Kemija

Jednadžbe koje prikazuju neku redoks reakciju mogu se izjednačiti bez ispisivanja oksidacijskih brojeva za pojedine atome u nekom spoju. To nam omogućava IE metoda (ion-elektron metoda); metoda pomoću koje samo preko promjene naboja i mase možemo doći do izjednačene jednadžbe, bez pisanja oksidacijskih brojeva za pojedine atome. Na slijedećem primjeru objasnit ću po koracima postupak izjednačavanja.

Primjer:

Treba izjednačiti jednadžbu reakcije otapanja elementarnog bakra u koncentriranoj dušićnoj kiselini.

Prvi korak: ispisivanje ''kostura'' jednadžbe reakcije

Poznato nam je da se bakar otapa u koncentriranoj dušićnoj kiselini i da pri tome prelazi u bakrove(II) ione, a uz to još nastaje dušikov(IV) oksid.

Cu(s) + HNO3(aq) ---> Cu2+(aq) + NO2(g)

Drugi korak: pisanje polureakcija

U toj reakciji, bakar se oksidira (povećava mu se oksidacijski broj):

Cu(s) -----> Cu2+(aq)

Gornja jednadžba je izjednačena po masi (jednak broj bakra s lijeve i desne strane), no nije izjednačena po naboju (s lijeve strane naboj je 0, a s desne 2+). Da bismo to ispravili, s desne strane dodajemo dva elektrona (2+ koji potječe od bakrovog iona, i 2- koji potječe od dva elektrona se poništavaju i ukupan naboj je 0, kao s lijeve strane). Time smo jednadžbu izjednačili i po masi i po naboju:

Cu(s) -----> Cu2+(aq) + 2e-

Nitratni anion iz dušićne kiseline u toj reakciji prelazi u plinoviti dušikov(IV) oksid:

NO3-(aq) -----> NO2(g)

Jednadžbu prvo izjednačimo po masi, tako da s desne strane dodamo vodu (izjednačimo kisikove atome), a zatim s lijeve strane dodamo dva protona da izjednačimo vodik.

NO3-(aq) + 2H+ -----> NO2(g) + H2O(l)

Gornja je jednadžba izjednačena po masi (jednak broj svih atoma s lijeve i desne strane), no nije izjednačena po naboju (s lijeve strane je +1 --> (2+ od dva protona i 1- od nitratnog aniona daju 1+), a s desne nula). Taj problem riješimo dodavanjem jednog elektrona s lijeve strane:

NO3-(aq) + 2H+ + e- -----> NO2(g) + H2O(l)

Negativan naboj s nitratnog aniona i negativan naboj s elektrona poništavaju dva pozitivna naboja koja dolaze od dva protona pa je ukupni naboj nula.

Treći korak: izjednačavanje broja elektrona u obje jednadžbe i zbrajanje jednadžbi

Jednadžbe polureakcija su:

Cu(s) -----> Cu2+(aq) + 2e-

NO3-(aq) + 2H+ + e- -----> NO2(g) + H2O(l)

Kako broj elektrona koji se ''otpuste'' od strane reducensa, treba biti jednak broju elektrona koji se ''prime'' od strane oksidansa, drugu jednadžbu treba pomnožiti s dva (bakar ''otpusti'' dva elektrona, a nitratni anion ih ''primi'').

Cu(s) -----> Cu2+(aq) + 2e-

2NO3-(aq) + 4H++ 2e- -----> 2NO2(g) + 2H2O(l)

Sada zbrojimo te dvije jednadžbe i dobijemo:

Cu(s) + 2NO3-(aq) + 4H+ ------> Cu2+(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l)

Ta jednadžba je sada izjednačena po masi i po naboju te prikazuje otapanje bakra u koncentriranoj dušićnoj kiselini. Možemo ju napisati u potpunom obliku:

Cu(s) + 4HNO3(aq) ------> Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l).

Za vježbu probajte na isti način izjednačiti jednadžbu koja prikazuje otapanje bakra u razrjeđenoj dušićnoj kiselini:

Cu(s) + HNO3(aq)-----> Cu2+(aq) + NO(g)

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (0)


Napišite komentar

busy

Ažurirano (Ponedjeljak, 29 Listopad 2012 12:56)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 233