Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/split
Matematika
Matematika/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zadar
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Zadar
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1421
2 ELIPSA
drago 1303
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1075
4 Mnogokuti
Slađana 2651
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1455
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1006
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2636
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2128
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5133
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 5026
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4801
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3890
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3680
14 Potencije
Slađana 6899
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2939
16 PRIZME
Jelena 2143
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 7571
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1096
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1718
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1575
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2870
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2804
23 DIJELENJE NULOM
drago 2734
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2113
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1644
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 6118
27 VJEROJATNOST 2
drago 1303
28 Matematika - priprema i svladavanje
1581
29 VJEROJATNOST 1
drago 1437
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 18324
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 5291
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3129
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2296
34 Lokalni ekstremi
Tina 4193
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 6374
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2409
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3088
38 Elipsa
Tina 2813
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2965
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2437
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1869
42 Računanje derivacija
3495
43 Brzina
Lovro 1671
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8909
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3466
46 Maksimum funkcije
2091
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2851
48 Račun sudova
Andrej 3011
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4989
50 Jednadžbe pravca
2472
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3424
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6507
53 Trostruki integrali
Lovro 3578
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4250
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2810
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3812
57 Dvostruki integrali
Lovro 3780
58 Derivacija
Lovro 2002
59 Gama funkcija
Lovro 2043
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4719
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4409
62 Funkcije
3331
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3377
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4667
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6489
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 12989
67 Proporcije
6651
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8927
69 Kompleksni brojevi
2066
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7300
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9057
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 11110
73 Interkvartil
3614
74 RASPON VARIJACIJE
2136
75 KVARTILI
2760
76 MJERE DISPERZIJE
2283
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2702
78 Faktorizacija formule
4266
79 Faktorizacija
4565
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7357
81 Faktorizacija metode i primjeri
3093
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11970
83 MEDIJAN
3944
84 Geometrijski niz
3573
85 MOD
2003
86 Kružnica
4599
87 ARITMETIČKA SREDINA
5716
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3293
89 Aritmetički niz
3581
90 HARMONIJSKA SREDINA
4573
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4617
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5753
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6933
94 Grafovi funkcija
Ivan 3268
95 Vektori
Ivan 4251
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7109
97 Translacija
Ivan 6357
98 Osna simetrija
Ivan 4408
99 Centralna simetrija
Ivan 5317
100 Rotacija
Ivan 2842
101 Pitagorin poučak
Ivan 8870
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3735
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5213
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7376
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4086
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4182
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
74956
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8484
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2031
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29831
111 Kvadratna jednadžba
3326
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3240
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1881
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2825
115 Spirala drugog korijena
10454
116 Prizma
Ivan 3463
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5539
118 Piramida
Ivan 3137
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4970
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4881
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3837
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4817
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3620
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3469
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3282
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7960
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4345
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2865
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3103
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3959
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4915
132 Simetrala kuta
Ivan 5462
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8488
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2566
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4933
136 Visina trokuta
Ivan 2704
137 Površina trokuta
Ivan 4167
138 Zbroj kutova trokuta
4397
139 Površina trokuta
80543
140 Visina trokuta
11755
141 Sukladnost trokuta
7197
142 Simetrala kuta
15875
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4402
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6192
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8867
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7259
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2732
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2979
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4193
150 Podsjetnik razlomci
4165
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3838
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10569
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6956
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11951
155 Problemski zadaci
36106
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5442
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8186
158 Rad sa zagradama
Ivan 12585
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6671
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7513
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2951
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7244
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3124
164 Cijeli brojevi
Ivan 6722
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1929
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2461
167 Pojam četverokuta
Ivan 2454
168 Vrste četverokuta
Ivan 3166
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3975
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5640
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5437
172 Sličnost trokuta
2957
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11801
174 Postotci
8348
175 Statistika i vjerojatnost
2180
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
24453
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
18164
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7221
179 Mnogokuti i krug
3757
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5454
181 Zadatak s crtanjem pravca
1169
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6849
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3479
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3784
185 Talesov poučak
Ivan 5816
186 Pravac i kružnica
Ivan 3113
187 Opseg kruga
Ivan 4209
188 Kružni luk
Ivan 3569
189 Površina kruga
Ivan 3018
190 Koordinatni sustav u ravnini
5797
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11840
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11434
193 Potencije
1748
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6117
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5441
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8545
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5417
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2936
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2662
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3103
201 Vektori
3878
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3545
203 Talesov poučak
2662
204 Kugla
6537
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4881
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2621
207 KOSA ASIMPTOTA
4091
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7873
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6792
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2382
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4217
212 POLINOMI
10989
213 Pravila deriviranja i primjeri
8298
214 Potencije - osnovne operacije
9382
215 Faktorizacija polinoma
9120
216 Integral i primitivna funkcija
5656
217 Limes niza
5714
218 Nizovi
4205
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2376
220 proporcionalnosti - zadatak
1556
221 Prebrojivi skupovi
1366
222 Kombinacije
1247
223 Geometrijska vjerovatnost
1174
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3307
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2247
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2744
227 Kružnica
1499
228 Adicijske formule
16249
229 Permutacije
1866
230 Geometrijski niz
1832
231 Princip matematičke indukcije
4437
232 Aritmetički niz
3446
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2026
234 Kolinearnost točaka
5564
235 Obrnuta proporcionalnost
5260
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4529
237 Sukladnost trokuta - poučci
2965
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3269
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2053
240 Moja matematika:-)
3154
241 Polinomi
2581
242 Funkcije
1767
243 Primjena trigonometrije trokuta
6044
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5047
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7621
246 matematička indukcija
4876
247 Neki poučci o kutovima
4297
248 Kutovi
3111
249 Rotacija i centralna simetrija
7616
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6799
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3381
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2639
253 Faktorijele
Vedrana 2770
254 Modul kompleksnog broja
3648
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4691
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
12573
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 6139
258 Kompleksni broj
Vedrana 2216
259 Rješenja maturalne zadaće
2016
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30298
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 246
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1317
3 Korijeni
3917
4 Formule - Algebarski izrazi
22185
5 Potencije
Vedrana 5149
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 7877
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 72517
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6062
9 Algebarski izrazi
5483
10 Formule pretvorbe
3066
11 Trigonometrijski identiteti
4809
12 SIN COS POUČCI
3528
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 36690
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3220
15 Kompleksni brojevi
1724
16 Postotni i kamatni račun
6720
17 Afina funkcija
2719
18 Kvadratna jednadžba
2536
19 Kvadratna funkcija
4384
20 Eksponencijalna funkcija
1654
21 Logaritamska funkcija
2118
22 Pravac
2596
23 Algebarski izrazi
1618
24 Potencije
1407
25 Trokut
1850
26 Pravilni mnogokuti
4788
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26754
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2048
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2343
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3888
4 Matrice
Tina 961
5 Globalni ekstremi
Tina 2430
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1447
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1341
8 Diferencijalne jednadžbe
1629
9 Derivacije
2662
10 Beskonačni Redovi
1288
11 Analiza toka funkcije
2791
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1571
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1639
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1595
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1271
16 Funkcije limes neprekinutost
1650
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1324
18 Vektori u prostoru
2470
19 Teoremi srednje vrijednosti
1319
20 Određeni integrali
1823
21 Nepravi integrali
1756
22 Neodređeni integrali
2440
23 Laplaceova transformacija
3633
24 Aritmetički niz
15475
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 257
2 Postoci
Slađana 1168
3 Trigonometrijski zadaci
1666
4 Proporcije i obrnute proporcije
2266
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1546
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2958
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 61800
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 6878
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8530
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3604
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 29421
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10720
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8932
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 33690
15 Vektori i matrice
3998
16 Uvod u statistiku
2009
17 Trigonometrija
6048
18 Sistem linearnih jednadžbi
2860
19 Razni zadaci, testovi
4241
20 Razlomci
6976
21 Potencije i korjeni
8511
22 Polinomi i racionalni izrazi
2975
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12400
24 Određeni integrali
2816
25 Nejednadžbe
4411
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11585
27 Kvadratne jednadžbe
2784
28 Kompleksni brojevi
1938
29 Jednadžbe višeg reda
2083
30 Geometrija
2789
31 Funkcije
2120
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9870
33 Digitalna algebra
1417
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6678
35 Analitička geometrija
5563
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4462
37 Vektori
17377
38 Godišnji ispit znanja I
3700
39 Godišnji ispit znanja II
3183
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2188
2 1=2 ???
Jasmin 1084
3 Komplexni broj
Jasmin 1737
4 Sinus i 6
Jasmin 732
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2657
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1321
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1383
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1772
9 0=2 ??
Jasmin 1065
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1567

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 461 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika