Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/SESVETE
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 70597
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 57370
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
17591
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21438
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 92526
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 35345
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9617
3 Tvorba riječi
marija 10096
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7472
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 13594
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17725
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8737
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 21854
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6935
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9557
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 55856
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 39019
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 48575
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 39903
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27993
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8580
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 18752
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 37245
19 Stupnjevanje pridjeva
24561
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12131
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
60211
22 Futur I
11502
23 Glagoli, vježba - 6. razred
113915
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
122495
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
43165
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
25229
27 Pravopisna provjera znanja
21805
28 Leksikologija - vježba
13452
29 Uvod u morfologiju - vježba
30057
30 Vježba za futur I. i futur II.
37618
31 Futur I. - test
16767
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
49675
33 Vježba - zamjenice
Petra 34646
34 Glagolski oblici - vježba
76136
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 30345
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15193
37 Priprema za test znanja za 7. razred
138830
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22804
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 21174
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16406
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11910
42 Priložne oznake - vježba
27860
43 vježba za futur I.
17146
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18109
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 37781
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
50089
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
50857
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27498
49 Vježba: č i ć
Petra 25094
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22847
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 21487
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 77566
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21683
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 25459
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26107
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18901
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24245
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31837
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32093
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14036
61 Pridjevi, zamjenice
35103
62 Pravopis, vježba: ije/je
121364
63 Književnost - 8. razred
29854
64 Atributi i apozicije
17803
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 40740
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 30379
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 122030
68 Objekt i služba riječi
Isabela 30410
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 26445
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 25256
71 7. razred, glasovi
16125
72 Zamjenice, vježba
164651
73 Zamjenice i infinitiv
15108
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 44958
75 Provjera književnosti, 4. razred
16318
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25541
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 100749
78 Završni ispit
Isabela 46839
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58620
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21189
81 Glagoli
Isabela 30798
82 Stilska sredstva
Isabela 22027
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17840
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 107451
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 91729
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41547
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16982
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 125123
89 Promjena imenica
Isabela 13968
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 39914
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 55073
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36230
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20038
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 56759
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 87257
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 66014
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21165
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 5733
2 Č ili ć ?
Nikola 455
3 Književnost - 5.razred
Luka 10845
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1618
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4362
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5210
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 8852
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 6425
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 12989
10 Višestruko složena rečenica
sandra 9794
11 hrvatski 8 razred
daniel 11452
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3408
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4352
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8224
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 51432
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3672
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5568
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 28583
19 Stilske figure
Kristina 16522
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19021
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7208
22 Vrste zamjenica
78552
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9454
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
48914
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
22953
26 Prikaz - izražavanje
7467
27 Pismo - izražavanje
9300
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11155
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
67421
30 Životopis - jezično izržavanje
5010
31 Imperfekt
37899
32 Aorist
55667
33 Croatian for foreigners - Dativ
6354
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 14773
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7453
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 19126
37 Barok, književno razdoblje
47496
38 GLASOVI
7802
39 Vokalizacija
Irena 9746
40 Pismo - 8. razred
16020
41 Stupnjevanje pridjeva
63877
42 Navezak
Irena 14266
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
43923
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
143814
45 Glagolska vremena
72044
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
19628
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19635
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24685
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10423
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15365
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
10525
52 Referat
8772
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
29748
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10557
55 Esej na državnoj maturi
7683
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
17204
57 SASTAVAK
10878
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
70526
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15308
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11568
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 280620
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12677
63 Ije-je
17212
64 Priložne oznake
31701
65 pisanje futura I.
12715
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18283
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 142426
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14632
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
35790
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10980
71 Pojam književnosti
23731
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17062
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
12247
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
45730
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
73756
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 52469
77 HIMNA
8893
78 Slijedeći sljedećeg
9856
79 Lingvistika
12476
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11523
81 Čestice
24743
82 Vezna sredstva
9574
83 Brojevi
25878
84 Epika - opća obilježja
46778
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
27125
86 Lirika - opća obilježja
66142
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12779
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17779
89 Nepromjenjive vrste riječi
101343
90 Gulliverova putovanja
9184
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 23664
92 Himnos, A. B.Šimić
17796
93 Hanibal Lucić
8989
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 108436
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6743
96 Avangarda
Administrator 7003
97 Barok
Administrator 6505
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10237
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8738
100 Moderna
Administrator 5684
101 Modernizam
Administrator 7050
102 Realizam
Administrator 6618
103 Romantizam
Administrator 5983
104 Sporazumjevanje
Administrator 6390
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28343
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26016
107 Leksikologija
Administrator 7975
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32623
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12053
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 258888
111 Onomastika
16599
112 Vrste riječi
Ivan 49547
113 Glagoli
Isabela 382670
114 Stilske figure
Isabela 100337

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 170 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika