Matematika
Matematika/Zagreb
Ekonomija
Ekonomija/Nova Kapela
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Osnove statistike: aritmetička sredina, mod, medijan
Kristina 160
2 Matematika-nizovi, državna, stručni studiji, srednja škola
Natalija 130
3 Prefiksni fizikalnih jedinica
Neven 131
4 Funkcije -domena
vedrana 1871
5 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3386
6 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 4067
7 Matrice - sažetak
Petra 12076
8 ELIPSA
drago 5357
9 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4908
10 Mnogokuti
Slađana 17053
11 Elementarne funkcije
Vlatko 7998
12 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 6060
13 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 10019
14 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 14977
15 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 32368
16 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 31848
17 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 39990
18 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 40112
19 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 19043
20 Potencije
Slađana 44063
21 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 25914
22 PRIZME
Jelena 6466
23 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 31516
24 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 5003
25 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5306
26 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 6792
27 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 15866
28 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 13237
29 DIJELENJE NULOM
drago 12859
30 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6190
31 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5967
32 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 22111
33 VJEROJATNOST 2
drago 4745
34 Matematika - priprema i svladavanje
5345
35 VJEROJATNOST 1
drago 5003
36 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 151402
37 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 37831
38 Kvadriranje racionalnih brojeva
10156
39 Racinalni brojevi(ponavljanje)
6941
40 Lokalni ekstremi
Tina 31635
41 Parnost i neparnost funkcije
Tina 39419
42 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 13769
43 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 16243
44 Elipsa
Tina 20096
45 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
9821
46 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 7109
47 Računanje s jednadžbima pravaca
6950
48 Računanje derivacija
18812
49 Brzina
Lovro 8392
50 "Šalabahter" za pismene ispite
18524
51 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
8005
52 Maksimum funkcije
7734
53 Računanje s kompleksnim brojevima
7910
54 Račun sudova
Andrej 11418
55 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12992
56 Jednadžbe pravca
6417
57 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8224
58 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16377
59 Trostruki integrali
Lovro 10382
60 Kvadratna jednadžba
Lovro 8779
61 Usmjerene derivacije
Lovro 8786
62 Kompleksni brojevi
Lovro 8918
63 Dvostruki integrali
Lovro 8842
64 Derivacija
Lovro 7415
65 Gama funkcija
Lovro 7367
66 LINEARNE JEDNADŽBE
9906
67 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
9690
68 Funkcije
9772
69 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8239
70 FAKTORIJELA
Vedrana 19797
71 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 31975
72 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 93144
73 Proporcije
16978
74 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 15903
75 Kompleksni brojevi
5368
76 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12454
77 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 21937
78 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 61604
79 Interkvartil
12301
80 RASPON VARIJACIJE
8248
81 KVARTILI
7717
82 MJERE DISPERZIJE
5416
83 Ponavljanje cijeli brojevi
5642
84 Faktorizacija formule
9957
85 Faktorizacija
8323
86 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
13205
87 Faktorizacija metode i primjeri
6765
88 Ne možemo dijeliti s nulom
36017
89 MEDIJAN
9838
90 Geometrijski niz
9282
91 MOD
9754
92 Kružnica
9081
93 ARITMETIČKA SREDINA
14275
94 Logaritamska funkcija
Lovro 9029
95 Aritmetički niz
7414
96 HARMONIJSKA SREDINA
11441
97 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 10034
98 Iracionalni brojevi
Ivan 10959
99 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 13960
100 Grafovi funkcija
Ivan 8356
101 Vektori
Ivan 9398
102 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12423
103 Translacija
Ivan 15188
104 Osna simetrija
Ivan 8989
105 Centralna simetrija
Ivan 11166
106 Rotacija
Ivan 7628
107 Pitagorin poučak
Ivan 19255
108 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8361
109 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10458
110 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 12776
111 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8470
112 Zadatak s pravokutnim trokutom
8372
113 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
252701
114 Kvadriranje umnoška i količnika
18034
115 Algebarski izrazi, nađi poruku
5325
116 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38454
117 Kvadratna jednadžba
6973
118 Algebarski izrazi, osmi razred
7034
119 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5206
120 Potencije broja deset na kalkulatorima
6940
121 Spirala drugog korijena
20355
122 Prizma
Ivan 8495
123 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10576
124 Piramida
Ivan 7762
125 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9670
126 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 10205
127 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 7950
128 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 11905
129 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 8078
130 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8280
131 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 8053
132 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 14016
133 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8387
134 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7156
135 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 8086
136 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8285
137 Zbroj kutova trokuta
Ivan 8982
138 Simetrala kuta
Ivan 13283
139 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 14913
140 Sukladnost trokuta
Ivan 6742
141 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 10088
142 Visina trokuta
Ivan 6711
143 Površina trokuta
Ivan 9105
144 Zbroj kutova trokuta
12955
145 Površina trokuta
247321
146 Visina trokuta
57401
147 Sukladnost trokuta
26209
148 Simetrala kuta
38098
149 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
13509
150 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 11013
151 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15524
152 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 14001
153 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 6957
154 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 7733
155 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9452
156 Podsjetnik razlomci
7971
157 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8190
158 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16435
159 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
15104
160 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
19629
161 Problemski zadaci
92985
162 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10571
163 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14658
164 Rad sa zagradama
Ivan 65384
165 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 15593
166 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 23210
167 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 7947
168 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 16823
169 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 7836
170 Cijeli brojevi
Ivan 12781
171 Podsjetnik cijeli brojevi
5002
172 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5713
173 Pojam četverokuta
Ivan 6222
174 Vrste četverokuta
Ivan 8559
175 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7685
176 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 11863
177 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9643
178 Sličnost trokuta
6946
179 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
18087
180 Postotci
14543
181 Statistika i vjerojatnost
7863
182 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
96766
183 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
31109
184 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 12689
185 Mnogokuti i krug
8339
186 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9160
187 Zadatak s crtanjem pravca
4041
188 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 19211
189 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 8305
190 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 8762
191 Talesov poučak
Ivan 13472
192 Pravac i kružnica
Ivan 6956
193 Opseg kruga
Ivan 10410
194 Kružni luk
Ivan 8609
195 Površina kruga
Ivan 7160
196 Koordinatni sustav u ravnini
9776
197 Metoda suprotnih koeficijenata
26662
198 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17185
199 Potencije
4316
200 Preslikavanje ravnine
Vedrana 17798
201 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 16311
202 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 18255
203 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 11673
204 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7304
205 Logaritamska funkcija
Lovro 6937
206 Plošni integral 2. vrste
Lovro 9069
207 Vektori
9079
208 Složeniji integrali - metoda supstitucije
9943
209 Talesov poučak
5785
210 Kugla
22280
211 1. Skup kompleksnih brojeva
11666
212 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
9188
213 KOSA ASIMPTOTA
9635
214 Osnovni trigonometrijski identitet.
18080
215 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
19133
216 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
6132
217 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
12914
218 POLINOMI
35584
219 Pravila deriviranja i primjeri
25946
220 Potencije - osnovne operacije
27489
221 Faktorizacija polinoma
28224
222 Integral i primitivna funkcija
19608
223 Limes niza
17122
224 Nizovi
13051
225 KVADRIRANJE za 8 razrede
6346
226 proporcionalnosti - zadatak
4822
227 Prebrojivi skupovi
4947
228 Kombinacije
4910
229 Geometrijska vjerovatnost
4371
230 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7572
231 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
6975
232 Jednadžba tangente u točki kružnice
11782
233 Kružnica
4535
234 Adicijske formule
37914
235 Permutacije
7178
236 Geometrijski niz
6109
237 Princip matematičke indukcije
14147
238 Aritmetički niz
8550
239 Princip uzastopnog prebrojavanja
8305
240 Kolinearnost točaka
24534
241 Obrnuta proporcionalnost
15935
242 Kompleksni brojevi
Vedrana 11864
243 Sukladnost trokuta - poučci
14348
244 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9392
245 Pitagorin poučak
Vedrana 5314
246 Moja matematika:-)
7088
247 Polinomi
6235
248 Funkcije
5344
249 Primjena trigonometrije trokuta
13604
250 Trigonometrija pravokutnog trokuta
11886
251 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
16436
252 matematička indukcija
10239
253 Neki poučci o kutovima
11858
254 Kutovi
9902
255 Rotacija i centralna simetrija
13816
256 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18379
257 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
10901
258 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6392
259 Faktorijele
Vedrana 6676
260 Modul kompleksnog broja
9722
261 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
15670
262 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
38261
263 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17570
264 Kompleksni broj
Vedrana 5898
265 Rješenja maturalne zadaće
5646
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42663
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4225
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 8078
3 Korijeni
13422
4 Formule - Algebarski izrazi
140697
5 Potencije
Vedrana 16801
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 27118
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 904069
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 10983
9 Algebarski izrazi
24713
10 Formule pretvorbe
7682
11 Trigonometrijski identiteti
10033
12 SIN COS POUČCI
7538
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 58596
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6381
15 Kompleksni brojevi
4847
16 Postotni i kamatni račun
15631
17 Afina funkcija
9612
18 Kvadratna jednadžba
10236
19 Kvadratna funkcija
20404
20 Eksponencijalna funkcija
4674
21 Logaritamska funkcija
6155
22 Pravac
7661
23 Algebarski izrazi
5462
24 Potencije
4458
25 Trokut
4941
26 Pravilni mnogokuti
9325
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 38115
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8533
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 9077
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11735
4 Matrice
Tina 3703
5 Globalni ekstremi
Tina 13397
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7160
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 9273
8 Diferencijalne jednadžbe
4670
9 Derivacije
6078
10 Beskonačni Redovi
3774
11 Analiza toka funkcije
7423
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4399
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4489
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4350
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3959
16 Funkcije limes neprekinutost
4733
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4170
18 Vektori u prostoru
5325
19 Teoremi srednje vrijednosti
3935
20 Određeni integrali
4766
21 Nepravi integrali
4875
22 Neodređeni integrali
5414
23 Laplaceova transformacija
6989
24 Aritmetički niz
58375
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 2942
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 7773
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2572
4 Postoci
Slađana 4475
5 Trigonometrijski zadaci
5164
6 Proporcije i obrnute proporcije
7137
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 7770
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7188
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 238263
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 20424
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 25242
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
11826
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 84470
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 27405
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 24560
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 93065
17 Vektori i matrice
8073
18 Uvod u statistiku
4726
19 Trigonometrija
9818
20 Sistem linearnih jednadžbi
6239
21 Razni zadaci, testovi
7747
22 Razlomci
12909
23 Potencije i korjeni
12094
24 Polinomi i racionalni izrazi
6401
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
20113
26 Određeni integrali
6314
27 Nejednadžbe
10329
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
17798
29 Kvadratne jednadžbe
5931
30 Kompleksni brojevi
4618
31 Jednadžbe višeg reda
4926
32 Geometrija
6130
33 Funkcije
5046
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15830
35 Digitalna algebra
4149
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12223
37 Analitička geometrija
10815
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10682
39 Vektori
26508
40 Godišnji ispit znanja I
7469
41 Godišnji ispit znanja II
6625
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 6953
2 1=2 ???
Jasmin 3384
3 Komplexni broj
Jasmin 4375
4 Sinus i 6
Jasmin 3291
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8507
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 4050
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4527
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4764
9 0=2 ??
Jasmin 3764
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4659

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 180