Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 566
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2514
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2787
4 Matrice - sažetak
Petra 9397
5 ELIPSA
drago 4379
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4089
7 Mnogokuti
Slađana 13586
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6370
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4307
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7864
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12783
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 23479
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 25086
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 31933
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 28023
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 14905
17 Potencije
Slađana 35407
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 19645
19 PRIZME
Jelena 5417
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 24476
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 4033
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4573
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5716
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12557
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 10812
26 DIJELENJE NULOM
drago 10965
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5390
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5186
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 19639
30 VJEROJATNOST 2
drago 3969
31 Matematika - priprema i svladavanje
4619
32 VJEROJATNOST 1
drago 4172
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 125566
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 30170
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8219
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5849
37 Lokalni ekstremi
Tina 24979
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 30569
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10417
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 12186
41 Elipsa
Tina 15089
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8680
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6326
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6063
45 Računanje derivacija
15460
46 Brzina
Lovro 6290
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16986
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7275
49 Maksimum funkcije
6861
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6989
51 Račun sudova
Andrej 9831
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12092
53 Jednadžbe pravca
5532
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7282
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 14163
56 Trostruki integrali
Lovro 9047
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7796
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7722
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8130
60 Dvostruki integrali
Lovro 7738
61 Derivacija
Lovro 6277
62 Gama funkcija
Lovro 6012
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8482
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8770
65 Funkcije
8306
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7325
67 FAKTORIJELA
Vedrana 15160
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 21788
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 59518
70 Proporcije
15915
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14909
72 Kompleksni brojevi
4596
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11477
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18998
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 48339
76 Interkvartil
9660
77 RASPON VARIJACIJE
6387
78 KVARTILI
6519
79 MJERE DISPERZIJE
4559
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4827
81 Faktorizacija formule
8712
82 Faktorizacija
7480
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12175
84 Faktorizacija metode i primjeri
5865
85 Ne možemo dijeliti s nulom
30895
86 MEDIJAN
8730
87 Geometrijski niz
7605
88 MOD
6318
89 Kružnica
7800
90 ARITMETIČKA SREDINA
12979
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7829
92 Aritmetički niz
6538
93 HARMONIJSKA SREDINA
10511
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8699
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9870
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12603
97 Grafovi funkcija
Ivan 7125
98 Vektori
Ivan 8137
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11499
100 Translacija
Ivan 13389
101 Osna simetrija
Ivan 7772
102 Centralna simetrija
Ivan 9859
103 Rotacija
Ivan 6311
104 Pitagorin poučak
Ivan 17164
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7275
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9161
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11477
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7340
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7577
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
207392
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16330
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4558
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
37081
114 Kvadratna jednadžba
6164
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6232
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4390
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5901
118 Spirala drugog korijena
19209
119 Prizma
Ivan 7178
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9298
121 Piramida
Ivan 6410
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8317
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8833
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6878
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10426
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6971
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7258
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 7076
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12802
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7623
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6205
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6792
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7176
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7948
135 Simetrala kuta
Ivan 11378
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13605
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5563
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8842
139 Visina trokuta
Ivan 5641
140 Površina trokuta
Ivan 7897
141 Zbroj kutova trokuta
10777
142 Površina trokuta
215994
143 Visina trokuta
44290
144 Sukladnost trokuta
22134
145 Simetrala kuta
30655
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
11445
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 10075
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14163
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12397
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5714
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6490
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 8087
153 Podsjetnik razlomci
7147
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7204
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14929
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13438
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
18008
158 Problemski zadaci
75690
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9414
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 13113
161 Rad sa zagradama
Ivan 42500
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13504
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 18404
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6405
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 14108
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6610
167 Cijeli brojevi
Ivan 11384
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4203
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4999
170 Pojam četverokuta
Ivan 5251
171 Vrste četverokuta
Ivan 7205
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6929
