Kemija

 

 

Ako želimo odrediti količinu tvari u smjesi, koncentraciju otopine ili druga svojstva koja se vežu uz ispitivanu tvar, jedna od metoda koju možemo koristiti je Spektrofotometrija.

 

Naime, radi se o metodi u kojoj se ispitivana tvar prevedena u otopinu dovodi u interakciju s elektromagnetskim zračenjem određene valne duljine te se na temelju odziva stroja određuju podatci o količini tvari, najčešće koncentracija, masa ili njen udio u smjesi. Jedinica koja se mjeri najčešće je apsorbancija koju možemo zvati p-funkcijom transmitancije

 

 

A=-log(τ)

 

 

i nema mjernu jedinicu. Transmitancija nam govori koliki udio intenziteta svjetlosti valne duljine je prošao kroz uzorak

 

 

τ=Iτ/I0

 

 

Osim transmitancije postoje još apsorptancija što nije drugi naziv za apsorbanciju i reflektancija. Svaka veličina je redom udio apsorbirane svjetlosti i reflektirane (odbijene) svjetlosti.

 

 

 

α=Iα/I0; ρ=Iρ/I0

 

 

Pretpostavljamo da je iznos reflektancije 0 što znači da nema odbijene svjetlosti te možemo reći da je zbroj udjela jednak 100% odnosno 1

 

 

τ+α=1

 

 

U spektroskopiji postoji zakon o ovisnosti apsorbancije o 3 parametra koji se zove Beer-Lambertov zakon. Te tri varijable su koncentracija tvari (c), molarni apsorpscijski koeficijent (ε) i duljina optičkog puta (l) koji u praksi predstavlja duljinu kvarcne kivete. Formula glasi

 

 

A=εlc

 

 

Sve tri veličine su proporcionalne međusobno s apsorbancijom. Molarni apsorpscijski koeficijent ovisi o prirodi tj. vrsti tvari, valnoj duljini elektromagnetskog zračenja, temperaturi i sl. Što je iznos koeficijenta veći, to će i sama apsorbancija u računu biti veća. Duljina optičkog puta predstavlja duljinu koju svjetlost iz stroja prelazi od početka do kraja kivete i pritom joj intenzitet opada. Povećanjem duljine optičkog puta povećava se i apsorbancija što je posljedica smanjenja intenziteta transmitirane svjetlosti jer se na putu nalazi više tvari koje apsorbiraju svjetlost. Povećanjem koncentracije tvari također se povećava apsorbancija jer je tvari koje će apsorbirati svjetlost elektromagnetskog zračenja više te će samim time padati i intenzitet transmitirane svjetlosti. U praksi se Beer-Lambertov zakon koristi za izradu baždarnog dijagrama koji služi za određivanje molarnih apsorpcijskih koeficijenata tvari pri određenim valnim duljinama i koncentracije ili drugog svojstva nepoznatog uzorka koje je vezano uz koncentraciju (masa, maseni udio i dr.)

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (0)


Napišite komentar

busy

Ažurirano (Subota, 29 Siječanj 2022 19:46)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 214