Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 70369
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 57170
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
17479
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21313
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 92041
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 35055
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9471
3 Tvorba riječi
marija 9936
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7383
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 13453
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17616
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8609
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 21630
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6784
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9471
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 55476
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 38721
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 48132
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 39714
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27802
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8450
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 18552
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 36985
19 Stupnjevanje pridjeva
24301
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12017
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
59715
22 Futur I
11362
23 Glagoli, vježba - 6. razred
113282
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
121907
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
42957
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
25086
27 Pravopisna provjera znanja
21631
28 Leksikologija - vježba
13327
29 Uvod u morfologiju - vježba
29853
30 Vježba za futur I. i futur II.
37364
31 Futur I. - test
16626
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
49227
33 Vježba - zamjenice
Petra 34518
34 Glagolski oblici - vježba
75497
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 30127
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15100
37 Priprema za test znanja za 7. razred
137516
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22645
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 21055
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16294
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11814
42 Priložne oznake - vježba
27641
43 vježba za futur I.
17031
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17972
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 37479
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
49509
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
50550
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27359
49 Vježba: č i ć
Petra 24963
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22700
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 21312
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 77076
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21479
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 25306
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26000
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18809
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24093
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31691
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31935
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13914
61 Pridjevi, zamjenice
34846
62 Pravopis, vježba: ije/je
120820
63 Književnost - 8. razred
29668
64 Atributi i apozicije
17681
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 40464
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 30203
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 121574
68 Objekt i služba riječi
Isabela 30200
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 26281
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 25005
71 7. razred, glasovi
16000
72 Zamjenice, vježba
163288
73 Zamjenice i infinitiv
15012
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 44640
75 Provjera književnosti, 4. razred
16210
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25387
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 100076
78 Završni ispit
Isabela 46400
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58474
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21084
81 Glagoli
Isabela 30616
82 Stilska sredstva
Isabela 21856
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17707
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 107162
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 91452
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41409
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16839
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 124711
89 Promjena imenica
Isabela 13851
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 39740
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 54713
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36002
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19911
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 56499
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 86625
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 65779
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21024
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 5436
2 Č ili ć ?
Nikola 360
3 Književnost - 5.razred
Luka 10631
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1551
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4267
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5106
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 8600
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 6227
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 12669
10 Višestruko složena rečenica
sandra 9617
11 hrvatski 8 razred
daniel 11318
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3336
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4288
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8123
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 50515
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3597
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5504
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 28274
19 Stilske figure
Kristina 16074
20 Predikatna zavisno složena rečenica
18888
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7122
22 Vrste zamjenica
77713
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9375
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
48337
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
22773
26 Prikaz - izražavanje
7398
27 Pismo - izražavanje
9162
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10997
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
67091
30 Životopis - jezično izržavanje
4944
31 Imperfekt
37412
32 Aorist
54783
33 Croatian for foreigners - Dativ
6218
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 14647
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7385
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 18981
37 Barok, književno razdoblje
47022
38 GLASOVI
7676
39 Vokalizacija
Irena 9646
40 Pismo - 8. razred
15838
41 Stupnjevanje pridjeva
63087
42 Navezak
Irena 14007
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
42414
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
142395
45 Glagolska vremena
70975
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
19401
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19431
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24558
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10329
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15213
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
10371
52 Referat
8684
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
29561
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10467
55 Esej na državnoj maturi
7612
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
16971
57 SASTAVAK
10767
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
70119
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15119
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11457
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 279310
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12578
63 Ije-je
17056
64 Priložne oznake
31437
65 pisanje futura I.
12587
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18154
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 139272
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14494
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
35293
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10875
71 Pojam književnosti
23268
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16965
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
12083
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
43734
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
73265
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 52183
77 HIMNA
8812
78 Slijedeći sljedećeg
9789
79 Lingvistika
12388
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11435
81 Čestice
24302
82 Vezna sredstva
9447
83 Brojevi
25322
84 Epika - opća obilježja
46436
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
26958
86 Lirika - opća obilježja
65443
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12696
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17603
89 Nepromjenjive vrste riječi
98706
90 Gulliverova putovanja
9090
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 23381
92 Himnos, A. B.Šimić
17691
93 Hanibal Lucić
8917
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 106970
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6661
96 Avangarda
Administrator 6938
97 Barok
Administrator 6433
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10154
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8675
100 Moderna
Administrator 5563
101 Modernizam
Administrator 6980
102 Realizam
Administrator 6534
103 Romantizam
Administrator 5915
104 Sporazumjevanje
Administrator 6318
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28161
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25940
107 Leksikologija
Administrator 7901
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32522
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11977
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 254725
111 Onomastika
16418
112 Vrste riječi
Ivan 48700
113 Glagoli
Isabela 377952
114 Stilske figure
Isabela 99751

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 227 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika