Fizika

Električno polje je definirano kao svojstvo prostora oko čestice koja posjeduje električni naboj. Električno polje je ujedno i prostor u kojem djeluje električna sila. Mjerna jedinica za jakost električnog polja u Međunarodnom sustavu je volt po metru (V/m).

 

Definicija

Dovedemo li na osamljenu metalnu kuglu polumjera R količinu pozitivnog električnog naboja Q, pokus će pokazati da naboj Q djeluje električnom silom na probni naboj q u prostoru oko kugle, gdje je sila odbojna ukoliko su naboji istog predznaka, odn. privlačna ukoliko su naboji suprotnog predznaka. Električna sila je najveća u neposrednoj blizini kugle i smanjuje se s udaljenošću. Povežemo li veličinu sile sa gustoćom zamišljenih silnica koje izviru iz kugle nabijene električnim nabojem Q, tada možemo gustoću silnica na samoj površini definirati kao omjer naboja i površine kugle polumjera r:

{sigma} = frac{Q}{4r^2pi}, ,

a gustoću silnica na sfernoj površini na udaljenosti r od središta nabijene kugle:

{sigma} = frac{Q}{4r^2pi}. ,

Rezultati pokusa bi pokazali da je sila razmjerna gustoći silnica u promatranoj točki u prostoru i količini naboja q te da opada s kvadratom udaljenosti sukladno smanjenju gustoće silnica kako slijedi:

Prikaz električnog polja između dva točkasta naboja
 F sim sigma q, ,
 F sim frac{Q}{4r^2pi} q ,,

što možemo zapisati i kao:

 F sim frac{{Q}{q}}{4r^2pi}. ,

Uvođenjem pojma dielektričke konstante vakuuma:

{varepsilon_0}approx 8,854 cdot 10 ^ {-12} frac{C^2} {Nm^2},,

sila F se može izraziti odgovarajućom veličinom u njutnima (N), gdje je 1 Coulomb (C)= 1As:

F =frac{1}{4 pi varepsilon_0}frac{Qq}{r^2}.,

Razmatramo li omjer sile F i naboja q, definira se jakost električnog polja, kao posebnog energetskog stanja u prostoru oko kugle, kao veličinu sile po jediničnom naboju +q=1 As na udaljenosti r od središta nabijene kugle:


gdje je r apsolutna vrijednost vektora položaja mathbf{r}, a epsilon_0 je dielektrična konstanta vakuuma, a električno polje je pozitivno za pozitivan naboj Q. Električno polje je vektorsko polje i može se predočiti silnicama. Izvori električnog polja su pozitivni električni naboji, a ponori negativni naboji.

Energija električnog polja

Električno polje u sebi sadržava energiju. Gustoća energije sadržane u električnom polju jest:

u = frac{1}{2} epsilon_0 epsilon_r mathbf{E}^2

gdje je:

 • u gustoća energije
 • epsilon_0 dielektrična konstanta vakuuma
 • epsilon_r relativna dielektrična konstanta tvari u kojem djeluje električno polje
 • mathbf{E} električno polje

(kvadrat električnog polja znači da se električno polje skalarno množi samo sa sobom, pa je on identički jednak kvadratu apsolutne vrijednosti električnog polja)

Ukupna energija električnog polja sadržana u volumenu V je stoga:

U = int_{V} frac{1}{2} epsilon_0 epsilon_r mathbf{E}^2 , mathrm{d}V

gdje je U energija električnog polja, a dV element volumena.

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (0)


Napišite komentar

busy

Ažurirano (Srijeda, 09 Studeni 2011 10:47)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

 1. prijavite se na stranicu
 2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
 3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 84