Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Talijanski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 GIORNI, MESI E DATE
Matea 1284
2 In treno (mezzi di trasporto)
Matea 903
3 ARTICOLI DETERMINATIVI
1760
4 Condizionale semplice
Mirna 2388
5 Određeni i neodređeni član
3094
6 Talijanski jezik
8355
7 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
4382
8 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
7546
9 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
3264
10 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
5617
11 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
2355
12 Talijanska abeceda
6161
13 Članovi – funkcije i vrste
4052
14 Padežni prijedlozi
6925
15 Oblici partitivnog člana
3231
16 Oblici neodređenog člana
3736
17 Oblici određenog člana
3327
18 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
3025
19 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
5932
20 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
2655
21 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
3648
22 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
3253
23 Talijanska abeceda
3868
Španjolski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Predstaviti se - ŠPANJOLSKI JEZIK
1767
2 Acentuación - naglašavanje riječi
1077
3 Acentuación - pravila naglašavanja riječi u španjolskom jeziku
1980
4 Pretérito perfecto
3222
5 Prezent bitnijih glagola
2573
6 Španjolski za svakoga!
3748
Francuski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Les prépositions À et DE + exercices
Ivan 5775
2 Passé composé
Ivan 37517
3 Prezent glagola aller, faire i pomoćnog glagola avoir
15391
4 Formation du féminin
Ivan 4058
5 Obavijest
Administrator 3928
6 Le pluriel des noms
Ivan 1729
7 FRANCUSKI - osnovna pravila pisanja i čitanja
27753
8 Upoznajmo se!
3317
9 Prezent glagola "biti" i "zvati se"
7352
10 Bonjour
2144
Engleski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Kad -s, a kad -es
LINDA 504
2 Auxilary verbs (pomoćni glagoli)
Monika 1536
3 Modalni glagoli
Maja 2169
4 The present simple tense
Ines 2070
5 The Alphabet and Phonetic alphabet
Monika 867
6 ARGUMENTATIVE ESSAY
Ana 1340
7 Alice in Wonderland - articles and comprehension
Petra 1323
8 SIMPLE PAST vježbe
6712
9 Countable and uncountable nouns (advanced)
1471
10 Past continuous vs used to - vježba
Petra 2714
11 Simple Past / Present Perfect
3309
12 Relative clauses: who/that/which - vježba
Petra 2774
13 Reported speech - vježba
Petra 2344
14 Pasiv (eng) - vježba
Petra 2386
15 English articles - VJEŽBA
Petra 3240
16 Član/ The article
3814
17 Past Simple
JULIJANA 47667
18 Usvajanje boja/colours
1143
19 PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS
6812
20 PRESENT SIMPLE – VERB TO BE
3665
21 Present perfect simple
8775
22 Top 10 Confusing English Words
1580
23 COMPARATIVE and SUPERLATIVE
1801
24 Language Quiz
1254
25 VERB TO BE ( am – is – are )
1720
26 Present Simple OR Continuous ?
2880
27 PAST SIMPLE OR CONTINUOUS ?
2519
28 MAKING QUESTIONS
1461
29 Phrasal verbs
2305
30 Test N°1
1737
31 exercises for Past Simple and Past Continiuous
1929
32 Gerund- oblici i primjena
1334
33 Present Continuous
33423
34 Zadaci za vježbu - Reported speech
Tanja 4706
35 Present Simple
4100
36 CONDITIONALS - EXAM
1260
37 Zadaci za vježbu - Causative have
Tanja 4435
38 GRAMMAR EXAM
1597
39 Grammar-Present Continuous
2223
40 Grammar-Present Simple
2875
41 Modal verbs
Petra 1762
42 Tenses vježba (engleski)
Petra 2210
43 Sinonimi - business english
Lana 4936
44 Poslovni engleski - opis grafova
1310
45 CONDITIONALS
3429
46 DUMMY IT
1400
47 Present Continous
JULIJANA 4992
48 possessive 's - whose is it -pravila
2755
49 Množina - pravilna i nepravilna - pravila i vježbe
13332
50 Present Simple
JULIJANA 61453
51 food
1678
52 NUMBERS - cardinal and ordinal
1804
53 Simple Past - vježbe za ispit
26524
54 list of adjectives
1537
55 time expressions - in/on/at - 5. i 6. raz.
2602
56 Great Britain - vježba za ispit
2286
57 Vježba nepravilnih glagola,sa ponuđenim rješenjima
6706
58 Present perfect simple or continuous
Nikolina F 5267
59 Glagolska vremena
Ana-Marija 13306
60 Exercise - missing word
2222
61 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 1 (the basics / osnove)
5127
62 Phrase words with ABOUT
1372
63 Passive voice
3854
64 Spelling Exercises for -ible and -able
1847
65 Articles Exercise
3259
66 Articles Exercise (2)
1991
67 Comparing Gerunds, Participles and Infinitives
4390
68 Present Simple or Present Continous
3458
69 Obavijest
Administrator 8280
70 Past Continuous
25051
71 Past Simple
11220
72 Present Perfect
12560
73 Present Continuous
7090
74 Future Tenses
5314
75 Present Simple
5775
76 Kondicionali u eng.jeziku (0,1,2,3)
66064
77 Mixed conditionals u eng. jeziku
10561
78 Passive structures
3738
79 Negative prefixes
3329
80 If or whether
1603
81 British or American spelling
1854
82 Give or have?
2055
83 Give, provide or offer
1308
84 When do I use capital letters?
1455
85 Using nouns and adjectives: MALE or MEN?
1342
86 Time words
1610
87 When/if/whether
1272
88 Count and Non-Count Nouns
1748
89 Indirect speech
3143
90 It is I
Lada 1466
91 Auxiliary verbs
2593
92 Reported speech
2982
93 Adjective + Preposition
2126
94 Modal verbs
4438
95 Passive
2639
96 Time clauses
2934
97 Prepositions
1942
98 'The' vs. 'a/an'
1976
99 Relative Pronoun
2996
100 PHRASAL VERBS
2390
101 American and British English spelling differences
1527
102 ACTUALLY
1175
103 COMMAS
1195
104 Exercises for the problems with participles
1519
105 Nice
1445
106 A d v e r b s
2066
107 Problems with PARTICIPLES
2893
108 FAIRLY, QUITE
1532
109 “Transferred Epithet” (Adjectives & Adverbs)
1869
110 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 2
7209
111 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 3 (pregled upotreba)
5616
112 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 4 (pregledna tablica)
2353
113 THE SIMPLE PRESENT TENSE (PROSTO SADAŠNJE VREME)
15501
114 European Union
1132
Njemački jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Temporale Konjunktionen
2494
2 Substantive - Singular und Plural
Ana 3036
3 Substantive (imenice)
Ana 1929
4 Übung - Rektion der Verben (rekcija glagola)
Ana 3723
5 DIE REKTION DER VERBEN (rekcija glagola)
Ana 9257
6 Übung - Präpositionen (prijedlozi)
Ana 2212
7 RIJEKE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1102
8 ZEMLJE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1235
9 Übung - Adjektivdeklination
Ana 3009
10 DEKLINACIJA ODREĐENOG ČLANA, PRIDJEVA i IMENICE
Ana 3149
11 Übung 2 - Imperativ
Ana 1290
12 Übung - Imperativ
Ana 1577
13 Imperativ
Ana 2953
14 Übung - welcher oder was für ein
Ana 2122
15 Reflexivpronomen
Ana 3626
16 Relativpronomen
Ana 5401
17 Was für ein? und welcher?
Ana 2097
18 Wo? ili wohin?
Ana 2500
19 Wortfolge
Ana 1084
20 Deklinacija određenog člana
Ana 2108
21 Präpositionen
Ana 3854
22 Plusquamperfekt, Futur I i Futur II
Ana 1645
23 Deklinacija neodređenog člana
Ana 2127
24 Perfekt
Ana 5481
25 Präteritum
Ana 2866
26 Pomoćni glagoli (Hilfsverben)
Ana 1348
27 Izgovor (die Aussprache)
Ana 1377
28 Izražavanje pomoću prijedloga
Ana 920
29 REFLEXIVE VERBEN (POVRATNI GLAGOLI) I DEKLINACIJA OSOBNIH ZAMJENICA
ana 5748
30 Izražavanje vremena pomoću prijedloga
Ana 917
31 Prošla vremena u njem. jeziku
Dajana 2726
32 Neodređene zamjenice u njemačkom jeziku
3918
33 Die Fälle (padeži)
Ana 1355
34 Vježba za učenje vokabulara
ana 2792
35 Mischverben
Ana 1627
36 Prijelazni i neprelazni glagoli
Ana 2243
37 Rod imenica u njemačkom jeziku- muški rod
5650
38 Perfekt mit haben und sein
Ana 3914
39 Trennbare und untrennbare Verben
Ana 3360
40 Pravilni i nepravilni glagoli
Ana 10891
41 pravila za određivanje roda imenica
ivana 7405
42 Präsens
Ana 1989
43 negacija
ivana 3342
44 als oder wenn
ivana 2749
45 Imperativ
ivana 10085
46 Članovi imenica , der, die, das
ivana 22392
47 Množina imenica
ivana 7245
48 Pogodbene rečenice
ivana 10900
49 Perfekt
ivana 1816
50 ADJEKTIVSTEIGERUNG
ivana 1517
51 nstavci za glagole i vjezba
ivana 2134
52 Imperativ- Njemački jezik
ivana 4115
53 Obavjest
Administrator 5931
54 Vježba: trennbare/untrennbare Verben
2395
55 Njemački jezik - prezent glagola 'sein' (biti)
18643
56 Prezent - modalni glagoli
6296
57 Hilfsverb haben oder sein
1779
58 Präpositionen mit dem Dativ
3743
59 Wechselpraepositionen
1861
60 Das Passiv
3553
61 Vježba prijedloga za 7. ili 8.razred
4361
62 Sein oder haben?
2108
63 Praesens der Verben
4673
64 Futur
2227
65 Präteritum der regelmässigen Verben
4188
66 Präteritum der Modalverben
8324
67 Wörter im Kontext
1599
68 Imperativ
1769
69 Aussprache
1551
70 Adjektiv
2557
71 Imperativ - Übung
3140
72 Präteritum der unregelmässigen Verben
2961
73 Zwei Bauern - Präteritum
1663
74 Präpositionen mit dem Genitiv
2583
75 Präpositionen mit dem Akkusativ
3186
76 Landeskunde
1709
77 Adjektiv
1821
78 Wo sind meine Pantoffeln?
1497
79 Plural der Substantive
2376
80 Perfekt Uebungen
10070
81 Deklinacija imenica - određeni član
11784
82 Personalpronomen
6088
83 Prijedlozi s dativ i akuzativom
ivana 18638
84 Preterit modalnih glagola
ivana 18071
85 Konjunktionen wenn,als, weil, dass
ivana 47112
86 Negacija u njemačkom jeziku
ivana 6880
87 Deklinacija posvojnih zamjenica
ivana 13870
88 Passiv - Űbungen
ivana 7294
89 Konjuktiv II
ivana 3921
90 Infinitivsätze
ivana 2099
91 Infinitivsätze ( 2. Teil )
ivana 2167
92 Uzročne i vremenske rečenice
ivana 20936
93 Advent und Nikolaustag
1384
94 Imperativ
ivana 3344
95 Imperativ
ivana 1684
96 Pogodbene rečenice
ivana 7110
97 Deklinacija određenog člana - imenice
3837
98 N - Deklination
2940
99 Die Rektion der Verben
4006
100 Deklinacija određenih članova
7186
101 Modalverben
28735
102 Preterit - Präteritum - vježba i rješenje
ivana 10410

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 235 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika