Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 68046
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 53743
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16514
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20464
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 85538
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 32132
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8482
3 Tvorba riječi
marija 9004
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6810
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12136
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16455
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7887
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 18481
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6077
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9002
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 50340
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 35972
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 41170
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 35842
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26620
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7998
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16722
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 32130
19 Stupnjevanje pridjeva
22547
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 10303
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
55368
22 Futur I
10502
23 Glagoli, vježba - 6. razred
98017
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
112158
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
40313
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
23553
27 Pravopisna provjera znanja
19951
28 Leksikologija - vježba
12348
29 Uvod u morfologiju - vježba
27409
30 Vježba za futur I. i futur II.
33887
31 Futur I. - test
15850
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
42307
33 Vježba - zamjenice
Petra 33336
34 Glagolski oblici - vježba
65492
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 27322
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14605
37 Priprema za test znanja za 7. razred
130712
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21463
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 19673
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15674
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11333
42 Priložne oznake - vježba
25059
43 vježba za futur I.
16234
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 16508
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 33561
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
43131
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
46975
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26453
49 Vježba: č i ć
Petra 24107
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21700
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19486
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 65488
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20638
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23424
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25292
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18366
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23227
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30165
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
30980
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13359
61 Pridjevi, zamjenice
32011
62 Pravopis, vježba: ije/je
114109
63 Književnost - 8. razred
27816
64 Atributi i apozicije
16974
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 38631
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 28292
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 112606
68 Objekt i služba riječi
Isabela 27276
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24269
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 22438
71 7. razred, glasovi
14982
72 Zamjenice, vježba
143193
73 Zamjenice i infinitiv
14288
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 41469
75 Provjera književnosti, 4. razred
15514
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24212
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 92010
78 Završni ispit
Isabela 44820
79 Zadatci za vježbu
Isabela 56798
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20478
81 Glagoli
Isabela 28726
82 Stilska sredstva
Isabela 21047
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16853
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 101982
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 87610
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40226
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15814
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 118875
89 Promjena imenica
Isabela 13392
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 38003
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 47837
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 34167
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19085
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 53102
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 73677
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 62959
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20091
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2844
2 Č ili ć ?
Nikola 24
3 Književnost - 5.razred
Luka 7934
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1317
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 3778
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4600
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 5345
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5062
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 7281
10 Višestruko složena rečenica
sandra 7168
11 hrvatski 8 razred
daniel 10721
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3049
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3955
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7647
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 41416
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3332
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5249
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 24874
19 Stilske figure
Kristina 10779
20 Predikatna zavisno složena rečenica
16861
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6790
22 Vrste zamjenica
69441
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9025
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
40144
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
21035
26 Prikaz - izražavanje
7068
27 Pismo - izražavanje
8338
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10158
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
56743
30 Životopis - jezično izržavanje
4710
31 Imperfekt
33049
32 Aorist
46137
33 Croatian for foreigners - Dativ
5757
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12845
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7039
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17614
37 Barok, književno razdoblje
41123
38 GLASOVI
7067
39 Vokalizacija
Irena 9034
40 Pismo - 8. razred
14490
41 Stupnjevanje pridjeva
53404
42 Navezak
Irena 12717
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
31258
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
123795
45 Glagolska vremena
60262
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
17247
47 Veznici - 2. razred gimnazije
18645
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23760
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9775
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14158
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9347
52 Referat
8321
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
26804
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10032
55 Esej na državnoj maturi
7322
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
14436
57 SASTAVAK
10311
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
63479
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13462
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10476
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 249676
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11781
63 Ije-je
15575
64 Priložne oznake
28847
65 pisanje futura I.
11829
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17235
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 121976
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13859
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
30794
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9906
71 Pojam književnosti
20664
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16235
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10987
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
36018
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
66158
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 49003
77 HIMNA
8383
78 Slijedeći sljedećeg
9427
79 Lingvistika
12014
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11046
81 Čestice
21567
82 Vezna sredstva
8595
83 Brojevi
20467
84 Epika - opća obilježja
41581
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25216
86 Lirika - opća obilježja
56304
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12134
88 Roman i njegov povijesni razvoj
16410
89 Nepromjenjive vrste riječi
78416
90 Gulliverova putovanja
8530
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 20931
92 Himnos, A. B.Šimić
16397
93 Hanibal Lucić
8629
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 93748
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6409
96 Avangarda
Administrator 6704
97 Barok
Administrator 6199
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9895
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8488
100 Moderna
Administrator 5299
101 Modernizam
Administrator 6715
102 Realizam
Administrator 6268
103 Romantizam
Administrator 5725
104 Sporazumjevanje
Administrator 6099
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27411
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25649
107 Leksikologija
Administrator 7661
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31794
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11574
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 206052
111 Onomastika
15240
112 Vrste riječi
Ivan 42169
113 Glagoli
Isabela 312448
114 Stilske figure
Isabela 87685

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 195 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika