trokuta
Ivan 2324
137 Površina trokuta
Ivan 3675
138 Zbroj kutova trokuta
3778
139 Površina trokuta
67472
140 Visina trokuta
9123
141 Sukladnost trokuta
5797
142 Simetrala kuta
13792
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
3662
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 5654
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8063
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 6488
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2363
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2550
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 3655
150 Podsjetnik razlomci
3690
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3338
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 9970
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6215
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
10999
155 Problemski zadaci
30424
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 4819
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 7448
158 Rad sa zagradama
Ivan 10473
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6016
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 6679
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2575
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 6485
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 2723
164 Cijeli brojevi
Ivan 6139
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1651
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2135
167 Pojam četverokuta
Ivan 2077
168 Vrste četverokuta
Ivan 2721
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3636
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 4971
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5015
172 Sličnost trokuta
2530
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
10807
174 Postotci
7429
175 Statistika i vjerojatnost
1784
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
20109
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
14878
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 6516
179 Mnogokuti i krug
3336
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
4923
181 Zadatak s crtanjem pravca
973
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6017
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3014
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3345
185 Talesov poučak
Ivan 5175
186 Pravac i kružnica
Ivan 2767
187 Opseg kruga
Ivan 3797
188 Kružni luk
Ivan 3213
189 Površina kruga
Ivan 2703
190 Koordinatni sustav u ravnini
5230
191 Metoda suprotnih koeficijenata
10338
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
10167
193 Potencije
1476
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 5355
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 4711
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 7524
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 4782
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2511
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2296
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 2671
201 Vektori
3392
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
2945
203 Talesov poučak
2279
204 Kugla
5023
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4039
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2092
207 KOSA ASIMPTOTA
3373
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
6787
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
5591
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2024
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
3635
212 POLINOMI
8891
213 Pravila deriviranja i primjeri
6903
214 Potencije - osnovne operacije
7622
215 Faktorizacija polinoma
7576
216 Integral i primitivna funkcija
4366
217 Limes niza
5003
218 Nizovi
3493
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2015
220 proporcionalnosti - zadatak
1238
221 Prebrojivi skupovi
1036
222 Kombinacije
1000
223 Geometrijska vjerovatnost
926
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
2840
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
1828
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2046
227 Kružnica
1197
228 Adicijske formule
14632
229 Permutacije
1529
230 Geometrijski niz
1454
231 Princip matematičke indukcije
3558
232 Aritmetički niz
2862
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1621
234 Kolinearnost točaka
4227
235 Obrnuta proporcionalnost
4304
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 3688
237 Sukladnost trokuta - poučci
2387
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
2790
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1769
240 Moja matematika:-)
2785
241 Polinomi
2214
242 Funkcije
1489
243 Primjena trigonometrije trokuta
5200
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4408
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
6480
246 matematička indukcija
4194
247 Neki poučci o kutovima
3664
248 Kutovi
2608
249 Rotacija i centralna simetrija
7164
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
5736
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
2888
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2250
253 Faktorijele
Vedrana 2381
254 Modul kompleksnog broja
3010
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
3840
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
10464
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 4698
258 Kompleksni broj
Vedrana 1911
259 Rješenja maturalne zadaće
1684
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 29735
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Trigonometrijske funkcije
Frane 896
2 Korijeni
2981
3 Formule - Algebarski izrazi
14255
4 Potencije
Vedrana 4094
5 Kvadrati i kubovi
Vedrana 5579
6 Mjerne jedinice
JULIJANA 40797
7 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5419
8 Algebarski izrazi
4646
9 Formule pretvorbe
2618
10 Trigonometrijski identiteti
4304
11 SIN COS POUČCI
3112
12 Osnovni tablični integrali
Ivan 33111
13 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 2806
14 Kompleksni brojevi
1431
15 Postotni i kamatni račun
5758
16 Afina funkcija
2178
17 Kvadratna jednadžba
2019
18 Kvadratna funkcija
3776
19 Eksponencijalna funkcija
1378
20 Logaritamska funkcija
1700
21 Pravac
2169
22 Algebarski izrazi
1311
23 Potencije
1139
24 Trokut
1524
25 Pravilni mnogokuti
4226
26 Osnovne tablične derivacije
Ivan 25266
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1486
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 1642
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 2924
4 Matrice
Tina 728
5 Globalni ekstremi
Tina 1788
6 Uvjetni ekstremi
Tina 948
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 910
8 Diferencijalne jednadžbe
1421
9 Derivacije
2333
10 Beskonačni Redovi
1086
11 Analiza toka funkcije
2375
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1360
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1419
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1308
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1000
16 Funkcije limes neprekinutost
1355
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1053
18 Vektori u prostoru
2255
19 Teoremi srednje vrijednosti
1139
20 Određeni integrali
1565
21 Nepravi integrali
1442
22 Neodređeni integrali
2100
23 Laplaceova transformacija
3323
24 Aritmetički niz
12600
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Postoci
Slađana 823
2 Trigonometrijski zadaci
1162
3 Proporcije i obrnute proporcije
1782
4 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1023
5 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2432
6 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 52211
7 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 5302
8 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 7278
9 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
2959
10 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 19870
11 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9096
12 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 7766
13 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 31008
14 Vektori i matrice
3558
15 Uvod u statistiku
1731
16 Trigonometrija
5604
17 Sistem linearnih jednadžbi
2454
18 Razni zadaci, testovi
3865
19 Razlomci
6303
20 Potencije i korjeni
8045
21 Polinomi i racionalni izrazi
2568
22 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
11067
23 Određeni integrali
2427
24 Nejednadžbe
3932
25 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
10811
26 Kvadratne jednadžbe
2434
27 Kompleksni brojevi
1669
28 Jednadžbe višeg reda
1741
29 Geometrija
2456
30 Funkcije
1862
31 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
8957
32 Digitalna algebra
1152
33 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
5992
34 Analitička geometrija
5042
35 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
3643
36 Vektori
16010
37 Godišnji ispit znanja I
3269
38 Godišnji ispit znanja II
2805
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 1778
2 1=2 ???
Jasmin 882
3 Komplexni broj
Jasmin 1420
4 Sinus i 6
Jasmin 557
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2140
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1006
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1139
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1543
9 0=2 ??
Jasmin 839
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1277

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Ostalo
Ostalo/Zagreb
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 275 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika