Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 950
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2770
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 3081
4 Matrice - sažetak
Petra 10046
5 ELIPSA
drago 4610
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4294
7 Mnogokuti
Slađana 15029
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6923
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4938
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 8572
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 13434
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 25906
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 26903
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 34581
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 31807
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 16097
17 Potencije
Slađana 38201
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 21751
19 PRIZME
Jelena 5760
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 26721
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4279
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4739
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6096
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 13680
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 11558
26 DIJELENJE NULOM
drago 11498
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5586
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5382
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 20970
30 VJEROJATNOST 2
drago 4198
31 Matematika - priprema i svladavanje
4808
32 VJEROJATNOST 1
drago 4348
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 143073
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 33500
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8646
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6112
37 Lokalni ekstremi
Tina 28516
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 34165
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 11647
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 13741
41 Elipsa
Tina 17013
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8994
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6525
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6298
45 Računanje derivacija
16880
46 Brzina
Lovro 6929
47 "Šalabahter" za pismene ispite
17413
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7448
49 Maksimum funkcije
7055
50 Računanje s kompleksnim brojevima
7219
51 Račun sudova
Andrej 10244
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12341
53 Jednadžbe pravca
5809
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7500
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 15101
56 Trostruki integrali
Lovro 9358
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 8038
58 Usmjerene derivacije
Lovro 8015
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8345
60 Dvostruki integrali
Lovro 8092
61 Derivacija
Lovro 6583
62 Gama funkcija
Lovro 6354
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8798
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9003
65 Funkcije
8728
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7527
67 FAKTORIJELA
Vedrana 16785
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 25569
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 72363
70 Proporcije
16217
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15175
72 Kompleksni brojevi
4826
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11669
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 20147
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 53578
76 Interkvartil
10486
77 RASPON VARIJACIJE
6978
78 KVARTILI
6908
79 MJERE DISPERZIJE
4809
80 Ponavljanje cijeli brojevi
5025
81 Faktorizacija formule
9038
82 Faktorizacija
7698
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12443
84 Faktorizacija metode i primjeri
6078
85 Ne možemo dijeliti s nulom
33023
86 MEDIJAN
9124
87 Geometrijski niz
8348
88 MOD
6955
89 Kružnica
8196
90 ARITMETIČKA SREDINA
13378
91 Logaritamska funkcija
Lovro 8150
92 Aritmetički niz
6751
93 HARMONIJSKA SREDINA
10762
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 9072
95 Iracionalni brojevi
Ivan 10147
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12986
97 Grafovi funkcija
Ivan 7400
98 Vektori
Ivan 8451
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11756
100 Translacija
Ivan 13912
101 Osna simetrija
Ivan 8020
102 Centralna simetrija
Ivan 10158
103 Rotacija
Ivan 6614
104 Pitagorin poučak
Ivan 17796
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7587
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9519
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11786
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7535
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7785
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
223616
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16865
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4767
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37429
114 Kvadratna jednadžba
6360
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6416
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4586
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
6145
118 Spirala drugog korijena
19576
119 Prizma
Ivan 7459
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9714
121 Piramida
Ivan 6711
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8602
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 9221
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7187
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10820
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 7252
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7501
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7381
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 13113
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7850
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6444
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 7102
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7424
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8215
135 Simetrala kuta
Ivan 11820
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13942
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5856
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 9189
139 Visina trokuta
Ivan 5910
140 Površina trokuta
Ivan 8191
141 Zbroj kutova trokuta
11594
142 Površina trokuta
229856
143 Visina trokuta
49927
144 Sukladnost trokuta
23720
145 Simetrala kuta
33761
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
12345
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10297
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14568
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12845
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6044
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6759
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8406
153 Podsjetnik razlomci
7377
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7411
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 15420
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13944
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18548
158 Problemski zadaci
82134
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9671
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13608
161 Rad sa zagradama
Ivan 48488
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 14103
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 19716
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6898
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14804
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6902
167 Cijeli brojevi
Ivan 11764
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4380
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5200
170 Pojam četverokuta
Ivan 5456
171 Vrste četverokuta
Ivan 7603
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7103
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11040
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8851
175 Sličnost trokuta
6405
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17402
177 Postotci
13715
178 Statistika i vjerojatnost
7136
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
87829
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
30181
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11797
182 Mnogokuti i krug
7570
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8520
184 Zadatak s crtanjem pravca
3503
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 17515
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 7277
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7992
188 Talesov poučak
Ivan 12433
189 Pravac i kružnica
Ivan 6244
190 Opseg kruga
Ivan 9380
191 Kružni luk
Ivan 7481
192 Površina kruga
Ivan 6534
193 Koordinatni sustav u ravnini
9195
194 Metoda suprotnih koeficijenata
24976
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16650
196 Potencije
3740
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 16265
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 14008
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 16627
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10463
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6414
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5914
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7958
204 Vektori
8124
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8998
206 Talesov poučak
5190
207 Kugla
20713
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10970
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
8310
210 KOSA ASIMPTOTA
9052
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16735
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17714
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5251
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
11481
215 POLINOMI
31978
216 Pravila deriviranja i primjeri
23001
217 Potencije - osnovne operacije
25662
218 Faktorizacija polinoma
25224
219 Integral i primitivna funkcija
18050
220 Limes niza
14812
221 Nizovi
11561
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5737
223 proporcionalnosti - zadatak
4164
224 Prebrojivi skupovi
4358
225 Kombinacije
4128
226 Geometrijska vjerovatnost
3782
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6957
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6151
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
10302
230 Kružnica
4025
231 Adicijske formule
33308
232 Permutacije
6498
233 Geometrijski niz
5593
234 Princip matematičke indukcije
12563
235 Aritmetički niz
7999
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
7550
237 Kolinearnost točaka
21758
238 Obrnuta proporcionalnost
14953
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10762
240 Sukladnost trokuta - poučci
11943
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8488
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4732
243 Moja matematika:-)
6399
244 Polinomi
5588
245 Funkcije
4614
246 Primjena trigonometrije trokuta
12905
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11182
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
15353
249 matematička indukcija
9532
250 Neki poučci o kutovima
10774
251 Kutovi
9126
252 Rotacija i centralna simetrija
12858
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
17293
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10096
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5814
256 Faktorijele
Vedrana 5902
257 Modul kompleksnog broja
8255
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
14168
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
35430
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16674
261 Kompleksni broj
Vedrana 5281
262 Rješenja maturalne zadaće
5038
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 41902
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3689
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6719
3 Korijeni
11484
4 Formule - Algebarski izrazi
124415
5 Potencije
Vedrana 15393
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 24061
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 765116
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10028
9 Algebarski izrazi
20322
10 Formule pretvorbe
7105
11 Trigonometrijski identiteti
9228
12 SIN COS POUČCI
6735
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 57122
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5898
15 Kompleksni brojevi
4239
16 Postotni i kamatni račun
14331
17 Afina funkcija
8671
18 Kvadratna jednadžba
9295
19 Kvadratna funkcija
15699
20 Eksponencijalna funkcija
4100
21 Logaritamska funkcija
5677
22 Pravac
6796
23 Algebarski izrazi
4827
24 Potencije
3989
25 Trokut
4435
26 Pravilni mnogokuti
8802
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 37153
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7925
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8499
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10991
4 Matrice
Tina 3226
5 Globalni ekstremi
Tina 12158
6 Uvjetni ekstremi
Tina 6312
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7918
8 Diferencijalne jednadžbe
4193
9 Derivacije
5560
10 Beskonačni Redovi
3346
11 Analiza toka funkcije
6871
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3930
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3999
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3893
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3495
16 Funkcije limes neprekinutost
4068
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3639
18 Vektori u prostoru
4798
19 Teoremi srednje vrijednosti
3438
20 Određeni integrali
4193
21 Nepravi integrali
4361
22 Neodređeni integrali
4907
23 Laplaceova transformacija
6398
24 Aritmetički niz
52262
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2228
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4848
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2062
4 Postoci
Slađana 3936
5 Trigonometrijski zadaci
4650
6 Proporcije i obrnute proporcije
6425
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6885
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6622
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 211198
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 18368
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20554
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
10514
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 79714
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 24308
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 22166
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 77802
17 Vektori i matrice
7508
18 Uvod u statistiku
4213
19 Trigonometrija
9279
20 Sistem linearnih jednadžbi
5692
21 Razni zadaci, testovi
7124
22 Razlomci
12172
23 Potencije i korjeni
11543
24 Polinomi i racionalni izrazi
5841
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19432
26 Određeni integrali
5793
27 Nejednadžbe
9657
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17227
29 Kvadratne jednadžbe
5402
30 Kompleksni brojevi
4170
31 Jednadžbe višeg reda
4511
32 Geometrija
5586
33 Funkcije
4577
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15297
35 Digitalna algebra
3668
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11668
37 Analitička geometrija
10162
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10019
39 Vektori
25849
40 Godišnji ispit znanja I
6939
41 Godišnji ispit znanja II
6123
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6028
2 1=2 ???
Jasmin 2962
3 Komplexni broj
Jasmin 3925
4 Sinus i 6
Jasmin 2745
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7822
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3558
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3761
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4263
9 0=2 ??
Jasmin 3323
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4226

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 262 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika