Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Split
Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb (Trešnjevka)
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Elektrotehnika
Elektrotehnika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/ZAGREB

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 2716
2 ELIPSA
drago 1940
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1658
4 Mnogokuti
Slađana 4219
5 Elementarne funkcije
Vlatko 2216
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 1594
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 3490
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 3416
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 6916
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 7505
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 7633
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 6305
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 4984
14 Potencije
Slađana 9315
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 5543
16 PRIZME
Jelena 2825
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 9991
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1655
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2270
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 2359
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 4141
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 3831
23 DIJELENJE NULOM
drago 3938
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2750
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 2326
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 9056
27 VJEROJATNOST 2
drago 1741
28 Matematika - priprema i svladavanje
2130
29 VJEROJATNOST 1
drago 2036
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 30869
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 8772
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3987
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2914
34 Lokalni ekstremi
Tina 6785
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 9112
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 3832
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 4748
38 Elipsa
Tina 4197
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
4013
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 3237
41 Računanje s jednadžbima pravaca
2571
42 Računanje derivacija
5819
43 Brzina
Lovro 2191
44 "Šalabahter" za pismene ispite
10444
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
4299
46 Maksimum funkcije
3878
47 Računanje s kompleksnim brojevima
3583
48 Račun sudova
Andrej 3963
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 6858
50 Jednadžbe pravca
2983
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
4293
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 7903
53 Trostruki integrali
Lovro 4604
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4942
55 Usmjerene derivacije
Lovro 3685
56 Kompleksni brojevi
Lovro 4600
57 Dvostruki integrali
Lovro 4492
58 Derivacija
Lovro 2648
59 Gama funkcija
Lovro 2669
60 LINEARNE JEDNADŽBE
5422
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
5255
62 Funkcije
4043
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 4098
64 FAKTORIJELA
Vedrana 6522
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 8213
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 16454
67 Proporcije
8276
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 10306
69 Kompleksni brojevi
2414
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 8093
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 10666
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 14466
73 Interkvartil
4793
74 RASPON VARIJACIJE
2874
75 KVARTILI
3472
76 MJERE DISPERZIJE
2635
77 Ponavljanje cijeli brojevi
3093
78 Faktorizacija formule
5111
79 Faktorizacija
5279
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
8363
81 Faktorizacija metode i primjeri
3657
82 Ne možemo dijeliti s nulom
14583
83 MEDIJAN
5133
84 Geometrijski niz
4295
85 MOD
2651
86 Kružnica
5224
87 ARITMETIČKA SREDINA
7233
88 Logaritamska funkcija
Lovro 4070
89 Aritmetički niz
4314
90 HARMONIJSKA SREDINA
5795
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 5331
92 Iracionalni brojevi
Ivan 6476
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 8041
94 Grafovi funkcija
Ivan 3913
95 Vektori
Ivan 4905
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7959
97 Translacija
Ivan 7572
98 Osna simetrija
Ivan 5052
99 Centralna simetrija
Ivan 6307
100 Rotacija
Ivan 3428
101 Pitagorin poučak
Ivan 10240
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 4445
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5954
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8091
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4625
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4843
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
95505
108 Kvadriranje umnoška i količnika
9865
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2417
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
31355
111 Kvadratna jednadžba
3702
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3854
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2246
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
3298
115 Spirala drugog korijena
12685
116 Prizma
Ivan 4046
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 6243
118 Piramida
Ivan 3705
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 5548
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 5651
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 4356
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 5885
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4280
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 4229
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4019
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 8992
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4982
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 3356
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3726
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 4529
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 5508
132 Simetrala kuta
Ivan 6401
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 9480
134 Sukladnost trokuta
Ivan 3089
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 5635
136 Visina trokuta
Ivan 3237
137 Površina trokuta
Ivan 4802
138 Zbroj kutova trokuta
5416
139 Površina trokuta
97613
140 Visina trokuta
15815
141 Sukladnost trokuta
9434
142 Simetrala kuta
18832
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
5402
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6816
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 9913
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 8316
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3223
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 3720
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4849
150 Podsjetnik razlomci
4894
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 4430
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 11375
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
8065
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
13182
155 Problemski zadaci
44430
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 6288
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 9058
158 Rad sa zagradama
Ivan 15636
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 7776
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 8814
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 3488
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 8371
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3689
164 Cijeli brojevi
Ivan 7691
165 Podsjetnik cijeli brojevi
2331
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2874
167 Pojam četverokuta
Ivan 2876
168 Vrste četverokuta
Ivan 3905
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 4449
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 6763
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5973
172 Sličnost trokuta
3667
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
13093
174 Postotci
9542
175 Statistika i vjerojatnost
2862
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
30436
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
21247
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 8130
179 Mnogokuti i krug
4357
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6056
181 Zadatak s crtanjem pravca
1447
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 8479
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4085
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 4387
185 Talesov poučak
Ivan 6720
186 Pravac i kružnica
Ivan 3538
187 Opseg kruga
Ivan 4873
188 Kružni luk
Ivan 4131
189 Površina kruga
Ivan 3462
190 Koordinatni sustav u ravnini
6546
191 Metoda suprotnih koeficijenata
13851
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
12740
193 Potencije
2051
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 7693
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 6616
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 9857
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 6427
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 3602
199 Logaritamska funkcija
Lovro 3103
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3767
201 Vektori
4596
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
4515
203 Talesov poučak
3113
204 Kugla
8967
205 1. Skup kompleksnih brojeva
6064
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
3569
207 KOSA ASIMPTOTA
5265
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
9438
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
8635
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2859
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
5277
212 POLINOMI
14137
213 Pravila deriviranja i primjeri
10925
214 Potencije - osnovne operacije
11361
215 Faktorizacija polinoma
11556
216 Integral i primitivna funkcija
8122
217 Limes niza
7003
218 Nizovi
5401
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2855
220 proporcionalnosti - zadatak
2025
221 Prebrojivi skupovi
1752
222 Kombinacije
1672
223 Geometrijska vjerovatnost
1507
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3976
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2863
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
3668
227 Kružnica
1876
228 Adicijske formule
18502
229 Permutacije
2421
230 Geometrijski niz
2435
231 Princip matematičke indukcije
5591
232 Aritmetički niz
4291
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2769
234 Kolinearnost točaka
7908
235 Obrnuta proporcionalnost
6807
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 5559
237 Sukladnost trokuta - poučci
4208
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
4068
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2439
240 Moja matematika:-)
3675
241 Polinomi
3148
242 Funkcije
2135
243 Primjena trigonometrije trokuta
7496
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
6217
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
9248
246 matematička indukcija
5729
247 Neki poučci o kutovima
5390
248 Kutovi
4116
249 Rotacija i centralna simetrija
8477
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
8727
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
4288
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 3260
253 Faktorijele
Vedrana 3270
254 Modul kompleksnog broja
4502
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
6270
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
15937
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 8121
258 Kompleksni broj
Vedrana 2603
259 Rješenja maturalne zadaće
2534
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30972
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 707
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 2058
3 Korijeni
5385
4 Formule - Algebarski izrazi
34300
5 Potencije
Vedrana 6988
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 10715
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 127291
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6858
9 Algebarski izrazi
6911
10 Formule pretvorbe
3725
11 Trigonometrijski identiteti
5587
12 SIN COS POUČCI
4130
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 41728
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3714
15 Kompleksni brojevi
2041
16 Postotni i kamatni račun
8162
17 Afina funkcija
3719
18 Kvadratna jednadžba
3523
19 Kvadratna funkcija
5405
20 Eksponencijalna funkcija
1986
21 Logaritamska funkcija
2736
22 Pravac
3277
23 Algebarski izrazi
2024
24 Potencije
1759
25 Trokut
2229
26 Pravilni mnogokuti
5630
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 29279
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 3117
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 3728
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 5535
4 Matrice
Tina 1279
5 Globalni ekstremi
Tina 3960
6 Uvjetni ekstremi
Tina 2231
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 2211
8 Diferencijalne jednadžbe
1986
9 Derivacije
3135
10 Beskonačni Redovi
1586
11 Analiza toka funkcije
3496
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1924
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1983
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1935
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1633
16 Funkcije limes neprekinutost
2058
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1673
18 Vektori u prostoru
2752
19 Teoremi srednje vrijednosti
1597
20 Određeni integrali
2182
21 Nepravi integrali
2157
22 Neodređeni integrali
2849
23 Laplaceova transformacija
4170
24 Aritmetički niz
19506
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 32
2 Limes funkcije
Marino 645
3 Postoci
Slađana 1641
4 Trigonometrijski zadaci
2185
5 Proporcije i obrnute proporcije
2983
6 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 2377
7 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 3722
8 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 83515
9 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 8928
10 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 9854
11 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
4712
12 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 37748
13 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 12583
14 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 11228
15 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 39231
16 Vektori i matrice
4739
17 Uvod u statistiku
2347
18 Trigonometrija
6741
19 Sistem linearnih jednadžbi
3360
20 Razni zadaci, testovi
4768
21 Razlomci
7958
22 Potencije i korjeni
9098
23 Polinomi i racionalni izrazi
3504
24 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
14426
25 Određeni integrali
3439
26 Nejednadžbe
5216
27 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
12692
28 Kvadratne jednadžbe
3181
29 Kompleksni brojevi
2280
30 Jednadžbe višeg reda
2589
31 Geometrija
3199
32 Funkcije
2540
33 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
11039
34 Digitalna algebra
1747
35 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
7756
36 Analitička geometrija
6438
37 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
5535
38 Vektori
19474
39 Godišnji ispit znanja I
4293
40 Godišnji ispit znanja II
3714
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2809
2 1=2 ???
Jasmin 1350
3 Komplexni broj
Jasmin 2212
4 Sinus i 6
Jasmin 960
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 3542
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1654
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1702
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2067
9 0=2 ??
Jasmin 1382
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1993

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 375 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika