Fizika

Cjelina I. : OSNOVNI POJMOVI I VELIČINE

 

1. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala duž napete žice i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.    b) Ako se duljina žice poveća 4 puta, a ostale veličine ostanu iste, kako će se promijeniti brzina ?

 

2. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala u nekom sredstvu gustoće ρ i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Ako se gustoća smanji 4 puta kako će se promijeniti brzina ?

 

3. pitanje

a) Opišite što je to „moho sloj“, te pojasnite kako je naš znanstvenik A. Mohorovičić došao do spoznaje o tom sloju. b) Kaka glasi formula za brzinu širenja vala, tzv. faznu brzinu. Navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Kako nastaje harmonijski val ? b) Navedite podjelu valova prema načinu titranja čestica, te detaljnije pojasnite kako čestice titraju kod pojedine vrste vala.

 

5. pitanje

a) Što je to valna ploha ? b) Što je to valna fronta ? Pojasnite skicom na primjeru kuglastog vala.

 

6. pitanje

a) Što je period vala ? ( riječima )

b) Što je valna duljina ( riječima ) ? Pojasnite skicom na primjeru transverzalnog vala.

 

7. pitanje

a) Što je frekvencija vala ? ( riječima )

b) Napišite formulu za brzinu širenja vala, koja pokazuje kako ona ovisi o periodu titranja njegovih čestica.

 

8. pitanje

Skicirajte graf transverzalnog vala ( na jednodimenzionalnom elastičnom sredstvu ), te napišite nazive pojedinih fizikalnih veličina. Obilježite valnu duljinu.    

 

9. pitanje

a) Što je to valni broj ? Napišite formulu i izrecite riječima. b) Napišite formulu za najveću brzinu titranja čestica vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

10. pitanje

a) Napišite jednadžbu harmonijskog vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Kako se u jednadžbi razlikuje val koji putuje u smjeru + i – osi x ?

 

11. pitanje

Što je faza vala, a što fazni pomak ? Napišite algebarske izraze ( formule ), te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

12. pitanje

Što je razlika hoda između 2 čestice u valu ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

13. pitanje

Što je razlika hoda između 2 vala ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

Cjelina II. : INTERFERENCIJA, ODBIJANJE i LOM VALOVA

 

1. pitanje

a) Što je interferencija valova ( navedite dva sinonima ); pojasnite kako se zbrajaju valovi. b) Skicirajte konstruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

2. pitanje

Napišite formulu interferirajućeg vala, koji je nastao interferencijom dva jednaka vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

3. pitanje

a) Kada su dva vala jednaka ? b) Napišite formulu koja povezuje razliku hoda i razliku faza, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Napišite algebarski izraz ( formulu ) za amplitudu interferentnog vala koji je nastao interferencijom između dva jednaka vala kojima je razlika hoda d. b) Skicirajte destruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

5. pitanje

a) Koji je drugi naziv za refleksiju valova i kako do nje dolazi ? b) Kako se reflektira val kada dođe na čvrsti kraj ili sredstvo veće gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte !

 

6. pitanje

a) Kako se reflektira val kada dođe na slobodni kraj ili sredstvo manje gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte ! b) Što je to pulsni val, kako nastaje ?

 

7. pitanje

a) Objasnite pojavu „refrakcije“, te nacrtajte skicu. b) Napišite zakon loma, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

8. pitanje

a) Što se događa sa frekvencijom prilikom loma vala ? b) Kakvu to ima posljedicu na valnu duljinu i brzinu širenja vala ? Napišite odgovarajuću formulu, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

9. pitanje

a) Kako nastaje stojni val ? b) Skicirajte stojni val na sredstvu učvršćenom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala.

 

10. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

11. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

12. pitanje

Napišite formulu za n-ti harmonik stojnog vala nastalog na sredstvu : a) učvršćenom na oba kraja i              b) slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

13. pitanje

Pojasnite riječima i formulom zašto dolazi do smanjenja amplituda viših harmonika stojnog vala.

Cjelina I. : OSNOVNI POJMOVI I VELIČINE

 

1. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala duž napete žice i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.    b) Ako se duljina žice poveća 4 puta, a ostale veličine ostanu iste, kako će se promijeniti brzina ?

 

2. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala u nekom sredstvu gustoće ρ i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Ako se gustoća smanji 4 puta kako će se promijeniti brzina ?

 

3. pitanje

a) Opišite što je to „moho sloj“, te pojasnite kako je naš znanstvenik A. Mohorovičić došao do spoznaje o tom sloju. b) Kaka glasi formula za brzinu širenja vala, tzv. faznu brzinu. Navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Kako nastaje harmonijski val ? b) Navedite podjelu valova prema načinu titranja čestica, te detaljnije pojasnite kako čestice titraju kod pojedine vrste vala.

 

5. pitanje

a) Što je to valna ploha ? b) Što je to valna fronta ? Pojasnite skicom na primjeru kuglastog vala.

 

6. pitanje

a) Što je period vala ? ( riječima )

b) Što je valna duljina ( riječima ) ? Pojasnite skicom na primjeru transverzalnog vala.

 

7. pitanje

a) Što je frekvencija vala ? ( riječima )

b) Napišite formulu za brzinu širenja vala, koja pokazuje kako ona ovisi o periodu titranja njegovih čestica.

 

8. pitanje

Skicirajte graf transverzalnog vala ( na jednodimenzionalnom elastičnom sredstvu ), te napišite nazive pojedinih fizikalnih veličina. Obilježite valnu duljinu.    

 

9. pitanje

a) Što je to valni broj ? Napišite formulu i izrecite riječima. b) Napišite formulu za najveću brzinu titranja čestica vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

10. pitanje

a) Napišite jednadžbu harmonijskog vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Kako se u jednadžbi razlikuje val koji putuje u smjeru + i – osi x ?

 

11. pitanje

Što je faza vala, a što fazni pomak ? Napišite algebarske izraze ( formule ), te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

12. pitanje

Što je razlika hoda između 2 čestice u valu ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

13. pitanje

Što je razlika hoda između 2 vala ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

Cjelina II. : INTERFERENCIJA, ODBIJANJE i LOM VALOVA

 

1. pitanje

a) Što je interferencija valova ( navedite dva sinonima ); pojasnite kako se zbrajaju valovi. b) Skicirajte konstruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

2. pitanje

Napišite formulu interferirajućeg vala, koji je nastao interferencijom dva jednaka vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

3. pitanje

a) Kada su dva vala jednaka ? b) Napišite formulu koja povezuje razliku hoda i razliku faza, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Napišite algebarski izraz ( formulu ) za amplitudu interferentnog vala koji je nastao interferencijom između dva jednaka vala kojima je razlika hoda d. b) Skicirajte destruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

5. pitanje

a) Koji je drugi naziv za refleksiju valova i kako do nje dolazi ? b) Kako se reflektira val kada dođe na čvrsti kraj ili sredstvo veće gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte !

 

6. pitanje

a) Kako se reflektira val kada dođe na slobodni kraj ili sredstvo manje gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte ! b) Što je to pulsni val, kako nastaje ?

 

7. pitanje

a) Objasnite pojavu „refrakcije“, te nacrtajte skicu. b) Napišite zakon loma, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

8. pitanje

a) Što se događa sa frekvencijom prilikom loma vala ? b) Kakvu to ima posljedicu na valnu duljinu i brzinu širenja vala ? Napišite odgovarajuću formulu, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

9. pitanje

a) Kako nastaje stojni val ? b) Skicirajte stojni val na sredstvu učvršćenom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala.

 

10. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

11. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

12. pitanje

Napišite formulu za n-ti harmonik stojnog vala nastalog na sredstvu : a) učvršćenom na oba kraja i              b) slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

13. pitanje

Pojasnite riječima i formulom zašto dolazi do smanjenja amplituda viših harmonika stojnog vala.

Cjelina I. : OSNOVNI POJMOVI I VELIČINE

 

1. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala duž napete žice i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.    b) Ako se duljina žice poveća 4 puta, a ostale veličine ostanu iste, kako će se promijeniti brzina ?

 

2. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala u nekom sredstvu gustoće ρ i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Ako se gustoća smanji 4 puta kako će se promijeniti brzina ?

 

3. pitanje

a) Opišite što je to „moho sloj“, te pojasnite kako je naš znanstvenik A. Mohorovičić došao do spoznaje o tom sloju. b) Kaka glasi formula za brzinu širenja vala, tzv. faznu brzinu. Navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Kako nastaje harmonijski val ? b) Navedite podjelu valova prema načinu titranja čestica, te detaljnije pojasnite kako čestice titraju kod pojedine vrste vala.

 

5. pitanje

a) Što je to valna ploha ? b) Što je to valna fronta ? Pojasnite skicom na primjeru kuglastog vala.

 

6. pitanje

a) Što je period vala ? ( riječima )

b) Što je valna duljina ( riječima ) ? Pojasnite skicom na primjeru transverzalnog vala.

 

7. pitanje

a) Što je frekvencija vala ? ( riječima )

b) Napišite formulu za brzinu širenja vala, koja pokazuje kako ona ovisi o periodu titranja njegovih čestica.

 

8. pitanje

Skicirajte graf transverzalnog vala ( na jednodimenzionalnom elastičnom sredstvu ), te napišite nazive pojedinih fizikalnih veličina. Obilježite valnu duljinu.    

 

9. pitanje

a) Što je to valni broj ? Napišite formulu i izrecite riječima. b) Napišite formulu za najveću brzinu titranja čestica vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

10. pitanje

a) Napišite jednadžbu harmonijskog vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Kako se u jednadžbi razlikuje val koji putuje u smjeru + i – osi x ?

 

11. pitanje

Što je faza vala, a što fazni pomak ? Napišite algebarske izraze ( formule ), te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

12. pitanje

Što je razlika hoda između 2 čestice u valu ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

13. pitanje

Što je razlika hoda između 2 vala ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

Cjelina II. : INTERFERENCIJA, ODBIJANJE i LOM VALOVA

 

1. pitanje

a) Što je interferencija valova ( navedite dva sinonima ); pojasnite kako se zbrajaju valovi. b) Skicirajte konstruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

2. pitanje

Napišite formulu interferirajućeg vala, koji je nastao interferencijom dva jednaka vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

3. pitanje

a) Kada su dva vala jednaka ? b) Napišite formulu koja povezuje razliku hoda i razliku faza, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Napišite algebarski izraz ( formulu ) za amplitudu interferentnog vala koji je nastao interferencijom između dva jednaka vala kojima je razlika hoda d. b) Skicirajte destruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

5. pitanje

a) Koji je drugi naziv za refleksiju valova i kako do nje dolazi ? b) Kako se reflektira val kada dođe na čvrsti kraj ili sredstvo veće gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte !

 

6. pitanje

a) Kako se reflektira val kada dođe na slobodni kraj ili sredstvo manje gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte ! b) Što je to pulsni val, kako nastaje ?

 

7. pitanje

a) Objasnite pojavu „refrakcije“, te nacrtajte skicu. b) Napišite zakon loma, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

8. pitanje

a) Što se događa sa frekvencijom prilikom loma vala ? b) Kakvu to ima posljedicu na valnu duljinu i brzinu širenja vala ? Napišite odgovarajuću formulu, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

9. pitanje

a) Kako nastaje stojni val ? b) Skicirajte stojni val na sredstvu učvršćenom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala.

 

10. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

11. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

12. pitanje

Napišite formulu za n-ti harmonik stojnog vala nastalog na sredstvu : a) učvršćenom na oba kraja i              b) slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

13. pitanje

Pojasnite riječima i formulom zašto dolazi do smanjenja amplituda viših harmonika stojnog vala.

Cjelina I. : OSNOVNI POJMOVI I VELIČINE

 

1. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala duž napete žice i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.    b) Ako se duljina žice poveća 4 puta, a ostale veličine ostanu iste, kako će se promijeniti brzina ?

 

2. pitanje

a) Napišite formulu za brzinu širenja vala u nekom sredstvu gustoće ρ i navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Ako se gustoća smanji 4 puta kako će se promijeniti brzina ?

 

3. pitanje

a) Opišite što je to „moho sloj“, te pojasnite kako je naš znanstvenik A. Mohorovičić došao do spoznaje o tom sloju. b) Kaka glasi formula za brzinu širenja vala, tzv. faznu brzinu. Navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Kako nastaje harmonijski val ? b) Navedite podjelu valova prema načinu titranja čestica, te detaljnije pojasnite kako čestice titraju kod pojedine vrste vala.

 

5. pitanje

a) Što je to valna ploha ? b) Što je to valna fronta ? Pojasnite skicom na primjeru kuglastog vala.

 

6. pitanje

a) Što je period vala ? ( riječima )

b) Što je valna duljina ( riječima ) ? Pojasnite skicom na primjeru transverzalnog vala.

 

7. pitanje

a) Što je frekvencija vala ? ( riječima )

b) Napišite formulu za brzinu širenja vala, koja pokazuje kako ona ovisi o periodu titranja njegovih čestica.

 

8. pitanje

Skicirajte graf transverzalnog vala ( na jednodimenzionalnom elastičnom sredstvu ), te napišite nazive pojedinih fizikalnih veličina. Obilježite valnu duljinu.    

 

9. pitanje

a) Što je to valni broj ? Napišite formulu i izrecite riječima. b) Napišite formulu za najveću brzinu titranja čestica vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

10. pitanje

a) Napišite jednadžbu harmonijskog vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina. b) Kako se u jednadžbi razlikuje val koji putuje u smjeru + i – osi x ?

 

11. pitanje

Što je faza vala, a što fazni pomak ? Napišite algebarske izraze ( formule ), te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

12. pitanje

Što je razlika hoda između 2 čestice u valu ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

13. pitanje

Što je razlika hoda između 2 vala ? Napišite formulu, te je pojasnite skicom.

 

Cjelina II. : INTERFERENCIJA, ODBIJANJE i LOM VALOVA

 

1. pitanje

a) Što je interferencija valova ( navedite dva sinonima ); pojasnite kako se zbrajaju valovi. b) Skicirajte konstruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

2. pitanje

Napišite formulu interferirajućeg vala, koji je nastao interferencijom dva jednaka vala, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

3. pitanje

a) Kada su dva vala jednaka ? b) Napišite formulu koja povezuje razliku hoda i razliku faza, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

4. pitanje

a) Napišite algebarski izraz ( formulu ) za amplitudu interferentnog vala koji je nastao interferencijom između dva jednaka vala kojima je razlika hoda d. b) Skicirajte destruktivnu interferenciju, te navedite kolika je razlika hoda između komponentnih valova.

 

5. pitanje

a) Koji je drugi naziv za refleksiju valova i kako do nje dolazi ? b) Kako se reflektira val kada dođe na čvrsti kraj ili sredstvo veće gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte !

 

6. pitanje

a) Kako se reflektira val kada dođe na slobodni kraj ili sredstvo manje gustoće ( u kakvom su odnosu upadni i reflektirani val ) ? Skicirajte ! b) Što je to pulsni val, kako nastaje ?

 

7. pitanje

a) Objasnite pojavu „refrakcije“, te nacrtajte skicu. b) Napišite zakon loma, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

8. pitanje

a) Što se događa sa frekvencijom prilikom loma vala ? b) Kakvu to ima posljedicu na valnu duljinu i brzinu širenja vala ? Napišite odgovarajuću formulu, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

9. pitanje

a) Kako nastaje stojni val ? b) Skicirajte stojni val na sredstvu učvršćenom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala.

 

10. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na oba kraja i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

11. pitanje

a) Skicirajte stojni val na sredstvu slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju i njegov prvi harmonik. Povežite duljinu sredstva sa odgovarajućom valnom duljinom stojnog vala. b) Kako glasi formula za osnovnu frekvenciju tog stojnog vala ?

 

12. pitanje

Napišite formulu za n-ti harmonik stojnog vala nastalog na sredstvu : a) učvršćenom na oba kraja i              b) slobodnom na jednom a učvršćenom na drugom kraju, te navedite nazive pojedinih fizikalnih veličina.

 

13. pitanje

Pojasnite riječima i formulom zašto dolazi do smanjenja amplituda viših harmonika stojnog vala.

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (0)


Napišite komentar

busy

Ažurirano (Ponedjeljak, 24 Studeni 2014 21:16)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 176