Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 71237
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 60079
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
18011
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21896
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 95637
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 36220
2 Povijest jezika vježba
Kristina 10109
3 Tvorba riječi
marija 10531
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7818
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 14238
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 18200
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 9119
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 23815
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7279
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9845
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 58384
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 40249
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 53866
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 41388
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
28496
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
9106
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 19356
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 38174
19 Stupnjevanje pridjeva
25411
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12461
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
62154
22 Futur I
11836
23 Glagoli, vježba - 6. razred
117850
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
124676
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
44416
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
26036
27 Pravopisna provjera znanja
22826
28 Leksikologija - vježba
14156
29 Uvod u morfologiju - vježba
31227
30 Vježba za futur I. i futur II.
38583
31 Futur I. - test
17214
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
52183
33 Vježba - zamjenice
Petra 35283
34 Glagolski oblici - vježba
78971
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 31770
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15519
37 Priprema za test znanja za 7. razred
141859
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 23249
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 21859
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16772
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12276
42 Priložne oznake - vježba
29330
43 vježba za futur I.
17573
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18447
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 38859
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
51508
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
52101
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
28025
49 Vježba: č i ć
Petra 25615
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 23455
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 22004
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 84426
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 22278
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 26019
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26477
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 19177
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24730
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
32280
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32490
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14356
61 Pridjevi, zamjenice
35800
62 Pravopis, vježba: ije/je
124270
63 Književnost - 8. razred
30595
64 Atributi i apozicije
18148
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 41474
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 31176
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 128234
68 Objekt i služba riječi
Isabela 31354
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 26847
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 27101
71 7. razred, glasovi
16490
72 Zamjenice, vježba
174173
73 Zamjenice i infinitiv
15348
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 46036
75 Provjera književnosti, 4. razred
16777
76 Gospoda Glembajevi, lektira
26140
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 102902
78 Završni ispit
Isabela 47325
79 Zadatci za vježbu
Isabela 59038
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21487
81 Glagoli
Isabela 31501
82 Stilska sredstva
Isabela 22403
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 18183
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 108611
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 93006
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 42035
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 17385
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 127788
89 Promjena imenica
Isabela 14246
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 40316
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 56607
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36715
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20441
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 58037
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 90788
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 66722
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21495
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 6391
2 Č ili ć ?
Nikola 718
3 Književnost - 5.razred
Luka 12036
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1811
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4761
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5455
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 10450
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 6933
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 15622
10 Višestruko složena rečenica
sandra 10617
11 hrvatski 8 razred
daniel 11776
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3587
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4537
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8548
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 55085
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3853
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5730
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 29994
19 Stilske figure
Kristina 19446
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19478
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7471
22 Vrste zamjenica
81442
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9641
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
50648
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
24169
26 Prikaz - izražavanje
7774
27 Pismo - izražavanje
9687
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11600
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
71743
30 Životopis - jezično izržavanje
5190
31 Imperfekt
39685
32 Aorist
59333
33 Croatian for foreigners - Dativ
6659
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 15338
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7619
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 19781
37 Barok, književno razdoblje
49807
38 GLASOVI
8144
39 Vokalizacija
Irena 10165
40 Pismo - 8. razred
16635
41 Stupnjevanje pridjeva
66147
42 Navezak
Irena 15032
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
48872
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
150291
45 Glagolska vremena
75519
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
20782
47 Veznici - 2. razred gimnazije
20150
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
25149
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10725
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15707
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
10998
52 Referat
9013
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
30735
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10782
55 Esej na državnoj maturi
7837
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
18195
57 SASTAVAK
11187
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
71888
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16086
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11951
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 295719
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13194
63 Ije-je
17642
64 Priložne oznake
33031
65 pisanje futura I.
13051
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18802
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 152200
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14947
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
38192
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11473
71 Pojam književnosti
24776
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17400
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
13449
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
51354
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
79314
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 54121
77 HIMNA
9156
78 Slijedeći sljedećeg
10021
79 Lingvistika
12808
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11754
81 Čestice
26152
82 Vezna sredstva
10036
83 Brojevi
28094
84 Epika - opća obilježja
48808
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
27678
86 Lirika - opća obilježja
70675
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
13030
88 Roman i njegov povijesni razvoj
18297
89 Nepromjenjive vrste riječi
111342
90 Gulliverova putovanja
9467
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 25408
92 Himnos, A. B.Šimić
18988
93 Hanibal Lucić
9160
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 112929
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6890
96 Avangarda
Administrator 7164
97 Barok
Administrator 6676
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10405
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8883
100 Moderna
Administrator 5914
101 Modernizam
Administrator 7214
102 Realizam
Administrator 6836
103 Romantizam
Administrator 6144
104 Sporazumjevanje
Administrator 6559
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28695
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26208
107 Leksikologija
Administrator 8178
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32860
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12266
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 281747
111 Onomastika
17175
112 Vrste riječi
Ivan 51888
113 Glagoli
Isabela 408693
114 Stilske figure
Isabela 105445

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 329 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika