Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 72746
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 67848
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19342
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23265
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 101720
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 38803
2 Povijest jezika vježba
Kristina 11758
3 Tvorba riječi
marija 11783
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 8989
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 16001
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 20232
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 10552
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 28414
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8290
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 10859
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 63466
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 43663
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 60856
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 46453
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
30266
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10423
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 21280
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 40869
19 Stupnjevanje pridjeva
28577
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13382
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
68833
22 Futur I
13241
23 Glagoli, vježba - 6. razred
130026
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
130087
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
48043
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
28772
27 Pravopisna provjera znanja
27773
28 Leksikologija - vježba
16017
29 Uvod u morfologiju - vježba
36385
30 Vježba za futur I. i futur II.
42379
31 Futur I. - test
18778
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
71866
33 Vježba - zamjenice
Petra 37223
34 Glagolski oblici - vježba
89558
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 36204
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 16536
37 Priprema za test znanja za 7. razred
150111
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 24594
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 22806
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 18243
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13468
42 Priložne oznake - vježba
33644
43 vježba za futur I.
19099
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 19597
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 41966
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
55921
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
56351
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
30256
49 Vježba: č i ć
Petra 27126
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 25267
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 23909
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 92721
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 24023
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 27338
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27582
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19933
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
26177
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33413
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
33596
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15174
61 Pridjevi, zamjenice
37571
62 Pravopis, vježba: ije/je
130114
63 Književnost - 8. razred
32373
64 Atributi i apozicije
19156
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 43644
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 33949
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 142798
68 Objekt i služba riječi
Isabela 33878
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 28345
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 30201
71 7. razred, glasovi
17677
72 Zamjenice, vježba
197142
73 Zamjenice i infinitiv
16167
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 49971
75 Provjera književnosti, 4. razred
17901
76 Gospoda Glembajevi, lektira
27525
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 110245
78 Završni ispit
Isabela 52229
79 Zadatci za vježbu
Isabela 60780
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22505
81 Glagoli
Isabela 33600
82 Stilska sredstva
Isabela 23585
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19290
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 111248
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 97742
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 44143
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 18622
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 135273
89 Promjena imenica
Isabela 15398
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 41944
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 62269
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 38699
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21385
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 61886
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 102456
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 69873
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 23063
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 9077
2 Č ili ć ?
Nikola 2073
3 Književnost - 5.razred
Luka 15728
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2612
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 5881
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6408
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 14238
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 7863
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 24562
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11643
11 hrvatski 8 razred
daniel 12928
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4607
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 5697
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 9747
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 65142
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4500
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6412
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 34744
19 Stilske figure
Kristina 30442
20 Predikatna zavisno složena rečenica
21053
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8406
22 Vrste zamjenica
87756
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10654
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
54578
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
32030
26 Prikaz - izražavanje
9444
27 Pismo - izražavanje
10875
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
13103
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
80064
30 Životopis - jezično izržavanje
5811
31 Imperfekt
44510
32 Aorist
69826
33 Croatian for foreigners - Dativ
7527
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 17280
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8165
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 21136
37 Barok, književno razdoblje
56055
38 GLASOVI
9129
39 Vokalizacija
Irena 11235
40 Pismo - 8. razred
18189
41 Stupnjevanje pridjeva
73753
42 Navezak
Irena 16853
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
61965
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
165735
45 Glagolska vremena
83129
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
24702
47 Veznici - 2. razred gimnazije
21873
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
26697
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
11897
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
17108
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
12261
52 Referat
10464
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
33940
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
11702
55 Esej na državnoj maturi
8571
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
20802
57 SASTAVAK
11930
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
77880
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18101
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13173
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 330028
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15079
63 Ije-je
18750
64 Priložne oznake
36871
65 pisanje futura I.
14425
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 20003
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 178815
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15826
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
41335
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12417
71 Pojam književnosti
27042
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18398
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
15816
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
68082
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
95307
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 57848
77 HIMNA
10258
78 Slijedeći sljedećeg
10842
79 Lingvistika
14142
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12544
81 Čestice
29431
82 Vezna sredstva
11894
83 Brojevi
35187
84 Epika - opća obilježja
53771
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
29362
86 Lirika - opća obilježja
79633
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13895
88 Roman i njegov povijesni razvoj
20198
89 Nepromjenjive vrste riječi
124118
90 Gulliverova putovanja
10241
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 29875
92 Himnos, A. B.Šimić
21818
93 Hanibal Lucić
10149
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 121777
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7443
96 Avangarda
Administrator 7931
97 Barok
Administrator 7342
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10994
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9518
100 Moderna
Administrator 6783
101 Modernizam
Administrator 8097
102 Realizam
Administrator 7683
103 Romantizam
Administrator 6745
104 Sporazumjevanje
Administrator 7140
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 29780
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 27175
107 Leksikologija
Administrator 8860
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 33888
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 13039
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 337762
111 Onomastika
19080
112 Vrste riječi
Ivan 57668
113 Glagoli
Isabela 445482
114 Stilske figure
Isabela 115596

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 127