Latinski

Dioba glasova:

  • vokali A,E,I,O,U,Y
  • suglasnici (konsonanti)
  • dvoglasnici AE, AU, EI, EU, OE, UI

 

TRADICIONALNI IZGOVOR

I = J  

na početku riječi i ispred samoglasnika

(iam, iustus - jam, justus)

osim u grčkim riječima - ostaje i (Ionia, iambus)

I = IJ

u sredini riječi (maior - maijor)

Y = I

u grčkim riječima (Syria, Byzantinus)

X = KS

Xerxes / Kserkses

C = C

samo ispred E (E, AE, OE, EU) i   I ( I, Y)

(cena, caelum /celum, Cicero, Cyprus / Ciprus, centum)

C = K

ispred A, O, U i ispred suglasnika

carus (drag), Corinthus, caput (glava), corvus (gavran), cresco, lac

karus, Korintus, kaput, korvus, cresco, lak

TI = CI

ispred vokala (Dalmatia, natio, amicitia - Dalmacia, nacio, amicicia)

TI = TI

- kad je dugo i (totīus)

- kad su ispred TI slova S, T, X - bestia (životinja), Vettius (m.ime), mixtio (miješanje)

- u grčkim riječima (Miltiades)

Q

uvijek dolazi kao QU, a čita se QV (aqua / akva, quod / kvod)

S = Z

između vokala (rosa / roza - ruža, causa / kauza - uzrok)

SU = SU

ispred konsonanta i PH, TH, CH

ispred vokala ako je naglašeno (suus / suus - svoj)

SU = SV

ispred vokala ako je nenaglašeno

(suadeo / svadeo - savjetujem)

AE = E

aetas / etas (vijek) - ako se moraju čuti oba glasa, na drugom je oznaka (dijareza) ·· ili znak kvantitete: aĕris

OE = E

poena / pena Ako se moraju čuti oba glasa, na drugom je oznaka (dijareza) ··

RH = R

Rhodus (RH  - samo u grčkim riječima)

NGU = NGV

lingua, sanguis - lingva, sangvis

Z

u grčkim riječima

K

samo u starijim natpisima, sačuvano je nekoliko riječi (Kalendae, Kaeso)

G

nastalo je od C ( kratice: C. - Gaius, Cn. - Gneius)

  

KLASIČNI IZGOVOR

C = K

C se uvijek izgovara K: Cicero / Kikero, centum / kentum, amicitia /amikitia

TI = TI

uvijek se čita ti: natio, ratio

S = S

causa - kausa, Caesar - Kajsar

V = UI / W

nisu poznavali glas V, nego ga izgovaraju kao engleski w: vita - uita, vir - uir

 

izgovor diftonga                                                         izgovor aspirata (haknuti

                                                                                                         konsonanti)

 

klasični

tradicionalni

 

 

 

klasični

tradic.

AE

aj

 

CH

 

pulcher

KH

pulkher

H

pulher

OE

oj

 

PH

 

Phillipus

PH

Philipus

F

Filipus

AU

au

au

 

TH

 

theatrum

TH

theatrum

T

teatrum

EI

ei

ei

 

 

 

 

 

EU

eu

eu

 

 

 

 

 

UI

ui

ui

 

 

 

 

 

Graecus - Grajkus / Grekus

terrae - teraj / tere

poena - pojna / pena

Iznad samoglasnika koji tvori zaseban slog, a inače bi se čitao kao drugi dio diftonga, stoji dijareza ili znak duljine: poëta ili poēta - čita se poeta

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (1)


gost kaže:

18.10.2023
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Subota, 29 Siječanj 2022 19:42)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 160