Matematika
Matematika/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Ostalo
Ostalo/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/SPLIT, KAŠTELA, TROGIR
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1897
2 ELIPSA
drago 1508
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1259
4 Mnogokuti
Slađana 3297
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1710
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1191
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2881
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2503
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5721
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 5997
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 5665
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 4827
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4068
14 Potencije
Slađana 7727
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 3683
16 PRIZME
Jelena 2343
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 8489
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1257
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1863
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1812
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3213
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3162
23 DIJELENJE NULOM
drago 3047
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2317
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1860
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 7084
27 VJEROJATNOST 2
drago 1443
28 Matematika - priprema i svladavanje
1768
29 VJEROJATNOST 1
drago 1635
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 22693
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 6475
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3358
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2496
34 Lokalni ekstremi
Tina 5066
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 7360
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2835
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3537
38 Elipsa
Tina 3200
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3219
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2674
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2047
42 Računanje derivacija
4077
43 Brzina
Lovro 1809
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9402
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3725
46 Maksimum funkcije
2292
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3082
48 Račun sudova
Andrej 3242
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 5660
50 Jednadžbe pravca
2637
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3637
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6897
53 Trostruki integrali
Lovro 3896
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4509
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3044
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4061
57 Dvostruki integrali
Lovro 3966
58 Derivacija
Lovro 2191
59 Gama funkcija
Lovro 2239
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4960
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4677
62 Funkcije
3529
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3590
64 FAKTORIJELA
Vedrana 5285
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7122
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 14078
67 Proporcije
7072
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9375
69 Kompleksni brojevi
2195
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7593
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9363
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 12220
73 Interkvartil
3983
74 RASPON VARIJACIJE
2336
75 KVARTILI
2935
76 MJERE DISPERZIJE
2399
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2871
78 Faktorizacija formule
4544
79 Faktorizacija
4820
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7677
81 Faktorizacija metode i primjeri
3263
82 Ne možemo dijeliti s nulom
12813
83 MEDIJAN
4319
84 Geometrijski niz
3792
85 MOD
2202
86 Kružnica
4820
87 ARITMETIČKA SREDINA
6222
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3517
89 Aritmetički niz
3772
90 HARMONIJSKA SREDINA
4989
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4854
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5980
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7333
94 Grafovi funkcija
Ivan 3483
95 Vektori
Ivan 4483
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7368
97 Translacija
Ivan 6703
98 Osna simetrija
Ivan 4630
99 Centralna simetrija
Ivan 5602
100 Rotacija
Ivan 3034
101 Pitagorin poučak
Ivan 9254
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3988
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5437
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7632
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4272
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4391
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
82520
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8869
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2179
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30314
111 Kvadratna jednadžba
3471
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3434
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2014
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2995
115 Spirala drugog korijena
11633
116 Prizma
Ivan 3641
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5768
118 Piramida
Ivan 3322
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5148
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5115
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4014
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5107
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3845
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3683
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3517
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8306
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4522
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3037
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3293
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4151
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5127
132 Simetrala kuta
Ivan 5756
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8811
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2763
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5184
136 Visina trokuta
Ivan 2871
137 Površina trokuta
Ivan 4370
138 Zbroj kutova trokuta
4705
139 Površina trokuta
86367
140 Visina trokuta
13065
141 Sukladnost trokuta
7995
142 Simetrala kuta
17073
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4684
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6400
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9176
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7599
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2887
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3179
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4397
150 Podsjetnik razlomci
4379
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4006
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10836
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7257
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12268
155 Problemski zadaci
38995
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5714
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8501
158 Rad sa zagradama
Ivan 13668
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7051
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7961
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3153
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7570
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3323
164 Cijeli brojevi
Ivan 7105
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2089
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2611
167 Pojam četverokuta
Ivan 2582
168 Vrste četverokuta
Ivan 3348
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4138
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5955
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5613
172 Sličnost trokuta
3210
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12130
174 Postotci
8709
175 Statistika i vjerojatnost
2384
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
26363
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
19244
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7500
179 Mnogokuti i krug
3958
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5620
181 Zadatak s crtanjem pravca
1272
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 7188
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3673
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3978
185 Talesov poučak
Ivan 6061
186 Pravac i kružnica
Ivan 3272
187 Opseg kruga
Ivan 4396
188 Kružni luk
Ivan 3744
189 Površina kruga
Ivan 3140
190 Koordinatni sustav u ravnini
6050
191 Metoda suprotnih koeficijenata
12262
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11949
193 Potencije
1854
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6532
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5762
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8905
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5727
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3132
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2800
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3289
201 Vektori
4102
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3827
203 Talesov poučak
2849
204 Kugla
7217
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5227
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2925
207 KOSA ASIMPTOTA
4522
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8374
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
7361
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2558
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4531
212 POLINOMI
12235
213 Pravila deriviranja i primjeri
9154
214 Potencije - osnovne operacije
10044
215 Faktorizacija polinoma
10035
216 Integral i primitivna funkcija
6456
217 Limes niza
6132
218 Nizovi
4626
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2548
220 proporcionalnosti - zadatak
1703
221 Prebrojivi skupovi
1489
222 Kombinacije
1402
223 Geometrijska vjerovatnost
1270
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3516
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2435
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3010
227 Kružnica
1625
228 Adicijske formule
17027
229 Permutacije
2014
230 Geometrijski niz
2005
231 Princip matematičke indukcije
4827
232 Aritmetički niz
3707
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2214
234 Kolinearnost točaka
6371
235 Obrnuta proporcionalnost
5670
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4856
237 Sukladnost trokuta - poučci
3364
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3477
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2187
240 Moja matematika:-)
3313
241 Polinomi
2762
242 Funkcije
1892
243 Primjena trigonometrije trokuta
6583
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5330
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
8049
246 matematička indukcija
5163
247 Neki poučci o kutovima
4595
248 Kutovi
3339
249 Rotacija i centralna simetrija
7879
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
7318
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3601
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2808
253 Faktorijele
Vedrana 2938
254 Modul kompleksnog broja
3960
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
5199
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
13759
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 6988
258 Kompleksni broj
Vedrana 2345
259 Rješenja maturalne zadaće
2165
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30508
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 355
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1544
3 Korijeni
4409
4 Formule - Algebarski izrazi
26706
5 Potencije
Vedrana 5738
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 8863
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 88265
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6325
9 Algebarski izrazi
5923
10 Formule pretvorbe
3300
11 Trigonometrijski identiteti
5047
12 SIN COS POUČCI
3729
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 38583
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3403
15 Kompleksni brojevi
1854
16 Postotni i kamatni račun
7174
17 Afina funkcija
3001
18 Kvadratna jednadžba
2832
19 Kvadratna funkcija
4678
20 Eksponencijalna funkcija
1777
21 Logaritamska funkcija
2287
22 Pravac
2768
23 Algebarski izrazi
1786
24 Potencije
1543
25 Trokut
2016
26 Pravilni mnogokuti
5053
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 27653
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2400
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2770
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 4570
4 Matrice
Tina 1076
5 Globalni ekstremi
Tina 3040
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1690
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1586
8 Diferencijalne jednadžbe
1739
9 Derivacije
2813
10 Beskonačni Redovi
1393
11 Analiza toka funkcije
3010
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1681
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1750
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1710
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1392
16 Funkcije limes neprekinutost
1820
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1447
18 Vektori u prostoru
2576
19 Teoremi srednje vrijednosti
1405
20 Određeni integrali
1947
21 Nepravi integrali
1895
22 Neodređeni integrali
2574
23 Laplaceova transformacija
3805
24 Aritmetički niz
16820
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 410
2 Postoci
Slađana 1288
3 Trigonometrijski zadaci
1884
4 Proporcije i obrnute proporcije
2483
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1816
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3213
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 72556
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 7680
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9031
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3916
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 30517
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11375
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 9460
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 36553
15 Vektori i matrice
4238
16 Uvod u statistiku
2134
17 Trigonometrija
6268
18 Sistem linearnih jednadžbi
3042
19 Razni zadaci, testovi
4454
20 Razlomci
7275
21 Potencije i korjeni
8741
22 Polinomi i racionalni izrazi
3188
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
13111
24 Određeni integrali
3008
25 Nejednadžbe
4625
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11918
27 Kvadratne jednadžbe
2944
28 Kompleksni brojevi
2046
29 Jednadžbe višeg reda
2250
30 Geometrija
2960
31 Funkcije
2280
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10236
33 Digitalna algebra
1550
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7009
35 Analitička geometrija
5806
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4832
37 Vektori
18207
38 Godišnji ispit znanja I
3872
39 Godišnji ispit znanja II
3353
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2365
2 1=2 ???
Jasmin 1179
3 Komplexni broj
Jasmin 1881
4 Sinus i 6
Jasmin 815
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2975
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1426
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1511
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1857
9 0=2 ??
Jasmin 1182
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1718

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Heilbronn
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 211 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika