Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Heilbronn
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Ostalo
Ostalo/zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1715
2 ELIPSA
drago 1433
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1196
4 Mnogokuti
Slađana 2972
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1610
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1109
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2767
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2381
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5474
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 5677
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 5331
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 4447
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3949
14 Potencije
Slađana 7417
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 3449
16 PRIZME
Jelena 2265
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 8089
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1187
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1808
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1716
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 3088
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3056
23 DIJELENJE NULOM
drago 2912
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2244
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1773
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 6730
27 VJEROJATNOST 2
drago 1395
28 Matematika - priprema i svladavanje
1689
29 VJEROJATNOST 1
drago 1575
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 21154
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 6067
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3271
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2415
34 Lokalni ekstremi
Tina 4655
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 6958
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2658
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3318
38 Elipsa
Tina 3028
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
3127
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2590
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1979
42 Računanje derivacija
3810
43 Brzina
Lovro 1768
44 "Šalabahter" za pismene ispite
9223
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3609
46 Maksimum funkcije
2208
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3004
48 Račun sudova
Andrej 3156
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 5472
50 Jednadžbe pravca
2568
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3550
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6759
53 Trostruki integrali
Lovro 3778
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4417
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2955
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3968
57 Dvostruki integrali
Lovro 3890
58 Derivacija
Lovro 2117
59 Gama funkcija
Lovro 2159
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4859
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4582
62 Funkcije
3454
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3528
64 FAKTORIJELA
Vedrana 5023
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6871
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 13662
67 Proporcije
6895
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 9205
69 Kompleksni brojevi
2144
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7485
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9235
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 11835
73 Interkvartil
3835
74 RASPON VARIJACIJE
2259
75 KVARTILI
2865
76 MJERE DISPERZIJE
2351
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2798
78 Faktorizacija formule
4442
79 Faktorizacija
4727
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7558
81 Faktorizacija metode i primjeri
3198
82 Ne možemo dijeliti s nulom
12440
83 MEDIJAN
4157
84 Geometrijski niz
3714
85 MOD
2129
86 Kružnica
4735
87 ARITMETIČKA SREDINA
6033
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3422
89 Aritmetički niz
3711
90 HARMONIJSKA SREDINA
4812
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4758
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5904
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 7172
94 Grafovi funkcija
Ivan 3402
95 Vektori
Ivan 4365
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7259
97 Translacija
Ivan 6540
98 Osna simetrija
Ivan 4524
99 Centralna simetrija
Ivan 5478
100 Rotacija
Ivan 2941
101 Pitagorin poučak
Ivan 9130
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3889
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5357
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7532
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4199
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4324
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
79614
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8728
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2123
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
30158
111 Kvadratna jednadžba
3413
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3374
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1962
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2934
115 Spirala drugog korijena
11271
116 Prizma
Ivan 3567
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5681
118 Piramida
Ivan 3239
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5076
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5014
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3946
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5015
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3741
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3598
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3419
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8167
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4455
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2979
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3224
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4087
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5044
132 Simetrala kuta
Ivan 5647
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8705
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2685
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5099
136 Visina trokuta
Ivan 2793
137 Površina trokuta
Ivan 4294
138 Zbroj kutova trokuta
4607
139 Površina trokuta
84313
140 Visina trokuta
12552
141 Sukladnost trokuta
7711
142 Simetrala kuta
16522
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4600
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6323
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9063
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7466
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2818
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3089
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4309
150 Podsjetnik razlomci
4298
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3942
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10729
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
7147
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
12151
155 Problemski zadaci
37704
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5587
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8388
158 Rad sa zagradama
Ivan 13170
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6883
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7770
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3067
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7447
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3254
164 Cijeli brojevi
Ivan 6933
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2017
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2546
167 Pojam četverokuta
Ivan 2523
168 Vrste četverokuta
Ivan 3272
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4075
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5828
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5546
172 Sličnost trokuta
3114
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
12009
174 Postotci
8577
175 Statistika i vjerojatnost
2308
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
25589
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
18858
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7391
179 Mnogokuti i krug
3880
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5558
181 Zadatak s crtanjem pravca
1225
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 7058
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3595
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3901
185 Talesov poučak
Ivan 5974
186 Pravac i kružnica
Ivan 3207
187 Opseg kruga
Ivan 4315
188 Kružni luk
Ivan 3675
189 Površina kruga
Ivan 3097
190 Koordinatni sustav u ravnini
5953
191 Metoda suprotnih koeficijenata
12066
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11728
193 Potencije
1814
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6314
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5646
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8766
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5612
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3048
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2741
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3205
201 Vektori
4008
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3721
203 Talesov poučak
2785
204 Kugla
6947
205 1. Skup kompleksnih brojeva
5094
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2809
207 KOSA ASIMPTOTA
4336
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
8197
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
7137
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2491
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4373
212 POLINOMI
11777
213 Pravila deriviranja i primjeri
8765
214 Potencije - osnovne operacije
9766
215 Faktorizacija polinoma
9673
216 Integral i primitivna funkcija
6093
217 Limes niza
5969
218 Nizovi
4502
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2481
220 proporcionalnosti - zadatak
1641
221 Prebrojivi skupovi
1434
222 Kombinacije
1351
223 Geometrijska vjerovatnost
1238
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3439
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2365
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2902
227 Kružnica
1571
228 Adicijske formule
16725
229 Permutacije
1960
230 Geometrijski niz
1941
231 Princip matematičke indukcije
4676
232 Aritmetički niz
3619
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2132
234 Kolinearnost točaka
6022
235 Obrnuta proporcionalnost
5500
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4732
237 Sukladnost trokuta - poučci
3187
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3396
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2139
240 Moja matematika:-)
3251
241 Polinomi
2697
242 Funkcije
1843
243 Primjena trigonometrije trokuta
6337
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5213
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7886
246 matematička indukcija
5060
247 Neki poučci o kutovima
4488
248 Kutovi
3262
249 Rotacija i centralna simetrija
7736
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
7094
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3515
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2748
253 Faktorijele
Vedrana 2881
254 Modul kompleksnog broja
3854
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4949
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
13351
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 6680
258 Kompleksni broj
Vedrana 2300
259 Rješenja maturalne zadaće
2113
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30424
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 315
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1464
3 Korijeni
4197
4 Formule - Algebarski izrazi
25079
5 Potencije
Vedrana 5545
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 8515
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 82307
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6233
9 Algebarski izrazi
5740
10 Formule pretvorbe
3219
11 Trigonometrijski identiteti
4964
12 SIN COS POUČCI
3656
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 37944
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3328
15 Kompleksni brojevi
1801
16 Postotni i kamatni račun
6999
17 Afina funkcija
2892
18 Kvadratna jednadžba
2727
19 Kvadratna funkcija
4580
20 Eksponencijalna funkcija
1719
21 Logaritamska funkcija
2230
22 Pravac
2707
23 Algebarski izrazi
1722
24 Potencije
1492
25 Trokut
1953
26 Pravilni mnogokuti
4942
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 27296
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2253
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2572
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 4267
4 Matrice
Tina 1031
5 Globalni ekstremi
Tina 2793
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1572
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1478
8 Diferencijalne jednadžbe
1695
9 Derivacije
2751
10 Beskonačni Redovi
1348
11 Analiza toka funkcije
2932
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1634
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1701
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1670
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1341
16 Funkcije limes neprekinutost
1755
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1393
18 Vektori u prostoru
2537
19 Teoremi srednje vrijednosti
1373
20 Određeni integrali
1896
21 Nepravi integrali
1837
22 Neodređeni integrali
2518
23 Laplaceova transformacija
3742
24 Aritmetički niz
16369
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 347
2 Postoci
Slađana 1242
3 Trigonometrijski zadaci
1797
4 Proporcije i obrnute proporcije
2412
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1717
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3107
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 66999
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 7394
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8847
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3776
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 30091
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 11133
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 9216
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 35906
15 Vektori i matrice
4149
16 Uvod u statistiku
2082
17 Trigonometrija
6160
18 Sistem linearnih jednadžbi
2974
19 Razni zadaci, testovi
4377
20 Razlomci
7162
21 Potencije i korjeni
8659
22 Polinomi i racionalni izrazi
3109
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12832
24 Određeni integrali
2933
25 Nejednadžbe
4536
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11779
27 Kvadratne jednadžbe
2891
28 Kompleksni brojevi
2009
29 Jednadžbe višeg reda
2188
30 Geometrija
2894
31 Funkcije
2209
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
10079
33 Digitalna algebra
1498
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6893
35 Analitička geometrija
5728
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4699
37 Vektori
17801
38 Godišnji ispit znanja I
3802
39 Godišnji ispit znanja II
3291
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2297
2 1=2 ???
Jasmin 1136
3 Komplexni broj
Jasmin 1826
4 Sinus i 6
Jasmin 777
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2853
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1377
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1459
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1818
9 0=2 ??
Jasmin 1124
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1662

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 426 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika