Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 67860
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 53606
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16387
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
20336
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 85186
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 31737
2 Povijest jezika vježba
Kristina 8350
3 Tvorba riječi
marija 8888
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 6728
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 12034
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 16310
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 7782
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 18291
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 5977
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 8926
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 49974
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 35656
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 40805
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 35597
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
26405
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
7921
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 16596
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 31854
19 Stupnjevanje pridjeva
22320
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 10196
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
54704
22 Futur I
10417
23 Glagoli, vježba - 6. razred
97248
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
111394
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
40070
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
23369
27 Pravopisna provjera znanja
19779
28 Leksikologija - vježba
12274
29 Uvod u morfologiju - vježba
27193
30 Vježba za futur I. i futur II.
33630
31 Futur I. - test
15729
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
41512
33 Vježba - zamjenice
Petra 33171
34 Glagolski oblici - vježba
64746
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 27042
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14532
37 Priprema za test znanja za 7. razred
129757
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 21342
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 19553
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 15593
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11265
42 Priložne oznake - vježba
24936
43 vježba za futur I.
16150
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 16408
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 33249
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
42872
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
46758
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
26330
49 Vježba: č i ć
Petra 23980
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 21585
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 19375
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 65124
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 20511
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 23297
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25183
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18267
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23101
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
30012
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
30827
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13237
61 Pridjevi, zamjenice
31733
62 Pravopis, vježba: ije/je
113512
63 Književnost - 8. razred
27532
64 Atributi i apozicije
16813
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 38407
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 28146
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 112176
68 Objekt i služba riječi
Isabela 27097
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 24177
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 21948
71 7. razred, glasovi
14897
72 Zamjenice, vježba
142430
73 Zamjenice i infinitiv
14215
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 41195
75 Provjera književnosti, 4. razred
15434
76 Gospoda Glembajevi, lektira
24101
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 91455
78 Završni ispit
Isabela 44361
79 Zadatci za vježbu
Isabela 56420
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20383
81 Glagoli
Isabela 28589
82 Stilska sredstva
Isabela 20943
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 16699
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 101422
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 87184
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 40020
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 15707
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 118260
89 Promjena imenica
Isabela 13321
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 37714
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 47369
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 33840
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 18985
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 52638
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 72997
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 62548
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 19938
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 2696
2 Književnost - 5.razred
Luka 7744
3 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1266
4 Višestruko složena rečenica
Kristina 3708
5 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4504
6 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 5191
7 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 4891
8 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 7026
9 Višestruko složena rečenica
sandra 7069
10 hrvatski 8 razred
daniel 10653
11 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3010
12 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3886
13 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 7564
14 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 40825
15 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3278
16 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5216
17 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 24595
18 Stilske figure
Kristina 10567
19 Predikatna zavisno složena rečenica
16754
20 Croatian for Foreigners - Kondicional
6733
21 Vrste zamjenica
68235
22 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
8941
23 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
39154
24 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
20817
25 Prikaz - izražavanje
7015
26 Pismo - izražavanje
8232
27 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10035
28 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
56355
29 Životopis - jezično izržavanje
4674
30 Imperfekt
32815
31 Aorist
45561
32 Croatian for foreigners - Dativ
5658
33 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 12717
34 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
6973
35 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 17501
36 Barok, književno razdoblje
40821
37 GLASOVI
7001
38 Vokalizacija
Irena 8965
39 Pismo - 8. razred
14398
40 Stupnjevanje pridjeva
52166
41 Navezak
Irena 12484
42 Složena rečenica i kako ona nastaje?
30310
43 Upravni i neupravni govor-7. razred
122833
44 Glagolska vremena
59398
45 Pluralia tantum- hrvatski za strance
17048
46 Veznici - 2. razred gimnazije
18557
47 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
23675
48 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
9691
49 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14048
50 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9270
51 Referat
8263
52 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
26594
53 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
9963
54 Esej na državnoj maturi
7267
55 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
14257
56 SASTAVAK
10262
57 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
62810
58 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13343
59 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10395
60 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 248275
61 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11668
62 Ije-je
15405
63 Priložne oznake
28728
64 pisanje futura I.
11744
65 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17109
66 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 119408
67 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 13752
68 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
30253
69 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 9827
70 Pojam književnosti
20174
71 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16148
72 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
10864
73 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
34236
74 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
65781
75 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 48746
76 HIMNA
8304
77 Slijedeći sljedećeg
9353
78 Lingvistika
11963
79 O prijedlozima "zbog" i "radi"
10960
80 Čestice
21348
81 Vezna sredstva
8504
82 Brojevi
20018
83 Epika - opća obilježja
41267
84 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
25095
85 Lirika - opća obilježja
55830
86 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12005
87 Roman i njegov povijesni razvoj
16310
88 Nepromjenjive vrste riječi
77452
89 Gulliverova putovanja
8426
90 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 20785
91 Himnos, A. B.Šimić
16323
92 Hanibal Lucić
8577
93 Prijedlozi i prilozi
Isabela 92487
94 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6371
95 Avangarda
Administrator 6681
96 Barok
Administrator 6162
97 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 9850
98 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8450
99 Moderna
Administrator 5267
100 Modernizam
Administrator 6666
101 Realizam
Administrator 6233
102 Romantizam
Administrator 5697
103 Sporazumjevanje
Administrator 6060
104 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27317
105 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25587
106 Leksikologija
Administrator 7633
107 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 31664
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11508
109 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 202210
110 Onomastika
15121
111 Vrste riječi
Ivan 41519
112 Glagoli
Isabela 309480
113 Stilske figure
Isabela 86360

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 176 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika