Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Talijanski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 GIORNI, MESI E DATE
Matea 1320
2 In treno (mezzi di trasporto)
Matea 934
3 ARTICOLI DETERMINATIVI
1788
4 Condizionale semplice
Mirna 2434
5 Određeni i neodređeni član
3146
6 Talijanski jezik
8493
7 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
4432
8 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
7642
9 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
3305
10 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
5722
11 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
2389
12 Talijanska abeceda
6244
13 Članovi – funkcije i vrste
4122
14 Padežni prijedlozi
7027
15 Oblici partitivnog člana
3292
16 Oblici neodređenog člana
3784
17 Oblici određenog člana
3394
18 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
3069
19 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
6016
20 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
2712
21 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
3695
22 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
3302
23 Talijanska abeceda
3922
Španjolski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Predstaviti se - ŠPANJOLSKI JEZIK
1820
2 Acentuación - naglašavanje riječi
1102
3 Acentuación - pravila naglašavanja riječi u španjolskom jeziku
2026
4 Pretérito perfecto
3273
5 Prezent bitnijih glagola
2619
6 Španjolski za svakoga!
3792
Francuski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Les prépositions À et DE + exercices
Ivan 5820
2 Passé composé
Ivan 37792
3 Prezent glagola aller, faire i pomoćnog glagola avoir
15618
4 Formation du féminin
Ivan 4095
5 Obavijest
Administrator 3970
6 Le pluriel des noms
Ivan 1768
7 FRANCUSKI - osnovna pravila pisanja i čitanja
28316
8 Upoznajmo se!
3402
9 Prezent glagola "biti" i "zvati se"
7492
10 Bonjour
2188
Engleski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Kad -s, a kad -es
LINDA 566
2 Auxilary verbs (pomoćni glagoli)
Monika 1581
3 Modalni glagoli
Maja 7032
4 The present simple tense
Ines 2132
5 The Alphabet and Phonetic alphabet
Monika 902
6 ARGUMENTATIVE ESSAY
Ana 1392
7 Alice in Wonderland - articles and comprehension
Petra 1369
8 SIMPLE PAST vježbe
6816
9 Countable and uncountable nouns (advanced)
1511
10 Past continuous vs used to - vježba
Petra 2764
11 Simple Past / Present Perfect
3362
12 Relative clauses: who/that/which - vježba
Petra 2848
13 Reported speech - vježba
Petra 2405
14 Pasiv (eng) - vježba
Petra 2437
15 English articles - VJEŽBA
Petra 3294
16 Član/ The article
3917
17 Past Simple
JULIJANA 48118
18 Usvajanje boja/colours
1179
19 PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS
7162
20 PRESENT SIMPLE – VERB TO BE
3737
21 Present perfect simple
8895
22 Top 10 Confusing English Words
1632
23 COMPARATIVE and SUPERLATIVE
1855
24 Language Quiz
1295
25 VERB TO BE ( am – is – are )
1756
26 Present Simple OR Continuous ?
2936
27 PAST SIMPLE OR CONTINUOUS ?
2555
28 MAKING QUESTIONS
1499
29 Phrasal verbs
2402
30 Test N°1
1771
31 exercises for Past Simple and Past Continiuous
1981
32 Gerund- oblici i primjena
1373
33 Present Continuous
33901
34 Zadaci za vježbu - Reported speech
Tanja 4773
35 Present Simple
4163
36 CONDITIONALS - EXAM
1302
37 Zadaci za vježbu - Causative have
Tanja 4515
38 GRAMMAR EXAM
1630
39 Grammar-Present Continuous
2267
40 Grammar-Present Simple
2920
41 Modal verbs
Petra 1801
42 Tenses vježba (engleski)
Petra 2254
43 Sinonimi - business english
Lana 5036
44 Poslovni engleski - opis grafova
1355
45 CONDITIONALS
3802
46 DUMMY IT
1427
47 Present Continous
JULIJANA 5075
48 possessive 's - whose is it -pravila
2815
49 Množina - pravilna i nepravilna - pravila i vježbe
13550
50 Present Simple
JULIJANA 62018
51 food
1734
52 NUMBERS - cardinal and ordinal
1844
53 Simple Past - vježbe za ispit
26823
54 list of adjectives
1573
55 time expressions - in/on/at - 5. i 6. raz.
2648
56 Great Britain - vježba za ispit
2324
57 Vježba nepravilnih glagola,sa ponuđenim rješenjima
6801
58 Present perfect simple or continuous
Nikolina F 5351
59 Glagolska vremena
Ana-Marija 13528
60 Exercise - missing word
2260
61 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 1 (the basics / osnove)
5183
62 Phrase words with ABOUT
1409
63 Passive voice
3929
64 Spelling Exercises for -ible and -able
1893
65 Articles Exercise
3333
66 Articles Exercise (2)
2029
67 Comparing Gerunds, Participles and Infinitives
4439
68 Present Simple or Present Continous
3496
69 Obavijest
Administrator 8323
70 Past Continuous
25394
71 Past Simple
11370
72 Present Perfect
12749
73 Present Continuous
7184
74 Future Tenses
5587
75 Present Simple
5827
76 Kondicionali u eng.jeziku (0,1,2,3)
66611
77 Mixed conditionals u eng. jeziku
12237
78 Passive structures
3808
79 Negative prefixes
3410
80 If or whether
1650
81 British or American spelling
1894
82 Give or have?
2097
83 Give, provide or offer
1351
84 When do I use capital letters?
1496
85 Using nouns and adjectives: MALE or MEN?
1391
86 Time words
1652
87 When/if/whether
1316
88 Count and Non-Count Nouns
1796
89 Indirect speech
3197
90 It is I
Lada 1497
91 Auxiliary verbs
2650
92 Reported speech
3035
93 Adjective + Preposition
2182
94 Modal verbs
4511
95 Passive
2691
96 Time clauses
2997
97 Prepositions
1987
98 'The' vs. 'a/an'
2023
99 Relative Pronoun
3048
100 PHRASAL VERBS
4166
101 American and British English spelling differences
1557
102 ACTUALLY
1213
103 COMMAS
1241
104 Exercises for the problems with participles
1553
105 Nice
1485
106 A d v e r b s
2109
107 Problems with PARTICIPLES
2948
108 FAIRLY, QUITE
1570
109 “Transferred Epithet” (Adjectives & Adverbs)
1914
110 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 2
7421
111 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 3 (pregled upotreba)
5676
112 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 4 (pregledna tablica)
2408
113 THE SIMPLE PRESENT TENSE (PROSTO SADAŠNJE VREME)
15658
114 European Union
1160
Njemački jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Temporale Konjunktionen
2558
2 Substantive - Singular und Plural
Ana 3112
3 Substantive (imenice)
Ana 1993
4 Übung - Rektion der Verben (rekcija glagola)
Ana 3821
5 DIE REKTION DER VERBEN (rekcija glagola)
Ana 9429
6 Übung - Präpositionen (prijedlozi)
Ana 2268
7 RIJEKE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1142
8 ZEMLJE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1277
9 Übung - Adjektivdeklination
Ana 3079
10 DEKLINACIJA ODREĐENOG ČLANA, PRIDJEVA i IMENICE
Ana 3216
11 Übung 2 - Imperativ
Ana 1334
12 Übung - Imperativ
Ana 1623
13 Imperativ
Ana 3029
14 Übung - welcher oder was für ein
Ana 2185
15 Reflexivpronomen
Ana 3721
16 Relativpronomen
Ana 5524
17 Was für ein? und welcher?
Ana 2161
18 Wo? ili wohin?
Ana 2564
19 Wortfolge
Ana 1117
20 Deklinacija određenog člana
Ana 2167
21 Präpositionen
Ana 3945
22 Plusquamperfekt, Futur I i Futur II
Ana 1705
23 Deklinacija neodređenog člana
Ana 2182
24 Perfekt
Ana 5584
25 Präteritum
Ana 2938
26 Pomoćni glagoli (Hilfsverben)
Ana 1401
27 Izgovor (die Aussprache)
Ana 1422
28 Izražavanje pomoću prijedloga
Ana 966
29 REFLEXIVE VERBEN (POVRATNI GLAGOLI) I DEKLINACIJA OSOBNIH ZAMJENICA
ana 5857
30 Izražavanje vremena pomoću prijedloga
Ana 958
31 Prošla vremena u njem. jeziku
Dajana 2793
32 Neodređene zamjenice u njemačkom jeziku
4008
33 Die Fälle (padeži)
Ana 1382
34 Vježba za učenje vokabulara
ana 2847
35 Mischverben
Ana 1671
36 Prijelazni i neprelazni glagoli
Ana 2302
37 Rod imenica u njemačkom jeziku- muški rod
5756
38 Perfekt mit haben und sein
Ana 4017
39 Trennbare und untrennbare Verben
Ana 3466
40 Pravilni i nepravilni glagoli
Ana 11079
41 pravila za određivanje roda imenica
ivana 7516
42 Präsens
Ana 2046
43 negacija
ivana 3411
44 als oder wenn
ivana 2806
45 Imperativ
ivana 10195
46 Članovi imenica , der, die, das
ivana 22786
47 Množina imenica
ivana 7378
48 Pogodbene rečenice
ivana 11029
49 Perfekt
ivana 1862
50 ADJEKTIVSTEIGERUNG
ivana 1556
51 nstavci za glagole i vjezba
ivana 2168
52 Imperativ- Njemački jezik
ivana 4174
53 Obavjest
Administrator 5976
54 Vježba: trennbare/untrennbare Verben
2447
55 Njemački jezik - prezent glagola 'sein' (biti)
18902
56 Prezent - modalni glagoli
6383
57 Hilfsverb haben oder sein
1815
58 Präpositionen mit dem Dativ
3796
59 Wechselpraepositionen
1903
60 Das Passiv
3594
61 Vježba prijedloga za 7. ili 8.razred
4428
62 Sein oder haben?
2149
63 Praesens der Verben
4754
64 Futur
2267
65 Präteritum der regelmässigen Verben
4273
66 Präteritum der Modalverben
8423
67 Wörter im Kontext
1633
68 Imperativ
1807
69 Aussprache
1580
70 Adjektiv
2598
71 Imperativ - Übung
3187
72 Präteritum der unregelmässigen Verben
3007
73 Zwei Bauern - Präteritum
1698
74 Präpositionen mit dem Genitiv
2641
75 Präpositionen mit dem Akkusativ
3223
76 Landeskunde
1738
77 Adjektiv
1871
78 Wo sind meine Pantoffeln?
1526
79 Plural der Substantive
2426
80 Perfekt Uebungen
10190
81 Deklinacija imenica - određeni član
11901
82 Personalpronomen
6185
83 Prijedlozi s dativ i akuzativom
ivana 18962
84 Preterit modalnih glagola
ivana 18334
85 Konjunktionen wenn,als, weil, dass
ivana 47457
86 Negacija u njemačkom jeziku
ivana 6982
87 Deklinacija posvojnih zamjenica
ivana 14053
88 Passiv - Űbungen
ivana 7429
89 Konjuktiv II
ivana 4008
90 Infinitivsätze
ivana 2136
91 Infinitivsätze ( 2. Teil )
ivana 2205
92 Uzročne i vremenske rečenice
ivana 21122
93 Advent und Nikolaustag
1413
94 Imperativ
ivana 3398
95 Imperativ
ivana 1723
96 Pogodbene rečenice
ivana 7218
97 Deklinacija određenog člana - imenice
3923
98 N - Deklination
2996
99 Die Rektion der Verben
4074
100 Deklinacija određenih članova
7306
101 Modalverben
29205
102 Preterit - Präteritum - vježba i rješenje
ivana 10749

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 356 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika