Matematika
Matematika/Split
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Fizika
Fizika/Sesvete
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Split
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 70811
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 58666
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
17729
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21575
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 93975
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 35692
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9837
3 Tvorba riječi
marija 10247
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7569
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 13854
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17900
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8886
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 22491
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 7050
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9648
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 57162
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 39538
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 50603
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 40383
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
28168
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8802
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 18950
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 37568
19 Stupnjevanje pridjeva
24894
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 12249
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
60879
22 Futur I
11599
23 Glagoli, vježba - 6. razred
114679
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
123195
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
43663
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
25549
27 Pravopisna provjera znanja
22217
28 Leksikologija - vježba
13711
29 Uvod u morfologiju - vježba
30552
30 Vježba za futur I. i futur II.
37952
31 Futur I. - test
16881
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
50338
33 Vježba - zamjenice
Petra 34836
34 Glagolski oblici - vježba
77123
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 30906
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 15281
37 Priprema za test znanja za 7. razred
140433
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22917
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 21585
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16512
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 12042
42 Priložne oznake - vježba
28313
43 vježba za futur I.
17297
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 18236
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 38138
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
50725
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
51360
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27674
49 Vježba: č i ć
Petra 25263
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 23071
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 21699
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 80713
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21947
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 25643
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 26233
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18991
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
24467
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31989
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
32205
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
14172
61 Pridjevi, zamjenice
35357
62 Pravopis, vježba: ije/je
122447
63 Književnost - 8. razred
30135
64 Atributi i apozicije
17916
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 41037
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 30570
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 124032
68 Objekt i služba riječi
Isabela 30750
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 26575
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 26299
71 7. razred, glasovi
16256
72 Zamjenice, vježba
168548
73 Zamjenice i infinitiv
15174
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 45301
75 Provjera književnosti, 4. razred
16510
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25719
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 101655
78 Završni ispit
Isabela 47063
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58747
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 21287
81 Glagoli
Isabela 31019
82 Stilska sredstva
Isabela 22155
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17951
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 107907
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 92283
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41709
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 17113
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 126472
89 Promjena imenica
Isabela 14058
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 40054
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 55600
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 36440
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 20152
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 57094
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 88208
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 66278
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 21274
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 5980
2 Č ili ć ?
Nikola 530
3 Književnost - 5.razred
Luka 11406
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1668
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4547
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 5280
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 9290
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 6618
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 13932
10 Višestruko složena rečenica
sandra 10244
11 hrvatski 8 razred
daniel 11563
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3458
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4408
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8351
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 52943
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3736
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5614
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 29150
19 Stilske figure
Kristina 17717
20 Predikatna zavisno složena rečenica
19152
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
7273
22 Vrste zamjenica
79680
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9513
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
49770
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
23346
26 Prikaz - izražavanje
7535
27 Pismo - izražavanje
9451
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
11347
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
69645
30 Životopis - jezično izržavanje
5056
31 Imperfekt
38438
32 Aorist
56714
33 Croatian for foreigners - Dativ
6423
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 15000
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7485
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 19313
37 Barok, književno razdoblje
48034
38 GLASOVI
7913
39 Vokalizacija
Irena 9858
40 Pismo - 8. razred
16209
41 Stupnjevanje pridjeva
64644
42 Navezak
Irena 14533
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
45925
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
146118
45 Glagolska vremena
73431
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
20065
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19831
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24803
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10535
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
15482
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
10655
52 Referat
8827
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
30002
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10625
55 Esej na državnoj maturi
7725
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
17686
57 SASTAVAK
10965
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
70908
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 15537
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11750
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 287374
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12817
63 Ije-je
17351
64 Priložne oznake
32109
65 pisanje futura I.
12831
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 18519
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 146139
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14746
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
37243
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 11286
71 Pojam književnosti
24204
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17174
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
12921
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
48763
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
76165
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 53346
77 HIMNA
9001
78 Slijedeći sljedećeg
9897
79 Lingvistika
12589
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11579
81 Čestice
25351
82 Vezna sredstva
9712
83 Brojevi
26686
84 Epika - opća obilježja
47534
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
27254
86 Lirika - opća obilježja
67926
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12887
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17939
89 Nepromjenjive vrste riječi
106800
90 Gulliverova putovanja
9265
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 24236
92 Himnos, A. B.Šimić
18467
93 Hanibal Lucić
9043
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 110817
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6780
96 Avangarda
Administrator 7038
97 Barok
Administrator 6564
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10283
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8773
100 Moderna
Administrator 5780
101 Modernizam
Administrator 7103
102 Realizam
Administrator 6688
103 Romantizam
Administrator 6023
104 Sporazumjevanje
Administrator 6434
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 28478
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 26072
107 Leksikologija
Administrator 8031
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32697
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 12119
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 269308
111 Onomastika
16777
112 Vrste riječi
Ivan 50523
113 Glagoli
Isabela 393497
114 Stilske figure
Isabela 102716

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 381 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika