Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 73163
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 69506
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19583
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23513
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 103078
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 39399
2 Povijest jezika vježba
Kristina 12108
3 Tvorba riječi
marija 12112
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 9237
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 16256
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 20556
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 10864
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 29514
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8529
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 11172
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 64714
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 44520
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 61889
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 47844
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
30681
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10617
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 21998
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 41648
19 Stupnjevanje pridjeva
30063
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13673
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
71571
22 Futur I
13549
23 Glagoli, vježba - 6. razred
132557
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
131205
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
48843
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
29585
27 Pravopisna provjera znanja
28331
28 Leksikologija - vježba
16526
29 Uvod u morfologiju - vježba
37942
30 Vježba za futur I. i futur II.
44100
31 Futur I. - test
19174
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
76023
33 Vježba - zamjenice
Petra 37584
34 Glagolski oblici - vježba
92839
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 37614
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 16825
37 Priprema za test znanja za 7. razred
153726
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 25048
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 23022
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 18699
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13730
42 Priložne oznake - vježba
35019
43 vježba za futur I.
19494
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19829
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 42758
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
56883
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
57434
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
30680
49 Vježba: č i ć
Petra 27445
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 25657
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 24889
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 94427
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 24648
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 27885
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27797
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 20076
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
26429
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33632
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
33798
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15415
61 Pridjevi, zamjenice
38047
62 Pravopis, vježba: ije/je
131718
63 Književnost - 8. razred
32760
64 Atributi i apozicije
19369
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 44391
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 34868
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 146507
68 Objekt i služba riječi
Isabela 34980
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 28822
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 30933
71 7. razred, glasovi
17992
72 Zamjenice, vježba
201083
73 Zamjenice i infinitiv
16337
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 50951
75 Provjera književnosti, 4. razred
18108
76 Gospoda Glembajevi, lektira
27917
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 112844
78 Završni ispit
Isabela 53683
79 Zadatci za vježbu
Isabela 61033
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22743
81 Glagoli
Isabela 34106
82 Stilska sredstva
Isabela 23908
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19566
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 112027
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 98998
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 44551
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 19000
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 137442
89 Promjena imenica
Isabela 15714
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 42434
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 63763
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 39133
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21649
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 62691
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 106378
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 70705
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 23360
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 9732
2 Č ili ć ?
Nikola 2485
3 Književnost - 5.razred
Luka 16809
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2770
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 6962
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6674
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 15513
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 8040
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 27801
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11795
11 hrvatski 8 razred
daniel 13110
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4738
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 6354
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 10008
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 69148
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4609
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6550
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 36232
19 Stilske figure
Kristina 34863
20 Predikatna zavisno složena rečenica
21431
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8544
22 Vrste zamjenica
88755
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10804
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
55851
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
33121
26 Prikaz - izražavanje
9893
27 Pismo - izražavanje
11225
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
13481
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
81429
30 Životopis - jezično izržavanje
5940
31 Imperfekt
46020
32 Aorist
72682
33 Croatian for foreigners - Dativ
7653
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 17739
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8328
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 21437
37 Barok, književno razdoblje
57930
38 GLASOVI
9297
39 Vokalizacija
Irena 11560
40 Pismo - 8. razred
18473
41 Stupnjevanje pridjeva
76061
42 Navezak
Irena 17306
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
66002
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
168608
45 Glagolska vremena
84462
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
26114
47 Veznici - 2. razred gimnazije
22399
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
27002
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
12282
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
17408
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
12915
52 Referat
10594
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
35430
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11884
55 Esej na državnoj maturi
8707
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
21438
57 SASTAVAK
12084
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
79499
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18635
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13488
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 339648
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15555
63 Ije-je
19102
64 Priložne oznake
38041
65 pisanje futura I.
14824
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 20357
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 190504
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16021
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
42046
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12571
71 Pojam književnosti
27681
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18660
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
16386
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
74993
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
100322
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 58971
77 HIMNA
10518
78 Slijedeći sljedećeg
10951
79 Lingvistika
14427
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12699
81 Čestice
30611
82 Vezna sredstva
12706
83 Brojevi
38389
84 Epika - opća obilježja
55086
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
29765
86 Lirika - opća obilježja
80885
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
14100
88 Roman i njegov povijesni razvoj
20621
89 Nepromjenjive vrste riječi
125870
90 Gulliverova putovanja
10480
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 31414
92 Himnos, A. B.Šimić
22740
93 Hanibal Lucić
10270
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 125565
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7557
96 Avangarda
Administrator 8097
97 Barok
Administrator 7462
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 11116
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9642
100 Moderna
Administrator 6894
101 Modernizam
Administrator 8224
102 Realizam
Administrator 7811
103 Romantizam
Administrator 6883
104 Sporazumjevanje
Administrator 7270
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 30036
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 27318
107 Leksikologija
Administrator 9001
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 34106
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 13205
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 353035
111 Onomastika
19767
112 Vrste riječi
Ivan 59267
113 Glagoli
Isabela 452270
114 Stilske figure
Isabela 120102

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 201