Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Osnove statistike: aritmetička sredina, mod, medijan
Kristina 296
2 Matematika-nizovi, državna, stručni studiji, srednja škola
Natalija 238
3 Prefiksni fizikalnih jedinica
Neven 244
4 Funkcije -domena
vedrana 2075
5 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3469
6 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 4188
7 Matrice - sažetak
Petra 12319
8 ELIPSA
drago 5480
9 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4973
10 Mnogokuti
Slađana 17204
11 Elementarne funkcije
Vlatko 8179
12 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 6245
13 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 10168
14 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 15292
15 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 33837
16 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 32891
17 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 40896
18 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 41506
19 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 19306
20 Potencije
Slađana 45131
21 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 26616
22 PRIZME
Jelena 6543
23 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 32251
24 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 5084
25 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5382
26 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6872
27 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 16082
28 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 13407
29 DIJELENJE NULOM
drago 13063
30 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6281
31 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 6062
32 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 22243
33 VJEROJATNOST 2
drago 4810
34 Matematika - priprema i svladavanje
5421
35 VJEROJATNOST 1
drago 5072
36 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 151908
37 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 38256
38 Kvadriranje racionalnih brojeva
10331
39 Racinalni brojevi(ponavljanje)
7076
40 Lokalni ekstremi
Tina 32060
41 Parnost i neparnost funkcije
Tina 39990
42 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 13923
43 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 16396
44 Elipsa
Tina 20420
45 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9947
46 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 7189
47 Računanje s jednadžbima pravaca
7023
48 Računanje derivacija
19007
49 Brzina
Lovro 8635
50 "Šalabahter" za pismene ispite
18678
51 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
8083
52 Maksimum funkcije
7837
53 Računanje s kompleksnim brojevima
7990
54 Račun sudova
Andrej 11652
55 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 13076
56 Jednadžbe pravca
6493
57 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8299
58 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16526
59 Trostruki integrali
Lovro 10489
60 Kvadratna jednadžba
Lovro 8862
61 Usmjerene derivacije
Lovro 8868
62 Kompleksni brojevi
Lovro 8998
63 Dvostruki integrali
Lovro 8913
64 Derivacija
Lovro 7511
65 Gama funkcija
Lovro 7509
66 LINEARNE JEDNADŽBE
10039
67 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9795
68 Funkcije
9874
69 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8314
70 FAKTORIJELA
Vedrana 20030
71 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 33201
72 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 96766
73 Proporcije
17065
74 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 16011
75 Kompleksni brojevi
5446
76 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12581
77 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 22096
78 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 62744
79 Interkvartil
12463
80 RASPON VARIJACIJE
8340
81 KVARTILI
7796
82 MJERE DISPERZIJE
5491
83 Ponavljanje cijeli brojevi
5722
84 Faktorizacija formule
10041
85 Faktorizacija
8406
86 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
13359
87 Faktorizacija metode i primjeri
6854
88 Ne možemo dijeliti s nulom
36269
89 MEDIJAN
9935
90 Geometrijski niz
9373
91 MOD
9917
92 Kružnica
9179
93 ARITMETIČKA SREDINA
14405
94 Logaritamska funkcija
Lovro 9127
95 Aritmetički niz
7506
96 HARMONIJSKA SREDINA
11522
97 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 10160
98 Iracionalni brojevi
Ivan 11044
99 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 14088
100 Grafovi funkcija
Ivan 8472
101 Vektori
Ivan 9523
102 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12531
103 Translacija
Ivan 15331
104 Osna simetrija
Ivan 9110
105 Centralna simetrija
Ivan 11271
106 Rotacija
Ivan 7735
107 Pitagorin poučak
Ivan 19445
108 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8464
109 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10558
110 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12893
111 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8571
112 Zadatak s pravokutnim trokutom
8454
113 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
257329
114 Kvadriranje umnoška i količnika
18245
115 Algebarski izrazi, nađi poruku
5405
116 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38644
117 Kvadratna jednadžba
7050
118 Algebarski izrazi, osmi razred
7116
119 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5271
120 Potencije broja deset na kalkulatorima
7049
121 Spirala drugog korijena
20483
122 Prizma
Ivan 8594
123 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10708
124 Piramida
Ivan 7876
125 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9774
126 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 10389
127 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 8048
128 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 12025
129 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 8176
130 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8366
131 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 8156
132 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 14136
133 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8471
134 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7257
135 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 8227
136 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8416
137 Zbroj kutova trokuta
Ivan 9092
138 Simetrala kuta
Ivan 13460
139 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 15036
140 Sukladnost trokuta
Ivan 6841
141 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 10251
142 Visina trokuta
Ivan 6806
143 Površina trokuta
Ivan 9197
144 Zbroj kutova trokuta
13206
145 Površina trokuta
251184
146 Visina trokuta
57922
147 Sukladnost trokuta
26482
148 Simetrala kuta
38611
149 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13646
150 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 11112
151 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15652
152 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 14130
153 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 7094
154 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7865
155 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9570
156 Podsjetnik razlomci
8048
157 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8285
158 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16556
159 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
15231
160 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19753
161 Problemski zadaci
94917
162 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10676
163 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14755
164 Rad sa zagradama
Ivan 68760
165 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 15866
166 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 23921
167 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 8059
168 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 17090
169 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7940
170 Cijeli brojevi
Ivan 12883
171 Podsjetnik cijeli brojevi
5098
172 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5785
173 Pojam četverokuta
Ivan 6320
174 Vrste četverokuta
Ivan 8665
175 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7757
176 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11963
177 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9733
178 Sličnost trokuta
7017
179 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
18180
180 Postotci
14636
181 Statistika i vjerojatnost
7950
182 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
98380
183 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
31194
184 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12792
185 Mnogokuti i krug
8425
186 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9238
187 Zadatak s crtanjem pravca
4109
188 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 19345
189 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 8451
190 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8863
191 Talesov poučak
Ivan 13589
192 Pravac i kružnica
Ivan 7031
193 Opseg kruga
Ivan 10528
194 Kružni luk
Ivan 8738
195 Površina kruga
Ivan 7239
196 Koordinatni sustav u ravnini
9859
197 Metoda suprotnih koeficijenata
26794
198 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17256
199 Potencije
4406
200 Preslikavanje ravnine
Vedrana 17961
201 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 16673
202 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 18439
203 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 11918
204 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7403
205 Logaritamska funkcija
Lovro 7059
206 Plošni integral 2. vrste
Lovro 9228
207 Vektori
9204
208 Složeniji integrali - metoda supstitucije
10089
209 Talesov poučak
5872
210 Kugla
22439
211 1. Skup kompleksnih brojeva
11762
212 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
9278
213 KOSA ASIMPTOTA
9724
214 Osnovni trigonometrijski identitet.
18326
215 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
19363
216 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
6212
217 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
13162
218 POLINOMI
36141
219 Pravila deriviranja i primjeri
26424
220 Potencije - osnovne operacije
27694
221 Faktorizacija polinoma
28683
222 Integral i primitivna funkcija
19761
223 Limes niza
17353
224 Nizovi
13365
225 KVADRIRANJE za 8 razrede
6433
226 proporcionalnosti - zadatak
4891
227 Prebrojivi skupovi
5018
228 Kombinacije
5006
229 Geometrijska vjerovatnost
4432
230 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7651
231 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
7070
232 Jednadžba tangente u točki kružnice
11894
233 Kružnica
4610
234 Adicijske formule
38822
235 Permutacije
7246
236 Geometrijski niz
6194
237 Princip matematičke indukcije
14427
238 Aritmetički niz
8619
239 Princip uzastopnog prebrojavanja
8417
240 Kolinearnost točaka
24851
241 Obrnuta proporcionalnost
16090
242 Kompleksni brojevi
Vedrana 11986
243 Sukladnost trokuta - poučci
14711
244 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9471
245 Pitagorin poučak
Vedrana 5384
246 Moja matematika:-)
7167
247 Polinomi
6311
248 Funkcije
5431
249 Primjena trigonometrije trokuta
13701
250 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11962
251 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
16546
252 matematička indukcija
10316
253 Neki poučci o kutovima
11973
254 Kutovi
9986
255 Rotacija i centralna simetrija
13968
256 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18510
257 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
11019
258 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6492
259 Faktorijele
Vedrana 6756
260 Modul kompleksnog broja
10625
261 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
15875
262 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
38614
263 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17652
264 Kompleksni broj
Vedrana 5982
265 Rješenja maturalne zadaće
5724
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42753
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4289
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 8264
3 Korijeni
13537
4 Formule - Algebarski izrazi
143597
5 Potencije
Vedrana 16925
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 27473
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 921903
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 11082
9 Algebarski izrazi
25410
10 Formule pretvorbe
7770
11 Trigonometrijski identiteti
10106
12 SIN COS POUČCI
7611
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 58774
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6474
15 Kompleksni brojevi
4917
16 Postotni i kamatni račun
15890
17 Afina funkcija
9745
18 Kvadratna jednadžba
10335
19 Kvadratna funkcija
21123
20 Eksponencijalna funkcija
4737
21 Logaritamska funkcija
6227
22 Pravac
7747
23 Algebarski izrazi
5549
24 Potencije
4556
25 Trokut
5007
26 Pravilni mnogokuti
9415
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 38240
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8638
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 9144
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11814
4 Matrice
Tina 3768
5 Globalni ekstremi
Tina 13636
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7239
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 9421
8 Diferencijalne jednadžbe
4729
9 Derivacije
6126
10 Beskonačni Redovi
3835
11 Analiza toka funkcije
7483
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4461
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4552
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4415
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
4036
16 Funkcije limes neprekinutost
4798
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4240
18 Vektori u prostoru
5387
19 Teoremi srednje vrijednosti
4001
20 Određeni integrali
4822
21 Nepravi integrali
4935
22 Neodređeni integrali
5482
23 Laplaceova transformacija
7099
24 Aritmetički niz
59183
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 3046
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 8275
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2643
4 Postoci
Slađana 4584
5 Trigonometrijski zadaci
5233
6 Proporcije i obrnute proporcije
7212
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7843
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7269
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 239655
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 20844
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 26928
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11960
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 84868
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 28041
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 24734
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 94892
17 Vektori i matrice
8137
18 Uvod u statistiku
4792
19 Trigonometrija
9882
20 Sistem linearnih jednadžbi
6324
21 Razni zadaci, testovi
7838
22 Razlomci
12993
23 Potencije i korjeni
12180
24 Polinomi i racionalni izrazi
6488
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
20195
26 Određeni integrali
6380
27 Nejednadžbe
10414
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17891
29 Kvadratne jednadžbe
5997
30 Kompleksni brojevi
4669
31 Jednadžbe višeg reda
4992
32 Geometrija
6196
33 Funkcije
5108
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15903
35 Digitalna algebra
4210
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12320
37 Analitička geometrija
10884
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10801
39 Vektori
26596
40 Godišnji ispit znanja I
7563
41 Godišnji ispit znanja II
6697
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 7062
2 1=2 ???
Jasmin 3444
3 Komplexni broj
Jasmin 4449
4 Sinus i 6
Jasmin 3352
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8598
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 4139
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4601
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4843
9 0=2 ??
Jasmin 3827
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4721

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 70