Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Talijanski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 GIORNI, MESI E DATE
Matea 1354
2 In treno (mezzi di trasporto)
Matea 961
3 ARTICOLI DETERMINATIVI
1818
4 Condizionale semplice
Mirna 2469
5 Određeni i neodređeni član
3190
6 Talijanski jezik
8596
7 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
4488
8 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
7732
9 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
3342
10 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
5852
11 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
2412
12 Talijanska abeceda
6364
13 Članovi – funkcije i vrste
4176
14 Padežni prijedlozi
7118
15 Oblici partitivnog člana
3336
16 Oblici neodređenog člana
3831
17 Oblici određenog člana
3450
18 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (2. dio)
3112
19 Pitanja, vježbe i zadaci - fonologija (1. dio)
6069
20 Izgovor talijanskog jezika - polusuglasnici
2751
21 Izgovor talijanskog jezika - suglasnici
3738
22 Izgovor talijanskog jezika - samoglasnici
3344
23 Talijanska abeceda
3974
Španjolski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Predstaviti se - ŠPANJOLSKI JEZIK
1860
2 Acentuación - naglašavanje riječi
1134
3 Acentuación - pravila naglašavanja riječi u španjolskom jeziku
2076
4 Pretérito perfecto
3313
5 Prezent bitnijih glagola
2645
6 Španjolski za svakoga!
3821
Francuski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Les prépositions À et DE + exercices
Ivan 5860
2 Passé composé
Ivan 38406
3 Prezent glagola aller, faire i pomoćnog glagola avoir
17275
4 Formation du féminin
Ivan 4128
5 Obavijest
Administrator 4001
6 Le pluriel des noms
Ivan 1805
7 FRANCUSKI - osnovna pravila pisanja i čitanja
28997
8 Upoznajmo se!
3508
9 Prezent glagola "biti" i "zvati se"
7618
10 Bonjour
2238
Engleski jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Kad -s, a kad -es
LINDA 649
2 Auxilary verbs (pomoćni glagoli)
Monika 1633
3 Modalni glagoli
Maja 10558
4 The present simple tense
Ines 2221
5 The Alphabet and Phonetic alphabet
Monika 937
6 ARGUMENTATIVE ESSAY
Ana 1425
7 Alice in Wonderland - articles and comprehension
Petra 1400
8 SIMPLE PAST vježbe
6918
9 Countable and uncountable nouns (advanced)
1540
10 Past continuous vs used to - vježba
Petra 2819
11 Simple Past / Present Perfect
3430
12 Relative clauses: who/that/which - vježba
Petra 2924
13 Reported speech - vježba
Petra 2456
14 Pasiv (eng) - vježba
Petra 2492
15 English articles - VJEŽBA
Petra 3387
16 Član/ The article
3984
17 Past Simple
JULIJANA 49074
18 Usvajanje boja/colours
1210
19 PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS
7269
20 PRESENT SIMPLE – VERB TO BE
3803
21 Present perfect simple
9088
22 Top 10 Confusing English Words
1660
23 COMPARATIVE and SUPERLATIVE
1899
24 Language Quiz
1322
25 VERB TO BE ( am – is – are )
1798
26 Present Simple OR Continuous ?
2982
27 PAST SIMPLE OR CONTINUOUS ?
2615
28 MAKING QUESTIONS
1533
29 Phrasal verbs
2511
30 Test N°1
1806
31 exercises for Past Simple and Past Continiuous
2022
32 Gerund- oblici i primjena
1406
33 Present Continuous
35213
34 Zadaci za vježbu - Reported speech
Tanja 4847
35 Present Simple
4247
36 CONDITIONALS - EXAM
1332
37 Zadaci za vježbu - Causative have
Tanja 4583
38 GRAMMAR EXAM
1679
39 Grammar-Present Continuous
2303
40 Grammar-Present Simple
2956
41 Modal verbs
Petra 1834
42 Tenses vježba (engleski)
Petra 2299
43 Sinonimi - business english
Lana 5152
44 Poslovni engleski - opis grafova
1386
45 CONDITIONALS
3907
46 DUMMY IT
1453
47 Present Continous
JULIJANA 5138
48 possessive 's - whose is it -pravila
2872
49 Množina - pravilna i nepravilna - pravila i vježbe
13804
50 Present Simple
JULIJANA 63847
51 food
1767
52 NUMBERS - cardinal and ordinal
1874
53 Simple Past - vježbe za ispit
27112
54 list of adjectives
1614
55 time expressions - in/on/at - 5. i 6. raz.
2694
56 Great Britain - vježba za ispit
2363
57 Vježba nepravilnih glagola,sa ponuđenim rješenjima
6898
58 Present perfect simple or continuous
Nikolina F 5421
59 Glagolska vremena
Ana-Marija 13622
60 Exercise - missing word
2301
61 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 1 (the basics / osnove)
5257
62 Phrase words with ABOUT
1440
63 Passive voice
3983
64 Spelling Exercises for -ible and -able
1918
65 Articles Exercise
3520
66 Articles Exercise (2)
2073
67 Comparing Gerunds, Participles and Infinitives
4491
68 Present Simple or Present Continous
3537
69 Obavijest
Administrator 8365
70 Past Continuous
26024
71 Past Simple
11527
72 Present Perfect
13075
73 Present Continuous
7265
74 Future Tenses
8121
75 Present Simple
5883
76 Kondicionali u eng.jeziku (0,1,2,3)
69600
77 Mixed conditionals u eng. jeziku
12373
78 Passive structures
3870
79 Negative prefixes
3475
80 If or whether
1692
81 British or American spelling
1936
82 Give or have?
2133
83 Give, provide or offer
1387
84 When do I use capital letters?
1543
85 Using nouns and adjectives: MALE or MEN?
1423
86 Time words
1682
87 When/if/whether
1353
88 Count and Non-Count Nouns
1829
89 Indirect speech
3268
90 It is I
Lada 1537
91 Auxiliary verbs
2693
92 Reported speech
3084
93 Adjective + Preposition
2229
94 Modal verbs
4558
95 Passive
2749
96 Time clauses
3060
97 Prepositions
2028
98 'The' vs. 'a/an'
2070
99 Relative Pronoun
3100
100 PHRASAL VERBS
8942
101 American and British English spelling differences
1594
102 ACTUALLY
1246
103 COMMAS
1270
104 Exercises for the problems with participles
1585
105 Nice
1527
106 A d v e r b s
2149
107 Problems with PARTICIPLES
2986
108 FAIRLY, QUITE
1618
109 “Transferred Epithet” (Adjectives & Adverbs)
1959
110 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 2
10082
111 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 3 (pregled upotreba)
5740
112 PRESENT CONTINUOUS TENSE - Part 4 (pregledna tablica)
2450
113 THE SIMPLE PRESENT TENSE (PROSTO SADAŠNJE VREME)
16032
114 European Union
1191
Njemački jezik VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Temporale Konjunktionen
2620
2 Substantive - Singular und Plural
Ana 3170
3 Substantive (imenice)
Ana 2044
4 Übung - Rektion der Verben (rekcija glagola)
Ana 3900
5 DIE REKTION DER VERBEN (rekcija glagola)
Ana 9613
6 Übung - Präpositionen (prijedlozi)
Ana 2310
7 RIJEKE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1174
8 ZEMLJE KOJE IMAJU ČLAN
Ana 1315
9 Übung - Adjektivdeklination
Ana 3137
10 DEKLINACIJA ODREĐENOG ČLANA, PRIDJEVA i IMENICE
Ana 3263
11 Übung 2 - Imperativ
Ana 1362
12 Übung - Imperativ
Ana 1650
13 Imperativ
Ana 3092
14 Übung - welcher oder was für ein
Ana 2227
15 Reflexivpronomen
Ana 3808
16 Relativpronomen
Ana 5634
17 Was für ein? und welcher?
Ana 2206
18 Wo? ili wohin?
Ana 2622
19 Wortfolge
Ana 1147
20 Deklinacija određenog člana
Ana 2213
21 Präpositionen
Ana 4027
22 Plusquamperfekt, Futur I i Futur II
Ana 1751
23 Deklinacija neodređenog člana
Ana 2229
24 Perfekt
Ana 5681
25 Präteritum
Ana 3000
26 Pomoćni glagoli (Hilfsverben)
Ana 1444
27 Izgovor (die Aussprache)
Ana 1465
28 Izražavanje pomoću prijedloga
Ana 995
29 REFLEXIVE VERBEN (POVRATNI GLAGOLI) I DEKLINACIJA OSOBNIH ZAMJENICA
ana 5990
30 Izražavanje vremena pomoću prijedloga
Ana 987
31 Prošla vremena u njem. jeziku
Dajana 3098
32 Neodređene zamjenice u njemačkom jeziku
4076
33 Die Fälle (padeži)
Ana 1421
34 Vježba za učenje vokabulara
ana 2902
35 Mischverben
Ana 1706
36 Prijelazni i neprelazni glagoli
Ana 2363
37 Rod imenica u njemačkom jeziku- muški rod
5902
38 Perfekt mit haben und sein
Ana 4144
39 Trennbare und untrennbare Verben
Ana 3547
40 Pravilni i nepravilni glagoli
Ana 11329
41 pravila za određivanje roda imenica
ivana 7636
42 Präsens
Ana 2089
43 negacija
ivana 3473
44 als oder wenn
ivana 2846
45 Imperativ
ivana 10315
46 Članovi imenica , der, die, das
ivana 23361
47 Množina imenica
ivana 7500
48 Pogodbene rečenice
ivana 11169
49 Perfekt
ivana 1894
50 ADJEKTIVSTEIGERUNG
ivana 1581
51 nstavci za glagole i vjezba
ivana 2203
52 Imperativ- Njemački jezik
ivana 4231
53 Obavjest
Administrator 6015
54 Vježba: trennbare/untrennbare Verben
2485
55 Njemački jezik - prezent glagola 'sein' (biti)
19337
56 Prezent - modalni glagoli
6464
57 Hilfsverb haben oder sein
1844
58 Präpositionen mit dem Dativ
3848
59 Wechselpraepositionen
1926
60 Das Passiv
3636
61 Vježba prijedloga za 7. ili 8.razred
4501
62 Sein oder haben?
2201
63 Praesens der Verben
4825
64 Futur
2306
65 Präteritum der regelmässigen Verben
4339
66 Präteritum der Modalverben
8525
67 Wörter im Kontext
1662
68 Imperativ
1834
69 Aussprache
1608
70 Adjektiv
2627
71 Imperativ - Übung
3221
72 Präteritum der unregelmässigen Verben
3034
73 Zwei Bauern - Präteritum
1732
74 Präpositionen mit dem Genitiv
2695
75 Präpositionen mit dem Akkusativ
3263
76 Landeskunde
1760
77 Adjektiv
1893
78 Wo sind meine Pantoffeln?
1549
79 Plural der Substantive
2470
80 Perfekt Uebungen
10300
81 Deklinacija imenica - određeni član
11993
82 Personalpronomen
6290
83 Prijedlozi s dativ i akuzativom
ivana 19347
84 Preterit modalnih glagola
ivana 18727
85 Konjunktionen wenn,als, weil, dass
ivana 48030
86 Negacija u njemačkom jeziku
ivana 7073
87 Deklinacija posvojnih zamjenica
ivana 14270
88 Passiv - Űbungen
ivana 7544
89 Konjuktiv II
ivana 4089
90 Infinitivsätze
ivana 2166
91 Infinitivsätze ( 2. Teil )
ivana 2228
92 Uzročne i vremenske rečenice
ivana 21309
93 Advent und Nikolaustag
1438
94 Imperativ
ivana 3452
95 Imperativ
ivana 1758
96 Pogodbene rečenice
ivana 7297
97 Deklinacija određenog člana - imenice
3989
98 N - Deklination
3045
99 Die Rektion der Verben
4142
100 Deklinacija određenih članova
7440
101 Modalverben
29935
102 Preterit - Präteritum - vježba i rješenje
ivana 10883

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Latinski jezik
Latinski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 484 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika