Poduke.hr - Trebaš prave instrukcije?
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SPLIT, KAŠTELA
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Split
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1247
2 ELIPSA
drago 1243
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1016
4 Mnogokuti
Slađana 2532
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1391
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 943
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2568
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 1952
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 4732
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4478
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4432
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3503
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3334
14 Potencije
Slađana 6211
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2703
16 PRIZME
Jelena 2090
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 7200
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1052
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1659
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1503
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2779
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2621
23 DIJELENJE NULOM
drago 2602
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2046
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1581
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 5729
27 VJEROJATNOST 2
drago 1257
28 Matematika - priprema i svladavanje
1519
29 VJEROJATNOST 1
drago 1371
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 17499
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 4979
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3002
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2235
34 Lokalni ekstremi
Tina 4048
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 6045
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2296
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 2948
38 Elipsa
Tina 2695
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2900
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2360
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1806
42 Računanje derivacija
3389
43 Brzina
Lovro 1618
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8732
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3374
46 Maksimum funkcije
2036
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2757
48 Račun sudova
Andrej 2906
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4709
50 Jednadžbe pravca
2417
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3349
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6358
53 Trostruki integrali
Lovro 3488
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4147
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2720
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3707
57 Dvostruki integrali
Lovro 3708
58 Derivacija
Lovro 1940
59 Gama funkcija
Lovro 1980
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4643
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4299
62 Funkcije
3258
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3293
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4429
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6107
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 12144
67 Proporcije
6469
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8674
69 Kompleksni brojevi
2008
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7162
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 8928
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 10877
73 Interkvartil
3494
74 RASPON VARIJACIJE
2076
75 KVARTILI
2694
76 MJERE DISPERZIJE
2226
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2646
78 Faktorizacija formule
4179
79 Faktorizacija
4472
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7232
81 Faktorizacija metode i primjeri
3026
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11723
83 MEDIJAN
3829
84 Geometrijski niz
3498
85 MOD
1931
86 Kružnica
4536
87 ARITMETIČKA SREDINA
5578
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3217
89 Aritmetički niz
3504
90 HARMONIJSKA SREDINA
4433
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4524
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5652
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6807
94 Grafovi funkcija
Ivan 3205
95 Vektori
Ivan 4184
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7008
97 Translacija
Ivan 6238
98 Osna simetrija
Ivan 4337
99 Centralna simetrija
Ivan 5210
100 Rotacija
Ivan 2766
101 Pitagorin poučak
Ivan 8734
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3637
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5125
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7288
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4007
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4094
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
71562
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8326
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
1983
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29548
111 Kvadratna jednadžba
3271
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3146
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1829
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2759
115 Spirala drugog korijena
10174
116 Prizma
Ivan 3392
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5462
118 Piramida
Ivan 3075
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4910
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4789
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3768
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4685
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3527
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3387
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3189
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7834
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4263
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2781
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 2985
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3876
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4835
132 Simetrala kuta
Ivan 5342
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8348
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2505
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4845
136 Visina trokuta
Ivan 2641
137 Površina trokuta
Ivan 4105
138 Zbroj kutova trokuta
4230
139 Površina trokuta
79091
140 Visina trokuta
11513
141 Sukladnost trokuta
6973
142 Simetrala kuta
15542
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4196
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6107
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8725
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7123
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2675
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2902
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4117
150 Podsjetnik razlomci
4075
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3763
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10496
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6836
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11808
155 Problemski zadaci
35337
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5339
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8069
158 Rad sa zagradama
Ivan 12210
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6547
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7380
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2885
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7127
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3056
164 Cijeli brojevi
Ivan 6629
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1878
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2406
167 Pojam četverokuta
Ivan 2401
168 Vrste četverokuta
Ivan 3090
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3926
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5532
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5365
172 Sličnost trokuta
2895
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11609
174 Postotci
8211
175 Statistika i vjerojatnost
2126
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
23383
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
17618
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7074
179 Mnogokuti i krug
3695
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5376
181 Zadatak s crtanjem pravca
1144
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6735
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3404
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3713
185 Talesov poučak
Ivan 5713
186 Pravac i kružnica
Ivan 3058
187 Opseg kruga
Ivan 4143
188 Kružni luk
Ivan 3508
189 Površina kruga
Ivan 2966
190 Koordinatni sustav u ravnini
5691
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11692
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11275
193 Potencije
1707
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6010
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5306
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8410
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5323
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2876
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2607
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3033
201 Vektori
3803
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3450
203 Talesov poučak
2603
204 Kugla
6286
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4736
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2523
207 KOSA ASIMPTOTA
3971
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7663
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6550
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2314
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4116
212 POLINOMI
10505
213 Pravila deriviranja i primjeri
8067
214 Potencije - osnovne operacije
9075
215 Faktorizacija polinoma
8786
216 Integral i primitivna funkcija
5504
217 Limes niza
5585
218 Nizovi
4075
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2318
220 proporcionalnosti - zadatak
1496
221 Prebrojivi skupovi
1321
222 Kombinacije
1207
223 Geometrijska vjerovatnost
1129
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3236
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2162
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2634
227 Kružnica
1459
228 Adicijske formule
15833
229 Permutacije
1812
230 Geometrijski niz
1770
231 Princip matematičke indukcije
4249
232 Aritmetički niz
3347
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
1966
234 Kolinearnost točaka
5317
235 Obrnuta proporcionalnost
5044
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4308
237 Sukladnost trokuta - poučci
2863
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3204
239 Pitagorin poučak
Vedrana 1998
240 Moja matematika:-)
3094
241 Polinomi
2508
242 Funkcije
1714
243 Primjena trigonometrije trokuta
5925
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
4953
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7466
246 matematička indukcija
4731
247 Neki poučci o kutovima
4195
248 Kutovi
3029
249 Rotacija i centralna simetrija
7541
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6623
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3291
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2567
253 Faktorijele
Vedrana 2694
254 Modul kompleksnog broja
3521
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4537
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
12141
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 5847
258 Kompleksni broj
Vedrana 2159
259 Rješenja maturalne zadaće
1964
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30216
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 211
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1248
3 Korijeni
3725
4 Formule - Algebarski izrazi
20059
5 Potencije
Vedrana 4913
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 7292
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 65803
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 5960
9 Algebarski izrazi
5313
10 Formule pretvorbe
2992
11 Trigonometrijski identiteti
4696
12 SIN COS POUČCI
3461
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 36144
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3147
15 Kompleksni brojevi
1663
16 Postotni i kamatni račun
6527
17 Afina funkcija
2625
18 Kvadratna jednadžba
2423
19 Kvadratna funkcija
4274
20 Eksponencijalna funkcija
1609
21 Logaritamska funkcija
2048
22 Pravac
2540
23 Algebarski izrazi
1561
24 Potencije
1357
25 Trokut
1801
26 Pravilni mnogokuti
4706
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26495
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 1950
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2225
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3671
4 Matrice
Tina 919
5 Globalni ekstremi
Tina 2329
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1383
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1280
8 Diferencijalne jednadžbe
1598
9 Derivacije
2609
10 Beskonačni Redovi
1255
11 Analiza toka funkcije
2733
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1537
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1599
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1547
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1222
16 Funkcije limes neprekinutost
1603
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1280
18 Vektori u prostoru
2439
19 Teoremi srednje vrijednosti
1288
20 Određeni integrali
1779
21 Nepravi integrali
1714
22 Neodređeni integrali
2403
23 Laplaceova transformacija
3578
24 Aritmetički niz
14816
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 206
2 Postoci
Slađana 1095
3 Trigonometrijski zadaci
1577
4 Proporcije i obrnute proporcije
2171
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1454
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2868
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 60922
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 6417
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8138
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3531
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 29004
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10296
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8774
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 33012
15 Vektori i matrice
3927
16 Uvod u statistiku
1962
17 Trigonometrija
5980
18 Sistem linearnih jednadžbi
2800
19 Razni zadaci, testovi
4177
20 Razlomci
6859
21 Potencije i korjeni
8423
22 Polinomi i racionalni izrazi
2904
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12119
24 Određeni integrali
2755
25 Nejednadžbe
4343
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11473
27 Kvadratne jednadžbe
2719
28 Kompleksni brojevi
1888
29 Jednadžbe višeg reda
2029
30 Geometrija
2737
31 Funkcije
2081
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9747
33 Digitalna algebra
1369
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6547
35 Analitička geometrija
5468
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4316
37 Vektori
17202
38 Godišnji ispit znanja I
3633
39 Godišnji ispit znanja II
3120
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2136
2 1=2 ???
Jasmin 1058
3 Komplexni broj
Jasmin 1676
4 Sinus i 6
Jasmin 699
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2557
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1291
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1330
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1732
9 0=2 ??
Jasmin 1034
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1516

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb (Jarun, Trešnjevka)
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 420 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika