Kemija

Međuatomske veze – ionska, kovalentna i metalna
Kemijske veze među atomima elemenata nastaju zbog težnje ka smanjenju energije sustava. Naime, većina atoma elemenata nema popunjenu zadnju ljusku elektronskog omotača, pa želi postići oktet zadnje ljuske (ili dublet kod vodika i helija).

Ionska veza – nastaje između atoma metala i atoma nemetala. Pri tome metal gubi elektrone i postaje kation, a nemetal prima elektrone i postaje anion. Ionska veza je elektrostatske prirode. Zbog jakih privlačnih sila među ionima ionski kristali su tvrdi te imaju visoka vrelišta i tališta. Ionski su spojevi dobro topljivi u vodi jer imaju polaran karakter. Ionska veza je jača što je razlika elektronegativnosti elemenata veća, a istodobno tako ionska je veza jača što je veći nabojni broj iona.

Kovalentna veza – nastaje međusobnim povezivanjem atoma nemetala. Prilikom stvaranja kovalentne veze formira se zajednički elektronski par tako da svaki atom daje po jedan elektron u zajednički elektronski par. Ravnopravnost podjele zajedničkog elektronskog para ovisi o elektronegativnosti elemenata.
Ovisno o broju zajedničkih elektronskih parova koji povezuju atome razlikujemo jednostruku, dvostruku i trostruku kovalentnu vezu. Duljina kovalentne veze je udaljenost između jezgara vezanih kovalentnom vezom.

VEZA

ENRGIJA VEZE (kJmol-1)

DULJINA VEZE (pm)

C = O

725

121

C – C

344

154

C = C

615

133

C ≡ C

812

120

H – H

436

73

N ≡ N

946

110


Kovalentni polumjer atoma je polovica razmaka dvaju istovrsnih atoma vezanih kovalentnom vezom.

Van der Waalsov polumjer je polovina udaljenosti između jezgara dvaju istovrsnih atoma koji su u dodiru, ali nisu povezani. Tvari nastale kovalentnom vezom sastoje se od molekula koje imaju određenu strukturu i geometrijski oblik te određeno usmjerenje u prostoru. Kutovi među vezama ovise o broju atoma u molekuli te broju zajedničkih i slobodnih elektronskih parova oko središnjeg atoma. Međusobno se odbijaju nepodijeljeni elektronski parovi, nepodijeljeni elektronski parovi i vezni parovi te vezni parovi međusobno.
Molekule tvari s kovalentnom vezom međusobno su slabo povezane i mogu se lako odijeliti. Zato su takve tvari često plinovi i tekućine. Ako pak imaju kruto agregatno stanje, onda lako sublimiraju, mekane su i imaju nisko vrelište i talište.
Nepolarne molekule s kovalentnom vezom nisu topljive u vodi, dok molekule koje su polarnog karaktera jesu topljive u vodi.

Donorska (koordinativna) kovalentna veza – kovalentna veza kod koje zajednički elektronski par potječe od samo jednog atoma. Primjeri molekula u kojima postoji osim običnih kovalentnih veza i donorska kovalentna veza: ozon (O3), ugljikov monoksid (CO), dušikov (V) oksid (N2O5), dušična kiselina (HNO3), sumporna kiselina (H2SO4) i dr.

Polarnost kovalentne veze
Ako su atomi u molekuli iste elektronegativnosti podjela zajedničkog elektronskog para je ravnomjerna te će molekula biti nepolarna. Ako su atomi u molekuli različite elektronegativnosti, zajednički elektronski par privlači se više jezgri elektronegativnijeg elementa pa je molekula polarna. Polarne molekule imaju dva pola, razdvojeno težište pozitivnog i negativnog pola.
Polarnost molekule uzrokuju dva efekta: razlika u elektronegativnosti atoma u vezi i prostorna građa molekule.

Odstupanje od pravila okteta
Ukoliko centralni atom u molekuli nema oko sebe osam elektrona, kaže se da postoji odstupanje od pravila okteta. Primjeri: berilijev klorid – BeCl2, borov trifluorid – BF3, fosforov (V) klorid – PCl5, sumporov (VI) fluorid – SF6.

Metalna veza ostvaruje se između atoma metala. U kristalnoj rešetki metala dolazi do preklapanja atomskih orbitala jer su bliske po energiji i stvaraju se molekulske orbitale. Tako se iz pojedinih vrsta atomskih orbitala stvaraju elektronske vrpce (zone). U kristalnoj rešetki metala ima više energijskih nivoa nego što ima elektrona da ih popune.

Valentna vrpca – energetski nivoi koji su popunjeni elektronima.

Vodljiva vrpca – prazni energijski nivoi. Oni omogućuju elektronima da pod utjecajem vanjskog električnog polja poprime veći sadržaj energije i da putuju kroz kristal, pa metal provodi električnu struju. U metalima su valentna i vodljiva vrpca tako blizu (preklapaju se) da elektroni bez zapreke prelaze iz jedne u drugu.


Ako između valentne i vodljive vrpce postoji određena energijska barijera koju elektroni moraju svladati da bi prešli iz jedne u drugu, električna vodljivost takve tvari se smanjuje. Takve se tvari zovu poluvodiči.

Izolatori – tvari koje ne provode električnu struju jer je energetska barijera između valentne i vodljive vrpce toliko velika da je elektroni ne mogu svladati.

Međumolekulske veze – vodikova veza, van der Waalsova veza

Vodikova veza
-          elektrostatske prirode
-          nešto jača od van der Waalsovih sila, ali slabija od međuatomskih veza
-          spojevi među čijim molekulama postoje vodikove veze imaju mnogo viša tališta i vrelišta od očekivanih vrijednosti jer su i privlačne sile među molekulama jače
-          u sastavu molekule mora biti vodik i molekula mora biti polarne građe

Van der Waalsove sile
-          slabije od međuatomskih veza
-          ovise o veličini čestica (što su čestice veće, to je među njima više dodira pa su i privlačnije sile jače)
-          o jakosti ovih sila ovise tališta i vrelišta tvari pa i agregatno stanje tvari – vrelišta rastu porastom relativnih atomskih masa, odnosno porastom veličine atoma i molekula

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (35)


gost kaže:

0
...
oprostite ali sta nema za 7,. raz.???? smilies/shocked.gif
 
30.01.2011
Glasovi: +3

gost kaže:

17.04.2011
Glasovi: +4

gost kaže:

22.11.2011
Glasovi: +3

gost kaže:

0
...
Gost kaze da mrzi hemiju smilies/angry.gif!
 
22.11.2011
Glasovi: +6

gost kaže:

22.11.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
D.......................................
 
22.11.2011
Glasovi: -3

gost kaže:

0
...
o.................
 
22.11.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
s...................
 
22.11.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
a......................
 
22.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
d..........................
 
22.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
n.....................
 
22.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
....o...............
 
22.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
m...................
 
22.11.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
i.........................
 
22.11.2011
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
j.....................
 
22.11.2011
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
e.....................................................! smilies/angry.gif
 
22.11.2011
Glasovi: +3

gost kaže:

0
...
Izvini ti doticni,ako ti je dosadno ne moras da smaras druge svojim GLUPIM komentarima.Postoje ljudi koji se interesuju za hemiju,a ti ovde gupis svoje vreme,ne znam zasto!Bolje idi gledaj u Sunce ili tako nesto,ako nemas nista pametnije da radis,a verujem da nemas,jer po tvojim komentarima se vidi koliko si intelektualac!-.-"
Stranica je ok,dosta toga moze da se sazna! smilies/wink.gif
 
22.11.2011
Glasovi: +17

gost kaže:

0
...
?????????????.?!-Naravno da jeste,ocekujete da bude prosto,ja smatram da je bas lepo objasnjeno,samo treba ukapirati! smilies/wink.gif
 
22.11.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
dosta je teško ali sam ipak nau?io i dobio 5 smilies/cheesy.gif
 
11.12.2011
Glasovi: +1

gost kaže:

0
ответ
????????? ?????? ??????? ? ?????
 
07.01.2012
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
kaže se kemija,ne hemija,tupani.Slažem se s tobom goste 4 mjesta iznad mene,bravo,istina,internet je postao okupljalište onih kojima je dosadno,opsjedaju nas sa svih strana,mislim stvarno onooooooooosmilies/cry.gif
 
05.02.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

19.02.2012
Glasovi: +6

gost kaže:

0
...
hemijo muko moja . xaxaxxaxaxa . smilies/cheesy.gif
 
26.03.2012
Glasovi: +1

gost kaže:

04.06.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
?emu bit tolko naporan???????.....smilies/cry.gif

stranica je super
i usput netko kaže kemija a netko hemija di je problem?...smilies/shocked.gif
 
16.10.2012
Glasovi: +6

gost kaže:

0
...
Mene interesuje udvostrucavanje molekula?
Npr:Udvostrucenje molekule H2 ili O2?
Unaped Hvala! smilies/smiley.gif
 
26.12.2012
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
meni i dalje nije jasno kako znati gdje se trebaju stavljati to?kice(koje ozna?uju broj elektrona)(Lewisov prikaz)i kako znat koliko ima elektrona i kako znati dali je dvostruka,jednostruka ili trostruka kovalentna veza-.-
heeeeelp smilies/sad.gif
 
07.02.2013
Glasovi: +3

gost kaže:

0
...
dobro je ovo za popravni. smilies/grin.gif
 
12.06.2013
Glasovi: +1

gost kaže:

0
...
kako utje?e veli?ina atoma na jakost ionske/kovalentne veze?
 
16.12.2013
Glasovi: -1

gost kaže:

0
...
hvala vam, pomogli ste mi smilies/smiley.gif
 
08.02.2014
Glasovi: +2

gost kaže:

0
...
ja ništa ne kontam .. smilies/smiley.gif
 
18.03.2014
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
Nista mi nije jasnoooooooosmilies/angry.gif
 
12.05.2014
Glasovi: +1

gost kaže:

0
kovalentna vs. vodikova veza
Kako se odnose vrelišta lipida i vode? Vodikova je veza ja?a od kovalentne, ali je li onda vrelište lipida ve?e od vrelišta vode? Lipidi su puno du?e molekule pa bi trebalo dovesti puno više energije za cijepanje svih veza u molekuli lipida.
pomooo?!
 
01.06.2014
Glasovi: -2

gost kaže:

0
Veliki gost
Nema primjera za veze 1s2,2s2,2p6
 
30.11.2015
Glasovi: +0

gost kaže:

0
AkademischesgymnasiumWienLucija
Zato jer su ti 1s2,2s2... elektronske konfiguracije smilies/smiley.gif
 
21.02.2017
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Utorak, 01 Ožujak 2011 23:19)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 306