Fizika

Fizika 7. razred

Gustoća je omjer mase i obujma.

Međumolekularne sile su  sile kratkog dosega.

Vektor je veličina koja ima iznos i smjer.

ELEKTRIČNA SILA… Postoje dvije vrste elek. Sila to su proton-poz. Nabijen i elektron- neg. Nabijen, neutralni  atom ima jednak broj protona i elektrona tada je tijeo neutralno. Dva pozitivna naboja se odbijaju, dva negativna naboje se odbijaju pozitivni i negativni se privlače. Elek. Sila se javlja između dva naboja može biti privlačna i odbojna.

ELASTIČNA SILA – Tijelo je elastično kada se nakon deformacije vraća u prvobitni položaj. Tijelo je plastično ako nakon deformacije ostaje deformirano. Elastična sila je proporcionalna produljenju. Elastična sila vraća tijelo u prvobitno stanje.

GRAVITACIJSKA SILA- Je privlačna, ovisi o udaljenosti i o masama.

Težina je sila kojom tijelo pritišće na podlogu.

Trenje je sila koja se javlja pri gibanju između dvije dodirne plohe i ovisi o vrsti dodirnih ploha i sili pritiska.

Tlak je djelovanje sile na neku površinu.

Hidrostatički tlak je tlak unutar tekućine i uzrok mu je težina tekućine. Raste s dubinom.

Vanjski tlak (hidraulički tlak)se širi u svim dijelovima tekućine. Ako malom silom djelujemo na malu površinu na velikoj površini ćemo dobiti veliku silu.

Uzgon je sila koja nastoji tijelo izbaciti iz tekućine, uzrok uzgona je razlika hidrostatičkih tlakova na gornju i donju površinu.

Težište je točka koja se ponaša kao da je u njoj sadržana sva masa tijela.

Stabilna ravnoteža je ravnoteža u kojoj je težište najniže. Ako izvučemo tijelo iz stabilne ravnoteže vraća se u isti položaj.

Labilna ravnoteža je ravnoteža kad je težište najviše. Ako izvučemo tijelo iz labilne ravnoteže, zauzima stabilniji položaj.

Indiferentna ravnoteža je ravnoteža u kojoj se pomicanjem tijela ne mijenja položaj težišta. Pomaknemo li tijelo ono ostaje takvo.

Krak sile je udaljenost hvatišta sile i osi vrtnje.

Moment sile je umnožak sile i njenog kraka.

Rad je djelovanje sile na nekom putu. Rad sile okomite na put je 0. Ako sila djeluje suprotno od puta, rad je negativan. Ako sila djeluje u smjeru puta rad je pozitivan, radi samo onaj dio sile koji je u smjeru puta.

Imamo Mehaničku, kemijsku, električnu, toplinsku,svjetlosnu i nuklearnu energiju.

Kemijska energija je energija koja se oslobađa kemijskim procesom.

Električna energija je energija koja se oslobađa kretanjem električnog naboja.

Toplinska energija je vanjski oblik energije jer se najlakše gubi, a najteže pretvara u drugu vrstu.

Nuklearna energija je energija koja se oslobađa cijepanjem ili spajanjem atomskih jezgara.

Kinetička energija je energija kretanja. Rad je mjera za promjenu energije. Kinetička energija ovisi o masi i brzini tijela.

Potencijalna energija je energija položaja.

Gravitacijska potencijalna energija je energija zbog djelovanja sile teže.

Elastična potencijalna energija se javlja zbog elastične sile.

Mehaničku energiju dijelimo na kinetičku i potencijalnu energiju, potencijalnu na gravitacijsku i elastičnu.

Zakon održavanja energije nam kaže da energija ne može ni nestati ni nastati, već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi.

Snaga je brzina obavljanja nekog rada. Izvršeni rad u jedinici vremena.

Unutarnja energija tijela je zbroj kinetičkih i potencijalnih energija svih čestica tijela. Promjenom unutarnje energije mijenja se temperatura i volumen. Toplinska energija prelazi s tijela na tijelo, a unutarnja energija je u jednom tijelu. Što je brže gibanje čestica, veća je temperatura. Najniža temperatura je kad čestice potpuno miruju.

Toplina uvijek prelazi  s toplijeg mjesta na hladnije, difuzija. Razlikujemo toplinske vodiće i izolatore.

Vodići-metali, keramika

Izolatori-drvo, plastika

Vrlo niske temperature mjerimo otpornim termometrima(mjere električni otpor).

Visoke temperature mjere se spektrometrom(takozvano sunca, po boji).

Dinamometar je sprava za mjerenje sile.

 

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (30)


gost kaže:

08.11.2012
Glasovi: -1
usrano, Lowly rated comment [Prikaži]

danidar kaže:

8018
...
uci pa ce biti pametno
 
19.11.2012
Glasovi: +15

gost kaže:

0
...
hvala na pomoci _smilies/smiley.gif..
 
22.11.2012
Glasovi: +2

gost kaže:

0
....
Puno hvala na pomo?i-veoma je koristilosmilies/smiley.gif
 
28.11.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
hahahha
danas je baš ljep dan volim jednog de?ka pod imenom nikola..
 
30.11.2012
Glasovi: -3

gost kaže:

0
Hvala!!
odlicno uradjen pregled gradiva.
mnogo pomoglo smilies/cool.gif
 
09.12.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
nije bas pomoglo :/
 
10.12.2012
Glasovi: +5

gost kaže:

11.12.2012
Glasovi: +1

gost kaže:

0
fizika
ja boze nis ne k0ontam zato sto neznam hrvatskismilies/sad.gifsmilies/angry.gifsmilies/shocked.gif
 
15.12.2012
Glasovi: +1

gost kaže:

0
:)
Ima li kakvih zadataka ovdje?Ovo ve? znam napamet , ali mi fale neki primjeri zadataka ....
Ako može , HVALA!
smilies/smiley.gif
 
18.12.2012
Glasovi: +9

gost kaže:

0
...
jako lijep pregled gradiva.
jako mi je pomoglo... smilies/smiley.gif
 
19.01.2013
Glasovi: -2

gost kaže:

0
...
jako lijep pregled gradiva.
puno mi je pomoglo... smilies/smiley.gif
 
19.01.2013
Glasovi: -1

gost kaže:

0
:)
Hvala puno smilies/smiley.gif jako mi je pomoglo smilies/smiley.gif
 
04.02.2013
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
nije baš da pomaže...smilies/sad.gif
 
25.02.2013
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
Puno hvala na pomo?i-veoma je koristilosmilies/kiss.gifsmilies/kiss.gif
 
23.05.2013
Glasovi: +0

gost kaže:

12.06.2013
Glasovi: +0

gost kaže:

08.09.2013
Glasovi: +1

gost kaže:

28.10.2013
Glasovi: +1

gost kaže:

01.03.2014
Glasovi: +0

gost kaže:

01.03.2014
Glasovi: +0

gost kaže:

09.03.2014
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
nije baš pomoglo smilies/tongue.gif :/
 
04.04.2014
Glasovi: +0

gost kaže:

0
boze-sacuvaj
gluposti nevidjene
 
28.04.2015
Glasovi: +1

gost kaže:

0
boze-sacuvaj
Ne mislim na fiziku.
 
29.04.2015
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
Moze Koji zadatak...??
 
06.09.2015
Glasovi: +0

gost kaže:

09.11.2016
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
ovo je jako korisno hvala ko je napravio ovaj tekstsmilies/grin.gifsmilies/cheesy.gif
 
29.09.2017
Glasovi: +1

gost kaže:

0
vas ucitelj
Gusto?a je omjer mase i obujma.

Me?umolekularne sile su sile kratkog dosega.

Vektor je veli?ina koja ima iznos i smjer.

ELEKTRI?NA SILA… Postoje dvije vrste elek. Sila to su proton-poz. Nabijen i elektron- neg. Nabijen, neutralni atom ima jednak broj protona i elektrona tada je tijeo neutralno. Dva pozitivna naboja se odbijaju, dva negativna naboje se odbijaju pozitivni i negativni se privla?e. Elek. Sila se javlja izme?u dva naboja može biti privla?na i odbojna.

ELASTI?NA SILA – Tijelo je elasti?no kada se nakon deformacije vra?a u prvobitni položaj. Tijelo je plasti?no ako nakon deformacije ostaje deformirano. Elasti?na sila je proporcionalna produljenju. Elasti?na sila vra?a tijelo u prvobitno stanje.

GRAVITACIJSKA SILA- Je privla?na, ovisi o udaljenosti i o masama.

Težina je sila kojom tijelo pritiš?e na podlogu.

Trenje je sila koja se javlja pri gibanju izme?u dvije dodirne plohe i ovisi o vrsti dodirnih ploha i sili pritiska.

Tlak je djelovanje sile na neku površinu.

Hidrostati?ki tlak je tlak unutar teku?ine i uzrok mu je težina teku?ine. Raste s dubinom.

Vanjski tlak (hidrauli?ki tlak)se širi u svim dijelovima teku?ine. Ako malom silom djelujemo na malu površinu na velikoj površini ?emo dobiti veliku silu.

Uzgon je sila koja nastoji tijelo izbaciti iz teku?ine, uzrok uzgona je razlika hidrostati?kih tlakova na gornju i donju površinu.

Težište je to?ka koja se ponaša kao da je u njoj sadržana sva masa tijela.

Stabilna ravnoteža je ravnoteža u kojoj je težište najniže. Ako izvu?emo tijelo iz stabilne ravnoteže vra?a se u isti položaj.

Labilna ravnoteža je ravnoteža kad je težište najviše. Ako izvu?emo tijelo iz labilne ravnoteže, zauzima stabilniji položaj.

Indiferentna ravnoteža je ravnoteža u kojoj se pomicanjem tijela ne mijenja položaj težišta. Pomaknemo li tijelo ono ostaje takvo.

Krak sile je udaljenost hvatišta sile i osi vrtnje.

Moment sile je umnožak sile i njenog kraka.

Rad je djelovanje sile na nekom putu. Rad sile okomite na put je 0. Ako sila djeluje suprotno od puta, rad je negativan. Ako sila djeluje u smjeru puta rad je pozitivan, radi samo onaj dio sile koji je u smjeru puta.

Imamo Mehani?ku, kemijsku, elektri?nu, toplinsku,svjetlosnu i nuklearnu energiju.

Kemijska energija je energija koja se osloba?a kemijskim procesom.

Elektri?na energija je energija koja se osloba?a kretanjem elektri?nog naboja.

Toplinska energija je vanjski oblik energije jer se najlakše gubi, a najteže pretvara u drugu vrstu.

Nuklearna energija je energija koja se osloba?a cijepanjem ili spajanjem atomskih jezgara.

Kineti?ka energija je energija kretanja. Rad je mjera za promjenu energije. Kineti?ka energija ovisi o masi i brzini tijela.

Potencijalna energija je energija položaja.

Gravitacijska potencijalna energija je energija zbog djelovanja sile teže.

Elasti?na potencijalna energija se javlja zbog elasti?ne sile.

Mehani?ku energiju dijelimo na kineti?ku i potencijalnu energiju, potencijalnu na gravitacijsku i elasti?nu.

Zakon održavanja energije nam kaže da energija ne može ni nestati ni nastati, ve? se samo pretvara iz jednog oblika u drugi.

Snaga je brzina obavljanja nekog rada. Izvršeni rad u jedinici vremena.

Unutarnja energija tijela je zbroj kineti?kih i potencijalnih energija svih ?estica tijela. Promjenom unutarnje energije mijenja se temperatura i volumen. Toplinska energija prelazi s tijela na tijelo, a unutarnja energija je u jednom tijelu. Što je brže gibanje ?estica, ve?a je temperatura. Najniža temperatura je kad ?estice potpuno miruju.

Toplina uvijek prelazi s toplijeg mjesta na hladnije, difuzija. Razlikujemo toplinske vodi?e i izolatore.

Vodi?i-metali, keramika

Izolatori-drvo, plastika

Vrlo niske temperature mjerimo otpornim termometrima(mjere elektri?ni otpor).

Visoke temperature mjere se spektrometrom(takozvano sunca, po boji).

Dinamometar je sprava za mjerenje sile.smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cool.gifsmilies/kiss.gif nadam se da vam se je ovo svidjelo smilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
 
05.12.2017
Glasovi: +0

gost kaže:

05.12.2017
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Subota, 13 Listopad 2012 21:18)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 197