Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb (Maksimir)
Matematika
Matematika/Zagreb, Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Obavijesti VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Obavijest
Administrator 69092
Lektire VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Cvijet s raskršća
Viktorija 55547
2 Velebitske vilin staze (Lektira)
16955
3 Marija Jurić Zagorka-Kći Lotrščaka
21102
4 Ilijada i Odiseja
Viktorija 89133
Testovi VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Zamjenice
Marija 34452
2 Povijest jezika vježba
Kristina 9218
3 Tvorba riječi
marija 9651
4 Obiteljski posao 1 srednje
daniel 7159
5 Standard, narječja, dijalekti
Petra 13013
6 Test: Povijest hrvatskog jezika (8.r.)
Petra 17275
7 Hrvatski 1 srednje
daniel 8380
8 Provjera znanja: stilske figure
Petra 20662
9 Hrvatski 1 srednje
daniel 6483
10 Romantizam, realizam - provjera znanja
Petra 9267
11 Pravopisna vježba - veliko i malo slovo
Petra 54820
12 Pravopisna vježba - ije/je/e/i; č/ć, dž/đ
Petra 38106
13 Glasovne promjene - vježba
Petra 46393
14 Atribut i apozicija - vježba
Petra 39062
15 Padeži - akuzativ, dativ, lokativ
27574
16 Croatian for foreigners (advanced)- Glagolski prilozi
8297
17 Jednostavni i složeni glagolski oblici
Ana 17809
18 GLAGOLI - Uvodni test
Ana 36185
19 Stupnjevanje pridjeva
23601
20 Pitanja za ponavljanje ilirizma
Ana 11757
21 Rečenice za vježbu - vrste riječi i padeži
58776
22 Futur I
11063
23 Glagoli, vježba - 6. razred
111178
24 Vrste riječi i padeži - 5. razred
120387
25 Vježba - kratice, ije/je, veliko i malo slovo, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi
42059
26 Pravopisna provjera znanja - č/ć, dž/đ, zarezi
24608
27 Pravopisna provjera znanja
21201
28 Leksikologija - vježba
13007
29 Uvod u morfologiju - vježba
29383
30 Vježba za futur I. i futur II.
36067
31 Futur I. - test
16376
32 Test - glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme
47276
33 Vježba - zamjenice
Petra 34206
34 Glagolski oblici - vježba
72203
35 Ispit znanja iz knjzevnosti, 8. razred, A grupa
Duška 29285
36 Ispit znanja iz knjževnosti, osmi razred
Duška 14968
37 Priprema za test znanja za 7. razred
136408
38 PERFEKT I PLUSKVAMPERFEKT
Viktorija 22252
39 ZAMIJENJIVANJE ZAVISNIH REČENICA , ISTOVREMENOST/PRIJEVREMENOST, REČ.8.R.
Isabela 20687
40 Interpretacija/provjera književnosti, 8.razred
Isabela 16099
41 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 11682
42 Priložne oznake - vježba
26898
43 vježba za futur I.
16793
44 Nezavisno složene rečenice
Viktorija 17714
45 Jednostavna i složena rečenica
Viktorija 36370
46 Vježba - pisanje velikog početnog slova
47472
47 Vježba č/ć/dž/đ - 2. dio
49474
48 Vježba č/ć/dž/đ - 1. dio
27162
49 Vježba: č i ć
Petra 24764
50 Vježba: ije/je/e/i
Petra 22444
51 ZAVISNE-ZADAĆA
Isabela 20229
52 GLASOVNE I RJEŠENJA
Isabela 74524
53 BONACA U PREDVEČERJE
Isabela 21087
54 TJEDNA ZADAĆA (PO DANIMA)
Isabela 24805
55 8. razred, tjedna zadaća i definicije
Isabela 25766
56 TJEDNA ZADAĆA BR. 2
Isabela 18662
57 Razumijem što čitam- 2. raz. oš
23838
58 Jesne i niječne rečenice- 2. raz. oš
31295
59 Pisanje riječi sa č i ć- za 2, raz oš
31625
60 Fonologija, 1.razred, gimnazija
13754
61 Pridjevi, zamjenice
34024
62 Pravopis, vježba: ije/je
119275
63 Književnost - 8. razred
29166
64 Atributi i apozicije
17464
65 5. r., Vrste i služba riječi
Isabela 39765
66 7. razred - služba riječi + zamjenice
Isabela 29889
67 Glasovne promjene - zadaci
Isabela 118755
68 Objekt i služba riječi
Isabela 29402
69 Predikatna i subjektna rečenica, provjera, VII. razred
Isabela 25524
70 Rečenice, 8. razred
Isabela 24479
71 7. razred, glasovi
15732
72 Zamjenice, vježba
161504
73 Zamjenice i infinitiv
14795
74 Ispit znanja, glagoli, rješenja test
Isabela 43749
75 Provjera književnosti, 4. razred
16058
76 Gospoda Glembajevi, lektira
25018
77 Provjera znanja, zavisno složene rečenice
Isabela 95918
78 Završni ispit
Isabela 45620
79 Zadatci za vježbu
Isabela 58192
80 Vrste riječi i književnost
Isabela 20892
81 Glagoli
Isabela 30123
82 Stilska sredstva
Isabela 21514
83 Provjera, vrste riječi, glagoli, nsr, zsr, 8r
Isabela 17428
84 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi
Isabela 106508
85 Pismena provjera znanja, VI. razred
Isabela 90788
86 Pismena provjera znanja, VII. razred
Isabela 41048
87 Pismena provjera glagoli
Isabela 16476
88 Pismena provjera znanja, V. razred
Isabela 123827
89 Promjena imenica
Isabela 13684
90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi
Isabela 39271
91 Nezavisno složene rečenice
Isabela 53116
92 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Isabela 35356
93 Nominativ, akuzativ i genitiv
Isabela 19675
94 Ponavljanje gradiva, nominativ, akuzativ, genitiv
Isabela 55820
95 Ispit znanja, glagoli
Isabela 83967
96 Zavisno složene rečenice
Isabela 64518
97 Dativ, lokativ, instrumental, vokativ
Isabela 20750
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Hrvatski jezik - imperativ
Nataša 3972
2 Č ili ć ?
Nikola 268
3 Književnost - 5.razred
Luka 9865
4 Česta pogreška - genitivna osnova
Ana 1472
5 Višestruko složena rečenica
Kristina 4093
6 JEZIK I PRAVOPIS
Helena 4932
7 PROTOREALIZAM (Šenoino doba)
Kristina 7288
8 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
Lana 5852
9 LIRIKA pregled pojmova
Kristina 10274
10 Višestruko složena rečenica
sandra 8774
11 hrvatski 8 razred
daniel 11116
12 hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 3213
13 Hrvatski jezik- metodika- vrste vrednovanja
Helena 4201
14 hrv knjizevnost 1 raz srednje
daniel 8007
15 Ah, taj pravopis!- pravila pisanja glasova č, ć, dž i đ
Mihaela 47150
16 Poduzetnistvo 1 srednje
daniel 3510
17 Kako prevladati strah i stres ispitne situacije?
Helena 5418
18 Romantizam u Hrvatskoj književnosti
Kristina 26630
19 Stilske figure
Kristina 13876
20 Predikatna zavisno složena rečenica
17880
21 Croatian for Foreigners - Kondicional
6976
22 Vrste zamjenica
74586
23 Ukoliko lekciju ne pročitaš pažljivo, utoliko ćeš pričati neprihvatljivo!
9280
24 Povijest hrvatskog jezika - najvažnije godine i činjenice
45148
25 Glasovne promjene - prijeglas, prijevoj, vokalizacija, nep. e, jed. po mjestu, jed. po zvuč.
22127
26 Prikaz - izražavanje
7289
27 Pismo - izražavanje
8795
28 Molba, prijava, zahtjev - izražavanje
10648
29 Opis otvorenog i zatvorenog prostora - izražavanje
63131
30 Životopis - jezično izržavanje
4857
31 Imperfekt
35724
32 Aorist
51693
33 Croatian for foreigners - Dativ
6038
34 Pitanja za ponavljanje klasicizma i hrvatske književnosti 18. stoljeća
Ana 13599
35 Croatian for foreigners( Hrvatski za strance ) - vokativ
7198
36 SMJENJIVANJE IJE/JE /E /I
Martina 18463
37 Barok, književno razdoblje
44077
38 GLASOVI
7433
39 Vokalizacija
Irena 9411
40 Pismo - 8. razred
15262
41 Stupnjevanje pridjeva
58149
42 Navezak
Irena 13482
43 Složena rečenica i kako ona nastaje?
37021
44 Upravni i neupravni govor-7. razred
135978
45 Glagolska vremena
66028
46 Pluralia tantum- hrvatski za strance
18803
47 Veznici - 2. razred gimnazije
19160
48 Prešeren - Sonetni vijenac - 2. razred gimnazije
24155
49 Goethe - Patnje mladog Werthera - 2. razred gimnazije
10094
50 Klasicizam/romantizam/ruski romantizam - 2.razred gimnazije
14745
51 Složeni glagolski oblici - obrada - 2. razred gimnazije
9810
52 Referat
8544
53 Glagoli - ponavljanje i vježbanje - 2. razred gimnazije
28686
54 Složeni glagolski oblici - vježbanje - 2. razred gimnazije
10289
55 Esej na državnoj maturi
7522
56 EVO KAK SE PISE SASTAVAK
16203
57 SASTAVAK
10578
58 Ponavljanje i vježbanje prošlih vremena - 6.razred
68164
59 GLASOVNE PROMJENE I RJEŠENJA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14539
60 BONACA U PREDVEČERJE,INTERPRETACIJA,ZADACI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10805
61 INTERPRETACIJA LIRSKE PJESME
Isabela 270257
62 DOBRI DUH ZG-A,ZADACI ZA LEKTIRU
ISABELA JEROMELA-BRLEK 12358
63 Ije-je
16745
64 Priložne oznake
30219
65 pisanje futura I.
12277
66 BAŠČANSKA PLOČA
ISABELA JEROMELA-BRLEK 17792
67 Pravilno pisanje: razlika između sljedeći i slijedeći
Ivan 133030
68 PERFEKT,TEST
ISABELA JEROMELA-BRLEK 14266
69 PLAN ZA PISANJE PRIČE (SASTAVKA)
34010
70 ZAVISNE,GL.PRILOZI,8.R.
ISABELA JEROMELA-BRLEK 10594
71 Pojam književnosti
22472
72 KNJIŽEVNOST:INTERPRETACIJA,POJMOVI
ISABELA JEROMELA-BRLEK 16677
73 ANTUN MIHANOVIĆ-HORVATSKA DOMOVINA
11739
74 UMJETNOST I VRSTE UMJETNOSTI
41377
75 DOBRIŠA CESARIĆ-SLAP (INTERPRETACIJA)
71381
76 HRVATSKI NAGLASCI
Petra 50763
77 HIMNA
8710
78 Slijedeći sljedećeg
9648
79 Lingvistika
12258
80 O prijedlozima "zbog" i "radi"
11333
81 Čestice
23167
82 Vezna sredstva
9041
83 Brojevi
23161
84 Epika - opća obilježja
44672
85 GLAGOLI PO VIDU- 6. raz
26566
86 Lirika - opća obilježja
61508
87 Slovnica i pravopis- 5. raz.- ponavljanje
12520
88 Roman i njegov povijesni razvoj
17167
89 Nepromjenjive vrste riječi
88304
90 Gulliverova putovanja
8824
91 Jednačenje po zvučnosti
Isabela 22439
92 Himnos, A. B.Šimić
17305
93 Hanibal Lucić
8810
94 Prijedlozi i prilozi
Isabela 102975
95 Hrvatska književnost moderne
Administrator 6574
96 Avangarda
Administrator 6852
97 Barok
Administrator 6369
98 Fonem, morfem, vrste riječi
Administrator 10084
99 Hrvatski romantizam, pisci
Administrator 8615
100 Moderna
Administrator 5431
101 Modernizam
Administrator 6883
102 Realizam
Administrator 6430
103 Romantizam
Administrator 5844
104 Sporazumjevanje
Administrator 6247
105 Temeljna civilizacijska djela
Administrator 27727
106 Vrste riječi i rečenica
Administrator 25849
107 Leksikologija
Administrator 7813
108 Nezavisno i zavisno složene rečenice, veznici
Administrator 32244
109 Nezavisno i zavisno složene rečenice
Administrator 11851
110 Vrste riječi i služba riječi
Isabela 234893
111 Onomastika
15820
112 Vrste riječi
Ivan 45717
113 Glagoli
Isabela 350687
114 Stilske figure
Isabela 96268

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 132 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika