Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Ostalo

Pitanja

Istaknuto · Pitanje postavio/la A (Gost)
u Nedjelja, Studeni 10 2019, 10:56 ·

Zna li neko, mozda , odgovore na ova pitanja:

1.Skriveno, teško prenosivo i dostupno znanje koje uklјučuje neopiplјive faktore poput ličnih uvjerenja i vrijednosti, naziva se: a) implicitno znanje b) eksplicitno znanje v) kompetencije g) ništa od navedenog
2.Na čelu centralnih ili narodnih banaka nalaze se: a) predsjednici b) direktori v) guverneri g) ništa od navedenog
3.Mjerna jedinica za rad, energiju i količinu toplote je: a) džul b) volt v) amper g) vat
4.Slapovi Krupe se nalaze u: a) Republici Srpskoj b) Hrvatskoj v) Srbiji g) Crnoj Gori
5.Poslјednja svjetska ekonomska kriza „izbila“ je u: a) Velikoj Britaniji b) Evropskoj uniji v) Sjedinjenim Američkim Državama g) Japanu
6.Krizu 70-ih godina prošlog vijeka nazivamo: a) velika ekonomska kriza b) naftna kriza v) velika depresija g) gladno doba
7.Zemlјinu putanju oko Sunca najbolјe opisuje: a) hiperbola b) elipsa v) kružnica g) parabola
8.Maršalov plan je bio: a) plan Josipa Broza Tita za oslobođenje Jugoslavije b) plan Josipa Broza Tita za obnovu Jugoslavije poslije Drugog svjetskog rata v) plan za obnovu Zapadne Evrope poslije Prvog svjetskog rata g) plan za obnovu Zapadne Evrope poslije Drugog svjetskog rata
9.Prvi pisani zakonik na svijetu je: a) Dušanov zakonik b) Zakon Jovana bez zemlјe v) Mojsijev zakon  g) Hamurabijev zakonik
10.Inflacija je:  a) pojava stalnog rasta cijena b) kupovina nove opreme  v) promjena privrednog sistema g) ubrzanje tehnološkog postupka
11.Vrsta stranih direktnih investicija koje podrazumjevaju kupovinu ili iznajmlјivanje postojećih proizvodnih kapaciteta radi pokretanja nove proizvodne djelatnosti nazivaju se: a) društveno odgovorne investicije  b) Grinfild (engl. Greenfield) investicije v) Braunfild (engl. Brownfield) investicije  g) socijalne investicije
12.Otvorenost poslovne organizacije i njena spremnost za prihvatanje javnog uvida i nadzora nad njenim poslovanjem od strane interesnih grupa naziva se: a) transparentnost b) diverzifikovanost v) etičnost g) ništa od navedenog       
13.Junk-obveznice su: a) obveznice niskog ranga b) državne obveznice v) obveznice visokog ranga g) ništa od navedenog
14.U filozofiji, teologiji i umjetnosti praksa izdvajanja nekih elemenata različitih teorija i njihovo zastupanje kao novog stanovišta naziva se: a) eklektizam b) dedukcija v) korelaciona analiza  g) relativizam
15.Banka kao finansijska institucija ne pruža uslugu: a) prikuplјanja depozita b) eskontnih poslova v) kontrole poreza  g) davanja garancija
16.U djelu „Ep o Gilgamešu“ tajnu vječnog života Gilgamešu je ukrala: a) žena b) zmija v) ptica g) ništa od navedenog
17.U kom gradu se nalazi Evropski parlament? a) u Briselu b) u Ženevi v) u Strazburu g) u Hagu
18.Ako u ugovoru sa dobavlјačem piše „franko skladište prodavca“, to onda znači: a) da je kupac oslobođen svih troškova od prodavčevog skladišta do svog skladišta b) da se prodavač obavezuje da isporuči robu kupcu u svojim prostorijama/skladištu v) da se prodavač obavezuje da će isporučiti robu o svom trošku u skladište kupca  g) da se prodavač obavezuje da će transportovati robu o svom trošku u skladište kupca
19.Tvrdnja suprotna opštem i uobičajenom mišlјenju naziva se:  a) paradoks b) teza  v) hipoteza g) antiteza
20. Pravne norme su potpune ukoliko sadrže:  a) dispoziciju, ovlaštenje i kaznu b) naredbu, cilј i hipotezu  v) dispoziciju, hipotezu i sankciju g) dispoziciju i sankciju
21.Cijena po kojoj se određenog dana na berzi kupuju ili prodaju vrijedonosni papiri naziva se:  a) nominalna vrijednost  b) knjigovodstvena vrijednost  v) kurs  v) valuta
22.Prigovor zbog neizvršenja ugovorenih obaveza naziva se:  a) tužba b) reklamacija  v) akreditacija g) akontacija
23.Specijalna prava vučenja su:  a) vrsta novca koji emituje Međunarodni monetarni fond  b) rezervna svjetska valuta  v) novac kojim se finansira deficit platnih bilansa zemalјa članica Međunarodnog monetarnog fonda  d) sve navedeno
24.Vrijednost robe na koju se obračunava carina naziva se:  a) carinska osnovica b) carinska tarifa  v) carinsko opterećenje g) sve navedeno
25.Pojam fiskalne decentralizacije odnosi se na: a) uređenje finansijskih odnosa između javnih preduzeća b) javne investicije  v) uređenje finansijskih odnosa između različitih nivoa vlasti vezanih za uvođenje i prikuplјanje određenih vrsta javnih prihoda i finansiranja javnih rashoda g) uinansijski odnosi između dva povezana preduzeća
26.Šta od navedenog ne predstavlјa karakteristike konkurentnih tržišta:  a) Ne postojanje barijera za ulazak i izlazak iz grane privredne djelatnosti b) Postojanje velikog broja pojedinaca na strani ponude i tražnje v) Nepostojanje značajnog uticaja na prodajne cijene  g) Postoji značajan uticaj na prodajne cijene
27.Necenzurisano izvještavanje o političkim događajima i pitanjima je:  a) korisno za razvoj demokratije  b) štetno za razvoj demokratije  v) preduslov postojanja apsolutne vlasti  g) karakteristika apsolutne monarhije
28.Debitor je: a) lice koje ulaže određena novčana sredstva na račun kod banke ili štedionice b) lice koje je pod obavezom da izvrši plaćanje neke dospjele obaveze v) lice koje ustupa potraživanja ili prava pismenom izjavom  g) lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru
29.Planski ili stihijski proces rastavlјanja neke privredne cjeline u posebne, samostalne dijelove je proces: a) dezinvesticije b) dezintegracije v) demagogije g) destrukcije
30.Profit predstavlјa razliku između:  a) cijene koštanja i tržišne cijene  b) tržišne cijene i cijene koštanja  v) tržišne cijene i fiksnih troškova  g) ništa od navedenog
31.Akcionari određenog preduzeća su njegovi:  a) vlasnici  b) posrednici  v) poreznici  g) brokeri
32.Sredstva preduzeća posmatrana u bilansu stanja prema izvorima, odnosno vlasništvu, nazivaju se:  a) aktiva  b) pasiva  v) osnovna  g) obrtna
Hvala!

Nema dodijeljene oznake
  • Ne postoji odgovor na ovo pitanje.

Dodaj odgovor Vaš odgovor

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 177 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika