Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 73497
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 70162
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
19827
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
23711
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 103851
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 39877
2 Povijest jezika vježba
Kristina 12370
3 Tvorba riječi
marija 12335
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 9473
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 16482
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 20768
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 11161
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 30493
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 8716
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 11444
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 65838
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 45468
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 62407
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 48658
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
31006
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
10803
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 22600
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 42222
19 Stupnjevanje pridjeva
31102
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 13880
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
73431
22 Futur I
13840
23 Glagoli, vježba - 6. razred
135199
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
132295
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
49563
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
30278
27 Pravopisna provjera znanja
29009
28 Leksikologija - vježba
16875
29 Uvod u morfologiju - vježba
38760
30 Vježba za futur I. i futur II.
45424
31 Futur I. - test
19558
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
78578
33 Vježba - zamjenice
Petra 37991
34 Glagolski oblici - vježba
95426
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 38523
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 17062
37 Priprema za test znanja za 7. razred
155289
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 25454
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 23191
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 19056
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 13937
42 Priložne oznake - vježba
36138
43 vježba za futur I.
19880
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 20018
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 43138
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
57569
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
58174
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
31179
49 Vježba: č i ć
Petra 27852
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 26153
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 25612
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 95737
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 24931
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 28503
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 27970
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 20237
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
26731
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
33897
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
34033
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
15637
61 Pridjevi, zamjenice
38472
62 Pravopis, vježba: ije/je
132810
63 Književnost - 8. razred
33102
64 Atributi i apozicije
19577
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 44965
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 35660
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 148566
68 Objekt i služba riječi
Isabela 35740
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 29262
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 31448
71 7. razred, glasovi
18251
72 Zamjenice, vježba
203805
73 Zamjenice i infinitiv
16491
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 51830
75 Provjera književnosti, 4. razred
18271
76 Gospoda Glembajevi, lektira
28291
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 114703
78 Završni ispit
Isabela 54459
79 Zadatci za vježbu
Isabela 61236
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 22939
81 Glagoli
Isabela 34654
82 Stilska sredstva
Isabela 24127
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 19871
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 112500
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 99625
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 44777
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 19307
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 139143
89 Promjena imenica
Isabela 16037
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 42774
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 64680
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 39518
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 21891
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 63685
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 109978
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 71445
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 23731
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 10081
2 Č ili ć ?
Nikola 2790
3 Književnost - 5.razred
Luka 17563
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 2922
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 7825
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 6900
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 16409
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 8179
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 29362
10 Višestruko složena rečenica
sandra 11986
11 hrvatski 8 razred
daniel 13292
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4873
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 6759
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 10341
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 72867
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 4723
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 6663
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 36905
19 Stilske figure
Kristina 36462
20 Predikatna zavisno složena rečenica
21747
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
8700
22 Vrste zamjenica
89173
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
10935
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
56873
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
33994
26 Prikaz - izražavanje
10226
27 Pismo - izražavanje
11521
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
13875
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
82118
30 Životopis - jezično izržavanje
6066
31 Imperfekt
46726
32 Aorist
74336
33 Croatian for foreigners - Dativ
7894
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 18157
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
8489
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 21757
37 Barok, književno razdoblje
59070
38 GLASOVI
9441
39 Vokalizacija
Irena 11814
40 Pismo - 8. razred
18670
41 Stupnjevanje pridjeva
77938
42 Navezak
Irena 17641
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
68131
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
169784
45 Glagolska vremena
85201
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
27060
47 Veznici - 2. razred gimnazije
22703
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
27211
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
12479
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
17635
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
14207
52 Referat
10715
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
36484
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
12125
55 Esej na državnoj maturi
8845
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
21722
57 SASTAVAK
12204
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
80935
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 19080
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13692
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 345840
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15980
63 Ije-je
19306
64 Priložne oznake
38886
65 pisanje futura I.
15121
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 20642
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 196909
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16178
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
42519
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12700
71 Pojam književnosti
27964
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18903
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
16664
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
78126
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
103557
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 59660
77 HIMNA
10650
78 Slijedeći sljedećeg
11099
79 Lingvistika
14609
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
12841
81 Čestice
31304
82 Vezna sredstva
13508
83 Brojevi
40348
84 Epika - opća obilježja
55696
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
30160
86 Lirika - opća obilježja
81437
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
14256
88 Roman i njegov povijesni razvoj
20883
89 Nepromjenjive vrste riječi
126872
90 Gulliverova putovanja
10627
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 32527
92 Himnos, A. B.Šimić
23252
93 Hanibal Lucić
10367
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 129364
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 7644
96 Avangarda
Administrator 8201
97 Barok
Administrator 7569
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 11233
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 9763
100 Moderna
Administrator 6999
101 Modernizam
Administrator 8327
102 Realizam
Administrator 7912
103 Romantizam
Administrator 7037
104 Sporazumjevanje
Administrator 7375
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 30202
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 27467
107 Leksikologija
Administrator 9103
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 34265
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 13340
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 364942
111 Onomastika
20325
112 Vrste riječi
Ivan 60151
113 Glagoli
Isabela 457121
114 Stilske figure
Isabela 123600

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 73