Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Talijanski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 GIORNI, MESI E DATE
Matea 1269
2 In treno (mezzi di trasporto)
Matea 887
3 ARTICOLI DETERMINATIVI
1746
4 Condizionale semplice
Mirna 2362
5 Određeni i neodređeni član
3074
6 Talijanski jezik
8305
7 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
4357
8 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
7514
9 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
3242
10 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
5574
11 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
2342
12 Talijanska abeceda
6128
13 Članovi – funkcije i vrste
4028
14 Padežni prijedlozi
6881
15 Oblici partitivnog člana
3215
16 Oblici neodređenog člana
3718
17 Oblici određenog člana
3307
18 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
3002
19 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
5897
20 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
2643
21 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
3629
22 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
3234
23 Talijanska abeceda
3850
Španjolski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Predstaviti se - ŠPANJOLSKI JEZIK
1742
2 Acentuación - naglašavanje riječi
1055
3 Acentuación - pravila naglašavanja riječi u španjolskom jeziku
1955
4 Pretérito perfecto
3198
5 Prezent bitnijih glagola
2558
6 Španjolski za svakoga!
3730
Francuski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Les prépositions À et DE + exercices
Ivan 5757
2 Passé composé
Ivan 37425
3 Prezent glagola aller, faire i pomoćnog glagola avoir
15324
4 Formation du féminin
Ivan 4044
5 Obavijest
Administrator 3911
6 Le pluriel des noms
Ivan 1714
7 FRANCUSKI - osnovna pravila pisanja i čitanja
27582
8 Upoznajmo se!
3286
9 Prezent glagola "biti" i "zvati se"
7301
10 Bonjour
2132
Engleski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Kad -s, a kad -es
LINDA 482
2 Auxilary verbs (pomoćni glagoli)
Monika 1517
3 Modalni glagoli
Maja 2026
4 The present simple tense
Ines 2042
5 The Alphabet and Phonetic alphabet
Monika 845
6 ARGUMENTATIVE ESSAY
Ana 1328
7 Alice in Wonderland - articles and comprehension
Petra 1302
8 SIMPLE PAST vježbe
6679
9 Countable and uncountable nouns (advanced)
1458
10 Past continuous vs used to - vježba
Petra 2698
11 Simple Past / Present Perfect
3290
12 Relative clauses: who/that/which - vježba
Petra 2747
13 Reported speech - vježba
Petra 2324
14 Pasiv (eng) - vježba
Petra 2365
15 English articles - VJEŽBA
Petra 3217
16 Član/ The article
3778
17 Past Simple
JULIJANA 47569
18 Usvajanje boja/colours
1123
19 PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS
6576
20 PRESENT SIMPLE – VERB TO BE
3621
21 Present perfect simple
8735
22 Top 10 Confusing English Words
1561
23 COMPARATIVE and SUPERLATIVE
1776
24 Language Quiz
1237
25 VERB TO BE ( am – is – are )
1693
26 Present Simple OR Continuous ?
2862
27 PAST SIMPLE OR CONTINUOUS ?
2495
28 MAKING QUESTIONS
1442
29 Phrasal verbs
2271
30 Test N°1
1723
31 exercises for Past Simple and Past Continiuous
1916
32 Gerund- oblici i primjena
1316
33 Present Continuous
33303
34 Zadaci za vježbu - Reported speech
Tanja 4667
35 Present Simple
4074
36 CONDITIONALS - EXAM
1245
37 Zadaci za vježbu - Causative have
Tanja 4405
38 GRAMMAR EXAM
1578
39 Grammar-Present Continuous
2202
40 Grammar-Present Simple
2849
41 Modal verbs
Petra 1744
42 Tenses vježba (engleski)
Petra 2183
43 Sinonimi - business english
Lana 4904
44 Poslovni engleski - opis grafova
1295
45 CONDITIONALS
3395
46 DUMMY IT
1385
47 Present Continous
JULIJANA 4957
48 possessive 's - whose is it -pravila
2739
49 Množina - pravilna i nepravilna - pravila i vježbe
13271
50 Present Simple
JULIJANA 61307
51 food
1652
52 NUMBERS - cardinal and ordinal
1789
53 Simple Past - vježbe za ispit
26441
54 list of adjectives
1520
55 time expressions - in/on/at - 5. i 6. raz.
2582
56 Great Britain - vježba za ispit
2274
57 Vježba nepravilnih glagola,sa ponuđenim rješenjima
6675
58 Present perfect simple or continuous
Nikolina F 5232
59 Glagolska vremena
Ana-Marija 13177
60 Exercise - missing word
2202
61 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 1 (the basics / osnove)
5113
62 Phrase words with ABOUT
1360
63 Passive voice
3832
64 Spelling Exercises for -ible and -able
1834
65 Articles Exercise
3231
66 Articles Exercise (2)
1973
67 Comparing Gerunds, Participles and Infinitives
4353
68 Present Simple or Present Continous
3443
69 Obavijest
Administrator 8259
70 Past Continuous
24964
71 Past Simple
11183
72 Present Perfect
12499
73 Present Continuous
7043
74 Future Tenses
5271
75 Present Simple
5748
76 Kondicionali u eng.jeziku (0,1,2,3)
65932
77 Mixed conditionals u eng. jeziku
10507
78 Passive structures
3712
79 Negative prefixes
3297
80 If or whether
1587
81 British or American spelling
1831
82 Give or have?
2040
83 Give, provide or offer
1288
84 When do I use capital letters?
1435
85 Using nouns and adjectives: MALE or MEN?
1325
86 Time words
1590
87 When/if/whether
1255
88 Count and Non-Count Nouns
1718
89 Indirect speech
3111
90 It is I
Lada 1449
91 Auxiliary verbs
2565
92 Reported speech
2957
93 Adjective + Preposition
2107
94 Modal verbs
4416
95 Passive
2616
96 Time clauses
2913
97 Prepositions
1918
98 'The' vs. 'a/an'
1941
99 Relative Pronoun
2965
100 PHRASAL VERBS
2369
101 American and British English spelling differences
1516
102 ACTUALLY
1160
103 COMMAS
1168
104 Exercises for the problems with participles
1501
105 Nice
1424
106 A d v e r b s
2042
107 Problems with PARTICIPLES
2866
108 FAIRLY, QUITE
1517
109 “Transferred Epithet” (Adjectives & Adverbs)
1850
110 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 2
7170
111 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 3 (pregled upotreba)
5583
112 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 4 (pregledna tablica)
2333
113 THE SIMPLE PRESENT TENSE (PROSTO SADAŠNJE VREME)
15435
114 European Union
1116
Njemački jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Temporale Konjunktionen
2471
2 Substantive - Singular und Plural
Ana 3013
3 Substantive (imenice)
Ana 1906
4 Übung - Rektion der Verben (rekcija glagola)
Ana 3688
5 DIE REKTION DER VERBEN (rekcija glagola)
Ana 9195
6 Übung - Präpositionen (prijedlozi)
Ana 2191
7 RIJEKE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1084
8 ZEMLJE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1214
9 Übung - Adjektivdeklination
Ana 2987
10 DEKLINACIJA ODREĐENOG ČLANA, PRIDJEVA i IMENICE
Ana 3128
11 Übung 2 - Imperativ
Ana 1267
12 Übung - Imperativ
Ana 1561
13 Imperativ
Ana 2932
14 Übung - welcher oder was für ein
Ana 2096
15 Reflexivpronomen
Ana 3592
16 Relativpronomen
Ana 5364
17 Was für ein? und welcher?
Ana 2070
18 Wo? ili wohin?
Ana 2474
19 Wortfolge
Ana 1062
20 Deklinacija određenog člana
Ana 2092
21 Präpositionen
Ana 3813
22 Plusquamperfekt, Futur I i Futur II
Ana 1623
23 Deklinacija neodređenog člana
Ana 2109
24 Perfekt
Ana 5447
25 Präteritum
Ana 2838
26 Pomoćni glagoli (Hilfsverben)
Ana 1324
27 Izgovor (die Aussprache)
Ana 1357
28 Izražavanje pomoću prijedloga
Ana 903
29 REFLEXIVE VERBEN (POVRATNI GLAGOLI) I DEKLINACIJA OSOBNIH ZAMJENICA
ana 5708
30 Izražavanje vremena pomoću prijedloga
Ana 899
31 Prošla vremena u njem. jeziku
Dajana 2690
32 Neodređene zamjenice u njemačkom jeziku
3888
33 Die Fälle (padeži)
Ana 1329
34 Vježba za učenje vokabulara
ana 2768
35 Mischverben
Ana 1611
36 Prijelazni i neprelazni glagoli
Ana 2215
37 Rod imenica u njemačkom jeziku- muški rod
5616
38 Perfekt mit haben und sein
Ana 3878
39 Trennbare und untrennbare Verben
Ana 3316
40 Pravilni i nepravilni glagoli
Ana 10830
41 pravila za određivanje roda imenica
ivana 7364
42 Präsens
Ana 1964
43 negacija
ivana 3321
44 als oder wenn
ivana 2734
45 Imperativ
ivana 10039
46 Članovi imenica , der, die, das
ivana 22247
47 Množina imenica
ivana 7201
48 Pogodbene rečenice
ivana 10854
49 Perfekt
ivana 1803
50 ADJEKTIVSTEIGERUNG
ivana 1499
51 nstavci za glagole i vjezba
ivana 2115
52 Imperativ- Njemački jezik
ivana 4088
53 Obavjest
Administrator 5909
54 Vježba: trennbare/untrennbare Verben
2381
55 Njemački jezik - prezent glagola 'sein' (biti)
18550
56 Prezent - modalni glagoli
6259
57 Hilfsverb haben oder sein
1762
58 Präpositionen mit dem Dativ
3725
59 Wechselpraepositionen
1841
60 Das Passiv
3529
61 Vježba prijedloga za 7. ili 8.razred
4328
62 Sein oder haben?
2089
63 Praesens der Verben
4644
64 Futur
2214
65 Präteritum der regelmässigen Verben
4161
66 Präteritum der Modalverben
8285
67 Wörter im Kontext
1585
68 Imperativ
1752
69 Aussprache
1533
70 Adjektiv
2534
71 Imperativ - Übung
3123
72 Präteritum der unregelmässigen Verben
2945
73 Zwei Bauern - Präteritum
1641
74 Präpositionen mit dem Genitiv
2562
75 Präpositionen mit dem Akkusativ
3166
76 Landeskunde
1695
77 Adjektiv
1809
78 Wo sind meine Pantoffeln?
1485
79 Plural der Substantive
2360
80 Perfekt Uebungen
10031
81 Deklinacija imenica - određeni član
11726
82 Personalpronomen
6047
83 Prijedlozi s dativ i akuzativom
ivana 18506
84 Preterit modalnih glagola
ivana 17989
85 Konjunktionen wenn,als, weil, dass
ivana 46993
86 Negacija u njemačkom jeziku
ivana 6830
87 Deklinacija posvojnih zamjenica
ivana 13815
88 Passiv - Űbungen
ivana 7247
89 Konjuktiv II
ivana 3894
90 Infinitivsätze
ivana 2087
91 Infinitivsätze ( 2. Teil )
ivana 2151
92 Uzročne i vremenske rečenice
ivana 20858
93 Advent und Nikolaustag
1369
94 Imperativ
ivana 3317
95 Imperativ
ivana 1667
96 Pogodbene rečenice
ivana 7078
97 Deklinacija određenog člana - imenice
3803
98 N - Deklination
2919
99 Die Rektion der Verben
3982
100 Deklinacija određenih članova
7141
101 Modalverben
28555
102 Preterit - Präteritum - vježba i rješenje
ivana 10327

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 193 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika