Latinski

Glasovni sustav

 

- glasovni sustav latinskog jezika čine vokali, konsonanti i diftonzi

1) vokali: a, e, i, o, u, y

- nose naglasak koji može biti dug (ˉ) ili kratak (˘)

 

2) konsonanti: b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z

                       

 

3) diftonzi: ae, oe, au, ei, eu, ui

                   - nastali su spajanjem dvaju vokala, a čine jedan slog

                   - izgovaraju se na različite načine (vidi “Izgovor”)

 

 

Izgovor

 

- postoje 2 vrste izgovora: klasični (stari, više se ne upotrebljava) i tradicionalni (njega obrađujemo)

 

Izgovor vokala

- na početku riječi ISPRED VOKALA, i se izgovara se kao j (npr. iaceo [jaceo] ; iudico [judiko]), a kad se nađe IZMEĐU VOKALA, izgovara se kao ij (peior – [peijor]); u ostalim slučajevima izgovara se kao i (industria)

- y se izgovara kao naše i (npr. pyramis; tyrannus).

 

Izgovor diftonga

 

- diftonzi ae i oe su jedini koji se izgovaraju na 2 načina: u klasičnom izgovoru “aj” i “oj”, a u tradicionalnom “e”

- ostali se diftonzi čitaju isto kako se i pišu

- nad diftonzima ae i oe može se naći tzv. dijereza (dvije točkice ili duljina nad drugim vokalom diftonga) - tada se diftong čita onako kako se i piše

dijereza rastavlja diftong na dva vokala, a time i na dva sloga (poëta ili poēta)

 

 

Izgovor konsonanata

 

- aspirirani ili haknuti konsonanti (“ph”, “th”, “rh” i “ch”) čitaju se [p], [t], [r], [h]

(npr.: philosophia [filozofija] ; thema [tema] ; rhetoricus [retorikus] ; machina [mahina])

- x se izgovara kao ks (pax ili rex)

- c se ispred vokala „a“, „o“ i „u“ izgovara kao k (npr. canis – pas; cogito – misliti; culpa - greška), a u ostalim slučajevima izgovara se kao c (npr. centrum - središte).

 

Izgovor - ostalo

- „qu se izgovara kao [kv] (npr. frequentia)

- „ngu“ se ispred vokala izgovara kao [ngv], (npr. lingua, distinguo), dok se u drugim slučajevima izgovara kao [ngu] (angulus)

- ISPRED VOKALA, „ti se izgovara kao [ci] (npr. natio); ako se ispred „ti nalaze glasovi „s“, „t“ ili „x“, čita se kako se i piše (npr. acusticus; textilis)

 

Naglasak

 

- slogovi se broje od kraja riječi

- kod dvosložnih riječi, naglasak se nalazi na pretposljednjem slogu, odnosno prvom (-ter)
- kod trosložnih i višesložnih riječi vrijede 2 pravila:

                1. ako je slog DUG (vokal ima dugi naglasak), naglašen je pretposljednji slog (Ronus – Ronus)

            2. ako je slog KRATAK (vokal nosi kratki naglasak), naglašen je treći slog od kraja riječi (medicus)

 

 

 

Slog je dug:


1. kad je u njemu dug vokal (npr. māter)
2. kad je u njemu diftong (npr. Caesar)
3. kad
iza vokala stoje dva konsonanta (npr. sagitta) ili više njih (contra)


ALI, kad se enklitike -que, -ne, -ve spoje s nekom riječi, tada ta riječ ima naglasak na svom posljednjem slogu, (npr. populusque, terraque, temporaque).

 

 

Slog je kratak kad iza njegovog vokala stoji drugi vokal (vokal ispred vokala uvijek je kratak) (npr. natĭo)

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (7)


gost kaže:

20.09.2015
Glasovi: +3

gost kaže:

07.12.2015
Glasovi: -4
..., Lowly rated comment [Prikaži]

gost kaže:

0
Može pomoć u vezi naglaska
Na kojem slogu bi trebale biti naglašene ove rije?i:qui,distinguit,linguae,totius.Unaprijed hvalasmilies/smiley.gif
 
28.09.2017
Glasovi: +12

gost kaže:

0
...
Super! Odlicno ste objasnili smilies/wink.gif
 
02.10.2017
Glasovi: +3

gost kaže:

15.10.2019
Glasovi: -1

gost kaže:

09.11.2019
Glasovi: -1

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Ponedjeljak, 24 Studeni 2014 21:16)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 314