Kemija
Kemija/ZAGREB
Matematika
Matematika/SESVETE
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Ekonomija
Ekonomija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Kemija
Kemija/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 68220
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 54235
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16615
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20553
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 86390
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 33304
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8813
3 Tvorba riječi
marija 9144
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6897
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12470
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16710
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8025
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 19026
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6184
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9078
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 52664
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 36660
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 42002
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 36453
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26787
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8091
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16909
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 32837
19 Stupnjevanje pridjeva
22756
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11126
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
56154
22 Futur I
10629
23 Glagoli, vježba - 6. razred
99173
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
113512
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
40892
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
23898
27 Pravopisna provjera znanja
20408
28 Leksikologija - vježba
12526
29 Uvod u morfologiju - vježba
28081
30 Vježba za futur I. i futur II.
34239
31 Futur I. - test
15994
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
42895
33 Vježba - zamjenice
Petra 33742
34 Glagolski oblici - vježba
66450
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 27897
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14696
37 Priprema za test znanja za 7. razred
132953
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21585
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 20108
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15798
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11405
42 Priložne oznake - vježba
25329
43 vježba za futur I.
16350
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17191
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 34049
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
44317
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
47558
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26691
49 Vježba: č i ć
Petra 24300
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21931
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19560
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 67064
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20787
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23602
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25399
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18426
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23358
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30627
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31104
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13459
61 Pridjevi, zamjenice
32350
62 Pravopis, vježba: ije/je
115200
63 Književnost - 8. razred
28196
64 Atributi i apozicije
17100
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 38917
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 28905
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 113590
68 Objekt i služba riječi
Isabela 27600
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24376
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 23407
71 7. razred, glasovi
15295
72 Zamjenice, vježba
153976
73 Zamjenice i infinitiv
14441
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 41778
75 Provjera književnosti, 4. razred
15681
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24329
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 92734
78 Završni ispit
Isabela 45070
79 Zadatci za vježbu
Isabela 57186
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20567
81 Glagoli
Isabela 28952
82 Stilska sredstva
Isabela 21164
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16996
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 103425
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 88844
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40448
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15928
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 120611
89 Promjena imenica
Isabela 13438
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 38143
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 48352
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 34456
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19167
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 53749
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 74617
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 63322
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20200
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2990
2 Č ili ć ?
Nikola 131
3 Književnost - 5.razred
Luka 8435
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1357
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 3868
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4673
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 5853
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5261
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 8086
10 Višestruko složena rečenica
sandra 7625
11 hrvatski 8 razred
daniel 10824
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3106
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4027
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7745
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 42780
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3376
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5286
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 25455
19 Stilske figure
Kristina 11369
20 Predikatna zavisno složena rečenica
16957
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6827
22 Vrste zamjenica
71302
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9102
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
41504
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
21263
26 Prikaz - izražavanje
7126
27 Pismo - izražavanje
8429
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10292
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
58368
30 Životopis - jezično izržavanje
4749
31 Imperfekt
33330
32 Aorist
46784
33 Croatian for foreigners - Dativ
5819
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12997
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7073
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17731
37 Barok, književno razdoblje
41432
38 GLASOVI
7146
39 Vokalizacija
Irena 9108
40 Pismo - 8. razred
14629
41 Stupnjevanje pridjeva
54230
42 Navezak
Irena 12907
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
32313
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
126063
45 Glagolska vremena
61469
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
17770
47 Veznici - 2. razred gimnazije
18774
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23840
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9854
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14323
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9417
52 Referat
8354
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
27116
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10080
55 Esej na državnoj maturi
7372
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
15007
57 SASTAVAK
10387
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
64019
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13583
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10576
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 255848
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11886
63 Ije-je
15865
64 Priložne oznake
29118
65 pisanje futura I.
11914
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17424
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 125087
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13920
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
32117
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10171
71 Pojam književnosti
21406
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16365
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
11254
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
38024
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
67984
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 49522
77 HIMNA
8469
78 Slijedeći sljedećeg
9467
79 Lingvistika
12064
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11120
81 Čestice
21933
82 Vezna sredstva
8664
83 Brojevi
20905
84 Epika - opća obilježja
42307
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25332
86 Lirika - opća obilježja
57686
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12266
88 Roman i njegov povijesni razvoj
16540
89 Nepromjenjive vrste riječi
80695
90 Gulliverova putovanja
8611
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 21238
92 Himnos, A. B.Šimić
16776
93 Hanibal Lucić
8674
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 96318
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6445
96 Avangarda
Administrator 6736
97 Barok
Administrator 6240
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9950
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8509
100 Moderna
Administrator 5324
101 Modernizam
Administrator 6749
102 Realizam
Administrator 6311
103 Romantizam
Administrator 5756
104 Sporazumjevanje
Administrator 6146
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27470
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25694
107 Leksikologija
Administrator 7696
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31899
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11626
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 213240
111 Onomastika
15336
112 Vrste riječi
Ivan 42947
113 Glagoli
Isabela 318766
114 Stilske figure
Isabela 90400

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 409 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika