Informatika

C# programski jezik podržava dva osnovna tipa: vrijednosni i referentni tip. Razlika između njih leži u načinu na koji se njima upravlja.

Neki od tipova vrijednosti su: char, int, struct, enum, itd., dok su neki od referentnih: class, interface, delegate, array, itd.

U nastavku ću kratko navesti nekoliko jednostavnih primjera za bolje razumijevanje.

 

 

Varijable

Varijable predstavljaju prostor za skladištenje vrijednosti. Svaka varijabla je određenog tipa, što znači da se u prostor koji ona predstavlja može spremiti samo vrijednost istog tog tipa. Neki jednostavniji tipovi varijabli su: cjelobrojna vrijednost (int), jedan znak (char), niz znakova (string), broj sa pomičnim zarezom (double), itd.

Varijable se deklariraju za korištenje po jednom od sljedečih principa:

 

(Tip varijable) (Naziv varijable);

(Tip varijable) (Naziv varijable) = (Vrijednost varijable) ;


U prvom slučaju radi se samo o deklaraciji varijable, dok joj se u drugom primjeru u istom trenutku dodjeljuje i vrijednost. Vrijednost mora biti istog tipa kao i tip varijable.

 

Primjeri:

int PrviBroj;

double DrugiBroj = 3.4;

char Znak = 'a';

string NizZnakova = "Dobar dan!";

 

 

 

Klase

Klase su "nacrti" po kojima se "instancira" (kreira) objekt. Deklariraju se koristeći ključnu riječ class iza koje slijedi naziv klase. Unutar vitičastih zagrada koje slijede nalazi se tijelo klase koje sadrži članove kao što su varijable ili metode (funkcije). Svaka klasa sadrži posebnu metodu koja se naziva konstruktor, a koja je posebna zbog toga što se poziva prilikom instanciranja (kreiranja objekta prema klasi). Svrha konstruktora je omogućavanje programeru da inicijalizira članove klase prilikom instanciranja, kako bi se pripremili za korištenje. Konstruktor ne smije imati povratnu vrijednost, i ima ime jednako nazivu klase. Klase se kreiraju prema sljedećem principu:

 

Class (Ime klase)

{

    (Tijelo klase)

}

 

Na konkretnom primjeru možemo prikazati klasu koja sadrži konstruktor, par varijabli i jednu metodu.

 

Class Zbrajanje

{

int PrviBroj;

int DrugiBroj;

int Rezultat;

 

public void Zbrajanje()

{

     PrviBroj = 3;

     DrugiBroj = 2;

}

 

public void Zbroji()

{

     Rezultat = PrviBroj + DrugiBroj;

}

 

}

 

Ova klasa je jako jednostavna i funkcionalnost (iako besmislena:) ) je upravo očita.

Tijelo klase sadrži definiciji triju varijabli, PrviBroj, DrugiBroj i Rezultat, svi cjelobrojnog tipa (int).

Konstruktor metoda (koja se poziva na samom početku) dodjeljuje vrijednost varijablama i tako ih priprema za daljnje operacije koje će se izvršavati pozivom metode Zbroji(). Metoda Zbroji() zbraja vrijednosti sadržane u ovim dvijema varijablama i rezultat sprema u varijablu Rezultat.

Korištenje ove klase sastoji se od dva dijela: instanciranja i poziva funkcije:

 

Zbrajanje zbr = new Zbrajanje();

zbr.Zbroji();

 

U prvoj naredbi kreiramo novi objekt naziva zbr, tipa Zbrajanje (jer ga kreiramo prema toj klasi), i odmah mu dodjeljujemo vrijednost novostvorenog objekta. Objekt se kreira ključnom riječi new koju slijedi ime klase sa ( ) na kraju. U ovom trenutku se poziva konstruktor klase.

Sljedeća naredba poziva metodu Zbroji koja se nalazi unutar objekta zbr (jer je tako definirano u klasi prema kojoj je objekt zbr nastao).

 

 

(NASTAVAK SLIJEDI...)

 


Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (0)


Napišite komentar

busy

Ažurirano (Četvrtak, 10 Veljača 2011 10:20)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 181