Fizika

Pripreme za državnu maturu 2010.

Test MEHANIKA

 1. Kamen mase 6 kg bačen je vertikalno prema gore početnom brzinom 40 m/s. Za svladavanje otpora zraka pri gibanju tijela do njegove najviše točke porebno je 340 J. Do koje se visine uspne tijelo ? (g = 9.81 m/s2)
 1. 7.8 m b) 87.3 m   c) 5.6 m   d) 75.8 m   e) 81.6 m

 

 1. Niz kosinu nagiba 30° klizi tijelo ubrzanjem od 2.5 m/s2. Koliki je koeficijent trenja klizanja između tijela i kosine ? (g = 9.81 m/s2)
 1. 0.17   b) 0.33   c) 0.57   d) 0.71   e) 0.28

 

 1. Sa vertikalnog stupa visokog 20 m izbačen je horizontalno kamen početnom brzinom 10 m/s. Na kojoj će udaljenosti od podnožja stupa kamen pasti na horizontalno tlo ?
 1. 20.19 m   b) 40.40 m   c) 407.75 m   d) 202 cm   e) 4.11 m

 

 1. S krme mirnog čamca mase 90 kg skoči mladić mase 60 kg horizontalnom komponentom brzine 3 m/s. Kolikom će se početnom brzinom nakon skoka kretati čamac ?
 1. 1.5 m/s   b) 1.7 m/s   c) 2 m/s   d) 1.9 m/s   e) 2.2 m/s

 

 1. Dva tijela masa m1 = 0.2 kg i m2 = 0.3 kg nalaze se na ravnoj horizontalnoj podlozi. Tijela su vezana užetom. Ako se trenje pri klizanju zanemari, kolika je napetost užeta pri djelovanju horizontalne vučne sile F = 1 N na tijelo mase m1 ?
 1. 0.5 N   b) 0.4 N   c) 0.6 N   d) 0.1 N   e) 0 N

 

 1. Predmet mase 3 kg spušta se iz stanja mirovanja s vrha kosine 4 m. Koliki je rad utrošen na trenje predmeta s kosinom ako brzina predmeta na dnu kosine iznosi 5 m/s ?
 1. 37.8 J b) 80.2 J   c) 10.5 J   d) 105.8 J   e) 156.9 J

 

 1. Pluteni čep pliva na petroleju. Koliki je dio voluemna čepa uronjen u petrolej ako gustoća pluta iznosi 0.2 · 103 kg/m3, a gustoća petroleja 0.8 · 103 kg/m3 ?
 1. 0.4 b) 0.35 c) 0.3   d) 0.25   e) 0.2

 

 1. Avion mase 22000 kg ima površinu krila 56 m2. Kolika je prosječna razlika tlaka koji djeluje na donju od onog na gornju površinu krila, kad avion u letu održava svoju visinu ?
 1. 3.11 · 103 Pa b) 1.92· 103 Pa   c) 2.78 · 103 Pa   d) 3.85· 103 pa   e) 4.89 · 103 Pa

 

 1. Dječak mase 55 kg popeo se uz 300 stepenica, a svaka je stepenica visine 25 cm. Koliko se promjenila potencijalna energija dječaka ?
 1. 40 000 J b) 50 000 J c) 40 466 J d) 20 233 J e) 32 000 Nm

 

 1. Automobil prelazi prvu trećinu puta brzinom v1, a ostali dio puta brzinom 50 km/h. Kolika je brzina na prvom dijelu puta, ako je srednja brzina na cijelom putu 37.5 km/h ?
 1. 25 km/h   b) 43.75 km/h   c) 18.65 km/h   d) 75 km/h   e) 20 km/h

 

 1. Koliki treba biti minimalni volumen drvene daske gustoće 850 kg/m3 da bi osoba mase 50 kg, koja stoji na njoj u vodi, bila potpuno izvan vode ?
 1. 0.15 m3 b) 0.20 m3 c) 0.27 m3 d) 0.33 m3 e) 0.35 m3

 

 1. Širim dijelom horizontalne cijevi nejednolikog presjeka struji voda brzinom 5 m/s. Kolika je brzina protjecanja vode užim dijelom cijevi ako je razlika tlakova šireg i užeg dijela cijevi 104 Pa. Gustoća vode je 1000 kg/m3.
 1. 5.66 m/s   b) 5.91 m/s   c) 5 m/s   d) 6.71 m/s   e) 4.71 m/s

 

 1. Tijelo pliva u tekućini, tako da mu je uronjeno 3/4 volumena. Koliki dio voluemna će biti uronjen ako ga stavimo u tekućinu dva puta veće gustoće ?
 1. 2/3 b) 1/2 c) 3/8   d) 3/4   e) 1/3

 

 1. Uteg težine 290 N i drugi težine 200 N obješeni su uz pomoć tankog užeta preko koloture. Kolika je akceleracija svakog od njih ? Trenje zanemariti.

      a) 1.2 m/s2 b) 1.4 m/s2 a) 1.6 m/s2 a) 1.8 m/s2 a) 2 m/s2

 

 1. Automobil vozeći na horizontalnoj pisti po kružnoj putanji polumjera 16 m počinje kliziti pri brzini od 12 m/s. Pri kolikoj će brzini početi kliziti ako na istoj pisti vozi po kružnoj putanji polumjera 32 m ?
 1. 15 m/s b) 19 m/s   c) 16 m/s   d) 20 m/s e) 17 m/s

 

 

 

 

 

 

ODGOVORI:

 

1.d

2.e

3.a

4.c

5.c

6.b

7.d

8.d

9.c

10.a

11.d

12.d

13.c

14.a

15.e

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (0)


Napišite komentar

busy

Ažurirano (Ponedjeljak, 27 Rujan 2010 19:13)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

 1. prijavite se na stranicu
 2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
 3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 106