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10752
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8614
175 Sličnost trokuta
6196
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17174
177 Postotci
13470
178 Statistika i vjerojatnost
6886
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
79385
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29904
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11528
182 Mnogokuti i krug
7352
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8299
184 Zadatak s crtanjem pravca
3338
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16455
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6983
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7634
188 Talesov poučak
Ivan 12056
189 Pravac i kružnica
Ivan 6005
190 Opseg kruga
Ivan 9007
191 Kružni luk
Ivan 7142
192 Površina kruga
Ivan 6329
193 Koordinatni sustav u ravnini
8982
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23300
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16459
196 Potencije
3562
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15346
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13364
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15979
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 10063
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6185
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5676
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7605
204 Vektori
7785
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8580
206 Talesov poučak
4972
207 Kugla
19663
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10743
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7956
210 KOSA ASIMPTOTA
8848
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16328
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
17212
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
5020
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10764
215 POLINOMI
30056
216 Pravila deriviranja i primjeri
21506
217 Potencije - osnovne operacije
24263
218 Faktorizacija polinoma
23926
219 Integral i primitivna funkcija
16993
220 Limes niza
13734
221 Nizovi
11011
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5419
223 proporcionalnosti - zadatak
4009
224 Prebrojivi skupovi
4138
225 Kombinacije
3959
226 Geometrijska vjerovatnost
3576
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6685
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5840
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
9363
230 Kružnica
3843
231 Adicijske formule
31765
232 Permutacije
6146
233 Geometrijski niz
5432
234 Princip matematičke indukcije
11869
235 Aritmetički niz
7807
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6774
237 Kolinearnost točaka
20245
238 Obrnuta proporcionalnost
14561
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10474
240 Sukladnost trokuta - poučci
10993
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8165
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4545
243 Moja matematika:-)
6204
244 Polinomi
5394
245 Funkcije
4397
246 Primjena trigonometrije trokuta
12590
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10924
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14970
249 matematička indukcija
9336
250 Neki poučci o kutovima
9952
251 Kutovi
8741
252 Rotacija i centralna simetrija
12598
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16724
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9759
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5653
256 Faktorijele
Vedrana 5681
257 Modul kompleksnog broja
7897
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13484
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
34082
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 16120
261 Kompleksni broj
Vedrana 4997
262 Rješenja maturalne zadaće
4879
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36289
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3409
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 6157
3 Korijeni
11238
4 Formule - Algebarski izrazi
116353
5 Potencije
Vedrana 14664
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 22795
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 682204
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9764
9 Algebarski izrazi
18805
10 Formule pretvorbe
6838
11 Trigonometrijski identiteti
8948
12 SIN COS POUČCI
6390
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 56287
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5734
15 Kompleksni brojevi
4018
16 Postotni i kamatni račun
13800
17 Afina funkcija
8087
18 Kvadratna jednadžba
8884
19 Kvadratna funkcija
13309
20 Eksponencijalna funkcija
3927
21 Logaritamska funkcija
5445
22 Pravac
6496
23 Algebarski izrazi
4523
24 Potencije
3774
25 Trokut
4238
26 Pravilni mnogokuti
8523
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36786
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7692
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8202
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10782
4 Matrice
Tina 3023
5 Globalni ekstremi
Tina 11502
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5986
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7231
8 Diferencijalne jednadžbe
3998
9 Derivacije
5307
10 Beskonačni Redovi
3204
11 Analiza toka funkcije
6684
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3792
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3814
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3758
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3361
16 Funkcije limes neprekinutost
3887
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3499
18 Vektori u prostoru
4588
19 Teoremi srednje vrijednosti
3305
20 Određeni integrali
3971
21 Nepravi integrali
4217
22 Neodređeni integrali
4719
23 Laplaceova transformacija
6149
24 Aritmetički niz
44062
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2042
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 4031
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1904
4 Postoci
Slađana 3780
5 Trigonometrijski zadaci
4483
6 Proporcije i obrnute proporcije
6271
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6599
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6379
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 192039
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17728
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20067
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9892
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 76858
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 23619
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21335
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 71604
17 Vektori i matrice
7346
18 Uvod u statistiku
4059
19 Trigonometrija
9073
20 Sistem linearnih jednadžbi
5520
21 Razni zadaci, testovi
6913
22 Razlomci
11965
23 Potencije i korjeni
11395
24 Polinomi i racionalni izrazi
5656
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19240
26 Određeni integrali
5615
27 Nejednadžbe
9433
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16965
29 Kvadratne jednadžbe
5260
30 Kompleksni brojevi
4016
31 Jednadžbe višeg reda
4395
32 Geometrija
5413
33 Funkcije
4407
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15089
35 Digitalna algebra
3494
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11506
37 Analitička geometrija
9982
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9835
39 Vektori
25426
40 Godišnji ispit znanja I
6685
41 Godišnji ispit znanja II
5942
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5730
2 1=2 ???
Jasmin 2813
3 Komplexni broj
Jasmin 3758
4 Sinus i 6
Jasmin 2605
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7503
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3410
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3626
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4090
9 0=2 ??
Jasmin 3196
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3976

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 194 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika