Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/SESVETE
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb (Jarun)
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 68433
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 54804
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16746
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20761
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 87601
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 33928
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8984
3 Tvorba riječi
marija 9305
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6983
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12631
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16867
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8161
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 19640
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6297
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9151
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 53519
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 37092
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 43659
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 37365
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26979
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8183
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 17112
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 34231
19 Stupnjevanje pridjeva
22982
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11386
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
56920
22 Futur I
10748
23 Glagoli, vježba - 6. razred
102637
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
114713
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
41262
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
24113
27 Pravopisna provjera znanja
20720
28 Leksikologija - vježba
12737
29 Uvod u morfologiju - vježba
28735
30 Vježba za futur I. i futur II.
34598
31 Futur I. - test
16105
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
43441
33 Vježba - zamjenice
Petra 33991
34 Glagolski oblici - vježba
67784
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 28536
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14790
37 Priprema za test znanja za 7. razred
134651
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21716
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 20332
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15913
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11501
42 Priložne oznake - vježba
26008
43 vježba za futur I.
16472
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17317
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 34824
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
44710
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
48126
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26853
49 Vježba: č i ć
Petra 24441
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22106
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19677
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 69970
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20898
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23943
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25536
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18519
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23521
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30868
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31268
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13583
61 Pridjevi, zamjenice
32810
62 Pravopis, vježba: ije/je
116554
63 Književnost - 8. razred
28631
64 Atributi i apozicije
17244
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 39238
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 29438
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 115858
68 Objekt i služba riječi
Isabela 28326
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24487
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 23942
71 7. razred, glasovi
15501
72 Zamjenice, vježba
158666
73 Zamjenice i infinitiv
14553
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 42234
75 Provjera književnosti, 4. razred
15839
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24568
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 93368
78 Završni ispit
Isabela 45294
79 Zadatci za vježbu
Isabela 57596
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20679
81 Glagoli
Isabela 29339
82 Stilska sredstva
Isabela 21281
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17129
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 105173
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 89814
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40661
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16051
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 121789
89 Promjena imenica
Isabela 13519
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 38347
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 49040
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 34752
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19264
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 54344
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 76654
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 63684
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20322
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 3139
2 Č ili ć ?
Nikola 185
3 Književnost - 5.razred
Luka 8944
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1396
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 3969
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4757
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 6392
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5509
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 8824
10 Višestruko složena rečenica
sandra 8020
11 hrvatski 8 razred
daniel 10918
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3149
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4111
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7851
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 44254
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3432
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5332
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 25836
19 Stilske figure
Kristina 12134
20 Predikatna zavisno složena rečenica
17069
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6868
22 Vrste zamjenica
72454
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9183
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
42447
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
21612
26 Prikaz - izražavanje
7210
27 Pismo - izražavanje
8526
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10414
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
60183
30 Životopis - jezično izržavanje
4785
31 Imperfekt
33689
32 Aorist
47721
33 Croatian for foreigners - Dativ
5901
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 13184
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7120
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 18013
37 Barok, književno razdoblje
41780
38 GLASOVI
7269
39 Vokalizacija
Irena 9224
40 Pismo - 8. razred
14813
41 Stupnjevanje pridjeva
54914
42 Navezak
Irena 13166
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
33442
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
128404
45 Glagolska vremena
62589
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
18183
47 Veznici - 2. razred gimnazije
18968
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23954
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9954
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14485
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9506
52 Referat
8427
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
27466
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10153
55 Esej na državnoj maturi
7430
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
15483
57 SASTAVAK
10475
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
64717
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13803
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10661
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 260996
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12018
63 Ije-je
16161
64 Priložne oznake
29555
65 pisanje futura I.
12043
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17556
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 128037
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14006
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
32716
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10348
71 Pojam književnosti
21926
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16463
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
11427
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
39440
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
69223
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 50018
77 HIMNA
8561
78 Slijedeći sljedećeg
9521
79 Lingvistika
12160
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11215
81 Čestice
22399
82 Vezna sredstva
8803
83 Brojevi
21531
84 Epika - opća obilježja
42931
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25690
86 Lirika - opća obilježja
59005
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12370
88 Roman i njegov povijesni razvoj
16761
89 Nepromjenjive vrste riječi
83630
90 Gulliverova putovanja
8672
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 21663
92 Himnos, A. B.Šimić
17043
93 Hanibal Lucić
8725
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 99452
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6487
96 Avangarda
Administrator 6784
97 Barok
Administrator 6284
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10001
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8553
100 Moderna
Administrator 5366
101 Modernizam
Administrator 6786
102 Realizam
Administrator 6355
103 Romantizam
Administrator 5796
104 Sporazumjevanje
Administrator 6190
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27554
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25769
107 Leksikologija
Administrator 7729
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32006
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11714
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 220136
111 Onomastika
15458
112 Vrste riječi
Ivan 43728
113 Glagoli
Isabela 326251
114 Stilske figure
Isabela 92798

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 216 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika