Biologija

1.Koje 4 osnovne skupine organskih molekula nalazimo u živim organizmima? Proteini, masti, ugljikohidrati i nukleinske kiseline

2.Koje polisaharide poznajes? Škrob, celuloza, glikogen i hitn

3.Kako se zove podjedinica za nukleotide? Nukleinske kiseline

4.Zašto kažemo da je DNA nositelj nasljeđivanja? Sva svojstva su zapisana u molekuli DNA. Molekula DNA u sebi pohranjuje nasljednu uputu.

5.Što je nasljedna uputa i kako se ona ostvaruje? DNA molekula. Ostvaruje se tako što su sva svojstva nekog organizma zapisana na molekuli DNA

6.Kako se vrši sinteza proteina? U citoplazmi su enzimi, otopljene hranjive tvari i ribosomi na kojima se vrši sinteza proteina

7.Gdje se vrši sinteza proteina? U citoplazmi prokariotske ctanice

8. Opiši prokariotske stanice? Jednostavne građe, nemaju jezgru ni membranu unutar stanice. Sve reakcije se događaju u istom prostoru, u citoplazmi. U sredini stanice je nukleotid

9.Koja su 2 osnovna stanična tipa?

10.Opiši građu i ulogu stanične membrane! Odjeljuje stanicu od međustaničnog prostora i omogućuje transport tvari

11.Razlika između eukariota i prokariota? Prokariotska stanica nema oblikovanu jezgru, a eukariotska stanica ima oblikovanu jezgru

12.Objasni ulogu endoplazmatskog retikuluma! Povezuje sve djelove stanice

13.Zašto mitohondrije nazivamo tvornicama energije? Jer se u njima tijekom procesa staničnog disanja oslobađa energija CO2 i H2O

14.Što se događa u jezgri stanice u interfazi? U njoj stanica raste, stvara bjelančevine, razgrađuje glukozu da dobije energiju i obavlja svoju ulogu u organizmu

15.Kako izgleda kromosom u metafazi mitoze? Kratki su i debeli, centromerama se drže za niti diobenog vretena u ekvatorijalnoj ravnini

16.Koja je uloga mitoze u organizmu? Da iz jedne matične stanice nastaju dvije identične stanice čeri

17.Koja je bizna razlika između kromosoma što putuju u anafazi mitoze i anafazi mejoze I? U mizoti anafaze kromatide putuju po diobenom vretenu prema suprotnim polovima, a u mejozi anafaze odvajaju se homologni kromosomi putuju prema suprotnim polovima

18.U čemu je bit redukcijske diobe?

19.Što je crossingover? Izmjena segmenata kromatida homolognih kromosoma

20.Čime se spematogeneze razlikuje od Oogeneze? U drugoj mejotičkoj diobi oogeneza se dijeli na jajnu stanicu i 3 polocite, a spermatogeneza se dijeli na 4 spermija

21.Koliko kromosoma ima zigota? 46

22.Što je znanost? Zajedničko, organizirano, sistematizirano i povezano ljudsko znanje

23.Koje područje proučava biologija? Živa bića

24.Koja svojstva živih bića poznajes? Izmjena tvari, reakcija na podražaj, prilagodba i organiziranost

25.Što je podražljivost? Pokretanje organizma, djelova organizma, djelova stanica ili kemijskih reakcija u organizmu

26.Što su to peptidi? ? Skupina različitih kemijskih spojevakojima je zajedničko netopljivost u vodi, a topljivost u organskim otapalima

27.Što je genetička uputa ili kod? Svaka aminokiselina određena odgovarajućom trojkom dušićnih baza na lancu DNA

28.Što je potrebno da bi se niz nukleotida u DNA preveo u niz aminokiselina? Kodon

29.Kako bakterije mogu međusobno izmjenjivati svoje gene? Konjugacijom ili nespolnom dvostrukom diobom

30. Što je metabolizam? Skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu kako bi se održao život

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (1)


gost kaže:

07.12.2016
Glasovi: +1

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Utorak, 17 Prosinac 2013 22:08)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 277 i Članova: 1