Hrvatski Lektire


Mladost,  Zagreb  1972

Priredio:  Rafo  Bogišić

 

 

                                  

1.  Bilješka  o  piscu

 

            Marin  Držić,  rođen  je  u  Dubrovniku  1508.,  a  pokopan  je  1567.  u  Veneciji  u  bazilici  Svetih  Ivana  i  Pavla.  Potječe   iz  iste  pučke  obitelji  iz  koje  je  potekao  i  Džore  Držić  (1461-1501).  Od  vremena  Džore   Držića,  obitelj  se  osiromašila,  tako  da  se  je  Marin  morao snalaziti  raznim  poslovima.  Prozvan  je Vidra,  što  govori  da  se  poput  te  životinje  znao  izmicati  svim,  u  njegovom  životu  brojnim  neprilikama.  Bio  je  Dubrovački  svećenik,  orguljaš,  pjesnik  i  komedijograf.  Po  obiteljskom  je  pravu  bio  upravitelj  dviju  crkava  u  Dubrovniku,  a  upućen  je  na  školovanje  u  Sienu,  gdje  se  uključio  u  razvijeni  kazališni  život  i  upoznao  bogatu  dramsku  tradiciju.  

             Pisao  je  ljubavne  pjesme  i  pastirske  igre  (Pjesmi  ljubavne, Mande,  Arkulin, Tirena,  Venera  i  Adon,  Plakir,  Grižula). On  u  svojim  pastoralama  unosi  realističke  elemente.  Posvećuje  se  stvarnim  događajima  i  pojedinostima,  a  sve  manje  vilama  i  pastirima.  Svojim  dramama,  zbivanjima  i  licima  dodaje  logiku  suvremenog  Dubrovnika,  čime  si  osigurava  popularnost  u  suvremenog  gledaoca  i  trajnu  vrijednost.

            No  najviši  je  domet  postigao  svojim  komedijama  Novela  od  Stanca,  Dundo  Maroje,  Skup  i  Tripče  de  Utolče,  koje  su  se  prikazivale  u  određenim  prigodama,  kao  za  svadbe  i  u  doba  poklada.  Tim  je  scenskim  djelima  bio  izvor  amaterskih  družina  (Pomet  družina,  Najranjasi,  Garzarija,  Družina  od  Bizara).  Sudjelujući  i  sam  u  organiziranju  predstava,  postao  je  središnja  ličnost  dubrovačkog  kazališnog  života.  Godine  1548.  Njegove  su  se  komedije  Pomet  i  Pjerin,  te  pastorala  Džuho  Krpeta,  tokom  vremena  izgubile.  Napisao  je  i  jednu  tragediju   Hekuba.

            U  komedijama  je  često  upotrebljavao  vulgarnu  komiku,  ali  je  ona  uvijek  duhovita  i  vesela.  Glavna  svrha  Držićevih  komedija  je  bila  da  nasmije  publiku,  a  to  je  Držiću  vrlo  dobro  uspjevalo.

            On  je  najljepša  i  najozbiljnija  ilustracija  pobjede  i  potvrde  renesansne  životnosti  na  istočnoj  obali  Jadrana,  tj.  u  hrvatskoj  kulturnoj  sferi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Bilješka  o  djelu

           

            Novela  od  Stanca   u  prijevodu  znači  šala  koja  je  učinjenja  Stancu.  To  je  farsa  (kratka  komedija,  dramska  igra)  prvi  put  prikazana  1550  godine,  na  svadbi  Martolice  Zamanjića.

            U  svojoj  je  sažetosti  vjerojatno  stilski  najčistije  i   najsavršenije  djelo  Marina  Držića.   Ona  vjerno  reproducira  slike  gradskog  života  u  kasnim  noćnim  satima.

            Nije  na  osobit  način  izražen  zaplet  i  sva  se  radnja  dešava    u  jednom  činu,  no  takva  joj  kratkoća  i  odgovara.

            Držić  se  u  Noveli  od  Stanca   koristi  opkoračenjem  (prenošenje  iz  jednog  stiha  u  drugi),  kako  bi  grubi  jezik  smjestio  u  dvostruko  rimovani  dvanaesterac:

 

                                     VLAHO

     "A  ti  gdje  s'  dosle  bio?  Kako  li  s'  od  oca

                   iz  kuće  izit  smio?  

                                        MIHO

                                                Bogme smješna  oca  imam! "  (79.  str.)

 

            Novela  od  Stanca  započinje  na  sa  tadašnjim  dubrovačkim  govorom,  kojim  govore  Vlaho,  Miho i  Dživo,  dok  dolaskom  Stanca  počinju  govoriti  štokavskim  govorom.

            Držić  prikazuje  suprotnost  između  starosti  i  mladosti.  Iako  on  tu  farsu  piše  u  42  godini,  stavlja  se  na  stranu  mladića.  Koristi  se  vulgarnim  humorom,  no  mladići  se  žele  samo  našaliti,  pošto  su  bile  poklade.

 

 

 

           

3.  Fabula

 

                                                           UVOD

                               Razgovor  između  Vlahe  i  Mihe  

            Vlaho  i  Miho  na  ulici  u  kasnim  satima  noći  razgovaraju  kako  im  je  dosadno  i  o  tome  kako  su  uspjeli  pobijeći  iz  kuća  dok    roditelji  misle  da  oni  spavaju.

 

            "                                              MIHO

                                                           Bogme  imam  smiješna  oca!

               Kuću  mi  zatvori,  ma  ja,  kad  večeram,

                fengam  poć  leć  gori;  a  ja  ti  omijeram

               kako  ću  se  kalat  niz  njeku  funjestru

                i,  kad  pođu  svi  spat,  obučen  se  u  pjastru;

             čelatu  na  glavu,  brokijer  na  bedru  učas

                stavim,  a  rđavu  ovu  mičinu  na  pas,

             pak  se  niz  konopac  na  ulicu  kalam,

                 a  mudri  moj  otac  u  odru  mni  da  sam.         "  (80.  str.)

 

                                                           ZAPLET

                                                    Dživov  dolazak

            Dolazi  Dživo  i  govori  Mhi  i  Vlahu,  da  se  spreme  vlahu  šalu  napravit. 

            "                                              DŽIVO

                                                           Nu  hod'mo  tja;

            vlahu  ću  njekomu  novelu  učinit.          "  (82.  str.)

 

                                                     VRHUNAC

                        Dživo  uvjerava  Stanca  da  se  pomladio

            Dživo  odlazi  Stancu,  koji  mu  isprića  kako  je  došao  u  grad  da  proda  jare  i  sira,  ali  ga  nitko  nije  htio  primiti  da  prespava.  Dživo  mu  je  govorio  kako  ga  shvaća  jer  je  i  on  nekad  bio  stari  seljak,  te  se  pomladio.  Uvjerio  ga  je  da  se  i  on  može  pomladiti,  te  ispričao  kako  se  to  njemu  desilo.  Bilo  je  to  na  Ivandan,  kad  su  mu  se  pokazale  četri  vile  te  plesale  sa  njim  i  na  kraju  ga  pomladile.  Stanac  se  silno  želio  pomladiti,  pošto  ima  mladu  ženu.

 

                                                      RASPLET

                                                           Maskari

            Mladići  susreću  maskare  seljački  obučen,  koji  su  se  spremali  na  svatove,  te  ih  zamoliše  da  odglume  vile.  Oni  pristanu  i  odlaze  k  Stancu.  Vile  su  se  počele  poigravati  sa  Stancem  prijeteći  da  će  ga  pretvoriti  u  pticu,  buhu  ili  strašnog  stvora.

            "                                              VILA

            Pođ'mo  ga  junaka  u  pticu  stvoriti.

                                                     STANAC                                    

                        Neću  moć  bisaka  leteći  nositi.

                        Nemojte,  molju  vas!                         "   (92.  str.)

 

                                                           KRAJ

                                Stanac  ostaje  nasamaren

            Dok  se  maskari  šale  sa  Stancem,  Dživo,   Vlaho  i  Miho  preobučeni  u  maškare,  zavežu  ga,  obriju  mu  bradu,  uzmu  kozle  i  sir  te  ostave  mu  onoliko  novca  koliko  je  to  bilo  vrijedno.  Kad  se  Stanac  osvjesti  počne  vikati  za  njima  i  tražiti  ih.

"                                                     STANAC

            Kozle  mi!  Bog  te  ubio!  Je  li  tko?  Pomaga'?

                Prem  ti  sam  luđak  bio!  Nije  ovo  bez  vraga!

            Bijedan  se  pomladio. - ostrigoše  bradu!

                Haram'je  tko  bi  mnio  da  su  u  ovomem  gradu?!

            Kozle  mi  uhiti!  Je  li  tko?  Drži  ga!

                A,  brate,  čuješ  ti?  Poteci,  stigni  ga!                     "  (97.  str.)

 

 

4. Lica

 

                        STANAC

            Stari  seljak  iz  istočne  Hercegovine,  koji  je  stigao  u  Dubrovnik    s  namjerom  da  proda  jedno  jare  i  nešto  sira.  No  kad  je  stigao  u  grad  niko  mu  nije  htio  dati  prenočište.  Pošto  je  on  bio  star,  a  kod  kuće  imao  mladu  ženu,  povjerovao  je  u  Dživovu  priču  kako  se  pomladio. Vjerovao  je  da  će  se  i  on  pomladiti.

       "                                                  DŽIVO

                        Ovo  smješnijega,  brate  vlaha  od  svijeta;

                            nije  ga  luđega  od  Rta  do  Mljeta.                     "     (89.  str.)

 

                        MLADI  DUBROVČANI

            To  su  Vlaho,  Miho  i  Dživo  Pešica,  koji  su  se  željeli  u  karnevalskoj  noći  zabaviti.  Njima  je  dosadno,  kako  i  sami  kažu  oni  su  "zahrđali",  te  se  žele  samo  zabaviti.

            "                                              VLAHO

                                                             Nijes'  pratik,  još  si  mlad.

                                                           MIHO

                Vidiš  li  mčinu  ovu?

                                                           VLAHO

                                                              Vidim,  sva  je  rđava.             "  (77.  str.)

            Dživo  je  od  njih  trojice   najdomišljatiji.  On  je  uvijerio  Stanca  i  smislio  cijelu  šalu.

            "                                              DŽIVO

                        Ogrn'  se  kapom  ti  i  hran'  mi  baretu;

                           sad  ćete  viditi,  obadva  sje'te  tu.                "    (83.  str.)

 

5.  Zaključak  

 

            Novela  od  Stanca  je   vrlo  kratka  komedije,  što  joj  i  paše.  Nema  suvišnjeg  opisivanja  i  dosadnih  dijaloga  koji  se  često  nalaze  u  zapletu  komedija.  Napisano  je  ono  glavno,  tadašnji  istinski  život  i  bit  same  komedije,  sukob  mladog  i  starog  svijeta.

Ritam  same  komedije  je  brz,  pa  se  i  sama  komedija  morala  odvijati  u  jednom  činu.

Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje
Komentari (2)


matilda kaže:

0
...
daj te mi jordanov dres. i da znate treniram košarku u školi košarke osijek 4 godine
 
07.04.2009
Glasovi: -4

lolol kaže:

0
nbnb
ništa ne mogu zapamtiti smanji gubicu
 
07.04.2009
Glasovi: -4

Napišite komentar

busy
 

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 283