Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/split
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zadar
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zadar
Engleski jezik
Engleski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Pomaganje pri učenju
Pomaganje pri učenju/Zagreb
Matematika
Matematika/Novi Zagreb(Trokut)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Zadar
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb i Velika Gorica

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matrice - sažetak
Petra 1389
2 ELIPSA
drago 1296
3 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 1065
4 Mnogokuti
Slađana 2629
5 Elementarne funkcije
Vlatko 1445
6 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 997
7 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 2624
8 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 2106
9 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 5098
10 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 4929
11 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 4736
12 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 3840
13 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 3652
14 Potencije
Slađana 6829
15 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 2881
16 PRIZME
Jelena 2133
17 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 7510
18 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 1085
19 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 1703
20 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 1557
21 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 2856
22 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 2782
23 DIJELENJE NULOM
drago 2711
24 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 2103
25 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 1635
26 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 6054
27 VJEROJATNOST 2
drago 1296
28 Matematika - priprema i svladavanje
1574
29 VJEROJATNOST 1
drago 1422
30 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 18168
31 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 5248
32 Kvadriranje racionalnih brojeva
3107
33 Racinalni brojevi(ponavljanje)
2282
34 Lokalni ekstremi
Tina 4159
35 Parnost i neparnost funkcije
Tina 6327
36 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 2389
37 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 3064
38 Elipsa
Tina 2785
39 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
2951
40 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 2419
41 Računanje s jednadžbima pravaca
1854
42 Računanje derivacija
3472
43 Brzina
Lovro 1663
44 "Šalabahter" za pismene ispite
8876
45 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
3447
46 Maksimum funkcije
2084
47 Računanje s kompleksnim brojevima
2836
48 Račun sudova
Andrej 2986
49 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 4895
50 Jednadžbe pravca
2460
51 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
3409
52 Trigonometrija (osnove)
Lovro 6477
53 Trostruki integrali
Lovro 3561
54 Kvadratna jednadžba
Lovro 4230
55 Usmjerene derivacije
Lovro 2793
56 Kompleksni brojevi
Lovro 3792
57 Dvostruki integrali
Lovro 3764
58 Derivacija
Lovro 1995
59 Gama funkcija
Lovro 2028
60 LINEARNE JEDNADŽBE
4703
61 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
4387
62 Funkcije
3315
63 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 3358
64 FAKTORIJELA
Vedrana 4635
65 Koeficijent proporcionalnosti
JULIJANA 6457
66 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
JULIJANA 12938
67 Proporcije
6628
68 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 8887
69 Kompleksni brojevi
2059
70 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 7282
71 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 9030
72 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 11067
73 Interkvartil
3589
74 RASPON VARIJACIJE
2123
75 KVARTILI
2746
76 MJERE DISPERZIJE
2271
77 Ponavljanje cijeli brojevi
2693
78 Faktorizacija formule
4247
79 Faktorizacija
4547
80 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
7333
81 Faktorizacija metode i primjeri
3077
82 Ne možemo dijeliti s nulom
11931
83 MEDIJAN
3922
84 Geometrijski niz
3554
85 MOD
1990
86 Kružnica
4587
87 ARITMETIČKA SREDINA
5697
88 Logaritamska funkcija
Lovro 3278
89 Aritmetički niz
3571
90 HARMONIJSKA SREDINA
4545
91 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 4601
92 Iracionalni brojevi
Ivan 5734
93 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 6912
94 Grafovi funkcija
Ivan 3248
95 Vektori
Ivan 4240
96 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 7091
97 Translacija
Ivan 6333
98 Osna simetrija
Ivan 4394
99 Centralna simetrija
Ivan 5298
100 Rotacija
Ivan 2824
101 Pitagorin poučak
Ivan 8834
102 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 3717
103 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 5193
104 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 7358
105 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 4076
106 Zadatak s pravokutnim trokutom
4160
107 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
74500
108 Kvadriranje umnoška i količnika
8449
109 Algebarski izrazi, nađi poruku
2023
110 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
29795
111 Kvadratna jednadžba
3314
112 Algebarski izrazi, osmi razred
3222
113 Algebarski izrazi, posloži rješenja
1870
114 Potencije broja deset na kalkulatorima
2807
115 Spirala drugog korijena
10414
116 Prizma
Ivan 3451
117 Oplošje i obujam prizme
Ivan 5525
118 Piramida
Ivan 3125
119 Oplošje i obujam piramide
Ivan 4960
120 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 4864
121 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 3823
122 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 4791
123 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 3602
124 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 3453
125 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 3262
126 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 7937
127 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 4331
128 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 2852
129 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 3087
130 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 3943
131 Zbroj kutova trokuta
Ivan 4895
132 Simetrala kuta
Ivan 5430
133 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 8456
134 Sukladnost trokuta
Ivan 2553
135 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 4917
136 Visina trokuta
Ivan 2693
137 Površina trokuta
Ivan 4153
138 Zbroj kutova trokuta
4364
139 Površina trokuta
80309
140 Visina trokuta
11711
141 Sukladnost trokuta
7154
142 Simetrala kuta
15808
143 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
4381
144 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 6176
145 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 8844
146 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 7237
147 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 2719
148 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 2963
149 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 4179
150 Podsjetnik razlomci
4148
151 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 3829
152 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 10556
153 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
6938
154 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
11921
155 Problemski zadaci
35970
156 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 5421
157 Množenje cijelih brojeva
Ivan 8166
158 Rad sa zagradama
Ivan 12535
159 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 6648
160 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 7494
161 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 2940
162 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 7223
163 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 3115
164 Cijeli brojevi
Ivan 6709
165 Podsjetnik cijeli brojevi
1923
166 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
2448
167 Pojam četverokuta
Ivan 2443
168 Vrste četverokuta
Ivan 3155
169 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 3966
170 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 5624
171 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 5425
172 Sličnost trokuta
2943
173 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
11773
174 Postotci
8320
175 Statistika i vjerojatnost
2171
176 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
24317
177 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
18095
178 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 7192
179 Mnogokuti i krug
3750
180 Linearna funkcija i jednadzba pravca
5441
181 Zadatak s crtanjem pravca
1164
182 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 6838
183 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 3463
184 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 3769
185 Talesov poučak
Ivan 5795
186 Pravac i kružnica
Ivan 3103
187 Opseg kruga
Ivan 4196
188 Kružni luk
Ivan 3556
189 Površina kruga
Ivan 3006
190 Koordinatni sustav u ravnini
5783
191 Metoda suprotnih koeficijenata
11812
192 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
11404
193 Potencije
1741
194 Preslikavanje ravnine
Vedrana 6100
195 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 5413
196 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 8510
197 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 5397
198 Eksponencijalna funkcija
Lovro 2925
199 Logaritamska funkcija
Lovro 2657
200 Plošni integral 2. vrste
Lovro 3091
201 Vektori
3862
202 Složeniji integrali - metoda supstitucije
3526
203 Talesov poučak
2654
204 Kugla
6490
205 1. Skup kompleksnih brojeva
4859
206 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
2604
207 KOSA ASIMPTOTA
4071
208 Osnovni trigonometrijski identitet.
7843
209 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
6755
210 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
2368
211 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
4202
212 POLINOMI
10903
213 Pravila deriviranja i primjeri
8259
214 Potencije - osnovne operacije
9341
215 Faktorizacija polinoma
9072
216 Integral i primitivna funkcija
5633
217 Limes niza
5685
218 Nizovi
4180
219 KVADRIRANJE za 8 razrede
2361
220 proporcionalnosti - zadatak
1540
221 Prebrojivi skupovi
1357
222 Kombinacije
1236
223 Geometrijska vjerovatnost
1163
224 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
3295
225 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
2230
226 Jednadžba tangente u točki kružnice
2721
227 Kružnica
1491
228 Adicijske formule
16195
229 Permutacije
1855
230 Geometrijski niz
1821
231 Princip matematičke indukcije
4411
232 Aritmetički niz
3429
233 Princip uzastopnog prebrojavanja
2015
234 Kolinearnost točaka
5528
235 Obrnuta proporcionalnost
5231
236 Kompleksni brojevi
Vedrana 4432
237 Sukladnost trokuta - poučci
2943
238 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
3256
239 Pitagorin poučak
Vedrana 2040
240 Moja matematika:-)
3142
241 Polinomi
2565
242 Funkcije
1754
243 Primjena trigonometrije trokuta
6021
244 Trigonometrija pravokutnog trokuta
5030
245 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
7593
246 matematička indukcija
4857
247 Neki poučci o kutovima
4279
248 Kutovi
3091
249 Rotacija i centralna simetrija
7601
250 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
6763
251 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
3361
252 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 2624
253 Faktorijele
Vedrana 2756
254 Modul kompleksnog broja
3624
255 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
4665
256 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
12490
257 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 6107
258 Kompleksni broj
Vedrana 2205
259 Rješenja maturalne zadaće
2007
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 30283
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 241
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 1300
3 Korijeni
3888
4 Formule - Algebarski izrazi
21848
5 Potencije
Vedrana 5109
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 7811
7 Mjerne jedinice
JULIJANA 71664
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 6046
9 Algebarski izrazi
5457
10 Formule pretvorbe
3051
11 Trigonometrijski identiteti
4787
12 SIN COS POUČCI
3512
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 36604
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 3205
15 Kompleksni brojevi
1713
16 Postotni i kamatni račun
6684
17 Afina funkcija
2696
18 Kvadratna jednadžba
2516
19 Kvadratna funkcija
4362
20 Eksponencijalna funkcija
1642
21 Logaritamska funkcija
2107
22 Pravac
2583
23 Algebarski izrazi
1611
24 Potencije
1396
25 Trokut
1838
26 Pravilni mnogokuti
4774
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 26709
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 2028
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 2326
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 3843
4 Matrice
Tina 950
5 Globalni ekstremi
Tina 2408
6 Uvjetni ekstremi
Tina 1435
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 1328
8 Diferencijalne jednadžbe
1622
9 Derivacije
2654
10 Beskonačni Redovi
1281
11 Analiza toka funkcije
2784
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
1565
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
1629
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
1584
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
1257
16 Funkcije limes neprekinutost
1644
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
1312
18 Vektori u prostoru
2462
19 Teoremi srednje vrijednosti
1311
20 Određeni integrali
1818
21 Nepravi integrali
1751
22 Neodređeni integrali
2431
23 Laplaceova transformacija
3624
24 Aritmetički niz
15364
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Limes funkcije
Marino 246
2 Postoci
Slađana 1157
3 Trigonometrijski zadaci
1651
4 Proporcije i obrnute proporcije
2250
5 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 1526
6 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 2937
7 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 61666
8 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 6794
9 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 8489
10 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
3593
11 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 29354
12 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 10669
13 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 8902
14 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 33507
15 Vektori i matrice
3978
16 Uvod u statistiku
2000
17 Trigonometrija
6035
18 Sistem linearnih jednadžbi
2848
19 Razni zadaci, testovi
4224
20 Razlomci
6955
21 Potencije i korjeni
8496
22 Polinomi i racionalni izrazi
2957
23 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
12352
24 Određeni integrali
2801
25 Nejednadžbe
4398
26 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
11564
27 Kvadratne jednadžbe
2772
28 Kompleksni brojevi
1925
29 Jednadžbe višeg reda
2074
30 Geometrija
2776
31 Funkcije
2110
32 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
9840
33 Digitalna algebra
1406
34 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
6651
35 Analitička geometrija
5542
36 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
4432
37 Vektori
17340
38 Godišnji ispit znanja I
3682
39 Godišnji ispit znanja II
3174
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 2174
2 1=2 ???
Jasmin 1077
3 Komplexni broj
Jasmin 1729
4 Sinus i 6
Jasmin 726
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 2640
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 1317
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 1369
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 1763
9 0=2 ??
Jasmin 1058
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 1558

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/zagreb - zapad
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 306 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika