Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Zagreb, Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Prijevodi i tumačenja
Prijevodi i tumačenja/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Kemija

Esteri (njem. jez. Essig-Äther što je stari naziv za etil-etanoat) su u kemiji organske tvari u kojima organska grupa zamjenjuje jedan ili više atoma vodika u hidroksilnoj skupini. Najpoznatiji esteri su karboksilni esteri. Naprimjer ako je u pitanju octena kiselina, onda se ester naziva acetat.

Esteri nastali kemijskom reakcijom s karboksilnim kiselinama imaju opću formulu RCOOR’.

Triacilglicerol 

Triacilglicerol (Masti i ulja) su esteri koji sadrže tri hidroksilne skupine. Esteri se imenuju slično kao i soli. Na prvom je mjestu ime alkohola, ali se nastavak –ol promijeni u –il, a na drugom je mjestu naziv karboksilne kiseline, ali se nastavak mijenja u –oat.

alkohol (-ol -> -il) + karboksilne kiseline (-ska -> -oat)

Mogu se dobiti kondenzacijom kiseline (obično organske) i alkohola uz prisutnost sumporne kiseline kao katalizatora, iako ima i drugih načina dobivanja estera.

Kondenzacija je vrsta kemijske reakcije u kojoj dvije molekule sa –OH grupom se spajaju eliminirajući molekule vode u njihovim –OH grupama. Kondenzacija kojom se dobivaju esteri naziva se esterifikacija.


Alkoholi + karboksilne kiseline ↔ ester + voda (esterifikacija)

Ester + voda ↔ alkoholi + karboksilne kiseline (hidroliza)


Mnogi esteri imaju specifičan miris, te se zbog toga većinom koriste kao umjetne arome i u proizvodnji mirisa.

Metil butanoat – ananas, jabuka
Metil benzoat – voćni miris ylang-ylang
Etil formijat – Rum
Etil butanoat – ananas, jagoda
Etil heptanoat – grožđe

Etil acetat - staro vino

Amil acetat - kruške


Neki esteri 

Prirodni esteri: U voću, mastima, uljima i loju

Uporaba estera: - u prehrambenoj i konditorskoj industriji - za proizvodnju otapala i plastičnih masa - za proizvodnju parfema


Nomenklatura 

Na prvo mjesto dolazi ime alkohola, ali umjesto nastavka -ol, dolazi nastavak -il. Na drugo mjesto dolazi ime kiseline samo što umjesto nastavka -ska dolazi nastavak -oat.


Metil formijat

Metil metanoat je bezbojna tekućina sa karakterističnim eterskim mirisom, lako isparava i ima malu površinsku napetost.

C2H4O2 O=COC

 O  H
|| |
H-C-O-C-H
|
H

 • Ledište: -100°C
 • Vrelište: 32°C


Dobivanje estera 

Esteri se dobivaju:

 • esterifikacijom metanola i etanoata:

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O

 • industrijski (kombinacija metanola i ugljikovog monoksida):

CH3OH + CO → HCOOCH3

Koristi se kao insekticid i za proizvodnju nekih lijekova.


Etil acetat (etil etanoat) 

Bezbojna, lako zapaljiva tekućina sa karakterističnim, mirisom nalik na ljepila ili odstranjivačima laka za nokte.


C4H8O2 CC(=O)OCC CH3COOCH2CH3

 • Ledište: -83.6°C
 • Vrelište 73.1°C

Etil acetat je zapaljiv i iritira kožu.


Dobivanje

sintezom octene kiseline i etanola sa prisutstvom jakih kiselina kao što je sumporna kiselina. CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O

Koristi se:

 • kao otrov za ubijanje kukaca (u entomologiji; jer ubije kukca, ali ga ne uništi)
 • u ljepilima i odstranjivačima laka za nokte
 • kao reagens za određivanje Angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE)
Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (8)


gost kaže:

0
...
supperr ste
hvala na pomo?i smilies/wink.gif
 
04.04.2011
Glasovi: +1

gost kaže:

10.04.2011
Glasovi: -1

gost kaže:

12.12.2012
Glasovi: -1

gost kaže:

0
pronadi krivca
smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif:
)smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif:
)smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
 
12.12.2012
Glasovi: +0

gost kaže:

0
sdadsa
jebo vam pas mater, sve kopirali sa wikipedie
 
12.04.2013
Glasovi: +12

gost kaže:

08.04.2015
Glasovi: -3

gost kaže:

05.04.2016
Glasovi: +0

gost kaže:

06.04.2017
Glasovi: -1

Napišite komentar

busy

Ažurirano (Petak, 15 Svibanj 2009 07:41)

 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

 1. prijavite se na stranicu
 2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
 3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Matematika
Matematika/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 121 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika