Latinski
 1. Ad notam.Na znanje.Do znanja.
 2. Fama est.Glas je .Priča se.
 3. Historia est magistra vitae.Povijest je učiteljica života.
 4. Margaritas ante porcos.(Ne bacajte) biserje pred svinje.
 5. In dubio pro reo(pravni izraz).U neizvjesnosti (u sumnji) treba odlučiti u korist  optuženikovu.
 6. Lupus in fabula.Vuk u priči.Mi o vuku, a vuk na vratima.
 7. Periculum in mora.Pogibao je u odlaganju.
 8. Curriculum vitae.Životni tok.Životopis.
 9. Divide et impera!Zavadi pa vladaj!
 10. Clara pacta,boni amici.Čisti računi,duga ljubav.
 11. Mea culpa,mea maxima culpa.Moj grijeh,moj najveći grijeh.
 12. Reliquiae reliquiarum olim regni Croatiae.Ostaci ostataka negdašjneg kraljevstva hrvatskoga.
 13. Honores mutant mores.Časti mijenjaju običaje.
 14. Inter arma silent Musae,et leges.U ratnoj buci šute Muze,ali i zakoni.
 15. Regnum regno non praescribit leges.Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone.
 16. Repetitio est mater studiorum.Ponavljanje je majka znanja.
 17. Varietas delectat.Raznolikost veseli.
 18. Historia (est) testis temporum,lux veritatis,vita memoriae,magistra vitae,nuntia vetustatis.Povijest je svjedok vremena,svjetlo istine,život pamćenja,učiteljica života,glasnica starine.
 19. Pars pro toto.Dio za cjelinu.
 20. Panem et circenses.Kruha i igara.
 21. Antemurale Christianitatis.Predziđe kršćanstva.
 22. Corpus delicti.Tijelo kažnjiva djela.
 23. Finis coronat opus.Konac djelo krasi.
 24. Mens sana in corpore sano.Zdrav duh u zdravu tijelu.
 25. Nomina sunt odiosa.Imena su omrznuta(mrska).
 26. Cornix cornici oculos non effodiet.Vrana vrani ne vadi(ne kopa)oči.
 27. Vis vitalis.Životna snaga.
 28. Viribus unitis.Združenim(zajedničkim)snagama.
 29. Vim vi repellere licet.Dopušteno je silu odbiti silom.
 30. Amor omnia vincit.Ljubav pobjeđuje sve.
 31. Labor omnia vincit.Rad pobjeđuje sve.
 32. Audaces(fortes)fortuna iuvat.Smionima pomaže sreća.
 33. Tarde(sero)venientibus ossa.Onima koji kasno dolaze kosti.
 34. Casus belli.Povod ratu.Uzrok sukobu.
 35. Lapsus calami.Pogreška pera.Zabuna u pisanju.
 36. Lapsus linguae.Pogreška jezika.Zabuna u govoru.
 37. Manu propria.Vlastitom rukom.Vlastoručno.
 38. S·P·Q·R=SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS RIMSKI SENAT I NAROD
 39. Veni, vidi, vici.Dođoh,vidjeh,pobijedih.
 40. Cum tacent,clamant.Kad šute,viču.
 41. Dum vivis sperare decet.Dok živiš,dolikuje ti da se nadaš.
 42. Donec eris sospes,multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nobila,solus eris. Dok budeš sretan,.imat ćeš mnogo prijatelja; ako nastanu zla vremena,bit ćeš sam.
 43. Summum ius, summa iniuria.Najveće pravo (zna biti) najveća nepravda.
 44. Summa cum laude.S najvećom pohvalom.
 45. Summa summarum.Sve u svemu.
 46. Quot capita,tot sententiae.Koliko glava,toliko mišljenja.Koliko ljudi,toliko ćudi.
 47. Quot linguas calles,tot homines vales.Koliko jezika znaš,toliko ljudi vrijediš.
 48. Qualis rex,talis grex.Kakav pastir, takvo stado.
 49. Ipso facto.Već samim činom.Samo po sebi.
 50. Quod nocet, docet.Što škodi,to poučava.Što muči,uči.
 51. Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? Tko? Što? Gdje? Čime? Zašto ? Kako?Kada?
 52. Nulla dies sine linea.Nijedan dan bez poteza(kistom).
 53. Alter ego.Drugo ja. Prisni prijatelj.
 54. Bis dat,qui cito dat.Dvostruko daje tko brzo daje.Brza pomoć,dvostruka pomoć.
 55. Bis vincit,qui se vincit in victoria.Dvaput pobjeđuje tko sebe pobjeđuje u pobjedi.
 56. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. Zarobljena je Grčka zarobila divljeg pobjednika i unijela umjetnosti u priprosti Lacij.
 57. Aequam memento rebus in arduis servare mentem.U nevolji se sjeti sačuvati ravnodušnost(ne kloni duhom).
 58. Dimidium facti qui coepit habet:sapere aude;incipe!Polovicu djela ima tko je počeo:budi pametan,počni!
 59. Bona fide.Udobroj vjeri. U najboljoj namjeri.U poštenoj namjeri.
 60. Mala fide.U lošoj vjeri.
 61. Lege artis.Po svim pravilima umijeća.Prema stručnim propisima.
 62. Adiatur et altera pars. Neka se sasluša i druga(protivnička)strana.
 63. Do ut des.Dam da bi ti meni dao.
 64. Ut ameris,ama!Da bi bio ljubljen, ljubi!
 65. Sic itur ad astra.Tako se ide k zvijezdama.Tako se dolazi do slave.
 66. Sic transit gloria mundi.Tako prolazi slava svijeta.
 67. Quidquid id est,timeo Danaos et dona ferentes. Što god to bilo,bojim se Danajaca (Grka) i kad darove donose.
 68. Noli turbare circulos meos.”Nemoj kvariti moje krugove“
 69. Iniuriam qui facturus est,iam fecit.Tko kani učiniti nepravdu već ju je učinio.
 70. Ave,Imperator,morituri te salutant!Zdravo, care, pozdravljaju te oni koji će umrijeti.
 71. Rem tene,verba sequentur.Vladaj predmetom (o kojem govoriš),riječi će dolaziti same od sebe.
 72. De gustibus (et coloribus) non est disputandum.O ukusima (i bojama) se ne valja prepirati.Ukusi su različiti.
 73. Orandum est,ut sit mens sana in corpore sano.Treba se moliti da bude zdrav duh u zdravu tijelu.
 74. Errando discimus.Griješeći učimo.
 75. Ridendo dicere verum.Smijući se govoriti istinu.
 76. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.Uostalom,smatram da Kartagu treba razoriti.
 77. Dignum laude virum Musa vetat mori.Muza neda umrijeti mužu vrijednu hvale.
 78. Iubet nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos.Pitijski nam Apolon nalaže da upoznamo same sebe.
 79. Hominem experiri multa paupertas iubet.Siromaštvo sili čovjeka da mnogo podnese.Nevolja svačemu čovjeka nauči.
 80. Qui tacet, consentire videtur.Onaj koji šuti čini se da pristaje.Šutnja je znak odobravanja.
 81. Duobus ligantibus tertius gaudet.Dok se dvojica svađaju,treći se veseli.
 82. Videant consules,ne quid detrimenti res publica capiat!Neka se konzuli pobrinu da država ne pretrpi kakvu štetu.
 83. Cum recte vivas,ne cures verba malorum.Budući da pravo živiš,ne brini se za riječi zlih.
 84. Ut desint vires,tamen est laudanda voluntas.Pa makar nedostaje snaga,ipak treba pohvaliti volju.
 85. Si tacuisses,philosophus mansisses.Da si šutio,bio bi ostao mudrac.
 86. Fieri potest ut amici inimici fiant.Moguće je da prijatelji postanu neprijatelji.
 87. Saepe fit ut aliorum vitia facilius videamus quam propria.Često se događa da tuđe mane lakše vidimo nego svoje.
 88. Nihil opertum quod non reveletur.Ništa nije (tako) skriveno da se ne bi otkrilo.
 89. Nulla lingua tam dificillis est quin disci possit.Nijedan jezik nije tako težak da se ne bi mogao naučiti.
 90. Memoria minuitur,nisi eam exerceas.Pamćenje slabi ako ga ne vježbaš.
 91. Si cupias pacem,linguam compesce loquacem.Ako želiš mir,obuzdaj brbljavi jezik.
 92. Si fueris Romae,Romano vivito more, Si fueris alibi,vivito sicut ibi.  Budeš li u Rimu,živi na rimski način, budeš li drugdje,živi kako se živi tamo.
Si habes unde,infunde!Natoči,ako imaš odakle!
Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (6)


gost kaže:

0
...
OMG!! cool ovdje ima sve što mi treba smilies/tongue.gifsmilies/grin.gif
 
27.11.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

0
...
alea iacta est
kocka je ba?ena
 
05.12.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

05.12.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

05.12.2011
Glasovi: +0

gost kaže:

26.03.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
gostt
Ius praecepta sunt haec: honeste vivere, altum non laedere, suum cuique tribuere.smilies/wink.gif
 
07.04.2013
Glasovi: +0

Napišite komentar

busy
 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

 1. prijavite se na stranicu
 2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
 3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 311 i Članova: 1