Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ekonomija
Ekonomija/Nova Kapela
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 72549
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 66018
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19216
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23086
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 100572
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 38296
2 Povijest jezika vježba
Kristina 11555
3 Tvorba riječi
marija 11618
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8815
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 15833
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 20003
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 10318
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 27518
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8149
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10731
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 62591
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 43142
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 60023
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 45790
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
30051
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10309
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 21012
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 40496
19 Stupnjevanje pridjeva
28246
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13243
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
67503
22 Futur I
13087
23 Glagoli, vježba - 6. razred
128740
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
129551
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
47523
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
28365
27 Pravopisna provjera znanja
27280
28 Leksikologija - vježba
15666
29 Uvod u morfologiju - vježba
34960
30 Vježba za futur I. i futur II.
42081
31 Futur I. - test
18609
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
70933
33 Vježba - zamjenice
Petra 36815
34 Glagolski oblici - vježba
88424
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 35449
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 16406
37 Priprema za test znanja za 7. razred
148919
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 24448
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22707
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 17990
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13312
42 Priložne oznake - vježba
32990
43 vježba za futur I.
18873
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19402
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 41504
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
55162
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
55755
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
29994
49 Vježba: č i ć
Petra 26882
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 25017
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 23600
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 90786
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 23789
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 27099
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27432
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19848
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
26035
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33237
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
33462
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15049
61 Pridjevi, zamjenice
37338
62 Pravopis, vježba: ije/je
129489
63 Književnost - 8. razred
32110
64 Atributi i apozicije
19050
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 43350
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 33428
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 139914
68 Objekt i služba riječi
Isabela 33210
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 28104
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 29609
71 7. razred, glasovi
17514
72 Zamjenice, vježba
191331
73 Zamjenice i infinitiv
16057
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 49597
75 Provjera književnosti, 4. razred
17702
76 Gospoda Glembajevi, lektira
27232
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 109601
78 Završni ispit
Isabela 52019
79 Zadatci za vježbu
Isabela 60541
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22357
81 Glagoli
Isabela 33303
82 Stilska sredstva
Isabela 23416
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19075
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 110634
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 96849
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 43859
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 18436
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 134090
89 Promjena imenica
Isabela 15259
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 41533
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 60739
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 38401
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21270
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 61294
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 101204
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 69536
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 22857
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 8886
2 Č ili ć ?
Nikola 1790
3 Književnost - 5.razred
Luka 15119
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2515
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 5608
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6287
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 13681
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7772
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 22296
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11550
11 hrvatski 8 razred
daniel 12763
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4497
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 5272
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 9555
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 63395
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4425
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6329
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 33919
19 Stilske figure
Kristina 28261
20 Predikatna zavisno složena rečenica
20883
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8313
22 Vrste zamjenica
87090
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10521
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
54071
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
31166
26 Prikaz - izražavanje
9107
27 Pismo - izražavanje
10706
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
12897
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
79187
30 Životopis - jezično izržavanje
5730
31 Imperfekt
44023
32 Aorist
68677
33 Croatian for foreigners - Dativ
7447
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 17089
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8079
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 20897
37 Barok, književno razdoblje
54856
38 GLASOVI
9022
39 Vokalizacija
Irena 11082
40 Pismo - 8. razred
18002
41 Stupnjevanje pridjeva
72996
42 Navezak
Irena 16635
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
59439
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
163602
45 Glagolska vremena
82625
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
24001
47 Veznici - 2. razred gimnazije
21632
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
26507
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
11753
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
16965
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
12151
52 Referat
10383
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
33425
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11578
55 Esej na državnoj maturi
8475
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
20212
57 SASTAVAK
11818
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
77543
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17724
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13048
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 323159
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14789
63 Ije-je
18621
64 Priložne oznake
36307
65 pisanje futura I.
14250
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19858
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 174912
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15728
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
40946
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12295
71 Pojam književnosti
26687
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18260
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
15337
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
64403
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
91613
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 57076
77 HIMNA
10122
78 Slijedeći sljedećeg
10758
79 Lingvistika
13952
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12432
81 Čestice
28685
82 Vezna sredstva
11548
83 Brojevi
33660
84 Epika - opća obilježja
52807
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
29180
86 Lirika - opća obilježja
78275
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13758
88 Roman i njegov povijesni razvoj
19908
89 Nepromjenjive vrste riječi
122800
90 Gulliverova putovanja
10114
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 28896
92 Himnos, A. B.Šimić
21133
93 Hanibal Lucić
10064
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 119904
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7361
96 Avangarda
Administrator 7835
97 Barok
Administrator 7248
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10899
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9439
100 Moderna
Administrator 6703
101 Modernizam
Administrator 7993
102 Realizam
Administrator 7609
103 Romantizam
Administrator 6670
104 Sporazumjevanje
Administrator 7065
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 29639
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 27047
107 Leksikologija
Administrator 8755
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33778
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12930
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 330163
111 Onomastika
18788
112 Vrste riječi
Ivan 57005
113 Glagoli
Isabela 440254
114 Stilske figure
Isabela 113381

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 168