Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/zagreb
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1978
2 ELIPSA
drago 1561
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1320
4 Mnogokuti
Slađana 3393
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1767
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1241
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2966
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2563
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5838
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 6168
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 5903
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 5005
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4157
14 Potencije
Slađana 7886
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 3827
16 PRIZME
Jelena 2395
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 8651
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1292
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1898
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1884
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3277
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3209
23 DIJELENJE NULOM
drago 3128
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2372
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1906
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 7323
27 VJEROJATNOST 2
drago 1475
28 Matematika - priprema i svladavanje
1802
29 VJEROJATNOST 1
drago 1679
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 23493
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 6719
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3409
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2547
34 Lokalni ekstremi
Tina 5230
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 7572
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2933
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3662
38 Elipsa
Tina 3296
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3273
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2732
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2087
42 Računanje derivacija
4192
43 Brzina
Lovro 1845
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9500
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3787
46 Maksimum funkcije
2346
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3123
48 Račun sudova
Andrej 3292
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 5777
50 Jednadžbe pravca
2674
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3710
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6983
53 Trostruki integrali
Lovro 3947
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4559
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3092
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4107
57 Dvostruki integrali
Lovro 3994
58 Derivacija
Lovro 2232
59 Gama funkcija
Lovro 2268
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5031
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4743
62 Funkcije
3577
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3632
64 FAKTORIJELA
Vedrana 5398
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 7240
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 14286
67 Proporcije
7203
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9468
69 Kompleksni brojevi
2223
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7635
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9450
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 12433
73 Interkvartil
4048
74 RASPON VARIJACIJE
2377
75 KVARTILI
2975
76 MJERE DISPERZIJE
2424
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2899
78 Faktorizacija formule
4585
79 Faktorizacija
4875
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7744
81 Faktorizacija metode i primjeri
3296
82 Ne možemo dijeliti s nulom
13016
83 MEDIJAN
4381
84 Geometrijski niz
3837
85 MOD
2239
86 Kružnica
4872
87 ARITMETIČKA SREDINA
6318
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3564
89 Aritmetički niz
3822
90 HARMONIJSKA SREDINA
5059
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4913
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6021
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7407
94 Grafovi funkcija
Ivan 3533
95 Vektori
Ivan 4539
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7434
97 Translacija
Ivan 6778
98 Osna simetrija
Ivan 4684
99 Centralna simetrija
Ivan 5649
100 Rotacija
Ivan 3082
101 Pitagorin poučak
Ivan 9316
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4036
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5483
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7673
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4311
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4435
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
84365
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8962
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2212
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30398
111 Kvadratna jednadžba
3497
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3474
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2044
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3033
115 Spirala drugog korijena
11748
116 Prizma
Ivan 3684
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5807
118 Piramida
Ivan 3366
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5184
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5170
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4050
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5155
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3908
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3737
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3579
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8377
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4566
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3069
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3328
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4191
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5168
132 Simetrala kuta
Ivan 5811
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8888
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2796
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5229
136 Visina trokuta
Ivan 2910
137 Površina trokuta
Ivan 4406
138 Zbroj kutova trokuta
4768
139 Površina trokuta
87615
140 Visina trokuta
13371
141 Sukladnost trokuta
8118
142 Simetrala kuta
17364
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4737
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6435
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9250
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7687
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2930
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3227
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4441
150 Podsjetnik razlomci
4421
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4040
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10896
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7337
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12343
155 Problemski zadaci
39776
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5759
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8554
158 Rad sa zagradama
Ivan 13881
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7124
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8032
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3193
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7629
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3370
164 Cijeli brojevi
Ivan 7164
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2130
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2639
167 Pojam četverokuta
Ivan 2603
168 Vrste četverokuta
Ivan 3383
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4158
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6024
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5640
172 Sličnost trokuta
3253
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12211
174 Postotci
8787
175 Statistika i vjerojatnost
2413
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
26838
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
19478
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7568
179 Mnogokuti i krug
3998
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5659
181 Zadatak s crtanjem pravca
1292
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 7459
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3725
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4010
185 Talesov poučak
Ivan 6120
186 Pravac i kružnica
Ivan 3299
187 Opseg kruga
Ivan 4437
188 Kružni luk
Ivan 3778
189 Površina kruga
Ivan 3174
190 Koordinatni sustav u ravnini
6103
191 Metoda suprotnih koeficijenata
12410
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12041
193 Potencije
1876
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6629
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5828
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8978
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5782
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3181
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2831
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3328
201 Vektori
4147
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3888
203 Talesov poučak
2890
204 Kugla
7334
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5298
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2982
207 KOSA ASIMPTOTA
4607
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8467
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
7507
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2590
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4616
212 POLINOMI
12451
213 Pravila deriviranja i primjeri
9382
214 Potencije - osnovne operacije
10181
215 Faktorizacija polinoma
10201
216 Integral i primitivna funkcija
6634
217 Limes niza
6205
218 Nizovi
4703
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2582
220 proporcionalnosti - zadatak
1734
221 Prebrojivi skupovi
1522
222 Kombinacije
1435
223 Geometrijska vjerovatnost
1284
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3566
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2464
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3076
227 Kružnica
1662
228 Adicijske formule
17174
229 Permutacije
2050
230 Geometrijski niz
2036
231 Princip matematičke indukcije
4898
232 Aritmetički niz
3754
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2257
234 Kolinearnost točaka
6572
235 Obrnuta proporcionalnost
5769
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4914
237 Sukladnost trokuta - poučci
3436
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3535
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2211
240 Moja matematika:-)
3343
241 Polinomi
2804
242 Funkcije
1920
243 Primjena trigonometrije trokuta
6686
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5395
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
8148
246 matematička indukcija
5196
247 Neki poučci o kutovima
4665
248 Kutovi
3381
249 Rotacija i centralna simetrija
7953
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
7443
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3653
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2845
253 Faktorijele
Vedrana 2972
254 Modul kompleksnog broja
4027
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
5338
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
13946
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 7109
258 Kompleksni broj
Vedrana 2369
259 Rješenja maturalne zadaće
2197
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30537
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 388
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1581
3 Korijeni
4506
4 Formule - Algebarski izrazi
27646
5 Potencije
Vedrana 5887
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 9072
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 92695
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6373
9 Algebarski izrazi
5990
10 Formule pretvorbe
3333
11 Trigonometrijski identiteti
5079
12 SIN COS POUČCI
3760
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 38985
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3441
15 Kompleksni brojevi
1871
16 Postotni i kamatni račun
7265
17 Afina funkcija
3049
18 Kvadratna jednadžba
2887
19 Kvadratna funkcija
4726
20 Eksponencijalna funkcija
1805
21 Logaritamska funkcija
2330
22 Pravac
2808
23 Algebarski izrazi
1813
24 Potencije
1572
25 Trokut
2036
26 Pravilni mnogokuti
5098
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 27815
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2464
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2868
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 4669
4 Matrice
Tina 1096
5 Globalni ekstremi
Tina 3129
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1729
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1637
8 Diferencijalne jednadžbe
1764
9 Derivacije
2844
10 Beskonačni Redovi
1420
11 Analiza toka funkcije
3044
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1703
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1770
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1734
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1422
16 Funkcije limes neprekinutost
1841
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1479
18 Vektori u prostoru
2601
19 Teoremi srednje vrijednosti
1426
20 Određeni integrali
1977
21 Nepravi integrali
1918
22 Neodređeni integrali
2608
23 Laplaceova transformacija
3834
24 Aritmetički niz
17107
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 441
2 Postoci
Slađana 1311
3 Trigonometrijski zadaci
1918
4 Proporcije i obrnute proporcije
2524
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1876
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3270
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 74065
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 7813
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9120
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3971
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 30744
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11486
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 9983
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 36874
15 Vektori i matrice
4287
16 Uvod u statistiku
2153
17 Trigonometrija
6305
18 Sistem linearnih jednadžbi
3081
19 Razni zadaci, testovi
4503
20 Razlomci
7360
21 Potencije i korjeni
8791
22 Polinomi i racionalni izrazi
3241
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
13269
24 Određeni integrali
3058
25 Nejednadžbe
4677
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11995
27 Kvadratne jednadžbe
2975
28 Kompleksni brojevi
2076
29 Jednadžbe višeg reda
2284
30 Geometrija
2994
31 Funkcije
2311
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10340
33 Digitalna algebra
1576
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7073
35 Analitička geometrija
5863
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4908
37 Vektori
18437
38 Godišnji ispit znanja I
3915
39 Godišnji ispit znanja II
3389
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2404
2 1=2 ???
Jasmin 1204
3 Komplexni broj
Jasmin 1903
4 Sinus i 6
Jasmin 835
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3030
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1457
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1535
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1880
9 0=2 ??
Jasmin 1210
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1744

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 291 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika